Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika a legislativa v podnikání

Etika a legislativa v podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Cimická
Šetření:19. 03. 2012 - 23. 03. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou posledního ročníku bakalářského studia na ekonomické fakultě. Nyní pracuji na své bakalářské práci jejíž téma je: Etika a korektnost v podnikání.

Tento dotazník se zaměřuje na konečné spotřebitele - jejich informovanost právě v oblasti etiky a právní legislativy, která tuto oblast upravuje.

Zodpovězením krátkého anonymního dotazníku mi s prací mé bakalářské práce velmi pomůžete.

 

                                                                Děkuji,Ivana.

Odpovědi respondentů

1. Kartelové dohody lze označit jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedovolené omezování hospodářské soutěže3640,91 %40,91 %  
nekalosoutěžní jednání2528,41 %28,41 %  
zneužívání významné tržní síly2225 %25 %  
nevím1517,05 %17,05 %  
neetické1415,91 %15,91 %  

Graf

2. Prodejem zboží pod jeho nákupní cenou se obchodníci dopouštějí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekalosoutěžního jednání3539,77 %39,77 %  
zneužívání významné tržní síly3034,09 %34,09 %  
nevím1314,77 %14,77 %  
nedovoleného omezování hospodářské soutěže1011,36 %11,36 %  

Graf

3. Víte, co je etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6675 %75 %  
ne2225 %25 %  

Graf

4. Myslíte si, že firmy jednají eticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4348,86 %48,86 %  
spíše ano2932,95 %32,95 %  
rozhodně ne1618,18 %18,18 %  

Graf

5. Koho byste upozornil/a v případě, že byste se setkal/a s neetickým jednáním ze strany obchodníka (například při nákupu)? Prosím napište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI2528,41 %28,41 %  
nevím77,95 %7,95 %  
Českou obchodní inspekci66,82 %6,82 %  
Česká obchodní inspekce44,55 %4,55 %  
nikoho44,55 %4,55 %  
úřad pro ochranu hospodářské soutěže22,27 %2,27 %  
policie čr22,27 %2,27 %  
obchodní inspekci22,27 %2,27 %  
vedoucího22,27 %2,27 %  
Majitele firmy22,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi Přímo na společnost
na nikoho, uz bych tam nenakoupil
ne
v případě neetického chování bych nikoho neupozoňovala
na nadřízeného
česká obchodní inspekce, ministerstvo
řešila bych s danou firmou, informovala na internetu, pokud by šlo o něco vážného úřady/policii
nikoho, každý je odpovědný sám za sebe
ředitele obchodu
ČOI nebo PČR
obchodníka
Česká obchodní inspekce,Úřad na ochranu spotřebitele,Úřad na ochranu hospod.soutěže
všechny koho znám, aby s ním neobchodovali P.S.:Kartelové dohody, prodej zboží pod jeho nákupní cenou mi vůbec nevadí
Nějakou komoru spojenou s etickým chováním obchodníků.
Pokud by to byl zaměstnanec firmy, tak určitě jeho nadřízeného.
čojku
asociaci na ochranu (obranu) spotřebitelů
známé, popř. veřejnost (noviny, internet...)
policii
neoslovil bych nikoho - hádal bych se sám
Zdřejmě ČOIku, ale nejspíš bych si tím nekazil den a nestrácel čas, to už by mě muselo opravdu naštvat...
Centrálu firmy a ne jen vedoucího provozovny a šířil bych pomluvy dál.
vedení
Záleží na závažnosti.. pak nejspíše ČOI
vedoucího prodeje
nikoho, nevím
jeho vedoucího pracovníka (naddřízeného)
SOS
nikoho, už bych tam nešel
COI-Ceska obchodni inspekce
Česká obchodní inspekce, nebo jeho nadřízeného
obchodní inspekce
3236,36 %36,36 % 

Graf

6. Koho se podle Vás týká Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vztahů dodavatelů a odběratelů4753,41 %53,41 %  
nevím2225 %25 %  
vztahů obchodníků a spotřebitelů1517,05 %17,05 %  
výhradně spotřebitelů44,55 %4,55 %  

Graf

7. Myslíte si, že ovlivňování zákazníka tím, že obchodník „hraje“ na jeho city (například „jsem v těžké životní situaci a vy mi nákupem tohoto zboží můžete pomoci“ ) je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neetické7585,23 %85,23 %  
v pořádku, nevadí mi1314,77 %14,77 %  
nezákonné1213,64 %13,64 %  

Graf

8. Upozornil/a byste na nekalou obchodní praktiku, jestliže byste se s ní setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3843,18 %43,18 %  
spíše ne3843,18 %43,18 %  
rozhodně ano1112,5 %12,5 %  
rozhodně ne11,14 %1,14 %  

Graf

9. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste se stal/a obětí nekalé praktiky obchodníka (prodejny)? Prosím napište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI2326,14 %26,14 %  
Nevím66,82 %6,82 %  
Česká obchodní inspekce55,68 %5,68 %  
COI44,55 %4,55 %  
Vedoucího44,55 %4,55 %  
policie čr22,27 %2,27 %  
policie22,27 %2,27 %  
Na známého právníka, který by mne jistě pomohlo. V dalším případě rovnou na obchodníka.11,14 %1,14 %  
na nikoho, uz bych tam nenakoupil11,14 %1,14 %  
na Českou obchodní inspekci11,14 %1,14 %  
ostatní odpovědi netuším
úřad pro ochranu hospodářské soutěže
čoi, dtest
opět řešila bych s danou firmou, v případě velkého problému bych řešila i přes úřady/policii/soud
Mgr. Michaela Brožová (advokát až z Brna)
ČOI nebo PČR
na právníka
Na majitele firmy,ČOI
na své známé aby tam nenakupovali
Opět na nějakou tu komoru.
Na vedení té prodejny.
čojka
na kontrolní orgán
netuším, zkusila bych se někoho zeptat, dohledat informaci, v tuto chvíli ji nepotřebuji
opět asociace na ochranu (obranu) spotřebitelů
Českou obchodní inspekci
NKÚ, policie
zadávajícího tohoto dotazníku
Vedoucího, přímého nadřízeného
Zdřejmě ČOIku, ale nejspíš bych si tím nekazil den a nestrácel čas, to už by mě muselo opravdu naštvat...
Česká obchodní inspekce, Svaz ochrany spotřebitelů
Majitel firmy a šířit pomluvy. Víc bych neřešil(a).
česká obchodní inspekce, eventuelně porada s právníkem, pomocí médií bych upozornil ostatní potencionální zákazníky
majitel obchodu
na vedoucího
ČOI, ale zjistila bych si zda to je v její kompetenci
vedoucího, čoi
Majitel firmy
Živnostenský úřad
na nikoho
na managment společnosti, kterou obchodník zastupuje
vyšší management
pořad Na vlastní oči,policii
právníka
Advokát
na úřad pro ochranu spotřebitele
SOS
obchodní inspekce
Obchodní inspekci
3944,32 %44,32 % 

Graf

10. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-304248,28 %47,73 %  
31-452832,18 %31,82 %  
46-601112,64 %12,5 %  
45-6066,9 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kartelové dohody lze označit jako:

2. Prodejem zboží pod jeho nákupní cenou se obchodníci dopouštějí:

3. Víte, co je etický kodex?

4. Myslíte si, že firmy jednají eticky?

5. Koho byste upozornil/a v případě, že byste se setkal/a s neetickým jednáním ze strany obchodníka (například při nákupu)? Prosím napište.

6. Koho se podle Vás týká Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů?

7. Myslíte si, že ovlivňování zákazníka tím, že obchodník „hraje“ na jeho city (například „jsem v těžké životní situaci a vy mi nákupem tohoto zboží můžete pomoci“ ) je:

8. Upozornil/a byste na nekalou obchodní praktiku, jestliže byste se s ní setkal/a?

9. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste se stal/a obětí nekalé praktiky obchodníka (prodejny)? Prosím napište.

10. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kartelové dohody lze označit jako:

2. Prodejem zboží pod jeho nákupní cenou se obchodníci dopouštějí:

3. Víte, co je etický kodex?

4. Myslíte si, že firmy jednají eticky?

5. Koho byste upozornil/a v případě, že byste se setkal/a s neetickým jednáním ze strany obchodníka (například při nákupu)? Prosím napište.

6. Koho se podle Vás týká Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů?

7. Myslíte si, že ovlivňování zákazníka tím, že obchodník „hraje“ na jeho city (například „jsem v těžké životní situaci a vy mi nákupem tohoto zboží můžete pomoci“ ) je:

8. Upozornil/a byste na nekalou obchodní praktiku, jestliže byste se s ní setkal/a?

9. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste se stal/a obětí nekalé praktiky obchodníka (prodejny)? Prosím napište.

10. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cimická, I.Etika a legislativa v podnikání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21511.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.