Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální deviace

Sociální deviace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Burešová
Šetření:20. 03. 2012 - 26. 03. 2012
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímavý dotazník pro mou bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem sociální deviace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5456,84 %56,84 %  
Tuším2930,53 %30,53 %  
Ne1212,63 %12,63 %  

Graf

2. Zařadil byste bezdomovectví mezi socální deviace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4345,26 %45,26 %  
Ano3334,74 %34,74 %  
Nevím1920 %20 %  

Graf

3. Která z těchto deviací je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná5355,79 %55,79 %  
Alkoholismus3132,63 %32,63 %  
Vandalismus1212,63 %12,63 %  
Narkomanie1010,53 %10,53 %  
Gamblérství99,47 %9,47 %  
Prostituce88,42 %8,42 %  

Graf

4. Jak často pijete alkohol, včetně piva a vína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 krát za měsíc4042,11 %42,11 %  
3-4 krát za týden2526,32 %26,32 %  
Jednou za měsíc a méně2223,16 %23,16 %  
Nikdy66,32 %6,32 %  
denně22,11 %2,11 %  

Graf

5. Se kterou deviací se setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkoholismus5962,11 %62,11 %  
s žádnou1515,79 %15,79 %  
Narkomanie1111,58 %11,58 %  
Gamblérství55,26 %5,26 %  
s jinou55,26 %5,26 %  

Graf

6. Podlehl jste někdy vy nebo někdo z vašeho okolí nějaké závislosti na alkoholu, drogách nebo gamblérství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5254,74 %54,74 %  
Ne3840 %40 %  
Ano, na všem55,26 %5,26 %  

Graf

7. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5355,79 %55,79 %  
Ano2829,47 %29,47 %  
Příležitostně1414,74 %14,74 %  

Graf

8. Dostal jste se někdy do kontaktu s osobou závislou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8387,37 %87,37 %  
Ne99,47 %9,47 %  
Často33,16 %3,16 %  

Graf

9. Seřaďte drogy dle toho, jak jsou podle Vás tolerovány ve společnosti od nejvíce tolerovaných po nejméně:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Alkohol1.2110.693
Heroin4.7370.678
Marihuana2.0530.197
Kokain3.8110.364
Extáze3.1890.259

Graf

10. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy4648,42 %48,42 %  
Ne4345,26 %45,26 %  
Často66,32 %6,32 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222829,47 %29,47 %  
251313,68 %13,68 %  
211010,53 %10,53 %  
2477,37 %7,37 %  
2766,32 %6,32 %  
1966,32 %6,32 %  
2944,21 %4,21 %  
2044,21 %4,21 %  
2344,21 %4,21 %  
3222,11 %2,11 %  
ostatní odpovědi 18
26
37
42
39
36
17
16
31
28
1111,58 %11,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.36
Minimum:19
Maximum:32
Variační rozpětí:13
Rozptyl:8.7
Směrodatná odchylka:2.95
Medián:22
Modus:22

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5962,11 %62,11 %  
Vysokoškolské2021,05 %21,05 %  
Středoškolské99,47 %9,47 %  
Základní77,37 %7,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Která z těchto deviací je Vám nejbližší?

  • odpověď žádná:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 7. Jste kuřák?

9. Seřaďte drogy dle toho, jak jsou podle Vás tolerovány ve společnosti od nejvíce tolerovaných po nejméně:

  • odpověď Kokain=3:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze=4 na otázku 9. Seřaďte drogy dle toho, jak jsou podle Vás tolerovány ve společnosti od nejvíce tolerovaných po nejméně:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem sociální deviace?

2. Zařadil byste bezdomovectví mezi socální deviace?

3. Která z těchto deviací je Vám nejbližší?

4. Jak často pijete alkohol, včetně piva a vína?

5. Se kterou deviací se setkáváte nejčastěji?

6. Podlehl jste někdy vy nebo někdo z vašeho okolí nějaké závislosti na alkoholu, drogách nebo gamblérství?

7. Jste kuřák?

8. Dostal jste se někdy do kontaktu s osobou závislou?

9. Seřaďte drogy dle toho, jak jsou podle Vás tolerovány ve společnosti od nejvíce tolerovaných po nejméně:

10. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem sociální deviace?

2. Zařadil byste bezdomovectví mezi socální deviace?

3. Která z těchto deviací je Vám nejbližší?

4. Jak často pijete alkohol, včetně piva a vína?

5. Se kterou deviací se setkáváte nejčastěji?

6. Podlehl jste někdy vy nebo někdo z vašeho okolí nějaké závislosti na alkoholu, drogách nebo gamblérství?

7. Jste kuřák?

8. Dostal jste se někdy do kontaktu s osobou závislou?

9. Seřaďte drogy dle toho, jak jsou podle Vás tolerovány ve společnosti od nejvíce tolerovaných po nejméně:

10. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burešová, K.Sociální deviace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21544.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.