Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost veřejnosti o příznacích a 1.pom. u cévní mozkové příhody

Informovanost veřejnosti o příznacích a 1.pom. u cévní mozkové příhody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu: a b c
Šetření:20. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Vladan Janík a jsem studentem Lékařské fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě, oboru Zdravotnický záchranář.
K ukončení studia píši bakalářskou práci na téma: Informovanost veřejnosti o příznacích a první pomoci u cévní mozkové příhody.

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se této problematiky.
Dotazník je zcela anonymní, bude sloužit pouze ke studijním účelům s cílem zjistit, jaká je úroveň informovanosti.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10763,31 %63,31 %  
muž6236,69 %36,69 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let5834,32 %34,32 %  
46-65 let4928,99 %28,99 %  
26-45 let4627,22 %27,22 %  
66 a více169,47 %9,47 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7846,15 %46,15 %  
vysokoškolské5331,36 %31,36 %  
střední bez maturity2011,83 %11,83 %  
základní95,33 %5,33 %  
vyšší odborné95,33 %5,33 %  

Graf

4. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě11065,09 %65,09 %  
na vesnici5934,91 %34,91 %  

Graf

5. Byl (a) jste někdy Vy nebo Váš blízký postižen CMP (cévní mozková příhoda)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9455,62 %55,62 %  
ano6639,05 %39,05 %  
nevím95,33 %5,33 %  

Graf

6. Co si představujete pod pojmem CMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poškození mozku nedostatečným prokrvením15491,12 %91,12 %  
chronické neurologické onemocnění95,33 %5,33 %  
traumatické poranění hlavy31,78 %1,78 %  
nevím31,78 %1,78 %  

Graf

7. Příznaky CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla15591,72 %91,72 %  
ztráta rovnováhy, nejistota nebo nečekaný pád12573,96 %73,96 %  
poruchy řeči12071,01 %71,01 %  
náhlá porucha zraku a zmatenost9455,62 %55,62 %  
krvácení z nosu74,14 %4,14 %  
dech zapáchající po acetonu31,78 %1,78 %  

Graf

8. Myslíte si, že byste uměl (a) poskytnout první pomoc při CMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7745,56 %45,56 %  
spíše ano6437,87 %37,87 %  
určitě ne158,88 %8,88 %  
určitě ano137,69 %7,69 %  

Graf

9. Za jak dlouhou dobu si myslíte, že je nutné dopravit pacienta s CMP na specializované neurologické pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned, hospitalizace je neodkladná, nemocného okamžitě odvezeme do nemocnice (ať je pacient při vědomí či bezvědomí)15893,49 %93,49 %  
nevím74,14 %4,14 %  
není-li ztráta vědomí a CMP má pouze lehké příznaky, není nutný okamžitý transport do zdravotnického zařízení42,37 %2,37 %  

Graf

10. Pokud se domníváte, že osobu ve Vaší blízkosti postihla CMP, zavoláte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotnickou záchrannou službu16899,41 %99,41 %  
nebudu nikoho kontaktovat10,59 %0,59 %  

Graf

11. Jak často chodíte na preventivní prohlídky k praktickému lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně5633,14 %33,14 %  
každý rok4828,4 %28,4 %  
každý druhý rok4727,81 %27,81 %  
nechodím1810,65 %10,65 %  

Graf

12. Myslíte si, že pravidelné návštěvy praktického lékaře Vám pomohou v prevenci před CMP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6940,83 %40,83 %  
ne5431,95 %31,95 %  
nevím4627,22 %27,22 %  

Graf

13. Jaké věkové kategorie nejčastěji postihuje CMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny věkové kategorie, starší osoby častěji15189,35 %89,35 %  
jen osoby nad 45 let105,92 %5,92 %  
všechny věkové kategorie stejně84,73 %4,73 %  

Graf

14. Rizikovými faktory CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoký krevní tlak14686,39 %86,39 %  
kouření13378,7 %78,7 %  
sedavý způsob života8349,11 %49,11 %  
migrény3923,08 %23,08 %  
nízký krevní tlak2414,2 %14,2 %  
chudokrevnost137,69 %7,69 %  

Graf

15. Jak získáváte informace o CMP (můžete označit více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize, internetu9355,03 %55,03 %  
z knih, novin, letáků7041,42 %41,42 %  
od rodiny a přátel4325,44 %25,44 %  
od svého lékaře4023,67 %23,67 %  
nezajímám se o tyto informace3218,93 %18,93 %  
studiem10,59 %0,59 %  
nikde se moc nevyskytuji10,59 %0,59 %  
vzděláváním10,59 %0,59 %  
jsem bývalá zdravotní sestra10,59 %0,59 %  
škola10,59 %0,59 %  
od lidí v okolí10,59 %0,59 %  
studovala jsem to10,59 %0,59 %  
CELKOVĚ SE ZAJÍMÁM O TATO TÉMATA10,59 %0,59 %  
od Vladana10,59 %0,59 %  

Graf

16. Myslíte si, že jste dostatečně informovaný(á) o CMP (příznaky, rizikové faktory, následná léčba)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7846,15 %46,15 %  
ano5130,18 %30,18 %  
nevím4023,67 %23,67 %  

Graf

17. Uvítal (a) byste možnost navštívit školení, či shrnující kurz zabývající se problematikou CMP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10662,72 %62,72 %  
ne6337,28 %37,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Příznaky CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

  • odpověď náhlá porucha zraku a zmatenost:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chudokrevnost na otázku 14. Rizikovými faktory CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Bydlím:

5. Byl (a) jste někdy Vy nebo Váš blízký postižen CMP (cévní mozková příhoda)?

6. Co si představujete pod pojmem CMP?

7. Příznaky CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

8. Myslíte si, že byste uměl (a) poskytnout první pomoc při CMP?

9. Za jak dlouhou dobu si myslíte, že je nutné dopravit pacienta s CMP na specializované neurologické pracoviště?

10. Pokud se domníváte, že osobu ve Vaší blízkosti postihla CMP, zavoláte:

11. Jak často chodíte na preventivní prohlídky k praktickému lékaři?

12. Myslíte si, že pravidelné návštěvy praktického lékaře Vám pomohou v prevenci před CMP?

13. Jaké věkové kategorie nejčastěji postihuje CMP?

14. Rizikovými faktory CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

15. Jak získáváte informace o CMP (můžete označit více odpovědí)?

16. Myslíte si, že jste dostatečně informovaný(á) o CMP (příznaky, rizikové faktory, následná léčba)?

17. Uvítal (a) byste možnost navštívit školení, či shrnující kurz zabývající se problematikou CMP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Bydlím:

5. Byl (a) jste někdy Vy nebo Váš blízký postižen CMP (cévní mozková příhoda)?

6. Co si představujete pod pojmem CMP?

7. Příznaky CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

8. Myslíte si, že byste uměl (a) poskytnout první pomoc při CMP?

9. Za jak dlouhou dobu si myslíte, že je nutné dopravit pacienta s CMP na specializované neurologické pracoviště?

10. Pokud se domníváte, že osobu ve Vaší blízkosti postihla CMP, zavoláte:

11. Jak často chodíte na preventivní prohlídky k praktickému lékaři?

12. Myslíte si, že pravidelné návštěvy praktického lékaře Vám pomohou v prevenci před CMP?

13. Jaké věkové kategorie nejčastěji postihuje CMP?

14. Rizikovými faktory CMP jsou (můžete označit více odpovědí):

15. Jak získáváte informace o CMP (můžete označit více odpovědí)?

16. Myslíte si, že jste dostatečně informovaný(á) o CMP (příznaky, rizikové faktory, následná léčba)?

17. Uvítal (a) byste možnost navštívit školení, či shrnující kurz zabývající se problematikou CMP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

a b c , .Informovanost veřejnosti o příznacích a 1.pom. u cévní mozkové příhody (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21584.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.