Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita služeb České pošty s. p.

Kvalita služeb České pošty s. p.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Rataj
Šetření:31. 03. 2009 - 02. 04. 2009
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

 

Rád bych vás požádal o vyplňění dotazníku, ktery poslouží k mé semestrální práci do předmětu Marketing. Za vyplnění děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3073,17 %73,17 %  
Muž1126,83 %26,83 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-263585,37 %85,37 %  
27-39512,2 %12,2 %  
53-6412,44 %2,44 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2560,98 %60,98 %  
Vysokoškolské1331,71 %31,71 %  
Základní24,88 %4,88 %  
VOS12,44 %2,44 %  

Graf

4. Využíváte služeb České pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4097,56 %97,56 %  
Ne12,44 %2,44 %  

Graf

5. Z jakého důvodu využívate služeb České pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní3482,93 %82,93 %  
Pracovní614,63 %14,63 %  
oboje:)12,44 %2,44 %  

Graf

6. Jak často využíváte služeb české pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně2151,22 %51,22 %  
Několikrát do měsíce1741,46 %41,46 %  
Několikrát do týdne37,32 %7,32 %  

Graf

7. Jsou Vám zásilky doručovány v čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2560,98 %60,98 %  
Ne1639,02 %39,02 %  

Graf

8. Kolikrát Vám byly doručenypoštovní zasilky později?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát1168,75 %26,83 %  
Často318,75 %7,32 %  
Jednou212,5 %4,88 %  

Graf

9. Byly Vám nebo Vašim příjemcům doručeny zásilky poškozené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne850 %19,51 %  
Ano743,75 %17,07 %  
Nevím16,25 %2,44 %  

Graf

10. Zdají se Vám ceny za tyto služby přijatelné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1280 %29,27 %  
Ano320 %7,32 %  

Graf

11. Jak často využívate službu ,,Doprava balíku"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně3687,8 %87,8 %  
Několikrát měsíčně37,32 %7,32 %  
Několikrát týdně24,88 %4,88 %  

Graf

12. Jste spíše příjemcem nebo odesílatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Příjemceotázka č. 13, Odesílatelotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjemce3585,37 %85,37 %  
Odesílatel614,63 %14,63 %  

Graf

13. Byly Vám balíky doručeny v pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3188,57 %75,61 %  
Ne411,43 %9,76 %  

Graf

14. Využíváte možnost sledování pohybu vašeho balíku on-line?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1851,43 %43,9 %  
Ne1748,57 %41,46 %  

Graf

15. Využíváte službu ,,Na dobírku"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3085,71 %73,17 %  
Ne514,29 %12,2 %  

Graf

16. Jste spokojen/a s cenou dopravy balíků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1851,43 %43,9 %  
Ano1748,57 %41,46 %  

Graf

17. Využíváte služeb i jiných společností zabývající se dopravou balíku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %9,76 %  
Ne233,33 %4,88 %  

Graf

18. Považujete nabídku služeb České pošty za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2765,85 %65,85 %  
Ne1434,15 %34,15 %  

Graf

19. Jste celkově spokojen/a se službani České pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně2765,85 %65,85 %  
Ne921,95 %21,95 %  
Ano, zcela49,76 %9,76 %  
absolutně nespokojen12,44 %2,44 %  

Graf

20. Považujete dostupnost poboček České pošty za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3482,93 %82,93 %  
Ne717,07 %17,07 %  

Graf

21. Jste spokojeni s přístupem a ochotou personálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2253,66 %53,66 %  
Ne1946,34 %46,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rataj, O.Kvalita služeb České pošty s. p. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2167.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.