Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Baborová
Šetření:23. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Jana Baborová a studuji Vyšší odbornou školu v Mostě, obor sociálně právní činnost. Právě se Vám dostal do ruky dotazník týkající se problematiky domácího násilí. Poprosila bych o vyplnění mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano125100 %100 %  

Graf

2. Setkal/a jste se Vy osobně s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8064 %64 %  
ano3729,6 %29,6 %  
nevím86,4 %6,4 %  

Graf

3. Kde jste se setkal/a s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde4536 %36 %  
v rodině3830,4 %30,4 %  
z doslechu3830,4 %30,4 %  
v blízkém okolí (např. u přátel, známých, spolupracovníků apod.)2923,2 %23,2 %  

Graf

4. Kdo se podle Vás může stát obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12398,4 %98,4 %  
dítě11894,4 %94,4 %  
osoba se zdravotním postižením11289,6 %89,6 %  
senior11289,6 %89,6 %  
muž11088 %88 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás nejčastěji pachatelem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž11894,4 %94,4 %  
žena4636,8 %36,8 %  
senior1612,8 %12,8 %  
dítě108 %8 %  
osoba se zdravotním postižením86,4 %6,4 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní pocity agresora (nevyrovnaná osobnost,žárlivost)9374,4 %74,4 %  
Závislost (drogy,alkohol,léky,automaty)8366,4 %66,4 %  
povahové rysy8265,6 %65,6 %  
Stresové situace (problémy v práci,potíže s financemi apod.)7761,6 %61,6 %  
cokoliv2520 %20 %  
nemám představu10,8 %0,8 %  

Graf

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano9475,2 %75,2 %  
spíše ano2419,2 %19,2 %  
určitě ne32,4 %2,4 %  
nevím32,4 %2,4 %  
spíše ne21,6 %1,6 %  

Graf

8. Myslím si, že současná legislativní úprava v ČR poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6350,4 %50,4 %  
nevím4536 %36 %  
ano1713,6 %13,6 %  

Graf

9. Myslíte si, že případů domácího násilí přibývá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6552 %52 %  
nevím4838,4 %38,4 %  
ne129,6 %9,6 %  

Graf

10. Myslíte si, že k domácímu násilí dochází spíše mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na vzdělání9777,6 %77,6 %  
osobami se základním vzděláním3427,2 %27,2 %  
osobami se středoškolským vzděláním43,2 %3,2 %  
nevím32,4 %2,4 %  
osobami s vysokoškolským vzděláním10,8 %0,8 %  

Graf

11. Domníváte se, že široká veřejnost má dostatečný přístup k informacím jak postupovat při domácím násilím, ať už se jedná o oběť či účastníka domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6955,2 %55,2 %  
ano2923,2 %23,2 %  
nevím2721,6 %21,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkal/a jste se Vy osobně s domácím násilím?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 3. Kde jste se setkal/a s domácím násilím?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Setkal/a jste se Vy osobně s domácím násilím?

3. Kde jste se setkal/a s domácím násilím?

4. Kdo se podle Vás může stát obětí domácího násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastěji pachatelem domácího násilí?

6. Jaká je podle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit?

8. Myslím si, že současná legislativní úprava v ČR poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

9. Myslíte si, že případů domácího násilí přibývá?

10. Myslíte si, že k domácímu násilí dochází spíše mezi:

11. Domníváte se, že široká veřejnost má dostatečný přístup k informacím jak postupovat při domácím násilím, ať už se jedná o oběť či účastníka domácího násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Setkal/a jste se Vy osobně s domácím násilím?

3. Kde jste se setkal/a s domácím násilím?

4. Kdo se podle Vás může stát obětí domácího násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastěji pachatelem domácího násilí?

6. Jaká je podle Vás nejčastější příčina domácího násilí?

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit?

8. Myslím si, že současná legislativní úprava v ČR poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

9. Myslíte si, že případů domácího násilí přibývá?

10. Myslíte si, že k domácímu násilí dochází spíše mezi:

11. Domníváte se, že široká veřejnost má dostatečný přístup k informacím jak postupovat při domácím násilím, ať už se jedná o oběť či účastníka domácího násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baborová, J.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21747.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.