Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření

Kouření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Ciencialová
Šetření:26. 03. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěly bychom Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky použijeme pouze ke studijním účelům.

Děkujeme Ciencialová Kateřína a Révayová Tereza

Odpovědi respondentů

1. Kouříte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6771,28 %71,28 %  
ano2728,72 %28,72 %  

Graf

2. Kouříte pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7781,91 %81,91 %  
ano1718,09 %18,09 %  

Graf

3. Chcete přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím 6569,15 %69,15 %  
Ano, chci1819,15 %19,15 %  
Ne, ani nehodlám 1111,7 %11,7 %  

Graf

4. Kolik utratíte za cigarety za týden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic7377,66 %77,66 %  
do 100 Kč99,57 %9,57 %  
100 - 200 Kč88,51 %8,51 %  
500 Kč a více22,13 %2,13 %  
300 - 500 Kč22,13 %2,13 %  

Graf

5. Kdy jste poprve okusili cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 let5154,26 %54,26 %  
Nikdy2425,53 %25,53 %  
16 - 25 let1920,21 %20,21 %  

Graf

6. Kolik cigaret vykoříte za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07074,47 %74,47 %  
1 - 51414,89 %14,89 %  
6 - 1599,57 %9,57 %  
20 - 2511,06 %1,06 %  

Graf

7. Považujete kouření za závislost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5457,45 %57,45 %  
Spíše ano2021,28 %21,28 %  
Ne1617,02 %17,02 %  
Spíše ne44,26 %4,26 %  

Graf

8. Věříte, že vás kouření může zabít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, neřeším to 4143,62 %43,62 %  
Ano, bojím se toho2526,6 %26,6 %  
Ne1515,96 %15,96 %  
Spíše ne1313,83 %13,83 %  

Graf

9. Proč jste začal/a kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezačal/a5255,32 %55,32 %  
Ovlivnili mě lidé v mém okolí2627,66 %27,66 %  
Jen tak99,57 %9,57 %  
Zkusit to11,06 %1,06 %  
Co to třeba zkusit :)11,06 %1,06 %  
protože jsem chtěla11,06 %1,06 %  
jen jsem zkusila s kamarádkou11,06 %1,06 %  
chtěla jsem zkusit, jaké to je11,06 %1,06 %  
Kouří rodiče11,06 %1,06 %  
zvědavost11,06 %1,06 %  

Graf

10. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let7175,53 %75,53 %  
do 15 let1617,02 %17,02 %  
26 - 35 let66,38 %6,38 %  
36 - 45 let11,06 %1,06 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 6063,83 %63,83 %  
Muž3436,17 %36,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kouříte?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Kouříte pravidelně?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 na otázku 6. Kolik cigaret vykoříte za den?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, chci na otázku 3. Chcete přestat kouřit?

5. Kdy jste poprve okusili cigaretu?

 • odpověď do 15 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 na otázku 6. Kolik cigaret vykoříte za den?

9. Proč jste začal/a kouřit?

 • odpověď Nezačal/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 5. Kdy jste poprve okusili cigaretu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kouříte?

2. Kouříte pravidelně?

3. Chcete přestat kouřit?

4. Kolik utratíte za cigarety za týden?

5. Kdy jste poprve okusili cigaretu?

6. Kolik cigaret vykoříte za den?

7. Považujete kouření za závislost?

8. Věříte, že vás kouření může zabít?

9. Proč jste začal/a kouřit?

10. Je Vám:

11. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kouříte?

2. Kouříte pravidelně?

3. Chcete přestat kouřit?

4. Kolik utratíte za cigarety za týden?

5. Kdy jste poprve okusili cigaretu?

6. Kolik cigaret vykoříte za den?

7. Považujete kouření za závislost?

8. Věříte, že vás kouření může zabít?

9. Proč jste začal/a kouřit?

10. Je Vám:

11. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ciencialová, K.Kouření (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21958.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.