Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost veřejnosti o paliativní péče

Informovanost veřejnosti o paliativní péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Smetanová
Šetření:30. 03. 2012 - 08. 04. 2012
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):23 / 15.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vázený pane,

 

jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a píši bakalářskou práci na téma Informovanost veřejnosti o možnosti paliativní péče. Touto cestou Vás chci požádat o vyplnění anonymního dotazníku.

 

Prosím o pravdivé zodpovězení všech otázek. U každé otázky, označte vždy jen jednu Vámi zvolenou odpověď, pokud nebude uvedeno jinak.

 

Děkuji za Váš čas                                                                                                                           Eva Smetanová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10063,69 %63,69 %  
muž5736,31 %36,31 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-45 let8151,59 %51,59 %  
20-29 let5434,39 %34,39 %  
46-60 let2113,38 %13,38 %  
61 let a více10,64 %0,64 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou9862,42 %62,42 %  
vysoká škola2918,47 %18,47 %  
střední škola bez maturity1710,83 %10,83 %  
vyšší odborná škola95,73 %5,73 %  
základní škola42,55 %2,55 %  

Graf

4. Vztah k víře

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něcista - ne, nevěřím v Boha, ale určitě existuje nějaká vyšší síla7346,5 %46,5 %  
ateista - ne, nevěřím v Boha ani žádnou vyšší sílu4629,3 %29,3 %  
věřící - ano, věřím v Boha3824,2 %24,2 %  

Graf

5. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město (nad 3000 obyvatel)10768,15 %68,15 %  
vesnice (do 3000 obyvatel)5031,85 %31,85 %  

Graf

6. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec v oblasti stavební, průmyslové, dopravní5635,67 %35,67 %  
student / studentka3321,02 %21,02 %  
OSVČ2012,74 %12,74 %  
zaměstnanec v sociální sféře148,92 %8,92 %  
na úřadu práce95,73 %5,73 %  
dělník85,1 %5,1 %  
na mateřské / rodičovské dovolené63,82 %3,82 %  
zaměstnanec ve zdravotnictví53,18 %3,18 %  
zaměstnanec ve školství31,91 %1,91 %  
důchodce31,91 %1,91 %  

Graf

7. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10768,15 %68,15 %  
ano5031,85 %31,85 %  

Graf

8. Vysvětlete, svými slovy, co víte o paliativní péči (co je cílem, pro koho je určena...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cílem je postarat se o člověka, který umírá, nebo trpí nevyléčitelnou chorobou.

.............

Cílem je starat se o lidi s nevyléčitelnou nemocí a umírnit jim bolest.

Cílem je umožnit důstojný odchod ze života v případě, kdy lékařská péče již nemůže poskytnout zlepšení a nemocný trpí bolestmi, podávají se utišující léky a na žádost pacienta se neprovádí žádné resuscitační techniky

důstojný a kvalitní život až do konce

důstojný odchod z tohoto světa...hospic, kde jsou lidé nevyléčitelně nemocní...v posledním stádiu nemoci-péče která by měla zmírnit utrpení

Je to komplexdní péče o těžce nemocné a nevyléčitelné pacienty. Péče by měla být zaměřena nejen na podmínky zdravotní, ale i sociální, také na duchovní stránku pacienta.

Je to péče, která již neřeší konkrétně danou nemoc, ale pouze mírní její příznaky jako např. bolest a snaží se člověku co nejvíce ulehčit jeho boj s nemocí, jak po biologické tak psychické stránce.

Je to péčo o těžce nemocné či nemohoucí lidi a zajistit jím důstojné podmínky k životu a ulevit jim od bolesti.

je určena lidem, kteří mají nevyléčitelnou nemoc s má zmírnit bolest, má také za úkol důstojené umírání.

je určena pro dlouhodobě nemocné, cílem je zlepšení péče o dlouhodobě nemocné,

je určena pro jedince, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí nebo se jedná o staré lidi, kdy jejich zdravotní stav není příliš dobrý a je malá pravděpodobnost, že se jejich stav zlepší. Cílemje se o tyto jedince postarat lidským a důstojným způsobem, zajistit jim dobrý konec jejich života.

je určena pro lidi nesoběstačných

Je určena pro osoby, které trpí nevyléčitelnou nemocí. Pal.péče pomáhá od utrpení a bolesti.

je určena pro pacienty,pro které je např. operační zákrok nebezpečnější než ponechání bez zákroku,je to tišení bolesti

Je určena pro umírající a jejich blízké, pomáhá vyrovnat se se smrtí, ulehčit umírání.

je uřčena lidem, kteří by chtěli zemřít a více se netrápit

Jedná se kombinaci zdravotní a sociální péče o osoby v termínálním stadiu života. Cílem této služby je poskytnou umírající osobě (a její rodině, blízkým) pomoc prostřednictvím nabízených služeb. Služby jsou diferenciovány dle typu paliativné péče.

Jedná se o co nejlidštější zajištění péče pro lidi trpící nevyléčitelnou chorobou

Jejím cílem je ulevit nemocným v terminálním stádiu. Nejde o lékařskou péči o tělo, ale více o duši :) Mělo by jít i o komplexní péči o osoby v okolí klienta.

komplexní péče o nevyléčitelně nemocné, bez ohledu na věk

mám dojem, že se jedná o vytvoření péče ať už v domácím prostředí nebo v nějakém hospicu pro jakkoliv nemocné lidi ( nevyléčitelná nemoc, psychické problémy )

nevím, jen jsem slyšela, nemohu si vzpomenout jaká je to péče

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO KTERÉMU UŽ NENÍ POMOCI A ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH PROJEVŮ NEMOCI NA MINIMUM

Paliativní péče je komplexní a aktivní péče pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

Paliativní péče je péče poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou, smrtelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jedná se o soubor opatření poskytovaných nemocnému v případě, že cílem léčby již není a nemůže být uzdravení, opatření jsou orientována na tělo, psychiku i na duši nemocného

Paliativní péče se stará o oosby, u kterých již nejde onemocnění vyléčit (operačně).jde o tlumení bolesti,holistický přístup apod.

Palitivní péče je komplexní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu.

Péče "udržovací", za předpokladu, že medicína již není schopna danou chorobu vyléčit, měla by se zaměřit na zkvalitnění zbývajícího času terminálního pacienta.

péče o nevyléčitelně nemocné

péče o nevyléčitelně nemocného až umírajícího člověka, která mu má co nejvíce ulevit od potíží a umožnit mu co nejkvalitnější zbytek života

péče o nevyléčitelně nemocného člověka

Péče o pacienty s nevyléčitelnou chorobou a podpora příbuzných takového pacienta.

péče o těžce nemocné, umírající pacienty.

péče o umírající

péče o umírající

Péče o umírající lidi, k umírání bez bolesti, zachování lidské důstojnosti a také k tomu, aby si příbuzní odpočinuli od péče o nemocného

péče o umírající pacienty

péče o umírající, cílem je usnadnit a zpříjemnit nemocným poslední dny jejich života

péče o umírající, spíše jen už tlumení bolestí

péče o velmi těžce nemocné lidi, umírající, snaha co nejvíc jim zpříjemnit odchod na "druhý břeh"

péče u umírající

péče zmírňující utrpení pacienta v terminálním stádiu nebo ve stádiu, kdy je stav již neléčitelný v jiných zdr. zařízeních

pojem jsem slyšela, ale nevím, co znamená

poskytovana pece pacientum s vaznou chorobou(rakovina,duchodci)tak aby se posledni dny/mesice sveho zivota necitili zanedbani,osamoceni-pece zdravotniku,psychologa,hospice,rodinnych prislusniku...

poslední dny pro těžce nemocné s ulehčením útrap v podobě jiné než nemocniční péče

pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, bez ohledu na věk

provázení člověka a jeho rodiny umíráním, smíření

zmírnění bolesti pacienta

zmírňování utrpení, léky, prostředím, možností přístupu rodiny

9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze studijních důvodů2142 %13,38 %  
nezajímal/a, jen jsem o paliativní péči slyšela2040 %12,74 %  
z důvodu potřebnosti paliativní péče u osoby příbuzné, známé1020 %6,37 %  
ZAJÍMÁM SE O VŠE12 %0,64 %  
téma mě zajímá 12 %0,64 %  
jsem lekar12 %0,64 %  
z pracovních důvodů12 %0,64 %  

Graf

10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole2244 %14,01 %  
z médií, internetu1734 %10,83 %  
od příbuzných, přátel, kolegů v práci918 %5,73 %  
ve zdravotnickém zařízení510 %3,18 %  
v hospici24 %1,27 %  
seminární práce dcery12 %0,64 %  
nevím12 %0,64 %  

Graf

11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, spíše anootázka č. 13, spíše neotázka č. 12, neotázka č. 12, nevím, nepřemýšlím o tomotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1734 %10,83 %  
spíše ano1632 %10,19 %  
nevím, nepřemýšlím o tom1224 %7,64 %  
spíše ne48 %2,55 %  
ne12 %0,64 %  

Graf

12. Z jakého důvodu byste paliativní péči nevyužil / zvolil byste jinou alternativu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi bych chtěla být se svou nemocí sama, popřípadě bych to řešila v kruhu rodiny.

eutanazie

ještě nevím

nedovedu si představit dlouhodobě žít a být závislý na péči ostatních

Nechci být na obtíž svým blízkým, nechci aby na mě měli vzpomínky jako na nemocnou, ale soudím tak momentálně, nejsem v té situaci.Nevím, jestli bych měla stejný názor jako nemocná ( umírající).

13. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající) pacienty v ČR dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, spíše anootázka č. 15, spíše neotázka č. 14, neotázka č. 14, nevím, nedokážu to posouditotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu to posoudit6038,22 %38,22 %  
spíše ne5635,67 %35,67 %  
ne2616,56 %16,56 %  
spíše ano117,01 %7,01 %  
ano42,55 %2,55 %  

Graf

14. Máte nějaký návrh na zlepšení péče o terminálně nemocné (umírající) pacienty v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dnešní sociální podmínky z hlediska zákonů jsou neprostupné a proto jakýkoliv návrh je zbytečný. Vše je o financích a ty bohužel nejsou a zřejmě ani nebudou. Moje návrhy by byly pouhou hypotézou.

Více zařízení, kteří se o tyto nemocné starají, dostupnost finanční

1) Více pracovního personálu na pacienta. 2) Zkrášlení místa, kde se s pečujícím rodiny scházejí (pokoj), a umožnění eventuálního přespání příbuzným.

Ano, mělo by se vyřešit financování a ohodnocení těch lidí, kteří by byli ochotni se starat, ale nemohou si to dovolit právě z těch finančních důvodů..

ano, nenechavejte je umrit

finanční podpora pro jedince, kteří se starají o umírající pacienty v domácím prostředí.Mnozí lidé by přišli o své zaměstnání, kdyby se starali o někoho blízkého, který umírá - úprava v zákoně. Více hospiců.

Chce to více obslužného personalu.

Investice do speciálních sanatorií a center starající se o terminálně nemocné.

kvalitní péče a ohleduplnost

lepsi pristupnost pro tezce nemocne pac.,malo hospicu,dlouhe roky cekani na luzko-ale to je asi bordel ve zdravotnictvi,nikomu se to nechce resit,davat do toho penize na vybudovani i kdyz by si to ti duchodci(ci jejich rodiny)radi zaplatili,jen je nemaji kde umistit...apod.

Lidštější přístup pracovníků zdravotnických zařízení a profesionální přístup doktorů

možnost větší spolupráce rodiny a zdravotníků. Umožnit rodině pečovat o nemocného.

Myslím si, že tuto práci by měl vykonávat člověk, který ji skutečně dělat chce, ne ten, který se jen proškolí a rekvalifikuje, protože nikde jinde nenašel uplatnění, to se samozřejmě na péči o takto nemocné projeví,samozřejmě v negativním přístupu k nemocným, jako se to projevuje i ve zdravotnických zařízeních.

Ne

ne

ne nemám, tomuto oboru dopodrobna nerozumím.

nemám

nikdy jsem nebyla v kontaktu s takto nemocnym clovekem, tezko tedy mohu rict......tito pacienti si jiste zaslouzi dustojny odchod......vsichni budeme jednou stari.....

Podpora lidí, co se rozhodnou být se starším členem rodiny doma a starat se o ně.

Podpora rodin

rozšíření sítě a spektra výkonů terénních pracovníků

setkala jsem se s péčí řádových sester a myslím si, že jejich přístup je naprosto odlišný od řadových zdravotních sester, které se jako pouhé zaměstnankyně chovají a hlídají si jen svoje nejnutnější povinnosti

Snaha by byla, ale nejsou peníze.

Uzákonění dobrovolné eutanázie, pokud o to umírající požádá, a to ještě při svém plném vědomí.

v těchto zařízeních by měli pracovat pouze lidé, kteří tuto práco berou jako poslání a ne jako zaměstnání

větši finanční podpora státu - vice zarizeni pro umírající

větší osvěta

vice casu a therapie pro pribuzne, aby meli cas s umirajicim se jeste rozloucit i therapie pro smutny cas...

Více hospiců

více hospiců,větší povědomí o mírnění bolesti,informovanost veřejnosti

Více informací,řádové sestry , osvěty a meditace pro příbuzné pozůstalé

Více lůžek v každé nemocnici.Jakoby na oddělení v nemocnici

více specializovaných zařízení a informovanosti veřejnosti

Vse je o penezich a z vytunelovaneho uz asi neni co moc poskytovat. Druha otazka je dobrovolnictvi.

vystavění domů pro lidi pro dožití-důstojné a v klidu

Zavedení možnosti alternativní léčby - např. konopí a pokud to jde zapojit je do aktivního vyžití

Zlepšení asi v našich podmínkách nejde, ale aby se personál nechoval pohrdavě či hnusně k nemocným a nějaká ta důstojnost by měla zůstat zachována.

15. Myslíte si, že by se příbuzní měli zapojit do péče o umírajícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, spíše anootázka č. 16, nevímotázka č. 16, spíše neotázka č. 16, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7447,13 %47,13 %  
spíše ano5836,94 %36,94 %  
nevím2415,29 %15,29 %  
spíše ne10,64 %0,64 %  

Graf

16. Pečoval/a byste o svého nejbližšího "do konce" doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, nevímotázka č. 18, spíše neotázka č. 17, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5031,85 %31,85 %  
spíše ano4729,94 %29,94 %  
ano4528,66 %28,66 %  
spíše ne117,01 %7,01 %  
ne42,55 %2,55 %  

Graf

17. Z jakého důvodu byste nepečoval/a o svého nejbližšího "do konce" doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychicky bych to nezvládl/a853,33 %5,1 %  
z pracovních důvodů746,67 %4,46 %  
nevím, jak se o umírajícího starat533,33 %3,18 %  
nezvládl/a bych to finančně426,67 %2,55 %  
jako celodenne pracujici jim nemohu dat takovou peci jako v hospicu16,67 %0,64 %  
tým odborníků by poskytl lepší péči než já, lepší stimulace a spolupacienti16,67 %0,64 %  

Graf

18. Jaký zdroj informací byste preferoval/a v případě, že byste pečoval/a o blízkou osobu, která umírá na nevyléčitelnou nemoc či stáří

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní pracovník12177,07 %77,07 %  
internet5333,76 %33,76 %  
odborná literatura3824,2 %24,2 %  
příbuzní, známí, kamarádi2214,01 %14,01 %  
sociální odbor1610,19 %10,19 %  
linka důvěry74,46 %4,46 %  
sama10,64 %0,64 %  
odpovědi 1,3,4,5 - pouze teorie, 2 -toho tím otravuju a pomůže člověk, který něco podobného zažil.10,64 %0,64 %  
lékaři10,64 %0,64 %  
tady nelze radit, to musí každý vycítit co je třeba udělat10,64 %0,64 %  

Graf

19. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12378,34 %78,34 %  
ne3421,66 %21,66 %  

Graf

20. Vysvětlete, svými slovy, k jakému účelu slouží hospic

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

..............

"domov pro umírající", lidé se smrtelnou chorobou zde mohou bydlet (příbuzní mohou přespávat), pokud se o blízkého umírajícího staráte doma, můžete tam chodit na konzultace

Dlouhodobě nemocní, trvale, nevylečitelní.

domov pro těžce nemocné či nemohoucí občany poskytující úlevu od bolesti, kterou jim jejich nemoc přináší

doprovázení umírakícího do konce,před smrtí.citlivý přístup.nespěchání na nemocného

dožití

Dožití

dožití a péči o umírající a těžce nemocné s odbornou péčí

dožití v důstojných podmínkách, zajištění zdravotní a hygienické péče v případech kdy domácí péče není možná nebo si ji pacient nepřeje

dům pro důstojné dožití a čekání na smrt

důstojná péče o umírající

důstojny odchod ze zivota

Hispic je zařízení, které poskytuje péči v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.

hospic je místo, kde leží nevyléčitelně nemocní lidé. Je zde zavedena pečovatelská služba, která se o ně stará až do konce jejich dní.

Hospic je zdravotnické zařízení, které je určené pro osoby, které trpí nevyléčitelnou nemocí, jsou staří např. už nemohou chodit a potřebují 24 hodinovou péči.

Hospic je zdravotnické zařízení, které pečuje o nevyléčitelné nemocné.

hospic pecuje o pacienty s terminální léčbou

Hospic slouží k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi.

Hospic slouží pro lidi, kterým už není pomoci.

Hospic slouží pro osoby u nichž není nebo je jen velmi malá naděje na uzdravení nebo zlepšení jejich stavu. Je mnohem přátelštější ke klientům i jejich blízkým.

Hospicová péče je taková péče, která nabízí těžce nemocným (většinou v terminálním stavu) a jejich blízkým účinnou pomoc, kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující. Hospicová péče je určena většinou pro pacienty s onkologickým onemocněním, přijímáni jsou ale i pacienti s jinými druhy nevyléčitelných onemocnění, většinou v terminálním stadiu onemocnění. Hospicová péče se poskytuje jak v lůžkových hospicových zařízeních, tak i doma ve spolupráci s rodinou nemocného (např. domácí hospic Cesta domů v Praze).

hospotalizace dlouhodobě nemocných

instiruce, kde se starají o nevyléčitelné a umírající lidi

jdou v něm lidé na "dožití" nikdo je již neléčí...jenom dají tlumící prostředky...v případě kdy člověk umírá a nemá se kdo o něho postarat...většinou ale musí přispět rodina finančně, je možné že by důchod nestačil

je to misto kde tito nemocni a umirajici pacienti dozivaji posledni dny sveho zivota

je to místo, kde jsou umisťováni většinou umírající lidé

je to zařízení pro dožití umírajících pacientů

je to zařízení, kderé slouží pro pacienty, kteří mají prognózu života kratší jak 6 měsíců a musí mít ukončenou léčbu.

K dožití končící skonem pacienta.

K dožití umírajících s péčí lékařského personálu

K důstojné péči o těžce nemocné.

k důstojnému dožití, resp. umírání

k důstojnému odchodu ze života pro umírající pacienty a prostředí, kde se může rodina rozloučit s umírajícím bez nemocniční anonymity

k hospitalizaci dlouhodobě nemocných

k péči o osoby, které umírají

k poklidnému dožití

k poskytování paliativní a respitní péče

k umírání odložených lidí, o které nemá kdo pečovat a v nemocnici je nechtějí, protože ví, že jim nemohou pomoci, domovy důchodců neberou nemocné. jiná instituce není.

k zabezpečení péče o umírající

ke krátkodobému pobytu těžce nemocných vyžadujících neustálou péči

Konečná stanice pro umírající pacienty

kvalitní péče o dlouhodobě nemocné, umírající nejen z hlediska zdravotnického, ale i duchovního

LDN

lepší úroveň posledních dní , spolusdílení odchodu umírajícího a umožnění důstojnosti tohoto

leží tam nevyléčitelně nemocní, většinou staří lidé, o které je pečováno až do jejich smrti

lidé o které se nejsou rodinní příslušníci z různých důvodu postarat, takže jsou v ústavu.

lidem nemocným a umírajicím

misto jako hotel pro tezce nemocne,stare lidi kteri nemohou jiz zit sami doma ci jejich rodina nema zajem,cas ci finance se o ne starat,v hospici maji lekarsky dozor,jidlo,spolecnost lidi i svuj klid,pac.se pak neciti tak osamocen

Místo kde se starají o tyto osoby, o kterých je právě řeč.

místo pro umírající, péče o ně v speciálně přizbůsoběném zařízení

Místo, kde se starají o pacietny, kteří jsou v posledním stádu nevyléčitelné nemoci. Jde tam především o poskytnutí paliativní péče.

místo, zařízení určené k péči o umírající lidi

Myslím si, že se jedná o ústav pro lidi, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

Myslím,že se jedná o zařízení pro seniory se stálou lékařskou péčí.

Na doziti.

Nabízí fyzickou, psychickou a duševní pomoc osobě v terminální stavu. Pomoc nabízé též rodině a přátelům.

něco jako LDN

nemocnice

nemocnice pro umírající

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO KTERÉMU UŽ NENÍ POMOCI A ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH PROJEVŮ NEMOCI NA MINIMUM

Pece na posledni ceste.

pece o starsi a nemocne lidi v ustave, kde pracuji dobrovolnici a odborne proskoleni.

Péče

Péče o dlouhodobě nemocné

péče o lidi na jejich poslední cestě životem, o nevyléčitelně nemocné, umírající.

péče o nemocné

péče o nemocné, o které se nemouhou příbuzní dostatečně postarat

Péče o nemocné.

Péče o přestárlé občany.

Péče o smrtelně nemocné a umírající?

péče o staré

péče o staré, a umírajíci spoluobčany

péče o umírající s nevyléčitelnou nemocí

Péče o umírající.

Pečuje o nemocné .

placená služba v domě s odbornou péči o nemohoucí osoby

pomoc od bolesti

popsáno výše

posledni stanice pred odchodem ...na lepsi urovni

postarat se o nemohoucí lidi

pro dlouhodobě nemocné pacienty, kteří zde šinou dožívají

pro lidi, kteří jsou nevyléitelně nemocní

pro nevyléčitelně nemocné

pro osoby, které jsou nevyléčitelně nemocné

Slouží k co možná nejdůstojnějšímu umírání člověka

slouží k příjemné péči o umírající.

slouží pro důstojné dožití starých nemocných osob, které se o sebe nedovedou už postarat a okolnosti nedovolí, aby péči prováděla rodina, hospic zajišťuje odbornou péči téměř 24 hodin denně

slouží pro staré lidi, kteří umírají

stará se o nemocní lidi

Starají se o nevyléčitelně nemocné na sklonku života.

Stárání o nemohoucí staré lidi. Včetně permanentní lékařské služby atd. Zdá se mi, že je to příliš drahé.

starani se o smrtelne nemocneho cloveka az do jeho konce ziti

tam jsou lidé, kteří pravděpodobně brzy zemřou

Ubytování osoby, která potřebuje nepřetržitou péči, nebo pomoc s běžnou každodenní činností.

ústav pro předpokladám důstojné dožítí

V hospici by mělo být postaráno o nemocné a nemohoucí osoby o které se nemá možnost postarat rodina a kteří se již nemohou o sebe starat sami

v hospicu jsou umírající lidé, o které se nemá nebo nechce nikdo starat

zarizeni, kde je pecovano o dlouhodobe nemocne

zařízení k dožití

zařízení paliativní péče, pro umírající především

zařízení pro dlouhodobě nemocné

Zařízení pro dožití nevyléčitelně nemocných

zařízení pro dožití nevyléčitelně nemocných

Zařízení pro dožití nevyléčitelně nemocných se zajištěním profesionální péče

zařízení pro nevyléčitelné pacienty

Zařízení pro těžce nemocné lidi,nevyléčitelné většinou ležící...

zařízení pro těžce nemocné umírající pacienty

zařízení s veškerou možnou péčí o smrtelně nemocného člověka.

Zařízení sloužící pro nemocné pacienty v posledním stádiu nemoci, při umírání.

Zařízení terminální péče - pacienta není možné vyléčit, hospic se soustřeďuje na kvalitu života (odstranění bolesti, diskomfortu, psychologická pomoc), pokud možno ve spolupráci s rodinou, blízkými.

zařízení zajišťující paliativní péči

zařízení, kde je postaráno o nevyléčitelně nemocné

zařízení, kde pečují o umírající, poskytují jak lékařskou, tak ošetřovatelskou péči

zařízení, kde se dožívá a počítá se s tím, že po svých už neodejdou.

Zařízení, kde se chodí umírat (velmi neformální vyjádření)

zařízení, kde se preferuje paliativní péče

zařízení, která má pečovat o pacienty, u kterých už není možné vyléčení dané nemoci, čili by v hospici měl člověk ne čekat na smrt, ale měla by mu být poskytnutq pomoc při boloestech, měla by mu být poskytnuta pomoc při odcházení důstojnou cestou

zařízení, které slouží těžce nemocným, starým a umírajícím lidem, aby strávili zbytek svého života v péči odborných pracovníků v případě, že nemají jinou možnost nebo aby se o ně postarala vlastní rodina.

Zařízení, ve kterém těžce nemocný člověk má celodenní péči.

zařízení,ve kterém jsou nevyléčitelně nemocní,prostředí,které jim pomáhá v bolesti

Zdravotnické zařízení, které se stará o nemocné až do konce...

zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k pobytu nevyléčitelně a těžce nemocných osob a péči o ně

21. Máte osobní zkušenost s pobytem blízké osoby v hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10585,37 %66,88 %  
ano1814,63 %11,46 %  

Graf

22. Jaké jsou vaše zkušenosti s pobytem blízké osoby v hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pozitivní → konec dotazníku, spíše pozitivní → konec dotazníku, ani pozitivní, ani negativní → konec dotazníku, spíše negativníotázka č. 23, negativníotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní950 %5,73 %  
ani pozitivní, ani negativní316,67 %1,91 %  
pozitivní316,67 %1,91 %  
spíše negativní211,11 %1,27 %  
negativní15,56 %0,64 %  

Graf

23. Uveďte vaše negativní zkušenosti s pobytem blízké osoby v hospici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hlad

nezájem personálu

totální nezájem, tchyně byla dvakrát hospitalizována v nemocnici - důvodem byla totální dehydratace, i když jsme ji denně navštěvovali nedokázali jsme zvrátit stav, že jako ležící měla na stolku jídlo i pití, které ji bylo odnášeno z důvodu, že nechce a odmítá jíst a pít, ale ona se nemohla ani zvednout,natož sednout a jídlo si podat, s námi jedla i pila vše

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze studijních důvodů na otázku 9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?

2. Věk

 • odpověď 20-29 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student / studentka na otázku 6. Jste

7. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z médií, internetu na otázku 10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímal/a, jen jsem o paliativní péči slyšela na otázku 9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z důvodu potřebnosti paliativní péče u osoby příbuzné, známé na otázku 9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze studijních důvodů na otázku 9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nepřemýšlím o tom na otázku 11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?

10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?

 • odpověď ve škole:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze studijních důvodů na otázku 9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Vztah k víře

5. Bydliště

6. Jste

7. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?

10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?

11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?

13. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající) pacienty v ČR dostačující?

15. Myslíte si, že by se příbuzní měli zapojit do péče o umírajícího?

16. Pečoval/a byste o svého nejbližšího "do konce" doma?

18. Jaký zdroj informací byste preferoval/a v případě, že byste pečoval/a o blízkou osobu, která umírá na nevyléčitelnou nemoc či stáří

19. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

21. Máte osobní zkušenost s pobytem blízké osoby v hospici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Vztah k víře

5. Bydliště

6. Jste

7. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

9. Z jakého důvodu jste se o paliativní péči zajímal/a?

10. Kde jste se o paliativní péči dozvěděl/a?

11. Myslíte si, že v případě nutnosti byste paliativní péči využil osobně?

13. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající) pacienty v ČR dostačující?

15. Myslíte si, že by se příbuzní měli zapojit do péče o umírajícího?

16. Pečoval/a byste o svého nejbližšího "do konce" doma?

18. Jaký zdroj informací byste preferoval/a v případě, že byste pečoval/a o blízkou osobu, která umírá na nevyléčitelnou nemoc či stáří

19. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

21. Máte osobní zkušenost s pobytem blízké osoby v hospici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smetanová, E.Informovanost veřejnosti o paliativní péče (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22160.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.