Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně-patologické jevy

Sociálně-patologické jevy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdaléna Kovářová
Šetření:02. 04. 2012 - 16. 04. 2012
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky mi pomohou s vypracováním mé absolventské práce. Vyhodnocení prozradí, zda lidé znají instituce, které pomáhají lidem s patologickým chováním. 

Předem děkuji za Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7173,2 %73,2 %  
Muž 2626,8 %26,8 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221212,37 %12,37 %  
231111,34 %11,34 %  
2499,28 %9,28 %  
2088,25 %8,25 %  
2188,25 %8,25 %  
2755,15 %5,15 %  
2555,15 %5,15 %  
2644,12 %4,12 %  
3033,09 %3,09 %  
1833,09 %3,09 %  
ostatní odpovědi 19
42
28
29
39
37
16
32
17
padesáttři
45
33
44
50
35
49
46
58
dvacetdva let
2929,9 %29,9 % 

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Střední odborné bez maturityotázka č. 4, Střední odborné s maturitouotázka č. 4, Vyšší odbornéotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou4344,33 %44,33 %  
Vysokoškolské 3637,11 %37,11 %  
Základní1010,31 %10,31 %  
Vyšší odborné55,15 %5,15 %  
Střední odborné bez maturity33,09 %3,09 %  

Graf

4. Co jsou podle Vás sociálně patologické jevy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chování porušující právní normyotázka č. 5, Chování porušující sociální normyotázka č. 5, Trestné činyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování porušující sociální normy8587,63 %87,63 %  
Trestné činy 77,22 %7,22 %  
Chování porušující právní normy55,15 %5,15 %  

Graf

5. Jaké sociálně patologické jevy znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

agorafobie, sociální fobie

agresivita, hráčství, nezdraví životní styl, vandalismus, kriminalita, záškoláctví, sexuální zneužívání dětí, porušování zákonů, soc. norem...

alkohol, sekty, drogy, syndrom CAN,

Alkoholismus, domácí násilí, týrání, narkomanie, prostituce.

Alkoholismus, drogy, automaty

alkoholismus, gambling

alkoholismus, gemblerství

alkoholismus, narkomanství, sexuální deviace, závislost na hracích automatech

alkoholismus, prostituce, gamblerství

Alkoholismus, prostituce, šikana, krádeže, vraždy, užívání drog a další

alkoholismus, rasismus, šikana,...

alkoholismus, toxikomanie, workoholismus, šikana

alkoholizmus, xenofóbia, asociálnosť, homofóbia, domáce násilie, stalkerstvo

Buricstvi, rasizmus, vytrznictvi, potulka.....

cigáni

devianti

Domácí násilí, toxikomanie,..

domácí násilí, užívání drog, alkoholismus, nezaměstnanost, týrání dětí, rasismus, prostituce

drogova zavislost, prostituce...

drogy, alkoholismus, gamblerství, prostituce, rasismus, šikana a také nezaměstnanost atd.

drogy, prostituce, pornografie, rasismus, vandalismus, kriminalita

exhibicionismus, jakákoliv deviace

gamblerství, alkoholismus

gamblerství, užívání tvrdých drog, šikana

hráčství, drogy, záškoláctví atd.

hyperaktivita?

charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot

chudoba, kriminalita, nezaměstnanost, drogová zásvislost

krádež, loupež, korupce, narkomanie, alkoholismus..atd.

krádeže, alkoholismus, drogová závislost, týrání dětí, sexuální zneužívání atd.

Krádeže, alkoholismus, workoholismus, násilí atd.

Krádeže, prostituce

Krádeže, vandalismus, násilí

krádeže,násilí,podvody,rasismus,šikana,...

Krádeže,vydírání, uplácení,

kriminalita, alkoholismus, násilí, ...

kriminalita, alkoholismus, požívání drog, prostituce, pornografie, sekty

kriminalita, extremismus, rasismus, mobbing

kriminalita, násilí, šikana, alkoholismus

kriminalita, parazitování,

lhaní, záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek, prostituce, ...

např. alkoholismus, rasismus, terorismus atd

například šikana, mobing, drobná kriminalita, domácí násilí...

narkomani

násilí, šikana, záškoláctví, kriminalita, vandalismus, rasismus, užívání návykových látek, sexuální zneužívání dětí

Nedokážu definovat...

nevím

nevím

nevím

nezaměstnanost, chudoba

Nezamestnanost, chudoba

nezaměstnanost, chudoba, kriminalita, násilí

neznam

neznám

patologické lhaní

Pedofílie

Pedofilie, Nekrofilie..

poruchy chování, násilí, vandalismus, šikana, rasismus..

poruchy chování, násilí, vandalismus,terorismus, šikana,kriminalita, rasismus, drogové závislosti

prostituce, alkoholismu, gambling...

prostituce, narkomanie ?

prostituce, šikana

Prostituce, šikana, záškoláctví, závislosti (drogy, alkohol), gambling, domácí násilí

prostituce, záškoláctví, alkoholismus, gambling, nikotinismus, drogy ...

prostituce,šikana,kyberšikana,drogy

příliš široká otázka, pardon, nedokážu učinit výčet několika..např. užívání drog, násilné jednání, vandalismus, kriminální jednání aj.

rasismus, pornografie, prostituce, alkoholismus, gamblerství

sebepoškozování, sebevražda, deviace, cokoliv co porušuje sociální normy a je to nevhodné chování - sprejerství...

sikana,nasili,znasilneni,vyhozeni ditete na ulici,tyrani

spravanie sposobene drogovou zavislostou, alkoholom,...

stalking, závislosti, shromaždováni odpadu

Studovala jsem psychopatologii, vážně to mám vše vypisovat??

šikana

šikana

šikana agrese kriminalita

šikana, alkoholismus

šikana, halo efekt, labeling

Šikana, kriminalita, zneužívání drog...

šikana, rasismus, alkoholismus, narkomanie

šikana,prostituce,

Těžký alkoholismus, gamblerství, drogová závislost

vandalismus, domácí násilí

vandalismus, rasismus

vandalismus, sektarstvi

vandalismus, šikana, rasismus, terorismus, gamblerství

vše co se odchyluje od normy dané kultury (náboženští radikálové, nevěra, drogová závislost, ...)

výtržnictví,násilnictví

záškoláctví, spejerství, šikana, užívání návykových látek, trestné činy, přestupky, krádeže, mobbing, bossing, poruchy chování

záškoláctví, šikana, závislosti...

Závislosti

závislosti všeho druhu, šikanu, agresivitu

závislosti, násilí...

závislosti, poruchy chování

závislostní chování,lež, krádeže, šikana, ublížení na zdraví,vražda,....

Znečišťování prostředí, přenos produktů tržních selhání (vč. znečišťování) od producentů těchto selhání. Stále častější skrývání mnohých za právními normami, sílící dikce práv.

6. Objevuje se u někoho ve Vašem okolí patologické chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5455,67 %55,67 %  
ne2222,68 %22,68 %  
nevím2121,65 %21,65 %  

Graf

7. Pokud jste označil/a ANO, řešila jste tento problém s dotyčným?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3959,09 %40,21 %  
ano2740,91 %27,84 %  

Graf

8. Kam by se podle Vás měli obrátit pro pomoc osoby s patologickým chováním?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

na psychologa

.

..podle mě přímo nemají kam se obrátit, možná psycholog

Co já vim..

do nějaké instituce, která se zabýváním touto problematikou a je schopna dotyčnému člověku pomoci.

do specializovaných zařízený

k autoritě

k doktorovi

k lékaři

k odborníkovi

k odborníkům

k psychiatrovi, do specializovaných léčeben...

K psychiatrovi.

K psychologovi

k psychologovi

k psychológovi poprípadne psychiatrovi a samozrejme by sa mali obrátiť po pomoc aj k svojej rodine alebo dobrým priateľom.

Kotec, nízkoprahové zařízení

lékař

lékařii, psychologové, nějaká centra pomoci v krizových situacích, možná něco jako linka důvěry a tam by jej nasměrovali

Měli by se zamyslet sami nad sebou, případně změnit prostředí, v kterém se vyskytují. S obecně přijímanou "odbornou pomocí" nesouhlasím, protože doktoři jsou jen převlečení šmejdi hájící vlastní dobré bydlo.

Na konkrétní poradenské centrum

na lékaře (alkoholismus)

Na městskou policii

Na odborníka

Na odborníka (psycholog, psychiatr, terapeut)

na odborníky např. odborné lékaře

na odborníky v dané oblasti, např. drogově závislí na kontaktní centra, terapeutickou pomoc...

Na odbornou lékařskou péči

na organizace, které jsou na pomoc zaměřeny

na pedagogicko psychologické poradny, psychologická centra

na psychiatrii

na psychiatry a psychology

na psycholga či psychiatra

na psychologa

Na psychologa/psychiatra.

na sociální zprávu, úřad práce

Na středisko výchovné péče

Na své blízké, případně na odborníky..

Najít odbornou pomoc např. psychologické poradny, zavolat na linku bezpečí, kde mohou poradit, kam dál.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

neziskové organizace

Neziskové organizace, psychologové, rodiče, sociálky...

Nikam

Odborná pomoc - ve škole školní psycholog, výchovný poradce. Linky důvěry, sociální pracovnice. Jde o to co řeší, ale samy tyto osoby se na pomoc moc neobrací, spíše jejich okolí.

odbornici-psycholoog,psychiatr,lekar linka bezpeci

Opava

Podle druhu svých problémů - ale obecně na odborníky a odborné organizace

Pokud mají náhled, pak např. na psychologa, na nějakou neziskovou organizaci (dle typu problému)..

Pokud se jedna o jev jakym je napriklad rasismus, kriminalita apodobne, tak to jsou podle me jevy, ktere se objevuji u lidi, s nizsi inteligenci a ti si sami nepomuzou. Samozrejme, ze trestny cin muze spachat i socialne slabsi osoba, ktera nema jinou moznost.

policie

Policie

Policie ČR, DropIN, HELP

policie, sociální pracovníci,

policie,sociální pracovníéci

poradny, odvykačky

přátelé, psycholog,psychiatr(v závisloti na závažnosti problému)

především by měli začít u sebe v nitru, pokud to zvládnou, pak nikam nemusí (moje zkušenost s občasným užíváním pervitinu)

Psychiatr

psychiatr, psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

Psycholog

psycholog, odborni socialni pracovnici..

psycholog, pegagog

psycholog, psychiatr

Psycholog, psychiatr

psycholog, psychiatr

Psycholog, psychiatr

psycholog, psychiatr, krizové linky

Psycholog, psychiatr, v případě extrému policie

psycholog, různé organizace

psycholog/psychiatr

Psycholožka

rodina,škola,psycholog,kamarád

sociální odbor

sociální pracovnice, policie

SPC (speciálně pedagogické centrum), Diagnostický ústav, poté popř. Výchovný ústav.

speciální centra zaměřená na příslušnou problematiku

speciální poradny, policie

terapeut

to zcela záleží na typu patologického chování

záleží na situaci

Záleží podle druhu patologie, psychiatr, odborná pracoviště

žádné zařízení v ČR již není po odchodu nacistických vojsk

9. Jaké státní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

....soudy?

...nic mě nenapadá

0

Bohužel žádné.

ČSSZ, ÚP, PČR

Diagnostické ústavy

diagnostický ústav

Diagnostický ústav

diagnostický ústav, psychiatrická klinika či léčebna

drop in

Drop In.

kruh bezpečí

Léčebny

Léčebny

mediační a probační služba, školní psycholog, etoped, metodik školní prevence, další učitelé

Městská policie, sociálně právní ochrana dětí, Policie ČR

možná zdravotní ústav

MŠMT

MŠMT, MV

např. IKSP aj. neumím odpovědět, záleží na tom, za jakého úhlu, lze hovořit např. o PČR, VS, PMS aj.

např. psychiatrické ambulance

např.diagnostický ústav, pedagogicko-psychologická poradna

nepoznám žiadne

netuším

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

Nevím

nevim

Nevim, zda mam stat primo nejakou organizaci pro tyto jevy.

nevím, zda sem patří např. i probačně-mediační služba; léčebny, střediska výchovné péče, poradny...

Nevím.

nevzpomenu si

neznam

neznám

Neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám jménem

Niet!

Odbor sociální

Oficiálně spousty, avšak nutno říci, že sociálně-patologické jevy neřeší, ale spíše přiživují.

OSPOD, institut kurátora, instituce ústavní a ochranné výchovy

pedagogické poradny, psychiatrické léčebny

pedagogicko psychologické poradny

policie

policie

Policie

policie

Policie

policie

policie

policie

policie

policie ČR

policie,

policie, doktor...

policie, lékaři

Policie, poradny

poradce ve škole,policie,dětský psycholog

PPP, zdravotnická zařízení

probační a mediační služba

Protialkoholická léčebna

psychiatrické léčebny

psychiatrické léčebny

psychologie

různá nápravná zařízení

různé organizace řeší různé sociálně patologické jevy

sciální

snad u dětí Ministerstvo školství ?

soudy (např. v případech, které porušují i zákon), sociální úřad, zdravotnictví (u poruch, které to vyžadují)

úřad práce, sociální zprávu

ustavy,nemocnice,socialni pracovnici,detske domovy

Zdravotní ústavy

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné nejsou

10. Jaké nestátní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

??

.

..také nevím..

0

AA

armáda spásy

Avon proti domácemu násiliu

Bílý /lidově bludný/ kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí, Drop-in

Bohuzel, zadne takove neznam, protoze se o toto tema prilis nezajimam.

detox.cz

drop-in

Drop-In

dropin

K- centra, Nízkoprahová zařízení, Poradny

K-centrum (?)

klokánek

Kontaktní centra

Kotec

krizové linky, help centra

kruh bezpečí

linka bezpeci,

Linky důvěry, krizová centra, domy dětí a mládeže, nízkoprahové kluby a služby, kontaktní centra...

nadace

nadace

nestátní neziskové organizace, psycholog, psychiatr

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

Neziskove organizace

neziskové organizace, dětské domovy, sociální úřady

neznam

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám jménem

neznám, musela bych hledat na internetu

Neznám.

nízkoprahová zařízení

nrznám

občanská sdružení

Občanské sdružení Khamoro-Romské integrační centrum nebo také např. Armáda spásy

Odpověď stejná jako u předchozí otázky.

odvykačky

poradny

PrevCentrum, Bílý kruh bezpečí, Drop In

Projekt Šance.

psych. nestát. zdrav. zařízení

Psychiatrická zařízení, psychoterapie

psychiatrické léčebny

Renarkom

ROSA, DROP-IN

různá sdružení...

Různé poradny..

Sananim, Drop-in, ponton, Magdaléna, K-centrum (ADCH),

sokromý psychoterapeut

soukromý psycholog, linky důvěry, azylové organizace,

terapenut psychiatr

Už po 2., nevim!! :D

viz 9

zejména různé neziskovky

žádné

žadné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné nejsou

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Objevuje se u někoho ve Vašem okolí patologické chování?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pokud jste označil/a ANO, řešila jste tento problém s dotyčným?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co jsou podle Vás sociálně patologické jevy?

6. Objevuje se u někoho ve Vašem okolí patologické chování?

7. Pokud jste označil/a ANO, řešila jste tento problém s dotyčným?

9. Jaké státní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

10. Jaké nestátní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co jsou podle Vás sociálně patologické jevy?

6. Objevuje se u někoho ve Vašem okolí patologické chování?

7. Pokud jste označil/a ANO, řešila jste tento problém s dotyčným?

9. Jaké státní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

10. Jaké nestátní organizace řešící sociálně patologické jevy znáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovářová, M.Sociálně-patologické jevy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22353.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.