Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetové obchody

Internetové obchody

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Šulcová
Šetření:03. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Dotazník je určen všem respondentům.

Předem děkuji za plnění

Příjemný den

Odpovědi respondentů

1. Používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8597,7 %97,7 %  
ne22,3 %2,3 %  

Graf

2. Nakupujete v internetových obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 15, zatím neotázka č. 15, uvažuji o tomotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7687,36 %87,36 %  
ne44,6 %4,6 %  
zatím ne44,6 %4,6 %  
uvažuji o tom33,45 %3,45 %  

Graf

3. Jak často na internetu nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 x ročněotázka č. 4, 1 x měsíčněotázka č. 4, 1 x týdněotázka č. 4, častějiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x měsíčně4761,84 %54,02 %  
1 x ročně1823,68 %20,69 %  
1 x týdně79,21 %8,05 %  
častěji45,26 %4,6 %  

Graf

4. Jaké zboží převážně nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jídlootázka č. 5, oblečeníotázka č. 5, obuvotázka č. 5, elektronikaotázka č. 5, pobytyotázka č. 5, jinéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronika2532,89 %28,74 %  
jiné2127,63 %24,14 %  
oblečení2026,32 %22,99 %  
pobyty56,58 %5,75 %  
jídlo45,26 %4,6 %  
obuv11,32 %1,15 %  

Graf

5. Co je pro Vás rozhodují při volbě internetového obchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zda jde o osvědčený obchodotázka č. 6, reference o obchoduotázka č. 6, grafika stránek obchoduotázka č. 6, nízká cena zbožíotázka č. 6, kompletnost ceny(cena zboží+doprava+DPH)otázka č. 6, jinéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zda jde o osvědčený obchod3546,05 %40,23 %  
nízká cena zboží1418,42 %16,09 %  
reference o obchodu1317,11 %14,94 %  
kompletnost ceny(cena zboží+doprava+DPH)1114,47 %12,64 %  
jiné33,95 %3,45 %  

Graf

6. Jakou formu úhrady zboží na internetu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dobírkaotázka č. 7, platební kartaotázka č. 7, převodem z účtuotázka č. 7, poštovní poukázkaotázka č. 7, jináotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobírka4356,58 %49,43 %  
převodem z účtu1621,05 %18,39 %  
platební karta1519,74 %17,24 %  
jiná22,63 %2,3 %  

Graf

7. Jste spokojený/a s nákupy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, spíš anootázka č. 8, neotázka č. 8, spíš neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ano4255,26 %48,28 %  
ano3343,42 %37,93 %  
spíš ne11,32 %1,15 %  

Graf

8. Zjišťujete si reference o internetových obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6180,26 %70,11 %  
ne1013,16 %11,49 %  
neřeším to56,58 %5,75 %  

Graf

9. Kde zjišťujete refence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [na internetu od zákazníkůotázka č. 10, na internetu od různých sdružení na ochranu spotřebiteleotázka č. 10, od známýchotázka č. 10, jinéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu od zákazníků5369,74 %60,92 %  
jiné911,84 %10,34 %  
na internetu od různých sdružení na ochranu spotřebitele810,53 %9,2 %  
od známých67,89 %6,9 %  

Graf

10. Setkal/a jste s problémy při nákupu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4660,53 %52,87 %  
ano3039,47 %34,48 %  

Graf

11. Jak jste to řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [reklamací přímo v internetovém obchoděotázka č. 12, žádostí o pomoc na sdruženích pro ochranu spotřebitele?otázka č. 12, jinakotázka č. 12, nijakotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamací přímo v internetovém obchodě2376,67 %26,44 %  
nijak310 %3,45 %  
jinak310 %3,45 %  
žádostí o pomoc na sdruženích pro ochranu spotřebitele?13,33 %1,15 %  

Graf

12. Byl/a jste s vyřešením spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2790 %31,03 %  
ne310 %3,45 %  

Graf

13. Setkal/a jste s podvodným jednáním při nákupu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6990,79 %79,31 %  
ano79,21 %8,05 %  

Graf

14. Jak jste to řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [podáním oznámení na Policii ČRotázka č. 15, žádostí o pomoc na sdružení pro ochranu spotřebiteleotázka č. 15, jinakotázka č. 15, nijakotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinak342,86 %3,45 %  
nijak342,86 %3,45 %  
podáním oznámení na Policii ČR114,29 %1,15 %  

Graf

15. Znáte některé z těchto sdružení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI5967,82 %67,82 %  
dTest4855,17 %55,17 %  
neznám2022,99 %22,99 %  
SOS1820,69 %20,69 %  
APEK1618,39 %18,39 %  
jiné22,3 %2,3 %  
SCS11,15 %1,15 %  

Graf

16. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5664,37 %64,37 %  
muž3135,63 %35,63 %  

Graf

17. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-255259,77 %59,77 %  
26-352124,14 %24,14 %  
36-451011,49 %11,49 %  
46-5522,3 %2,3 %  
56-více22,3 %2,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kde zjišťujete refence?

 • odpověď na internetu od zákazníků:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi oblečení na otázku 4. Jaké zboží převážně nakupujete?

10. Setkal/a jste s problémy při nákupu na internetu?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklamací přímo v internetovém obchodě na otázku 11. Jak jste to řešil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl/a jste s vyřešením spokojen/a?

12. Byl/a jste s vyřešením spokojen/a?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklamací přímo v internetovém obchodě na otázku 11. Jak jste to řešil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Setkal/a jste s problémy při nákupu na internetu?

16. Jste

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi oblečení na otázku 4. Jaké zboží převážně nakupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte internet?

2. Nakupujete v internetových obchodech?

3. Jak často na internetu nakupujete?

4. Jaké zboží převážně nakupujete?

5. Co je pro Vás rozhodují při volbě internetového obchodu?

6. Jakou formu úhrady zboží na internetu upřednostňujete?

7. Jste spokojený/a s nákupy na internetu?

8. Zjišťujete si reference o internetových obchodech?

9. Kde zjišťujete refence?

10. Setkal/a jste s problémy při nákupu na internetu?

11. Jak jste to řešil/a?

12. Byl/a jste s vyřešením spokojen/a?

13. Setkal/a jste s podvodným jednáním při nákupu na internetu?

15. Znáte některé z těchto sdružení?

16. Jste

17. Patříte do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte internet?

2. Nakupujete v internetových obchodech?

3. Jak často na internetu nakupujete?

4. Jaké zboží převážně nakupujete?

5. Co je pro Vás rozhodují při volbě internetového obchodu?

6. Jakou formu úhrady zboží na internetu upřednostňujete?

7. Jste spokojený/a s nákupy na internetu?

8. Zjišťujete si reference o internetových obchodech?

9. Kde zjišťujete refence?

10. Setkal/a jste s problémy při nákupu na internetu?

11. Jak jste to řešil/a?

12. Byl/a jste s vyřešením spokojen/a?

13. Setkal/a jste s podvodným jednáním při nákupu na internetu?

15. Znáte některé z těchto sdružení?

16. Jste

17. Patříte do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šulcová, R.Internetové obchody (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22429.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.