Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a její vliv na spotřebitele

Reklama a její vliv na spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Marková
Šetření:10. 04. 2012 - 17. 04. 2012
Počet respondentů:287
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Petra Zemanová a jsem studentka Vyšší odborné školy ve Svitavách. Ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník se zabývá reklamou a jejím vlivem na spotřebitele. Průzkum je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity jako zdroj dat pro moji absolventskou práci.

Předem děkuji za spolupráci

Petra Zemanová
 

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte reklamu kolem sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vnímám reklamu každý den16457,14 %57,14 %  
Reklamy vnímám ale nijak zvlášť si jich nevšímám11640,42 %40,42 %  
Ne, nevnímám reklamy62,09 %2,09 %  
Sì, lo vedo ogni giorno gli annunci10,35 %0,35 %  

Graf

2. Jaký je Váš vztah k reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální17259,93 %59,93 %  
Negativní6020,91 %20,91 %  
Pozitivní5418,82 %18,82 %  
Positivo10,35 %0,35 %  

Graf

3. Ovlivnila Vás reklama natolik, že jste si zboží zakoupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, párkrát se to stalo (1x za rok)17460,63 %60,63 %  
Ano, alespoň jednou za měsíc6422,3 %22,3 %  
Ne, myslím, že mě reklama nikdy neovlivnila4114,29 %14,29 %  
Ano, nakupuji podle reklamy alespoň 1 x za týden62,09 %2,09 %  
Sì, è successo un paio di volte (1 volta all'anno)10,35 %0,35 %  
Ne, myslím, Š¾e mě reklama nikdy neovlivnila10,35 %0,35 %  

Graf

4. Jakému reklamnímu médiu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnému7626,48 %26,48 %  
Noviny, časopisy, letáky7024,39 %24,39 %  
Internet6321,95 %21,95 %  
Televize, rádio5418,82 %18,82 %  
Billboardy, plakáty, reklama v MHD, sportovištích227,67 %7,67 %  
Televisione, radio10,35 %0,35 %  
Š½ádnému10,35 %0,35 %  

Graf

5. Obtěžují Vás reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 7, Anootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18564,46 %64,46 %  
Ne10135,19 %35,19 %  
10,35 %0,35 %  

Graf

6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, přepínám reklamy16890,81 %58,54 %  
na internetu 10255,14 %35,54 %  
v rádiu, přeladím rádio8545,95 %29,62 %  
v novinách a časopisech 3317,84 %11,5 %  

Graf

7. Myslíte si, že je reklamy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přebytek25087,41 %87,11 %  
nevím3211,19 %11,15 %  
nedostatek31,05 %1,05 %  
pŠ™ebytek10,35 %0,35 %  

Graf

8. Sledujete inzerci či jiný typ reklamy v tisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas16557,69 %57,49 %  
Ne, nikdy9834,27 %34,15 %  
Ano, pravidelně238,04 %8,01 %  

Graf

9. Máte pocit, že s Vámi reklama manipuluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13246,15 %45,99 %  
ano10737,41 %37,28 %  
nevím4716,43 %16,38 %  

Graf

10. Co je pro Vás nejdůležitější, aby reklama upoutala Vaši pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápaditost, originalita18363,99 %63,76 %  
Humor7927,62 %27,53 %  
Jiné144,9 %4,88 %  
Hudebně zajímavá62,1 %2,09 %  
Sexuální podtext41,4 %1,39 %  

Graf

11. Co Vás ovlivňuje při koupi produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena21274,13 %73,87 %  
Ověřená kvalita19869,23 %68,99 %  
Doporučení od známých14751,4 %51,22 %  
Značka10336,01 %35,89 %  
Originalita7626,57 %26,48 %  
Reklama248,39 %8,36 %  
Ov슙ená kvalita10,35 %0,35 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17059,44 %59,23 %  
muž11540,21 %40,07 %  
Š¾ena10,35 %0,35 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3015754,9 %54,7 %  
20-303512,24 %12,2 %  
16-203110,84 %10,8 %  
31-40248,39 %8,36 %  
41-50206,99 %6,97 %  
51 a více93,15 %3,14 %  
15-2041,4 %1,39 %  
40-5031,05 %1,05 %  
50 a více20,7 %0,7 %  
méně než 15 let10,35 %0,35 %  

Graf

14. Vaše ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student15554,2 %54,01 %  
pracující12242,66 %42,51 %  
nezaměstnaný72,45 %2,44 %  
důchodce20,7 %0,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vnímáte reklamu kolem sebe?

 • odpověď Ano, vnímám reklamu každý den:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pravidelně na otázku 8. Sledujete inzerci či jiný typ reklamy v tisku?

5. Obtěžují Vás reklamy?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v novinách a časopisech na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rádiu, přeladím rádio na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televizi, přepínám reklamy na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?

6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?

 • odpověď v televizi, přepínám reklamy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rádiu, přeladím rádio na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v novinách a časopisech na otázku 6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Obtěžují Vás reklamy?

14. Vaše ekonomická aktivita:

 • odpověď pracující:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 13. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte reklamu kolem sebe?

2. Jaký je Váš vztah k reklamě?

3. Ovlivnila Vás reklama natolik, že jste si zboží zakoupili?

4. Jakému reklamnímu médiu dáváte přednost?

5. Obtěžují Vás reklamy?

6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?

7. Myslíte si, že je reklamy:

8. Sledujete inzerci či jiný typ reklamy v tisku?

9. Máte pocit, že s Vámi reklama manipuluje?

10. Co je pro Vás nejdůležitější, aby reklama upoutala Vaši pozornost?

11. Co Vás ovlivňuje při koupi produktu?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše ekonomická aktivita:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte reklamu kolem sebe?

2. Jaký je Váš vztah k reklamě?

3. Ovlivnila Vás reklama natolik, že jste si zboží zakoupili?

4. Jakému reklamnímu médiu dáváte přednost?

5. Obtěžují Vás reklamy?

6. V jakém reklamním médiu Vás reklamy obtěžují?

7. Myslíte si, že je reklamy:

8. Sledujete inzerci či jiný typ reklamy v tisku?

9. Máte pocit, že s Vámi reklama manipuluje?

10. Co je pro Vás nejdůležitější, aby reklama upoutala Vaši pozornost?

11. Co Vás ovlivňuje při koupi produktu?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše ekonomická aktivita:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, T.Reklama a její vliv na spotřebitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22695.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.