Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na VŠ

Zavedení školného na VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vinšová
Šetření:16. 04. 2012 - 23. 04. 2012
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má za cíl objasnit názory občanů vůči plánovanému zavedení školného na vysokých školách.

Odpovědi respondentů

1. Jaký názor máte na plánované zavedení školného na vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

absolutně s tím nesouhlasím, vůbec nejsem pro zavedení školného

Anpo

Bude to vést pouze k naprostému úpadku v gramotnosti naší republiky. Ne každý si může placení školného dovolit. Sama jsem středoškolačka před maturitou a pokud bych si měla vybrat mezi placenou a státní školou, vyberu si tu neplacenou. Peníze jsou totiž věčným problémem studentů a už samotné dojíždění a ubytování není zrovna nejlevnější záležitostí. Ti, kteří mají bohaté rodiče, kteří všechno zaplatí, si můžou pískat, ale co my obyčejní smrtelníci?

hrůza

jako student jsem proti

Jako studentka VŠ se mi navrhovaná výše školného zdá přehnaná.

Je to dobrá věc, škoda jen že to přišlo tak pozdě a tak levně.

je to dobře

je to na hovno

je to nesmyl

jednoznačně souhlasím současně se zavedením dalších sociálních stipendií je to správný krok

Jsem na státní vysoké škole a přesto mne a moje rodiče stojí škola dost peněz. Kdyby měli být zavedeny ještě další poplatky nebo být hrazené studium, nevím, asi by se to finančně zvládlo, ale nejsem pro zavedení školného.

jsem pro

jsem pro

jsem pro

jsem pro adekvátní školné, které by zůstávalo výhradně na Univerzitách

Jsem pro variantu s odkladem možného splácení, které bude méně drastické pro studenty ze sociálně slabších rodin.

Jsem pro zavedení školeného.

jsem proti

jsem proti, už takhle je pro mě studium dost finančně náročné

Jsem proti, vzdělání by mělo být dostupné pro všechny ekonomické vrstvy.

kazdy by mel za vzdelani platit, obzvlast na VS

Kdo chce studovat ať si to zaplatí

Když bude v určité symbolické hodnotě nejsem proti, myslím, že zavedení poplatku odradí určité "věčné " studenty.

kladný

Kladný

Má určitě smysl, ale aby dobře fngovalo musí ho doplnit i systém stipendií, aby se z vysokých škol nestalo opět pouze místo pro bohaté.

mělo by se zavést a být rozděleno dle studijního oboru

Moc se mi to nelíbí a nesouhlasím s tím, myslím, že by vzdělání mělo být přípustné všem a zadarmo.

Musí být alternativa pro sociálně slabé občany.

může být

myslím si, že už nevědí, jak nám to studentům zkomplikovat

Myslím, že je to hloupost, protože tím se stane vzdělání méňe dostupné pro nižší vrstvy.

Myslím, že školné není špatný nápad, ale určitě bych nezaváděla nějaké veliké částky, např. školné do 5 000 za semestr nebude problém.

myslím, že to ničemu nepomůže

Naprostý souhlas, to mělo být už nejméně 20 let

nasrat

Ne

Nebránila bych se tomu, kdyby se skutečně pozvedla kvalita veřejného vysokého školství. To ale bohužel v České kotlině zdaleka nehrozí. Tudíž jsem proti. Jako studentka si velice vážím možnosti studovat (do určitých mezí) zdarma. Studenti skutečně nemají neomezené finanční zdroje, zlatá mládež se nepočítá, a skloubit práci se školou dost dobře nejde, to mám na vlastní kůži potvrzené. Zvláště těžké obory (technika, medicína, přírodní vědy...). A zadlužit se půjčkou? To nikam nevede a v tom případě už by bylo výhodnější jít srudovat do zahraničí nejen kvůli jazykové vybavenosti ale i kvůli kvalitě vzdělání, zejména akademické úrovni.

Nefér k již studujícím studentům

negativní

negativní

negativní, domnívám se že se zhorší úroveň vzdělání lidí, navíc platíme stále vyšší daně a nikde to není vidět! vzdělání by mělo být bezplatné, neboť zpoplatněním přispěje stát k nižší vzdělanosti

Negativní.

Negativní. Nejdřív bych musela na školu vydělat.

Negativní. Zejména proto, že má být polovina vybrané částky použita na stipendia, což znamená pouze přerozdělování peněz mezi studenty. Negativní vliv by mohlo mít školné zejména pro ženy, které nebudou mít možnost ihned po dostudování doplatit dluh, kvůli mateřství.

nechci jej

nelíbí se mi to

Nelíbí se mi to, spousta inteligentních lidí nebude mít možnost platit si školné.

nemělo by se zavádět, stačí, když se vymítí korupce v politice a peněz bude dost

Nemyslím si, že je to dobrý nápad

není to fér vůči chudým studentům

nesouhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím pokud je studován pouze jeden obor, za další ať se platí

Nesouhlasím s komercionalizací VŠ

Nesouhlasím s ním

nesouhlasím s tím, spoustu lidí na to mít nebude, už nyní mají mladí lidí těžké sehnat vlastní bydlení a možnost založit si rodinu, jakmile budeme muset splácet ještě školné, tak si bydlení a rodinu nebudem moci založit ani ve 40

Nesouhlasím, studium je i tak dost nákladné (studenti většinou nemají moc vysoký příjem, ale za to výdaje - jízdné, koleje, učebnice atd.)

nesouhlasím, vzdělání se má podporovat a být tu pro všechny

Nesouhlasím.

nevadi mi - ale jsem spíše pro nějaké menší částky, např. placení pouze zápisného kolem 5.000 kč což si myslím, že i studenti z nízkopříjmových rodin jsou schopni za léto vydělat na brigádě, ale jsem docela proti zavádění např. 10t za semestr, protože aby kvalita vybrané školy byla upřednostovana podle toho, zda si to student může dovolit, s tím naprosto nesouhlasím.

Nevadí mi, pokud to bude pouze zápisné ve výši do 3 000 Kč za semestr, což je přijatelná částka. A sociálně slabší jedinci s dobrými studijními výsledky by měli dostávat stipendia. Alespoň tím snad ubyde těch studentů, kteří si vysokou školou jen "prodlužují mládí". Vysokoškolské vzdělání je v současnosti možná až příliš snadné získat.

Nevadí mi.

nevim

nezavádět!!!!

Odmítám

odmítám jej

odmítám, sice jsem na soukromé škole - kde tedy platím školné, ale mohla jsem si vybrat, kam chci. Ostatní si už nebudou moct vybrat, buď na tu školu budou mít finanční prostředky nebo ne (-a pak nebudou moct studovat, což by byla škoda)

pěkná hovadina, hlavně že ti nahoře si vystudovali zadarmo

Pokud řekne hlava (pomazaná) státu, že jde o parazitování na společnosti, pak je sám onen největší nejnechutnější a nejodpornější parazit, který si vystudoval zadarmo!

pozitivní jev

Proč platit za to, že se chci vzdělávat?

Proti školnému

Rozhodně negativní

Rozhodně, školné je potřeba.

Se zavedením školného nesouhlasím

Se zavedením školného nesouhlasím, protože na vzdělání by měl mít nárok každý a to i na VŠ, když už by to mělo být, tak aby bylo nízké a "principiální" školné, které bych z části použil po absolvování studia na získání místa v praxi pro studenta a zároveň bych navrhl, aby u studentů, kteří si to přišli tzv. zkusit, školné propadlo škole. Jinak ten kdo by prokázal, že je ze sociálně slabé rodiny, by měl mít šanci dostat dotaci na studium, kterou by - například - do 5let splatil z výdělku v práci.

Se zavedením školného nesouhlasím. Argumenty naší vlády o tom, že je to investice do naší budoucnosti mi přijdou nesmyslné, je to přeci investice také do státní ekonomiky. Principiálně také nesouhlasím se zavedením školného v těchto podmínkách, školné by nemělo suplovat příspěvky státu do školství.

Silně podporuji! Investice do budoucnosti.

snad mě mine

souhlas

souhlas

Souhlasím

Souhlasím

souhlasím

Souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím - přiměřená částka, finance studentů půjdou do rozpočtu školy, nikoliv do státního rozpočtu

Souhlasím s ním. Je třeba zajistit financování VŠ i z jiných zdrojů než je státní rozpočet. Pokud by byly finance dobře využity vedlo by to jedině ke zlepšení výuky na VŠ. Navíc na VŠ nastoupí pouze lidé se zájmem o VŠ studium. Podmínkou však je, aby zde byl zaveden jistý systém stipendií, který by umožnil studovat studentům ze sociálně slabých rodin. Tedy zde bychom se mohli inspirovat např. systémem VŠ z USA.

Souhlasím s tím.

souhlasím se zavedením školného na VŠ

souhlasím, pokud s ním budou nakládat VŠ a ne stát

souhlasim, zkvalitnilo by to vyucbu

Studenti, co nemají dostatečné finanční prostředky kvůli tomu nebudou moci studovat nebo budou mít přinejmenším horší podmínky než ostatní. Naopak, když se někdo fláká na škole a zabírá místo někomu, kdo by o to stál, tam by se to zavedení školného hodilo.

studovat budou jen majetní...

ŠKOLA BY MĚLA BÝT ZDARMA

školné ano, ale nižší částku než je plánovaná

školné ano, ale v přiměřené výši k příjmům rodičům

Školné by se mělo zavést, ale jen za předpokladu snížení dotací školám a tím pádem daní. V současné době prudce narůstá počet vysokoškolaků, kteří se poté neuplatní. Navíc studuje spousta lidí, kteří na VŠ mentálně nemají a ztrácí zde produktivní roky života, kdy by mohli pracovat a platit daně.

Školné bych zavedl jiným než plánovaným způsobem.

Školné odporuje základnímu lidskému právu na vzdělání. Je nemožné vzdělání vyvažovat penězi a vytvářet ze vztahu učitel-žák vztah poskytovatel služby - klient. Podpora vzdělávání by měla být jedna z nejhlavnějších priorit státu, který by do ní měl investovat.

Školné v zásadě schvaluji. Ale způsob, jakým je/bylo plánováno je špatný. Mělo by jít o odložené školné (po dosažení určitého příjmu), v rozumné výši, bez vlivu finančních institucí.

V dnešní situaci je zavedeí školného bezpředmětné, jelikož jak vysoké školy, tak studenti, tak stát či banky nejsou na popltaky připraveni.

v jistých ohledech jsem pro.

vacsia selekcia uz i tak dost selektovanych slabych populacnych rocnikov

vadí mi

Vítám jej, ubyde tím tzv. "věčných studentů" a argument o znevýhodňování soc. slabých stojí na chybné premise, že rodiče živí studenta. Pokud je osoba starší 18let neschopná si vydělat ani 1500Kč měsíčně, resp o 1500,-Kč více než dosud, nemá na VŠ co dělat. Částka odpovídá sumě 9000,- za semestr a předpokládá výdělek v každém měsíci. A nesmíme zapomínat, že o prázdninách je na práci jistě více času...

vysoké školy a zdravotní péče by se měla hradit

Záleží na tom jak to posihne slabší sociální skupiny a jak se zlepší kvalita výuky.Pokud se vůbec zlepší.

Záporný

záporný! Sociálně slabší si díky tomuto zavedení nebudou moci dovolit studium na VV, i když budou mít mnohem víc v hlavě než ti, kteří jsou za finančně vodou.

zásadně s ním nesouhlasím

Zavedení mi nevadí, jen aby vybrané peníze zůstávaly v dané vysoké škole.

zavedení školného podporuji, je to podle mě motivační pro studenty a zároveň to do rukou studentů vkládá argumenty pro to, aby mohli na svých školách požadovat vyšší kvalitu služeb - nejen vzdělání, ale i chování na studijních odděleních atd. studium je investice a je třeba ho tak chápat - buď osobní, do kariéry, nebo ze strany státu - obory kulturní, věděcké atd. stát by měl do vzdělání investovat rozumně a cíleně - je zcela zbytečné, aby dostávali studenti z bohatých rodin stipendia, když ta by mohla mnohem více pomoci někomu jinému status studenta, pro který se dnes mnoho lidí na VŠ zapisuje by dostal svou hodnotu, ubylo by flákačů, kteří jen zneužívají náš socialistický systém Dobeš je debil!!

zavést školné

2. Uveďte maximální výši školného za semestr, která je podle Vás optimální částkou v rámci studia na veřejných vysokých školách v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50002521,37 %21,37 %  
11311,11 %11,11 %  
20001210,26 %10,26 %  
100001210,26 %10,26 %  
300086,84 %6,84 %  
50065,13 %5,13 %  
100054,27 %4,27 %  
1500054,27 %4,27 %  
600054,27 %4,27 %  
10043,42 %3,42 %  
ostatní odpovědi 30000
1500
100000
20000
2500
1200
4000
50000
20.000
2.000
25000
10
12000
7500
5
2218,8 %18,8 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5006.03
Minimum:1
Maximum:30000
Variační rozpětí:29999
Rozptyl:29594591.03
Směrodatná odchylka:5440.09
Medián:4000
Modus:5000

Graf

3. Myslíte si, že díky školnému dojde k zvýhodnění a znevýhodnění určitých skupin obyvatel ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, nevímotázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7664,96 %64,96 %  
ne3126,5 %26,5 %  
nevím108,55 %8,55 %  

Graf

4. Pokud si myslíte, že ano, tak uveďte jakých skupin obyvatel se školné podle vašeho názoru dotkne. Myslíte si, že je to problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

ano

ano

ano je to problém, lidé-studenti nemají tolik peněz, aby si dávali ještě stranou na školné

Ano, je to problém, protože studenti z rodin s nízkými příjmy si bud nebudou moci školné platit a nebo se budou muset zadlužit studentskou půjčkou, aby mohli doostudovat.

bohatí budou mít výhodu

bude to problém pro rodiny, ve kterých jsou určité finanční problémy, nedostatky

Celkově nižší střední třídy

cs

dotkne sa kazdeho kto nepatri do hornych 10000

Dotkne se především neschopných, nepracovitých osob a dále těch kteří "studují" jen proto, aby oddálili nástup do zaměstnání. Ani při náročném studiu medicíny není problém si každý měsíc vydělat min. 6000Kč Myslím, že z toho jasně vyplývá, že to jako problém nevidím.

Dotkne se to jak sociálně slabších rodin, tak i průměrných rodin. Když někdo vyrůstá v rodině, kde je 2 a více děti, kvalitní vzdělání je problémem i bez školeného.

dotkne se to nižších vrstev, kde si pak student bude muset brát půjčku nebo se školou zároveň pracovat

dotkné se to osob s nízkým příjmem, nebo s více počty dětí, kteří chtěji vysokou školu studovat.

dotkne se to především rodin s nižšími příjmy. Když i já musela celou Vš brigárničit, abych si mohla dovolit učebnice, pomůcky a jiné věci a to jsem měla výsadu bydlení u rodičů, co teprve studenti, kteří ani nemají školu v místě bydliště. Myslím, že pro velkou část populace se stane studium nedostupné

Dotkne se to slabších sociálních skupin. Existují samozřejmě brigády a možnosti, jak si vydělat. Jestli o to člověk opravdu stojí, dokáže se podle toho zařídit. Ale určitě se najde i tak pár vyjimek, které kvůli školnému studovat nebudou moci.

Dotkne se to sociálně nejslabších (proto je třeba zavést odložené školné). Zavedení školného by se mohlo dotknou i studentů, kteří školu "flákají" a studují pouze proto, že využívají statusu studenta, jeho výhod apod.

dotkne se to všech rodičů, kteří nevydělávají 20 tis. měsíčně

Dotkne se zejména nízkopříjmových skupin a střední třídy.

ekonomicky slabších

Hlavně těch ménně majetných. kteří sotva vyžijí na měsíc

Chudší část obyvatel. Je to problém, protože studenti by na vysoké školy měli být vybíráni na základě svých znalostí a studijnch předpokladů, ne na základě toho, kolik mají peněz.

Chudší rodiny nebudou na školné mít dostatek financí

Chudších obyvatel - je to VELKÝ problém

chudších vrstev, je to problém

chytrých dětí ze sociálních rodin

Jak jsem řekla v první otázce.

je to problém pro lidi s nižším příjmem

Je to problém, dotkne se všech těch, pro které je výše školného nezanedbatelnou sumou v soukromém rozpočtu

lidé s nižšími příjmy ano

Lidí z nižší sociální třídy, kteří disponují vysokou inteligencí ,ale nebudou si studium moci dovolit. Je to velký problém. Šance uspět a udělat VŠ budou omezené.

Mohlo by se to dotknou studentů z nízkopříjmových rodin, ano mohlo by to být problémem. I když musíme zvážit to, zdali vůbec děti z rodin s nízkým příjmem navštěvují v takové míře VŠ. A v případě, že by takovýchto dětí (studentů) bylo málo, dal by se problém s financováním řešit například stipendii.

Myslím si, že se zvýhodní skupiny obyvetel z vyšší třídy, které mají dostatek peněz a nebude pro ně problém platit si školné. Oproti tomu studenti z nižších vrstev nebudou mít šanci na školu jít nebo se jejich rodina bude muset zadlužit.

Například rodin, které mají více dětí, kteří mají na to (rozumově), aby vysokou školu studovaly, ovšem nebudou na to mít prostředky. A to je jen jeden z mála příkladů.

nejvýrazněji se to dotkne lidí z nižší střední, spousta z nich tomu bude při rozhodování o dalším vzdělání přikládat váhu

nizsich socialnich skupin

Nižší i střední sociální vrstva. Problém ano, vysokým školným vzniká pravděpodobnost ztížení podmínek pro studium.

obyvatel chudších, kteří nemohou finančně svým dětem dovolit studium na vysoké škole, zejména děti samoživitelek. Brigády stačí na pokrytí skript a dalších věcí určených ke studiu, ale na školné již nevybyde. Je to velký problém. Podle mého názoru se po zavedení školného úroveň školy nezlepší.

obyvatel s nížším příjmem

obyvatel z nižších tříd a rozhodně je to problém, protože to žě někdo nedosahuje na studijními výsledky na prospěchové stipendium by mu nemělo zcela zavřít možnost dostat se na VŠ.

oyvatel s nizsim prijmem

pilné studenty by dobře nastavený systém školného znevýhodnit neměl. ubude flákačů, zůstanou jen bohatí flákači - ale to může být každému jedno

problém mohou mít studenti ze sociálně slabších rodin

rodina, které má nízké příjmy, nebo pouze dva členy

samozřejmě těch méně zabezpečených rodin. i bez školného je to pro některé už hodně finančně náročné a studenti si musí přivydělávat na studium. se školním se ještě zadluží.

Samozřejmě těch nízkopříjmových, nebo spíše nevycházejících s příjmy, které mají.

Sociálně slabší

sociálně slabší rodiny, ano

sociálně slabších a slabých, je to velký problém když budou studovat jen děti horních 100 000 bez ohledu na to jsou-li nadaní či ne

sociálně slabších vrstev obyvatelstva

sociálně slabých

sociálně slabých, ano je to problém

studenti z nízkopříjmových rodin, studenti neatraktivních oborů.

studentů z chudších poměrů - ano, problém to je (oni mají též právo na vzdělání)

Studentů ze sociálně slabších skupin, velkých rodin ale i ze střední třídy. Problém to je, protože poklesne množství studentů a studenti budou vybírání ne podle inteligence a ambicí ale podle finančních možností, což je ostuda! Množství dostupných stipendií pro velmi nadané studenty rozhodně není dostačující a ani teď nepokryje studijní výdaje.

školné bude zátěží hlavně pro sociálně slabší studenty, kteří budou chtít studovat, ale z finančních důvodů si to nebudou moci dovolit. Myslím si, že v této oblasti je to rozhodně velký problém.

ŠKOLNÉ SE DOTKNE CHUDČÍ ČÁSTI OBYVATEL

Školné se dotkne velké skupiny obyvatel (nižší střední, nižší třídy, částenčně i střední třídy jako celku), což s sebou přinese problémy. Jednak by mohlo dojít k úbytku vysokoškolských studentů, což je nepříznivé pro českou ekonomiku i společnost, ale zároveň by došlo k zadlužení českých domácností a jednotlivců, což je pro českou ekonomiku a společnost rovněž nepříznivé.

školné se přirozeně dotkne sociálně slabších obyvatel, a ano, myslím si že je to diskriminační a peníze by neměli rozhodovat o tom, kdo bude vzdělaný a kdo ne

Tak školné se asi dotkne všech skupin obyvatelstva, které půjdou studovat. Ano je to problém.

Všech studentů a rodin s nízkým příjmem

všech, kdo se netopí v penězích

vysoká škola je i tak náročná na finance a pokud bude zpoplatněna, nižší vrstvy si tento komfort nebudou moci dovolit, ale opět záleží na výši školného, určitou částku si student může vydělat brigádami o víkendu..

Znevýhodní to slabší sociální skupiny.

Znevýhodní to ty blbé a to je dobře.

Ženy - ženy jsou obecně na trhu práce marginalizovány a pro získání stejné pracovní pozice musí mít mnohdy vyšší kvalifikaci, nežli muži

5. Jakým způsobem byste navrhovali řešit placení plánovaného školného?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. Jednorázově na konci semestru. 2. Domluvením splátek (indiviuálně).

ať je to tak jak doposavaď

Až po škole, když si student najde práci, tak v ten okamžik, aby začal splácet školné.

bez úročnou půjčkou, splatnou po nástupu do práce

Bezúročné půjčky, slevy na školném za dobré studijní výsledky, připlácení za opakované zkoušky.

brigáda + pomoc od rodiny

buď předem nebo měsíčně

Buď ve 2 až 3 splátkách během jednoho semestru, nebo úvěr na studium s odloženým splácením po ukončení studia.

budto v hotovosti pred zacatkem semestru nebo na splatky nebo formou pujcky, ktera by byla neurokova a byla splatna nekolik let po vystudovani.

Co chcete na způsobu placení řešit? Zaplať nebo odejdi.

Fakturou před každým semestrem.

Flinkové a hlupáci ze svého, od průměru 1,5 a lepšího stipendijní programy sponzorované firmami které mají o studenty zájem. Možnost úpisu studenta, že po dostudování bude ve firmě pracovat 3-5 let, pokud ne - školné zaplatí.

formou splátek

Formou zápisného, případně ho rozložit na splátky.

Hloupá otázka, jsem proti placení školného!

hotově

Hotově nebo kartou....pardon, ale tohle je špatně položená otázka. No normálně si to studenti budou platit, umožnila bych buď platbu za celý rok /celé studium dopředu, tak i za jednotlivé semestry, potažmo možná i měsíce ale to by mohlo být administrativně zbytečně komplikované.

irelevantni otazka

Jednalo by se o placení na začátku každého semestru, když student po kontrole studia ví, že postupuje dále.

jednorázově, či na splátky, ideálně v průběhu školního roku

jsem proti placení školného, navrhuji aby v ministerstvu nevyhazovali zbytečné peníze. Domnívám se že zavedením školství se úroveň či školní pomůcky rozhodně nezlepší.

každý semestr k zaplacení

Když už tak, až po škole, aby to mohl student splácet zpětně a nebo částku za každý semestr, určitě ne najednou.

keby skoly ponukali pracu cez ich sponzorov v danom odvetvi na co sa skola zaobera

klasicky úhrada na určený účet do předem stanoveného termínu

líbilo by se mi, pokud by bylo několik různých variant a student by si mohl vybrat tu, která je pro něho nejvhodnější

mě se líbí myšlenka placení 3. pokusů na zkoušky

Měl by to platit stát už jen v zájmu vylepšení reputace naší republiky. Školství a zdravotnictví jsou dle mého jedny z nejlepších investic, šetřit se dá i na jiných věcech.

měsíční splátky

možnost i na splátky, stipendia výborným studentům,

Na dva semestry dopředu.

na semestr

na začátku semestru zaplatit příslušnou částku

nastavila bych ho tak,a by s tim neměl problém nikdo, potom by se placení nemuselo řešit

navrhla bych splátkový kalendář již od začátku studia, nenechala bych začátek splátek až po skončení školy, to pak příjde člověk do života s desetitisícovými dluhy

navrhnout takovou částku, která by nezruinovala rodinný rozpočet

Neplatit

neplatit

Neplatit

Neplatit, nesouhlasím s ním.

nepřemýšlela jsem o tom podrobněji

nesouhlasím se školým

netuším

nevim

nevim

nevím

Nevím, hlavně ne půjčky.

nevím, nejlépe bych školné nezaváděl

Nevím, není to úplně jenoduchá otázka

nijak

nijak

Odkladem

odložená půjčka, ale nikoliv bankovní, ale od školy

Odložené splácení

Odložené školné - platit až při zaměstnání. To by omezilo dopad na sociálně slabší. Dále je třeba pokusit se obejít finanční instituce. Roli by měl plnit stát, i když by to zřejmě byla velká zátěž.

Otázka je příliš obecná, abych na ni mohl napsat konstruktivní názor... Způsobů je nespočet

penězi

Placení až zpětně, kdy bude člověk zaměstnán.

placení plánovaného školného - nezavádět ho

Plánované školné bych navrhovala řešit skrze model USA - zvýhodněné půjčky od bank, splatnost po určité výdělečné době, možnost velkého množství stipendií atd.

platebním příkazem

Platilo by se zpětně až po studiu, kdy už budou mít práci a příjem.

platit hned nebo strhávat z platu budoucího zaměstnání

Po dokončení studia by se toto splácelo určitou formou, např. daní. Nedocházelo by k odchodům študovaných vysokoškoláků (např. doktorů) do zahraničí. Já jsem svými daněmi zaplatil jejich studium a oni poté státu neodvedou žádnou produktivitu. Pokud by odešli, tak by stát nebyl tolik škodný, protože si toto studium zaplatili.

Po dosažení určitého platu měsíčními splátkami

Pro ty, kteří pravidelně a poctivě chodí na přednášky by placení nemělo být. Pro flákače ano.

Pro zavedení školného vůbec nejsem, ale pokud by nebylo zbytí, tak bych zavedla několik možností, jak to splácet. Jedinci by si vybrali podle toho, co by bylo pro ně nejvhodnější, např. splácet to dlouhodobě, až bude mít například plat po malých částkách a bez úroku.

propracovat dostatečně systém stipendií - rozšířit hoa zpříštupnit širšímu spektru studentu a také propracovat půjčky ale tak aby pak neměly spíše negativní dopad do života po škole.

prospechove stipendium pro 10-15% nejlepe hodnocených studentů

průběžné

před každým semestrem, do 14 dnů před zahájením semestru

převodem

Převodem na účet školy do zahájení semestru

převodem na účet??

Připlácet za opakování ročníku, přerušování a prodlužování studia.

pujcky

půjčka

půjčka s odpoženým splácením

Půjčka, nebo brigáda, ale čím víc pracuješ tím méně času zbývá na školu. Je to začarovaný kruh.

půjčkami ( bez poplatků , do 0,5% úroků a co nejdelší splatností )

půjčky, brigády

Raději to řešit nechci.

rodiče

různé možnosti - najednou, po měsíci.... aby měli studenti možnost na školné i vydělávat při studiu

Samotné studium na VŠ by bylo zdarma. Placené by byly akorát opravné zkoušky, přičemž druhá opravná zkouška by byla dražší než první apod. Studenti tak budou skutečně motivováni ke studiu.

Souhlasím se semestrem, ale sociálně slabší občané by mohli mít možnost si např. školné dobrovolnicky odpracovat. (klidně pro město, partnerské organizace, ...)

Splacení až po studiu - studentská půjčka atp.

splácení po škole při dosáhnutí na určitou výši mzdy

splátky

splátky

splatky

srážky ze mzdy (splacení max 10 let po studiích)

STAČÍ KDYŽ SI MUSÍ KUPOVAT UČEBNICE A POMŮCKY

státní bezúročná půjčka s odloženým splácením

studentské půjčky s lepší úrokovou sazbou, cíleně zasílané rovnou škole

Studentskou pujckou

Systém půjček a stipendií.

Školné nemá být zavedeno vůbec!

tim nejlepsim

Trh nechť nabídne různé způsoby.

umožnila bych splátkový režim, který byl pro studenty za výhodnějších podmínek

ustoupit od školného, zavést zápisné, ale pouze při zápise na VŠ (do prvního ročníku)

Výběrem variant: odložené/aktuální

vyhodne studentske pujcky

xsa

za dobré výsledky možnost vrácení platby

Zápisné

zaplacení až po dokončení školy a nástupu na pracoviště..

Zavést školné pouze pro pro studenty, kteří např. záměrně nedochází na přednášky, "uměle" prodlužují studium popř. nedokončí semestr - zpětná platba.

ze státní kasy, za peněz, které se vyhazují zbytečně

Zpětné placení po zkončení studia a nástupu do práce.

zpětné splácení

Zrušit ho

zvýšení sociální dávek

žádné školné prostě nezavádět!

žádným

žádným nesouhlasím s tím.

6. Jaký návrh financování školného byste měli pro sociálně slabší studenty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..zde bych možná zavedla pro sociálně slabší studenty jisté úlevy nebo bych prodloužila dobu, do kdy by museli školné zaplatit.

Aby zaplatili až budou mít práci a pravidelný příjem.

bezúročná půjčka, stipendia

Bezúročné půjčky, slevy na školném za dobré studijní výsledky, připlácení za opakované zkoušky.

Bud přerušit studium nebo si vzít studentskou půjčku

Doplatit školné zpětně až po studiu, kdy už budou mít práci a příjem.

Financování státem, ale pokud má rodina nízký příjem, dvě děti na VŠ a nedosáhne na přídavky pak je to špatné

fondy, stipendia, placení na splátky

formou stipendií

Formou stipendií

Hlavně se nesnížit k půjčkám, ale myslím si, že o to právě všem jde.

Cha! Toť otázka.

Jak se rozhodne, že je student ze sociálně slabší skupiny???

Je to věc sociální politiky státu.

Jednoduše nezavádět školné.

Již zmíněnou půjčkou

Když by bylo prokázané, že jsou opravdu chudší, tak snížení školného.

KUPOVÁNÍ UČEBNIC A KDO BY MĚL ZÁJEM TAK SI JE KOUPÍ

menší splátky po delší dobu

Mohlo by se jednat o tzv. studentské půjčky, které začne student splácet až získá stabilní zaměstnání. Dále by mohl student pobírat studijní stipendium za vynikající výsledky, které by zajistilo životní minimum studenta.

Možnost bezúročné půjčky po dobu studia - důraz na slovo bezúročné, neboť do současnosti školné nebylo zaváděno, není třeba splátky půjček navyšovat - např. nezprosředkovávat přes úvěrové společnosti apod.

Možnost půjčky se splácením po získání práce.

možnost studentské půjčky je důležitá - týká se osobní investice do vzdělání, chápu ale, že ne u všech oborů je taková půjčka lukrativní, inteligentní systém školného ale může rozlišovat mezi jednotlivými obory - nikoli paušální částka pro všechny fakulty - školné by mělo být úměrné populárnosti oboru a budoucím předpokládaným výdělkům studentů. měl by být nastaven systém stipendií: škola může dávat stipendia svým studentům - prospěchová, za vědeckou činnost, student, který je pro svou školu užitečný může mít výhody stát musí dávat stipendia sociálně slabším, což bych spojila s podmínkou dobrého prospěchu soukromé společnosti by měly mít možnost podporovat své budoucí mozky již na škole v podobě stipendií absolventi mohou vypisovat stipendia - ohodnocení akademické činnosti, aktivity atd najdou se jistě i nadace atd. už jen to, že člověk bude muset žádat a starat se o to, aby nějaké peníze dostal odradí často ty, kteří podporu doopravdy nepotřebují

možností je opět mnoho. Odložené školné, zavedení rozšířených stipendijních programů, atd.

na nějaké splátky asi

nasetrit si

nechť přispívá stát, stejnak pořád platíme daně a nějaké poplatky

neplatiti nic

nestudovat...

netuším, hlavně si nebrat půjčku

nevidím důvod řešit

nevím

nevím

Nevím, není to úplně jenoduchá otázka

nikoliv formou půjček..... neplacení

obzvlášť pro sociální studenty bych navrhovala stipendium a bezplatné studium

Odkladem

odložené školné, bezúročné půjčky....

odložené zápisné - placení až po absolvování školy a získání zaměstnání

odložit placení, snížit částku

Otázkou je, jak by zjistili, kteří studenti jsou na tom opravdu hůře než ostatní. V případě opravdu sociálně slabších studentů bych navrhla stipendia.

pomocí stipendia

prispevky od statu studentum kteri by si studium jinak nemohli dovolit

pro sociálně slabé bezúročnou státní půjčkou, kterou by student - například - do 5let splatil z výdělku v práci.

pro sociálně slabší bych školné zrušila, pokud člověk nevyděla průměrný měsiční plát, školné by platit nemuseli

prospěchová stipendia (např. 10-15% nejlépe hodnocených studentů)

prospěchová stipendia a půjčky od komerčních bank

Prospěchová stipendia, stipendia pro sociálně slabší.

prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium, sociální stipendium, nebo sponzorský dar. Jiné financování si sociálně slabší nemohou dovolit.

přihlédnutí k jejich situaci a poskytnout nějaká stipendia atd.

příspěvek ve výši např. 2 000 Kč za semestr

pujceni od banky

pujčení si a splacení později

půjčit si od banky a až najdu zamětnání tak to splatím, jako v USA...

půjčka

půjčka

půjčka

půjčka, práce...

půjčky

půjčky

Půjčky od státu, s tím, že by to student musel do několika let splatit.

Rozvrhnout splátky na delší dobu.

snižování výše školného za dobrý průměr

sociální stipendia

Sociální stipendia.

splátkový kalendář, příspěvek na studium

splátky

splátky

státní bezúročná půjčka s odloženým splácením

stipendia

stipendia

stipendia

stipendia

stipendia

stipendia

stipendia

stipendia

Stipendia pro nejtalentovanější. Navíc se školné bude platit stejně až na konci studia tak to sociálně slabší neznevýhodní.

Stipendia, granty

stipendia, pujcky

stipendia, půjčky

Stipendia.

Stipendium

stipendium

strhávat z platu budoucího zaměstnání

Student začně pracovat. Volného času má dost.

Studentska pujcka

studentské půjčky

studentské půjčky, stipendia

Školně by jim mělo být hrazeno státem v plné výši.

Ti mají prostě smůlu.

to samé

U těch "inteligentnějších" formou stipendií.U těch ostatních by se mělo zvíšit sociální stipendium které by pokrylo alespoň 2/3 nákladů.

Určitou formou stipendia.

Velmi obdobný s tím, že by mohli mít za dobré výsledky nějaká stipendia či úlevy

Viz dříve stipendia

viz otázka 5

viz výše

viz. 5.

viz. výše

vše by měly pokrýt sociální dávky

všichni by měli mít stejné podmínky

vůbec ho nezavádět

Vyhledávat pomoc prostřednictvím stipendií, podpůrných programů apod.

Výpomoc od státu. Stát by měl brát ohled na lidi, kteří jsou sociálně slabší. Jeden z cílů státu by měl samozřejmě být, aby obyvatelé ČR za jeho pomoci byli co nejvzdělanější.

xsa

zákonem stanovené podmínky půjčky

Zde by došlo k zvýhodnění jedné skupiny na úkor druhé skupiny, jelikož školné by bylo problémem nejen sociálně slabších skupin. Navrhovala bych možnost stipendií za mimořádné studijní výsledky, výhodnější půjčky atd.

ze státní kasy, za peněz, které se vyhazují zbytečně

Ze státního rozpočtu

zpětné splácení po absolvování studia, stipendia

Zvýhodněné půjčky, stipendia (snížení školného) za prospěch

Žádné školné pro všechny a pro někoho miniaturní české vlaječky s nápisem "Hrdý volič TOP 09".

žádný

žádný jiný způsob není, někdo peníze má a někdo ne

žádný, jelikož pozdější splácení je zadluží ještě více - stát by měl podporovat nezaslužování mladých rodiny, což školné opravdu není!

7. Jaký vliv by podle Vás mělo zavedení školného na kvalitu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nemohli by studovat socialně slabší lidé...jinak asi by školné na kvalitu vzdělaní mít nemělo...

?

..myslím si že žádný, že by se vzdělání stalo zbožím, kdo by měl peníze tak by si vzdělání mohl koupit.

asi by titul dostali všichni, kdo se na VŠ dostal, ale spousta nadaných lidí by ztratilo šanci dosáhnout vyššího vzdělaní

dobrý

Dobrý vliv

DOSTANOU SE TAM JEN PROMINENTI

došlo by ke zlepšení kvality vzdělávání

doufala bych ve zlepšení nebo alespoň eliminaci lidí, kteří studují jenom, aby nemuseli do práce a zabírají místa těm kteří chtějí opravdu studovat.

doufam ze by se kvalita zvysila

Doufám, že žádný.

Doufejme, že pozitivní.

individuální, záleží škola od škole, zda by dokázala opravdu peníze od studentů využít pro studenty.

Jak jsem řekla. Špatný.

jednoznačný přínos

Jsme v Čechách.Nevěřím tomu :-)

kladný

kladný

Kladný, avšak nedokážu posoudit do jaké míry.

kvalita by byla přinejlepším stejná, možná by mohlo dojít k úpadku, marginalizaci oboru školství ve společnosti

Kvalita by se nezměnila.

kvalita by se nezvýšila, to je pouze argument a lež

Kvalita by se určitě zvedla.

Kvalita by se určitě zvýšila. Studoval by jen ten kdo by měl o studium opravdu zájem a snížil by se počet studentů, tím by šla kvalita nahoru. Studenti by, ale také za své peníze vyžadovali kvalitnější vzdělání po profesorech. Už by nechtěli chodit na předměty, které jsou "zadarmo" ale nic se tam nenaučí, nebo by jim vadilo když učitel např. chodí pozdě atd.

Kvalita by zůstala stejná.

Kvalita se doufám zvýší, ale aby to nebylo jak na soukromých školách, že si studium jakoby "zaplatíme"a úroveň se sníží.

Kvalita se sníží.

kvalita skol by se nezmenila, ale zmenilo by se kvalitatvni rozlozeni vychazejicich studentu a to bych rekla ze k horsimu

Kvalita vzdělání by zřejmě zůstala stejná, nicméně podle subjektivního názoru hodnotím, že kvalita studentů by se navýšila a to zřejmě paradoxně u středních a nižších vrstev

Kvalita vzdělání by zřejmě zůstala stejná. Studovali by ti, kteří mají opravdu zájem!

Kvalita vzdělávání by se měla markantně zvednout. Jednak by VŠ měla začít vystupovat vůči studentovi jako vůči zákazníkovi (konec rušených přednášek bez důvodu pět minut před začátkem, mikrofony v aulách a přednáškových místnostech, atd.), ale zpoplatnění VŠ by se mělo odrazit i na vybavení škol, profesorstvu atd.

kvalita vzdělávání by se snížila, nebo zůstala stejně, ale určitě by se nezvedla

lepší finanční situace VŠ

lepší vybavení

měla by se zvýšit a nabízet prvotřídní přípravu k uplatnění v budoucnu se zazařováním do praxe

mohlo by dojít ke zvýšení kvality díky eliminaci studentů, kteří doopravdy studovat nechtějí

možná by o něco vzrostla, ale myslím, že nepatrně

možná lehce pozitivní

Myslím si, že ano, pokud budou peníze využity k zajištění chodu VŠ a ne že půjdou do kapes rektorů a podobných osob.

Myslím, že by se kvalita mohla zlepšit.

myslím, že by se kvalita studia mohla zlepšit

myslím, že žádný nebo dokonce negativní

Na kvalitě by to zřejmě nic nezměnilo.

na kvalitu žádnou, ale nestudovalo by tolik lidí

na kvalitu žádný

na kvalitu žádný vliv - ale vliv na zkvalitnění výstupu ze škol určitě.

negativní

negativní

negativní, neboť studentů bude méně a škola nechá projít každého kdo bude platit

němělo by to vliv

Netuším. Může t mít kladný i záporný dopad.

nevěřím že by při placeni školného se zvíšila kvalita vzdělani, to jen tam nahoře potřebuji další peníze od těch co je nemaji...

nevím

nevim

nevím přesně

Obávám se, že žádný

obávám se, že žádný

podla mna by sa zhorsila, zacali by byt vsetci chamtivi po peniazoch a o tom by predsa skolstvo nemalo byt

podle mě žádnou

Podstatný

pokud by celková suma peněz pro školu byla vyšší než doposud, dopad by byl asi logicky kladný. pokud by školné napč 5000,-/semestr znamenalo, že půjde ze státní kasy o 5000Kč pro školu méně tak jsme tam, kde jsme byli ovšem asi by ubylo oněch "věčných studentů", čili by se kvalita výuky mohla trochu zlepšit a částečně by se omezila inflace VŠ diplomů.

pozitivni

předpokládám, že kladný pokud společnost konečně přistoupí ke vzdělání jako k investici, uvědomí si také, že má právo požadovat za své peníze kvalitní služby, předpokládám velký tlak na zkvalitnění přístupu ke studentům ze strany škol, který je dnes tragický dá se předpokládat, že studenti budou motivovanější, tudíž jejich přístup bude aktivnější a bude možné posunout kvalitu výuky na mnohem lepší úroveň. kvalita výuky je závislá na připravenosti kantorů stejně tak jako na aktivitě a připravenosti studentů omezí se počet flákačů, více prostoru pro ty, co studium berou vážně

přiměřený

Rozvoj některých vědních oborů by díky finanční neatraktivnosti stagnoval, na druhou stanu je možné, že by sami studenti více dbali na úrověň vzdělávání, které si platí. To je ale asi utopie, protože to lze jen v případě vysokokapacitních oborů, kde není na jednoho "stěžovatele" tolik vidět.

skoro žádný

snad by to kvalitu zvýšilo

Snad žádný vliv, není nikde dokázáno, že sociálně slabší mohou být chytřejší nebo schopnější než sociálně silnější studenti, pouze by byla z důvodu školného odepřena možnost sociálně slabším.

Snížení kvality. Když někdo chce platit školné, ať si jde na soukromou školu. Jejich kvalita je už dnes často pochybná.

Snížila by se

Sociálně slabší se vzbouří. Není FÉR, aby mohli své studijní dovednosti dokazovat pouze ti, kteří na to mají.

spíše žádný

Stoupla by.

studenti se budou více snažit studovat na první pokus

Studovali by lidé, kteří chtějí opravdu studovat.

školné by nemělo nutně znamenat, že se na školu dostanou jen ti studenti, kteří na to mají, ale jen ti studenti, kteří splní vstupní testy - příjímací zkoušky na VŠ.

špatný

Špatný vliv.

téměř žádný, kvalita nijak rapidně nevzroste

těžko říci...

těžko říct, možná žádnou

V našem státě asi vůbec žádný

Velký

velký, negativní ( ze vzdělání by se stal jen byznys - kdo by zaplatil dostal by hned titul aniž by byl 1x ve škole, aniž by ani z rychlíku neviděl scripta )

velmi kladny

Velmi pozitivní

více neschopnýchc studentů by šlo na soukromé školy - jsou snadnější

Všichni pak radši půjdou na soukromou školu, kde diplom mají jistý. Kvalita hodně poklesne.

vůbec žádný

Vůbec žádný neli přímo negativní a zdrcující.

Vůbec žádný.

Vzdělávání by se orientovalo na obory s větší praktickou využitelností. Málo navštěvované obory (např. sorabistika - nauka o lužické srbštině, která je vyučována jen na třech místech na světě, zanikne. Vzhledem ke stavu lužickosrbského národa se to bude rovnat kulturní genocidě). Student bude mít pocit, že si vzdělání kupuje. Závislost na bankovnictví.

xsa

zadny

zdroje na kvalitní literaturu, snad i jiný způsob výuky zaměřený více na praktickou stránku

zkvalitnění studentů

Zkvalitnění výuky

zlepšení

zmenšil by se počet studentů, kteří se jdou "jen tak" někam zapsat, jen pro status studenta, studenti by si mohli více vážit studia, může být i podpora z rodin, které školné platí, takže i tlak na studenty, aby školu dokončili

zůstane stejné

zvysilo by to kvalitu vzdelavani, protoze by odpadli student, kteri sli studovat VS jen kvuli tomu, aby se vyhnuli praci

žádnou

žádnou

Žádnou nebo mizivou. Lidé (učitelé) nezmění svůj styl výuky. To, co může změnit kvalitu, jsou pomůcky, materiál, cesty... Jenže u nás by školné nebylo příjmem navíc, jelikož časem by se o ono školné snížila dotace školám z rozpočtu.

Žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

Žádný či negativní.

8. Napadá vás ještě nějaká myšlenka k tomuto tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- vysoká škola je pro VŠECHNY úspěšné středoškoláky bez rozdílu politického, náboženského a dalšího smýšlení - musí být připravena poskytnout všechny možnosti na budoucí uplatnění včetně získání zkušeností ze zahraničí

..jestli se školné zavede, tak si myslím, že celé vzdělání na Vš začne rapidně upadat...

Ani ne tak myšlenka, spíše bych podotkla, že sama studuji na denním studiu a pracuji na plný úvazek, čili mluvím ze zkušenosti.

Ano, pokud se zavede školné, budeme žít ve zvrhlé formě státu- oligarchii.

Bylo by to fér i pro studenty soukromých VŠ, kteří musí v současnosti platit ze svých daní studium lidem na veřejných školách a sami platí ještě školné.

Celé placení školného je jen cesta, jak ještě více obohatit ty, kteří už bohatí jsou.

je to binec, co se u nás děje

Je to jen další způsob, jak z lidí tahat peníze, zároveň si myslím, že tím klesne počet studentů, hodně lidí to odradí.

ještě, že nás už se to snad nedotkne :)

lidé jsou zvyklí mít vzdělání zadarmo, to není správně... proč by měl člověk, který nejde na vŠ platit pět let daně na někoho, kdo pak bude mít celý život mnohonásobně vyšší plat? vzdělání je statek - je možné do něj investovat - ta investice je osobní věc!!

Myslím, že nejsou peníze hlavně proto, že je VŠ studium předimenzované nesmyslnými obory. Mělo by jich být méně, a tím i méně, ale více kvalitnějších studentů, kteří najdou po studiích jisté uplatnění. Ostatní by se měli věnovat oborům na středních školách či učilištích, jinak řemeslo brzy zanikne. A nebudeme mít tolik ekonomů, a pedagogů, kterých je tu i tak dost..

Namísto školného ať se zavedou "pokuty" za děkanské termíny zkoušek, delší dobu studia apod.

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne dekuji

nevím

Poučit se ze systému financování vysokých škol v zahraničí (jak západní tak střední Evropa), nevymýšlet již možná někde vymyšlené.

přídavky na děti dostávají jen lidé s nižšími příjmy, proto zde může být naopak, platit školné můžou jen majetní...

Stát by neměl své občany (studenty) obírat o peníze za studium. Měl by být rád, že studenti využívají jeho služeb a dobrovolně studují a měl by je v tom plně podporovat, jak finančně, tak jakkoliv. A NE si nechat za to platit!!!

Školné, pokud by se už nějaká částka vybírala ( odstupňovaně dle postavení rodičů ) by mělo zůstat škole na nákup pomůcek, knih aj. vybavení !

Školství není nijak vázáno na poptávku po studentech. Střední a vysoké školy chrlí tisíce studentů aniž by po nich na trhu práce byla poptávka. Pak se uměle vytvářejí pracovní místa ve státní administrativě abychom vyřešili problém kam s nimi. Výsledkem je že vysokoškolák pak sedí na městském úřadě za 18 hrubého, pracuje cca hodinu až dvě denně a zbytek dne si hraje solitaire nebo masturbuje.

už asi nic

v zahraničí se školné na vš platí běžně

VYMĚŇTE POLITIKY

xsa

Za všechno se platí... Ale není toho trochu moc? Pokud mohu porovnat, ceny a platby v ČR se začínají rovnat cenám v západní Evropě ne však platy. Dále... plánuji doktorandské studium. V žádném případě však v ČR! Doktorandi a asistenti jsou tak mizerně placení, že si buď musí přivydělávat někde jinde (tím pádem nemají dost času na vlastní práci a výzkum) nebo dalších pár let živořit. Ve většině ostatních zemí to chápou a doktorandi jsou plnohodnotně ohodnoceni aby se mohli v klidu věnovat výzkumu a nestresovat se finanční situací. Je to smutné. Vysoké školství přímo navazuje na vědeckou obec. Bohužel v ČR je celý systém podivný a proto spousta lidí upřednostňuje odchod do zahraničí. Včetně mě. Skutečně tu u nás nemá úroveň. Jako patriotka to říkám velice nerada, ale jsem celou situací značně znechucená.

zamyšlení - jaké možnosti měli mladé rodiny dříve (novomanželské půjčky bezúrokové, podpora mladých rodin,...) a dnes - situace nás nutí mít děti v co nejpozdějším věku a brát si hypotéky - je tohle snad podpora rodin a snížení zadlužení lidí? Není!!!

Zavedení skolného bude mít za následek snížení kvality studentů a zeslabení ekonomiky díky předlužení obyvatel.

zavest co nejdrivre

ze politici by meli hledat diry, kudyma jim utikaji penize a ne se snazit jen vic a vic otevirat kohoutek na bezneho obcana. Navic na studenty, kteri jsou budoucnosti vzdelanosti a pracovni sily. kdyz si nebudou moct dovolit skolu, studovat nepujdou a bude pak casto skoda talentu, budou se muset brat odbornici ze zahranici a nakonec to odnesou vsichni. i ti nahore.

Že jsem zabila tři hodiny protestovanim uplne k nicemu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Uveďte maximální výši školného za semestr, která je podle Vás optimální částkou v rámci studia na veřejných vysokých školách v ČR?

3. Myslíte si, že díky školnému dojde k zvýhodnění a znevýhodnění určitých skupin obyvatel ČR?

7. Jaký vliv by podle Vás mělo zavedení školného na kvalitu vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Uveďte maximální výši školného za semestr, která je podle Vás optimální částkou v rámci studia na veřejných vysokých školách v ČR?

3. Myslíte si, že díky školnému dojde k zvýhodnění a znevýhodnění určitých skupin obyvatel ČR?

7. Jaký vliv by podle Vás mělo zavedení školného na kvalitu vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vinšová, K.Zavedení školného na VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23046.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.