Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Energetické nápoje

Energetické nápoje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Baruna Kučerková
Šetření:08. 05. 2012 - 10. 05. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto dotazníku je získat informacepro školní potřeby - seminární práce ze Statistiky. Nejsem proti tomu, aby jste ji i vy dále použili. 

Odpovědi respondentů

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4877,42 %77,42 %  
ne1422,58 %22,58 %  

Graf

2. Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x týdne2235,48 %35,48 %  
vůbec1320,97 %20,97 %  
3x týdně1117,74 %17,74 %  
1x týdně1016,13 %16,13 %  
2x týdně69,68 %9,68 %  

Graf

3. Který EN byste si vybrali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Red Bull2337,1 %37,1 %  
Big Shock1320,97 %20,97 %  
Monster1219,35 %19,35 %  
jiný1016,13 %16,13 %  
Semtex46,45 %6,45 %  

Graf

4. Připadají Vám EN účinné? Dodávají Vám energii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3962,9 %62,9 %  
ne2337,1 %37,1 %  

Graf

5. Myslíte, že cena EN odpovídá i kvalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4166,13 %66,13 %  
ano2133,87 %33,87 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni zaplatit za EN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 Kč2946,77 %46,77 %  
30 Kč a více2032,26 %32,26 %  
11 - 20 Kč812,9 %12,9 %  
méně než 10 Kč58,06 %8,06 %  

Graf

7. Myslíte, že nabídka EN v České Republice je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4369,35 %69,35 %  
ne1930,65 %30,65 %  

Graf

8. Pokud ne, ve které zemi myslíte, že je dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA2464,86 %38,71 %  
jiná718,92 %11,29 %  
Německo410,81 %6,45 %  
Velká Británie12,7 %1,61 %  
Čína12,7 %1,61 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3454,84 %54,84 %  
žena2845,16 %45,16 %  

Graf

10. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 253658,06 %58,06 %  
méně než 181727,42 %27,42 %  
26 - 3069,68 %9,68 %  
více než 3134,84 %4,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

  • odpověď ne:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 2. Pokud ano, jak často?

2. Pokud ano, jak často?

  • odpověď vůbec:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

9. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 2. Pokud ano, jak často?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

2. Pokud ano, jak často?

3. Který EN byste si vybrali?

4. Připadají Vám EN účinné? Dodávají Vám energii?

5. Myslíte, že cena EN odpovídá i kvalitě?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za EN?

7. Myslíte, že nabídka EN v České Republice je dostačující?

8. Pokud ne, ve které zemi myslíte, že je dostačující?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

2. Pokud ano, jak často?

3. Který EN byste si vybrali?

4. Připadají Vám EN účinné? Dodávají Vám energii?

5. Myslíte, že cena EN odpovídá i kvalitě?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za EN?

7. Myslíte, že nabídka EN v České Republice je dostačující?

8. Pokud ne, ve které zemi myslíte, že je dostačující?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerková, B.Energetické nápoje (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23199.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.