Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychoterapie

Psychoterapie

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vystavělová
Šetření:08. 04. 2009 - 08. 05. 2009
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den
Jmenuji se Markéta Vystavělová a jsem studentkou 3.ročníku bakalářského studia Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, studijního programu ošetřovatelství. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který bude podkladem pro mou bakalářskou práci-Znalost veřejnosti o možnostech využití psychoterapie v paliativní péči. Dotazník bude sloužit pouze k mým studijním potřebám tento dotazník je anonymní, a nebude nikde zveřejněn. Předem děkuji za strávený čas a ochotu při vyplňování dotazníku.

Markéta Vystavělová
 

Odpovědi respondentů

1. Víte,co znamená pojem ,,psychoterapie‘‘? (psychoterapie se používá i u lidí, kteří mají potíže v rodině, ve vztazích….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je léčba psychického stavu nemocného, např. u těžce nevyléčitelných onemocnění, depresí, poruch osobnosti…atd.13690,67 %90,67 %  
znamená dlouhodobé systematické duševní násilí a ponižování 42,67 %2,67 %  
je léčba nemocných s mozkovou mrtvicí42,67 %2,67 %  
to co je v závorce :)10,67 %0,67 %  
nevím10,67 %0,67 %  
rodinné nezačlenění10,67 %0,67 %  
to je lecba alkoholiku alkoholem:D10,67 %0,67 %  
první možnost, ale nejde jen o těžké nevykléčiteln10,67 %0,67 %  
to je nějaké psycho?10,67 %0,67 %  

Graf

2. Víte, co je to paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7952,67 %52,67 %  
je léčba nemocných s nevyléčitelnou chorobou, péče o rodinné příslušníky5335,33 %35,33 %  
používá se u zdravých lidí pro předcházení onemocnění128 %8 %  
je léčba, která se používá u novorozenců53,33 %3,33 %  
polivani rumem???:P10,67 %0,67 %  

Graf

3. Víte, k čemu se psychoterapie používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používá se u lidí trpících depresí, poruchou osobnosti , u problémů v rodině…12684 %84 %  
nevím2013,33 %13,33 %  
používají ji psychopatičtí lidé, kteří vykonávají násilí a ponižování druhých32 %2 %  
je to hlavní léčba u lidí s mozkovou mrtvicí10,67 %0,67 %  

Graf

4. Dozvěděli jste se někdy o možnostech psychoterapie? Pokud ano, z jakého zdroje…? (možno i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média-TV, rádio, noviny, časopisy, letáky, reklamní spoty6040 %40 %  
v nemocnici, u lékaře, nebo jiného zdravotnického pracovníka 4731,33 %31,33 %  
nedozvěděli4530 %30 %  
na internetu3724,67 %24,67 %  
jiné2214,67 %14,67 %  

Graf

5. Trpí někdo z vašich přátel, známých, blízkých nevyléčitelným onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím o tom5738 %38 %  
ano5134 %34 %  
ne4228 %28 %  

Graf

6. Jak moc si myslíte, že je důležitá pomoc odborníka u těžce nemocných lidí, jejichž psychický stav je špatný?(1-nejdůležitější, 5-nejmíň důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18355,33 %55,33 %  
23724,67 %24,67 %  
31912,67 %12,67 %  
574,67 %4,67 %  
442,67 %2,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.64
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Octli jste se někdy vy sami, nebo někdo z vašich blízkých v situaci, kdy pro vás život neměl smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7751,33 %51,33 %  
ne4530 %30 %  
nevím2818,67 %18,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že těžce nemocný člověk s nádorovým onemocněním má problém s přijetím faktu možné smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10570 %70 %  
nevím3322 %22 %  
ne128 %8 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy s psychoterapií (léčbou psychického stavu člověka pomocí odborníka) v léčebném zařízení (nemocnice, poliklinika, hospic, přímo ordinace psychoterapeuta….) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10872 %72 %  
ano4228 %28 %  

Graf

10. V jaké formě jste se s ní setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor nemocného s odborníkem (psychoterapeutem)1945,24 %12,67 %  
formou léčby kreslením, hudbou, prací..1330,95 %8,67 %  
formou skupinového sezení1126,19 %7,33 %  
rozhovor nemocného s odborníkem (psychoterapeutem)716,67 %4,67 %  
formou rodinné psychoterapie614,29 %4 %  
jiné49,52 %2,67 %  

Graf

11. Hodnotíte psychoterapii jako pozitivní ? (vyznačte na ose 5-negativní 1-pozitivní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12457,14 %16 %  
21126,19 %7,33 %  
437,14 %2 %  
524,76 %1,33 %  
324,76 %1,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.63
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Myslíte si, že psychoterapie usnadňuje nemocnému jeho prožívání nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3583,33 %23,33 %  
nevím37,14 %2 %  
záleží na tom, zda se chce léčit a léčbě se poddá12,38 %0,67 %  
ne12,38 %0,67 %  
někomu ano někomu ne,na závažnosti situace12,38 %0,67 %  
může usnadnit,pomoci12,38 %0,67 %  

Graf

13. Chěli byste se dozvědět více o možnostech psychoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11476 %76 %  
ne3624 %24 %  

Graf

14. Kolik vám je let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7248 %48 %  
do 20 let3020 %20 %  
41-50 let2013,33 %13,33 %  
31-40 let1912,67 %12,67 %  
51-60 let53,33 %3,33 %  
60 let a více42,67 %2,67 %  

Graf

15. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9261,33 %61,33 %  
muž5838,67 %38,67 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou 6442,67 %42,67 %  
Vysokoškolské3120,67 %20,67 %  
Základní 2315,33 %15,33 %  
Střední odborné s maturitou128 %8 %  
Vyučen(a)96 %6 %  
Vyšší odborné74,67 %4,67 %  
Střední odborné s maturitou42,67 %2,67 %  

Graf

17. Zde máte možnost vyjádřit případné připomínky, náměty, zkušenosti

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

absolvoval som kurz regresnej terapie a uvedomujem si oblasti kde sa da pomôcť

bylo to ok :-)

hej marketa co to je???:D kua vubec tomu nerozumim cus marty:D

Hodně štěstí v závěru studia, Markétko :-) snad jsem to vyplnila správně a výjdou ti tak hypotézy ;-) Lenča J.

Makej Marki, zvládneš to!!

Máš to pěkné:-)

moc hezky zpracováno

Nemám.

Otázky č. 1 a 3 jsou skoro stejné...

psychický stav je stejně důležitý jako fyzický a vadí mi, že se zlomenou rukou utíká za doktorem každý, ale když má nervy a strachy, paniku, ... bagatelizuje to anebo se i stydí někam jít.. Vadí mi, že psychoterapie je stále vnímána jako něco "pro ostudu", pokud ji využívá člověk.

stará urob mi koláčky :)))

Toz to sem zvedav, co z toho dotazniku vyleze :).

Věřím, že léčba psychiatrem může být velice přínosná, ale nepřikládám tomu takovou váhu, naopak důležitější podle mého názoru je pro každého z nás zázemí daného pacienta, pomoc od rodiny, přátel a zejména individuální přístup každého z nás ke svým problémům.

Zdravím Markétu, která si mě asi už nepamatuje, ale kdysi jsme spolu (a s Eliškou) byli na štítenské pouťové zábavě a viděly jste tam ty modré a zelené psy, že...? :) Michal (z Brumova)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Setkali jste se někdy s psychoterapií (léčbou psychického stavu člověka pomocí odborníka) v léčebném zařízení (nemocnice, poliklinika, hospic, přímo ordinace psychoterapeuta….) ?

  • odpověď ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Hodnotíte psychoterapii jako pozitivní ? (vyznačte na ose 5-negativní 1-pozitivní)
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Myslíte si, že psychoterapie usnadňuje nemocnému jeho prožívání nemoci?

12. Myslíte si, že psychoterapie usnadňuje nemocnému jeho prožívání nemoci?

  • odpověď ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Setkali jste se někdy s psychoterapií (léčbou psychického stavu člověka pomocí odborníka) v léčebném zařízení (nemocnice, poliklinika, hospic, přímo ordinace psychoterapeuta….) ?
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Hodnotíte psychoterapii jako pozitivní ? (vyznačte na ose 5-negativní 1-pozitivní)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte,co znamená pojem ,,psychoterapie‘‘? (psychoterapie se používá i u lidí, kteří mají potíže v rodině, ve vztazích….)

2. Víte, co je to paliativní péče?

3. Víte, k čemu se psychoterapie používá?

4. Dozvěděli jste se někdy o možnostech psychoterapie? Pokud ano, z jakého zdroje…? (možno i více odpovědí)

5. Trpí někdo z vašich přátel, známých, blízkých nevyléčitelným onemocněním?

6. Jak moc si myslíte, že je důležitá pomoc odborníka u těžce nemocných lidí, jejichž psychický stav je špatný?(1-nejdůležitější, 5-nejmíň důležitý)

7. Octli jste se někdy vy sami, nebo někdo z vašich blízkých v situaci, kdy pro vás život neměl smysl?

8. Myslíte si, že těžce nemocný člověk s nádorovým onemocněním má problém s přijetím faktu možné smrti?

9. Setkali jste se někdy s psychoterapií (léčbou psychického stavu člověka pomocí odborníka) v léčebném zařízení (nemocnice, poliklinika, hospic, přímo ordinace psychoterapeuta….) ?

11. Hodnotíte psychoterapii jako pozitivní ? (vyznačte na ose 5-negativní 1-pozitivní)

12. Myslíte si, že psychoterapie usnadňuje nemocnému jeho prožívání nemoci?

13. Chěli byste se dozvědět více o možnostech psychoterapie?

14. Kolik vám je let:

15. Jaké je vaše pohlaví?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte,co znamená pojem ,,psychoterapie‘‘? (psychoterapie se používá i u lidí, kteří mají potíže v rodině, ve vztazích….)

2. Víte, co je to paliativní péče?

3. Víte, k čemu se psychoterapie používá?

4. Dozvěděli jste se někdy o možnostech psychoterapie? Pokud ano, z jakého zdroje…? (možno i více odpovědí)

5. Trpí někdo z vašich přátel, známých, blízkých nevyléčitelným onemocněním?

6. Jak moc si myslíte, že je důležitá pomoc odborníka u těžce nemocných lidí, jejichž psychický stav je špatný?(1-nejdůležitější, 5-nejmíň důležitý)

7. Octli jste se někdy vy sami, nebo někdo z vašich blízkých v situaci, kdy pro vás život neměl smysl?

8. Myslíte si, že těžce nemocný člověk s nádorovým onemocněním má problém s přijetím faktu možné smrti?

9. Setkali jste se někdy s psychoterapií (léčbou psychického stavu člověka pomocí odborníka) v léčebném zařízení (nemocnice, poliklinika, hospic, přímo ordinace psychoterapeuta….) ?

11. Hodnotíte psychoterapii jako pozitivní ? (vyznačte na ose 5-negativní 1-pozitivní)

12. Myslíte si, že psychoterapie usnadňuje nemocnému jeho prožívání nemoci?

13. Chěli byste se dozvědět více o možnostech psychoterapie?

14. Kolik vám je let:

15. Jaké je vaše pohlaví?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vystavělová, M.Psychoterapie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2325.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.