Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace

Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Durkáč
Šetření:27. 04. 2012 - 03. 05. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den Vážení,

 

tento dotazník je určen pro respondenty ve věkové kategorii 18-30, chtěl bych tedy poprosit o dodržení tohoto omezení, aby nedošlo ke zkreslení dat. Za to vám předem mnohokrát děkuji. Dotazník je koncipován jako průzkum k mé bakalářské práci, která se zabývá propagací nadačního fondu dětské onkologie v Brně. Jeho úkolem je zjistit, jaký je obecný vztah zmíněné věkové kategorie k neziskovým organizacím a přispívání a následně cíleně zaměřen na otázky týkající se přímo NFDO Krtek. Vyplnění vám nebude trvat déle než 10 minut.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte, když se řekne nezisková organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

amatérskou sportovní organizaci

Činnost vykonává dobrovolně a nemá z toho žádný zisk.

Dobročiná organizace, jež pomáhá lidem. Lidem, kteří nezbytně pomoc potřebují a neobejdou se bez ní, at´ už je jakákoliv. A nebo jsou pořadateli akcí, jejichž výtěžek jde na pomoc potřebným.

Dobročinná akce

dobročinnost

Forma pomoci

Green Peace

charitativní, pomáhací projekty

charitu

lidská práva, boj za něco, co ostatní moc nezajímá...

nadace, občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti

Nadaci, která se snaží sbírat finance za nějakým obvykle charitativním účelem.

nadační organizace

např. občanské sdružení pomáhající vyplnit prostor tam, kde stát/obec na to nestačí a ani nemá stačit - v oblasti sociálních služeb, volného času dětí, zdravotnictví apod.

Nejčastěji si představím organizaci, která usnadňuje, zlepšuje nebo dokonce zachraňuje lidem život.

Nezisková organizácia je organizácia ľudí, ktorí zdieľajú spoločný názor a snažia sa spoločne presadzovať svoje návrhy a podobne. Spoločne tvoria tretí sektor, sú mimovládne, neziskové a členovia pracujú dobrovoľne v danom združení.

Občanské sdružení.

Občansky prospěšnou organizaci, jejíž smyslem není vytvářet zisk, ale v určitém smyslu pomáhat lidem či jinak zlepšovat sociální prostředí.

Organizace hlavně pro finanční pomoc lidem nějakým způsobem postiženým.

Organizace charitativniho charakteru, organizace pomahajici socialne slabym nebo znevyhodnenym

Organizace napomáhající rizikovým skupinám, nemocným, lidem s problémy.

organizace nezřízena státem

organizace pomáhající potřebným a přijímající peníze od bohatých...takový novodobý Robin Hood

organizace pracující ve prospěch svého vytyčeného cíle (např pomoc určité společensky znevýhodněné skupině) bez nároku na generování zisku danou činností

Organizace s činností která nevykazuje zisk.

Organizace shromaždující finance, ne pro svůj prospěch , ale pro jiné účely.

Organizace typu Člověk v tísni nebo ADRA, které pomáhají lidem z rozvojových oblastí, nebo oblastí postižených katastrofou.

organizace zabývající se lidskými právy a vykonávání služeb ve prospěch společnosti založenou na soukromém financování

Organizace zabývající se podporou oblastí, které by v komerční sféře fungovat nemohly, protože lidé, na které je oblast podpory zacílena by si ji jinak nemohli finančně dovolit.

Organizace, která dobrovolně pomáhá lidem.

Organizace, která je určena k obecně prospěšné činnosti a není organizovaná státem

Organizace, která má příjmy pouze z darů, sponzorů. Činnost souvisí především s humanitární pomocí atd.

organizace, která na sebe nevydělává

Organizace, která nefunguje pouze z poplatků za služby, ale i z grantů a různých příspěvků.

organizace, která nefunguje proto, aby vydělávala peníze, ale proto aby pomáhala

Organizace, která nemá za cíl maximalizovat svůj zisk, nic neprodává, nic nevyrábí je obecně prospěšná, radí, pomáhá lidem ...

organizace, ktera nema ze sve cinnosti profit, pracuji v ni bezplatne dobrovolnici, jeji cinnost je prospesna spolecnosti

organizace, která není dotována státem

organizace, která pomáhá dětem (lidem) a nic za to nechce

organizace, která pomáhá potřebným

organizace, která pomáhá potřebným

organizace, která pomáhá zadarmo za pomoci dobrovolných příspěvků

Organizace, která sama peníze nevydělává a existuje jen proto, že je sponzorovaná.

Organizace, která se snaží řešit nějaké problémy či pomáhat, těm, kteří to potřebují, ale sama organizace z toho nemá kromě hezkého pocitu téměř nic. Dále se mi vybaví server Neziskovky.cz (známý díky kdysi propagaci v médiích).

Organizace, která si svou činností primárně nevidělává a většinu svých financí dává na svou činnost a potřebným.

organizace, která vybírá peníze pro postižené oblasti přírodní katastrofou/pro opuštěné děti/pro seniory...

organizace, pro kterou není přední zisk, ale to co díky financím vykoná. Neziskovka nestátní nebo státní. Vnitrostátní nebo mezinárodní.

Organizace,která nemá ze své činnosti žádné zisky pro sebe,ale pouze pro pacienty.

Organizaci pracující bez nároku na vydělané peníze, získané peníze jsou použity k nějakým dalším účelům - příspěvky pro postižené, pro nemocné rakovinou atp.

organizaci, která koná svoji činnost aniž by za svoji práci očekávala nějaký finanční zisk

Organizaci, která něco dělá bez toho, aniž by z toho měla nějaký zisk.

organizácia ktorá nevykazuje profit

organizácia na poskytovanie služieb alebo pomoc ľuďom, pri ktorej nezisková organizácia nemá zisk

Organizácia zriadená nie za účelom zisku, ale s cieľom vykonávať určitú verejnosti prospešnú činnosť so snahou pomôcť alebo zlepšiť postavenie určitej skupiny ľudí v spoločnosti, napr. detí, žien, chorých ľudí, zdravotne postihnutých občanov, alebo existujú aj neziskové organizácie na podporu rozvoja športu, kultúry, vzdelania atď.

organizácia, ktorej prvoradým cieľom nie je profit, ale iný účel - pomoc v núdzi, rozvojové programy.

organizaciu s malym ziskom

organizáciu, ktorá neberie žiadne peniaze ale naozaj pomáha ľuďom

organize co vykonavá obecně prospesnou cinnost, bez cile zisku

Pod pojmem nezisková organizace si představím skupinu lidí, která pomáhá zdarma lidem v nouzi.

pomoc lidem bez očekávání zisku, prospěchu

pomoc lidem v nouzi

pomoc tem co v nouzi, více méně charita

poskytuje služby pre verejnosť, a zisk nie je v prospech zakladateľov a zamestnancov, ale v prospech služieb

prioritou neni dosahovat zisku pro vlastní potřebu, nýbrž získávat prostředky pro pomoc těm, kteří to potřebují

Rozumnou cinnost, pri ktere organizatori musi bojovat o podporu

Sdružení věnující se kultuře.

sociální organizace, která nemá za cíl vydělávat, ale pomáhat

Společnost lidí se stejným cílem, která je ochotná něco udělat pro to aby se vyplnil.

Společnost lidí, kteří se zasazují za nějakou věc, o které jsou přesvědčeni.

Společnost, která nevytváří zisk, působící většinou v oblasti nějaké pomoci různým skupinám nějak nezvýhodněným obyvatelům.

Společnost, která pořádá různé akce jak kulturní tak jakékoliv jiné bez výdělku

školy, nemocnice, dětské domovy,

To je různé....podle toho čím se dotyčná organizace zabývá. Pokud je to organizace, která se zabývá nemocnými a zlepšováním kvality jejich života,tak je to žádoucí. Pokud je to něco jako Romea, tak ta jenom vysává peníze bez jakéhokoliv efektu.

Tunel na penize

výdělek této organizace neslouží pro osobní zisk

získané finanční prostředky se beze zbytku rozdělí do projektů

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejich fungování/hospodaření není snadno kontrolovatelné3748,68 %48,68 %  
Jejich úlohu by měl plnit stát1215,79 %15,79 %  
Nemají odborné kvality79,21 %9,21 %  
Zaměstnávají nedůvěryhodné lidi45,26 %5,26 %  
Nevím33,95 %3,95 %  
tezko rict, nejaka jasna systematika rizeni a rozdelovani penez by byla ku prospechu11,32 %1,32 %  
Souhlasím se všemi odpověďmi11,32 %1,32 %  
Nedůvěřují schopnostem, informacím, které dávají, že plní to, co slibují11,32 %1,32 %  
Proč něco dělat jen tak a téměř za nic....11,32 %1,32 %  
nevěří jim, protože dnešní svět je plný lhaní, kradení a křivdy, takže si hodně lidí automaticky myslí, že se jejich případný příspěvek nedostane tam, kam by podle NO měl11,32 %1,32 %  
Podle mého názoru je to především kvůli neinformovanosti lidí o konkrétních neziskových organizacích, neví, jak pomáhají, nevidí výsledky, pokud se to jich samotných přímo netýká.11,32 %1,32 %  
Nevědí, o co jde.11,32 %1,32 %  
nevidí jednozančně výsledky jejich práce11,32 %1,32 %  
neverim v neziskove dobro ludi11,32 %1,32 %  
určite majú zmysel ak robia to čo naozaj tvrdia11,32 %1,32 %  
nevím, já nezpochybňuji11,32 %1,32 %  
některé jsou spíše módní záležitostí11,32 %1,32 %  
Nemají k nim důvěru, do médií se dostávají hlavně informace o zpronevěře a ne o tom, co dobrého vykonaly. Neziskovky, by měly fungovat jako doplnění role státu, což některým nepříde logické.11,32 %1,32 %  

Graf

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepeněžním darem či pomocí5268,42 %68,42 %  
Peněžním příspěvkem2431,58 %31,58 %  

Graf

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věci (oděvy, sportovní vybavení, elektronika, tisky aj.)3242,11 %42,11 %  
Dobrovolnická práce2228,95 %28,95 %  
Poskytnutí vědomostí a dovedností, odborná pomoct1621,05 %21,05 %  
příspěvek11,32 %1,32 %  
v predchozej otazke nebola moznost nie nepomohol...11,32 %1,32 %  
Ne11,32 %1,32 %  
všetko čo bolo ponúknuté v predchádzajúcich možnostiach 11,32 %1,32 %  
všetky uvedené11,32 %1,32 %  
Peníze na účet11,32 %1,32 %  

Graf

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mi přesvědčivě ukáže, jak jsou peníze využity5673,68 %73,68 %  
Když mi dokáže kontrolovatelnost peněz, které obdržel810,53 %10,53 %  
Když se zlepší moje finanční situace45,26 %5,26 %  
Nepřemýšlel/a jsem nad tím45,26 %5,26 %  
když jde o známou organizaci11,32 %1,32 %  
musím mít přehled o rozpočtu a jeho pokrytí a kdyby se jednalo o sponzoring tak vyžaduju zpětnou vazbu v podobě propagace11,32 %1,32 %  
V zadnem11,32 %1,32 %  
v případě, že organizaci znám, že vím jak se s penězi hospodaří, a znám jejich projekty.11,32 %1,32 %  

Graf

6. Jakou formu byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupí předmětu2431,58 %31,58 %  
Bankovním převodem2026,32 %26,32 %  
DMS1823,68 %23,68 %  
V hotovosti do kasičky nebo pracovníkovi organizace810,53 %10,53 %  
podle dohody11,32 %1,32 %  
Složenkou11,32 %1,32 %  
neprispievam, neverim neziskovym organizaciam11,32 %1,32 %  
Zadnou11,32 %1,32 %  
DMS i bankovni prevod11,32 %1,32 %  
v hotovosti i koupí předmětu11,32 %1,32 %  

Graf

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4964,47 %64,47 %  
Ano2735,53 %35,53 %  

Graf

8. Čím se tento nadační fond zabývá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dětská onkologie

Dětskými onkologickými pacienty

léčí děti s nádorovým onemocněním

Péčí o děti s nádorovým onemocněním

péčí o onkologické pacienty (zejména dětské pacienty), jejich začleňování do společnosti a zpříjemnění jejich už tak dost těžkého života

Péčí o onkologicky nemocné děti

Pečuje o kojence, děti a dospívající mládež, kteří mají nádorová onemocnění a bojují s nimi v Dětské fakultní nemocnici Brno.

Pečuje o onkologicky nemocné děti

Podpora péče o onkologicky nemocné děti.

podporuje KDO DFN v Brně, podporuje odborné školení personálu, vybavení oddělení, podpora onko. pacientů, jejich rodičů a celých rodin, snaha o resocializaci onko. pacientů pomocí aktivit, výletů táborů... Dále osvětu veřejnosti o onkologických onemocnění, léčbě, prevenci a činnosti NFDO Krtek.

pomáhá dětem

pomáhá dětem s onkologickým onemocněním

Pomáhá dětem s rakovinou

pomoc dětem? nebo nemocným či postiženým. Nevím jen vím, že tato instituce existuje

pomoc nemocným dětem

Pomocí dětem při hospitalizaci

pomocí dětem s rakovinou

Pomocí onkologicky léčeným dětem při samotné léčbě a resocializaci.

Pořádá různé akce pro děti z dětské onkologie v Brně, a přizpůsobuje jim krásnej pobyt v nemocnici

pořizuje vybavení nemocničním oddělením dětské onkologie

Pouze jsem o něm zaslechla, nic bližšího nevím...

příspěvky pro děti s onkologickým onemocněním

sdružuje lidi, kteří někdy byli nebo jsou postiženi onkologickými problémy

zabývá se péčí kojenců, dětí a dospívajících dětí, kteří se léči po/při nádorovém onemocnění na dětské onkologii Fakultní nemocnice v Brně

získává finance pro onkologické oddělení

Získáváním prostředků pro léčbu a výzkum rakoviny, zejména u dětí.

znám pouze dle názvu, konkrétní činnost neznám, ale zřejmě se jedná o podporu dětských onkologických pacientů - např. tábory

9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV, rozhlas829,63 %10,53 %  
Od přátel, známých829,63 %10,53 %  
Zúčastnil/a jsem se nějaké akce pořádané touto organizací414,81 %5,26 %  
Noviny, časopisy311,11 %3,95 %  
Internet311,11 %3,95 %  
Z plakátu na akci13,7 %1,32 %  

Graf

10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benefiční koncert pro Krtka933,33 %11,84 %  
Letní tábor, zimní tábor725,93 %9,21 %  
Tesco běh pro život725,93 %9,21 %  
Dětský den s Krtkem311,11 %3,95 %  
Koncert Kašpárka v Rohlíku13,7 %1,32 %  

Graf

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6990,79 %90,79 %  
Ne79,21 %9,21 %  

Graf

12. Napište prosím její název, zaměření a důvod proč a proč právě této organizaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adventní koncerty, člověk v tísni (povodně)

Bílá pastelka - zrakově postižení, Život dětem - postižené děti, Liga proti rakovině Důvod? Jsou veřejně známé, mají jasně čitelná loga, sbírky ohlašují dopředu

Bílá pastelka- pomoc nevidomým, Sluníčkový den handicapované děti, důvod: naše škola pomáhá na těchto charitativních akcích, proto jsou mi důvěryhodné.

bílá pastelka, pomoc slepým dětem

Bílá patelka, Kapka naděje, Proti rakovině prsu

Bohužel si již nepamatuji, ale pravidelně posílám různé dárcovksé sms- Světluška, Kuře apod.

Bohužel, je to již delší dobu a účel a název nadace už si nevzpomenu.

Byl jsem zastaven na ulici nadací Emil žádný zvláštní důvod tu nebyl.

Celosvetový deň narcisov - onkologia, dovod: poznam ludi ktorí museli bojovat s rakovinou

Divadelní studio Dialog, byla jsem členkou, proto jsem ho podporovala i finančně.

fond Sluníčko a "žluté kytičky proti rakovině"

Greenpeace - pravidelny prospevek jiz po nekolik let - alespon mensi podpora matky zeme od gauce :) Ruzne nadace co prodavaji po ulicich - svetluska, krtek, zivot detem apod.

Greenpeace, práva zvířat, mám rád zvířata a snad jim to pomůže

Hodina deťom, Dobrý anjel , môj zámer bol hlavne kvôli pomoci deťom a onkologickým pacientom....a asi preto že sú najznámejšie

jiz si nepamatuji nazev, ale bezne kdyz jsem osloven na ulici, dam prispevek do kasicky

Jména organizací si nepamatuji. Přispívám ale zejména na pomoc postiženým oblastem po povodních, zemětřesení a jiných přírodních katastrofách.

Kapka naděje, léčba rakoviny, výsledky jsou vidět

Každý rok si kupuji kytičku jako symbol v boji s rakovinou, protože mi na ní umřel partner

KRTEK, na žádnou jinou si právě nemůžu vzpomenout, ale přispívám i jinam.. Protože ráda pomůžu, zvlášť dětem

kuře - zabrala na mě reklama, ale i dobrý pocit a množství osobností, které za tímto projektem stály

Kuře, pomozte děrem ADRA Modrý klíč

Liga proti rakovine - nezisková organizácia zameraná na boj proti rakovine. Prispela som z toho dôvodu, že je to vierohodná, dlhodobo existujúca organizácia na Slovensku a myslím si, že sa zaoberá problémom, ktorý sa týka veľkej väčšiny ľudí a nemal by byť prehliadaný.

Liga proti rakovině, hlavní cíle jsou : nádorová prevence a výchova ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologického výzkumu.

Ľudia proti rakovine

Na dětské domovy a psí útulky, názvy se nepamatuju. Asi protože nebyli "vlezlí" a řekli, na co peníze budou.

Nadace gustava broma... pomoc postiženým lidem.

nadace Terezy maxové,

Nadační fond Světluška, sám trpím (byť mírným) zrakovým postižením, tak s nimi soucítím

Název nevím, podpora pro oběti tsunami...

Název organizace si nepamatuji, ale byla to organizace, která pomáhá dětem s postižením. Když vidím postižené dítě, uvědomím si, jaké jsme měla v životě štěstí, že jsem se narodila zdravá. Také si uvědomím, kolik péče je třeba věnovat těmto dětem a že starat se o pstižené dítě může být finančně a psychicky velmi náročné.

Název už bohužel nevím, ale jednalo se o neziskovku na podporu onkologicky nemocných

nepamatuji si

Nepamatuji si, formou DMS:

nepmamtuji se

nevzpomínám si

NF Krtek - protože jsem zde byla léčena a vím že vybrané peníze jdou dětem

NF Krtek, protože jsem byl léčen na ODO FN Brno.

NFDO Krtek- protože podporují onko. nemocné děti. Proč? osobní zájem a zkušenost Zdravotní klaun- zábavný program pro děti v nemocnicích, vytrhnutí z rutiny a šedi nemocničního prostředí Proč? líbí se mi co dělají Arcidiecézní chatita Olomouc- humanitární a rozvojové projekty, př. obnova života na Haiti, Podpora ukrajinských dětí na školách Proč? Křesťanská organizace, zajímavé projekty, zájem o humanitární práci

NFDO Krtek, protože v ní pracuje spousta chytrých a milých lidí, kteří dětem opravdu strašně moc pomáhají

Občanské sdružení Fidcon - projekt Praga-Haiti, zaměřením je vybudování studní na pitnou vodu pro nejchudší obyvatele Haiti po zemětřesení. Celou situaci se zemětřesením na Haiti jsem dost sledovala v médiích a poté, co jsem byla oslovena v ulicích a dostatečně přesvědčena, jsem i přispěla.

Organizace Pomozte dětem, zaměření na pomoc dětem, důvodem je to, že to jsou právě děti a proč tato organizace - je velmi známá.

Pomozte dětem - Kuře.

Prague panthers protože sám jsem členem tohoto týmu a vím, jaká je naše situace aže finance potřebujeme k fungování

Projekt Kuře - pomozte detem, clovek v tv pak vidi i konkretni reportaze komu penize pomohly

sama som členkou mnohých NGO´s a moje príspevky peňažné boli pre konkrétne organizácie, ktoré pomáhajú narp detským domovom na východnom slovensku a iné.

Světluška - pomoc nevidomým; osvědčený nadační fond; mnou subjektivně vnímáno jako nejsmutnější postižení Dětství bez úrazů - zabývala se tím moje známá a oslovila mě ADRA - při povodních

Světluška-sama jsem dělala jednoho z prodeců (dobrovolných) a tak jsem nakoupila i známým Organizace pro děti s cystickou fibrozou (nevím přesně název organizace)-též jsem zde i prodávala (bezplatně)...

Světluška, a Žluté květiny.

světluška, pomozte dětem (skrze ČT)

světluška....je to známá organizace....těm které neznám nedůvěřuju...setkala jsem se s osobně se ženou, která takovéto organizace využívala k tomu aby se obohatila...

unicef , mezinárodní věhlas organizace

unicef, sluníčka, srdíčka, bylo toho více...

už si nepamatuji, bylo to na ulici

už si nepamatuji, byly to sbírky na ulici

Věnuje se dětem

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přesvědčení o společenské prospěšnosti1.0870.717
Vlastní morální přesvědčení1.5940.27
Vztah k představitelům fondu-0.0721.285
Vlastní zkušenost0.3041.226
Oslovení organizací0.4060.85
Citové pohnutí0.9860.681
Vzor v okolí0.0870.775
Pocit, že mám vrátit něco společnosti-0.2321.164
Společenská vhodnost, patřičná k postavení-0.2320.961

Graf

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4863,16 %63,16 %  
ne2836,84 %36,84 %  

Graf

15. Co pro vás znamená pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Buh pomaha tem, kteri si pomohou sami."

Bezostyšně a bez vedlejších úmyslů někomu poskytnout něco co potřebuje

Být k dipozici, věnovat svůj čas někomu jinému.

byt oporou v akomkolvek zmysle

Být pro někoho společníkem, dobrý pocit, smysl života, naplnění.

Činit takové věci, které alespoň trochu ulehčí život ostatním lidem.

darovat věci potřebným, naslouchat

dát někomu psychickou podporu, naději, nabídnout pomocnou ruku

Dát někomu, kdo to potřebuje, svůj čas nebo prostředky.

dát osobám, které nejsou schopny se samy bez svého zavinění o sebe postarat, všechno potřebné k životu

dávat sílu lidem, kteří ji potřebují a být při nich v těch nejtěžších chvílích

dělat něco, z čeho nemám užitek anebo je tento užitek menší než jaký by byl za jiných okolností adekvátní, přičemž je zde přínos pro jinou osobu

dělat radost

dělat svou práci dobře

Dobrovolná činnost, která dá člověku dobrý pocit a někomu může moc pomoc. Lidi by si měli pomáhat...

dobrý osobní pocit a že to snad má nějaký výsledek

dobrý pocit

dobrý pocit

Dobrý pocit. Jedno ze životních poslání.

když dám něco ze sebe, co bych nemusel a někdo jiný z toho má prospěch, který si sám nemůže nijak obstarat

když mám tu možnost, dostat někoho ze složité nebo nepříjemné situace

Morální uspokojení, nutnost, lidskost

Myslím si, že pomáhať by malo byť prirodzené pre každého človeka. Pomoc druhým, či už v podobe každodenných maličkostí, dobrovoľníckou prácou alebo finančným príspevkom, je pre mňa súčasťou života a teší ma pocit z dobre vykonanej práce/ činu, ktorý môže zlepšiť (aj keď niekedy len minimálne) život alebo prispieť k riešeniu problémov druhých ľudí.

nabídnout pomoc těm lidem/zvířatům, kteří to potřebují více než já.

nedokáží přesně definovat

Nenechat ve složité situaci člověka nebo více lidí, když máme možnost nějakým způsobem pomoc. Zastat se druhých i s rizikem, že se dostaneme také do konfliktu.

Neodmítnout, když mě někdo, kdo je v nouzi, požádá o radu či pomoc.

nezištne vyjsť v ústrety niekomu, kto to potrebuje

Nikdy nevím, kdy pomoc budu potřebovat já sám. Je to jen chvilka, zamyslet se nad tím, komu a čím pomůžu, a stojí mi to většinou jen obnos, který jsem schopná postrádat.

osobní radost

Podat druhému pomocnou ruku, v době kdy ji nejvíce potřebuje a to ať už pomoc finanční, fyzickou a nebo "jen" psychickou podporu.

podat pomocnou ruku, kdyz to nekdo potrebuje nehlede na vlastni situaci

podporovat druhé, kteří to potřebují, ty kteří se dostali do svízelné životní situace. Dělat nezištně radost. Být otevřený dění v okolí a pomáhat i v běžných životních situacích- mýt z toho dobrý pocit, nesobeckosti, prospěšnosti druhým.

pomáhať pre mňa znamená vidieť ako moja činnosť vo voľnom čase prospieva tým, ktorí to potrebujú

pomáhat- přinejmenším utěšit ve svízelné situaci...

Pomáhat.

Pomoc se snažím poskytnout lidem, kteří nemají z mého pohledu dobré podmínky k životu, resp. mají takové podmínky, které si nezaslouží.

Pomoc si zaslouží ten, kdo dokáže sám pomáhat...

pomoc těm kteří to potřebují

pomoc tým čo to naozaj potrebujú a hlavne nezištne a človeku ktorý tu pomoc nezneužije ale váži si ju a využije svoju druhú šancu najlepšie ako vie

pomoct někomu, pokud má potíže, závažně onemocněl, dostal se do finanční tísně

Poskytnout finanční prostředky nebo potřebné zkušenosti, věci, oblečení...

Poskytnout pomoc někomu, kdo je v nouzi.

Poskytnout radu/službu/finanční a materiální prostředky tomu, kdo je z nějakého důvodu znevýhodněn. Ten důvod musí připadat relevantní hlavně mně, když to mám být já, kdo mu pomůže.

poskytnout to, co mi chybí nebo co potřebuji - nemusí jít o fyzické věci, ale například o porozumění, radu, milé zacházení

Poskytovať pomoc v oblastiach v ktorých by som bola schopná pomôcť.Darovať nejakú vec, finančný príspevok alebo poskytovať informácie.

Poskytovat rady, hledat reseni bez naroku na odmenu

poskytovať slovnú, materiálnu nezištnú pomoc

prostě být užitečný pro dobrou věc

Přínos duševního uspokojení, za vykonání činnosti, na kterou jsou někteří slabí.

přirozenost

Přispět peněžně, svou prací nebo věcně

radost, že mohu být prospěšná

řešit problém nezištným způsobem

Snaha poskytnout ostatním to, čeho se jim nedostává (myšleno důležité věci).

Snahu dát něco lidem s méně šťastným životním údělem.

Snížit částečně svůj "komfort" a věnovat někomu něco, co potřebuje. (ať už finance, oblečení, jídlo, čas, pomoc)

Spokojenost a usměv na tvaři ostatních lidi

spôsobiť zlepšenie, prospieť

to, co dělám pro druhé bez pomyšlení na návratnost

udělat dobrý skutek

udělat něco ku prospěchu jiných

udělat něco pro někoho, aniž bych z toho měl jakýkoliv osobní prospěch

Udělat občas něco, jen tak pro druhého a nic za to nechtít, by mělo být součástí života každého člověka. Navíc pocit, že někomu pomůžte je přece hezký, ne?

uděllat něco pro někoho, kdo to potřebuje

Ukázat cestu jak dál, zlepšení krizové situace

ulehčit lidem v těžké situaci, ať už po psychické, čí fyzické stránce

Ulehčit někomu nějakou situaci/věc, snažit se být prospěšný nejen sám sobě, ale i jinde - solidarita

Usnadnit někomu těžkou životní situaci

Ve chvíli, kdy člověk neví, jak si se svou situací poradit, mu někdo dá radu, finance, oblečení, jídlo, ... cokoliv, co mu v tu chvíli ukáže aspoň malou naději na vyřešení svého problému.

věnovat čas a zkušenosti jiným

Věnovat svůj čas, peníze...

vyjádřit soucit a ochotu pomoci

vylepsit neci situaci

Vynaložení úsilí k tomu aby se někomu dalšímu zlepšila životní situace.

Zodpovědnost a pomoc vůči lidem kteří si tento stav ve kterém se nacházejí nepřivodili vlastním chováním,ale vznikl u nich důsledkem nemoci. Pokud je to naopak, tak sem zastáncem přirozeného výběru(nevztahuje se na riziková povolání atd.)

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5065,79 %65,79 %  
Muž2634,21 %34,21 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4964,47 %64,47 %  
Vysokoškolské2735,53 %35,53 %  

Graf

18. Žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči4761,84 %61,84 %  
Sám1925 %25 %  
S partnerem/kou1013,16 %13,16 %  

Graf

19. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studující5977,63 %77,63 %  
Pracující1215,79 %15,79 %  
MD + OSVČ11,32 %1,32 %  
pracující studující11,32 %1,32 %  
nezaměstnaný11,32 %1,32 %  
veřejná funkce na obecní úrovni; studující11,32 %1,32 %  
Studující i pracující11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

6. Jakou formu byste preferoval/a?

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Žijete

19. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

6. Jakou formu byste preferoval/a?

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Žijete

19. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Durkáč, O.Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23493.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.