Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní operátoři

Mobilní operátoři

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Blišťan
Šetření:01. 05. 2012 - 02. 05. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):14 / 7.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma mobilních operátorů.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš mobilní operátor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [O2otázka č. 3, Vodafoneotázka č. 3, T-Mobileotázka č. 3, Mám více telefonů/operátorůotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O23334,38 %34,38 %  
T-Mobile3334,38 %34,38 %  
Vodafone2627,08 %27,08 %  
Mám více telefonů/operátorů44,17 %4,17 %  

Graf

2. Vyberte, pro kterého operátora budete vyplňovat dotazník.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O2250 %2,08 %  
Vodafone250 %2,08 %  

Graf

3. Měli jste někdy problém s fakturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7376,04 %76,04 %  
Ano2323,96 %23,96 %  

Graf

4. Podařilo se Vám reklamovat fakturu u operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1878,26 %18,75 %  
Ne521,74 %5,21 %  

Graf

5. Obrátili jste se na Český Telekomunikační úřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5100 %5,21 %  

Graf

6. Vyhověl ČTÚ vaší námitce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Máte s Vaším operátorem vyjednány indiviudální podmínky (jiný počet minut, nižší cena)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7578,13 %78,13 %  
Ano2121,88 %21,88 %  

Graf

8. Přecházeli jste se svým číslem k jinému operátorovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Od O2 k T-Mobileotázka č. 9, Od O2 k Vodafoneotázka č. 9, Od T-Mobile k O2otázka č. 9, Od T-Mobile k Vodafoneotázka č. 9, Od Vodafone k O2otázka č. 9, Od Vodafone k T-Mobileotázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7376,04 %76,04 %  
Od Vodafone k O266,25 %6,25 %  
Od O2 k Vodafone44,17 %4,17 %  
Od O2 k T-Mobile44,17 %4,17 %  
Od T-Mobile k O244,17 %4,17 %  
Od Vodafone k T-Mobile33,13 %3,13 %  
Od T-Mobile k Vodafone22,08 %2,08 %  

Graf

9. Jak změna operátora proběhla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez problémů1878,26 %18,75 %  
Původní operátor se snažil odchod znepříjemnit521,74 %5,21 %  

Graf

10. Slyšeli jste o "šedých operátorech"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8790,63 %90,63 %  
Ano99,38 %9,38 %  

Graf

11. Využili jste nebo využívate jejich služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne888,89 %8,33 %  
Ano111,11 %1,04 %  

Graf

12. Znáte službu tarifomat.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9093,75 %93,75 %  
Ano66,25 %6,25 %  

Graf

13. Využili jste tuto službu pro získaní nového tarifu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6100 %6,25 %  

Graf

14. Příchod čtvrtého operátora považujete za ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutný5153,68 %53,13 %  
zbytečný4446,32 %45,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Měli jste někdy problém s fakturou?

  • odpověď Ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Podařilo se Vám reklamovat fakturu u operátora?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš mobilní operátor

3. Měli jste někdy problém s fakturou?

4. Podařilo se Vám reklamovat fakturu u operátora?

7. Máte s Vaším operátorem vyjednány indiviudální podmínky (jiný počet minut, nižší cena)?

8. Přecházeli jste se svým číslem k jinému operátorovi?

9. Jak změna operátora proběhla?

10. Slyšeli jste o "šedých operátorech"?

12. Znáte službu tarifomat.cz?

14. Příchod čtvrtého operátora považujete za ...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš mobilní operátor

3. Měli jste někdy problém s fakturou?

4. Podařilo se Vám reklamovat fakturu u operátora?

7. Máte s Vaším operátorem vyjednány indiviudální podmínky (jiný počet minut, nižší cena)?

8. Přecházeli jste se svým číslem k jinému operátorovi?

9. Jak změna operátora proběhla?

10. Slyšeli jste o "šedých operátorech"?

12. Znáte službu tarifomat.cz?

14. Příchod čtvrtého operátora považujete za ...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blišťan, A.Mobilní operátoři (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23580.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.