Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zásady chování top managementu

Zásady chování top managementu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Krausová
Šetření:08. 05. 2012 - 27. 05. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Moc prosím o pomoc a vyplnění dotazníku. Předem všem děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6875,56 %75,56 %  
Muž2224,44 %24,44 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let5460 %60 %  
31 - 40 let2022,22 %22,22 %  
51 let a více88,89 %8,89 %  
41 - 50 let88,89 %8,89 %  

Graf

3. Na jaké pozici pracujete nebo jste pracovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec6066,67 %66,67 %  
Na žádné - jsem OSVČ1617,78 %17,78 %  
Manažer1314,44 %14,44 %  
Na žádné - jsem vlastník společnosti11,11 %1,11 %  

Graf

4. Myslíte si, že je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7987,78 %87,78 %  
Ne1112,22 %12,22 %  

Graf

5. Prosím uveďte jaký je mezi nimi podle Vás rozdíl:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

jiný vztah k firmě

Každý hájí jiné zájmy

každý má jiné zájmy a preference v podniku

každý má jiný pohled

Majitel se vždy snaží udržet morálku a firmu nad vodou. Manažer jen podle toho jakou má výplatní pásku.

majitel společnosti je citlivější na majetek společnosti, nejde mu až tak o vlastní zviditelnění.manažer pracuje více na své osobní kariéře a svém renomé, podle toho činí rozhodnutí

manager má v mnoha případech více znalostí o daném oboru,vlastníka zajímá jen zisk

manager má víc práce

manazer bere prachy vlastnika, vlastnik dre jak mourovaty

manazer skutecne neco ridi, vlastnik do spolecnosti nemusi vubec vkrocit

Manažer vysává, vlastník buduje a chce prosperovat

Manažer a vlastník společnosti mají ze zásady jiné cíle. Manažer touží po co nejvyšším finančním ohodnocení, tzn. po mzdě, benefitech, odměnách. Cílem vlastníka společnosti je zvyšování tržní hodnoty společnosti a celková prosperita na trhu a její udržitelnost. Jde pak o vhodné nastavení systému ohodnocování a motivace managementu společnosti tak, aby pracoval v zájmu vlastníků.

Manažer by měl být především odborník, což u majitele není bezpodmínečně nutné

Manažer hrabe za sebe, ne za společnost.

manažer je jen zaměstnanec a vlastník celou firmu vede a rozvíjí

manažér je pracovník

Manažer je tvůrcem a nositelem strategie a vize, vlastníka zajímá zejména to, jestli firma vydělává. Manažer je najatý vlastníkem.

manažer je už mistr na dílně...vlastník společnosti je ten, co je na samotném vrcholu..

Manažer je v podstatě zaměstnanec najatý na řízení společnosti. Vlastník je osobně zainteresován na chodu a výsledcích firmy.

Manažer je zaměstnanec a vlastním společnosti je majitel, jednatel, vlastník

manažer má menší averzi k riziku, neboť případná ztráta pro něj není tak velkou hrozbou jako pro vlastníka.

manažer musí mít vlastnosti a schopnosti vést firmu

manažer musí společnost reprezentovat, vlastník si může stát v pozadí a společnost jen řídit

manažer může a nemusí být vlastníkem společnosti a naopak...manažer společnost spravuje a stará se o ni, vlastník ji jednoduše vlastní

manažer může být v roli "vedoucího" (např. výroby, logistiky, personalního odd.), ale nemusí být vlastníkem společnosti

Manažer může, ale nemusí být vlastníkem společnosti a naopak.

manažer nemá takový zájem na blahu firmy

Manažer nemusí být nutně vlastníkem společnosti.

Manažer nemusí být vlastník společnosti. Vlastník společnosti si muže být jen investor a celou společnost(firmu) muze vést někdo jiny. Vlastník společnosti si muze managera najmout.

Manažer není vlastník společnosti, je to zaměstnanec, který provádí řídící činnost (+ plánování, rozhodování apod.), vlastník je majitelem a pokud není management tak vykonává jeho činnost sám.

manažer nevlastní společnost

Manažer nevlastní společnost, tudíž jeho záměry a činnost nejsou tímto stavem ovlivněny, což může být pro společnost přínosem nebo i naopak. Pokud manažer není dostatečně loajální k firmě může ji i poškozovat, což vlastník zřídka kdy.

manažér riadi, vlastník kontroluje

manažer různých oddělení má na starosti řadové zaměstnance, kdežto vlastník společnosti má na starosti právě manažery. Někdy ale může být manažer zároveň vlastníkem společnosti.

manažer řídí , vlastník vlastní

manažer řídí,vlastník rozhoduje

manažer se stará o chod podniků.Napriklas v manažer hotelu: stará se o to,aby vše bylo tak,jak má být.Aby hoste. byli spokojeni,kuchyň aby odpovídala přání zákazníka a jiné.Vlastník podniků je majitel podniků.

Manažer společnost řídí, vlastník ji vlastní

Manažer společnosti je sice manažer ale stále nemá takovou moc jako vlastník celé společnosti.

manažer vede společnost, vlastník ji vlastní...neznamená to však že vlastník může být zároveň manažerem

manažer vždy musí vést lidi a vlastník nemusí, dělá to za něj manažer

Manažer zaměstnanec - plní příkazy vedení společnosti a je nucen se jim podřídit. Manažer vlastník - tvoří příkazy a svým vedením, jednáním přímo ovliňuje ostatní.

manažer zařizuje chod firmy,vlastník rozhoduje

Manažer zodpovídá za chod organizace. Vybrán dle svých schopností.

Manažerská pozice především vyžaduje vzdělání a schopnosti. Vlastník společnosti může vykonávat kontrolní funkci a jeho inkompetenci lze prominout, naopak manažer by měl být v tom to ohledu schopný a zkušený.

Manažeři vlastníkům doporučují jak se rozhodnout, vlastníci činní konečné rozhodnutí

peníze

plat

podle mě v řízení, vlastník společnosti jedná s manažery a manažer dál vede zaměstnance

Pokud nejde o manažera a vlastníka v jedné osobě, připadá mi pozice manažera bližší postavení zaměstnancem, i když ne vždy jím zároveň být musí.

řízení činnosti a vedení lidí je profese manažera X vlastníkovi stačí společnost jen koupit

Spíš mě nenapadá, co by měli mít společného. Manažer je spíše na pozici správce majetku, který náleží někomu jinému.

Stačí se podívat na strukturu firmy. Vlastníkem může být akcionář, manažer může mít na starosti úsek firmy.

v zodpovědnosti a v přístupu

Vlastník je osoba, která většinou společnost založí a později vlastní, manažer je vedoucí pracovník (na různých úrovních), vlastník a manažer, ale může být tatáž osoba.

Vlastník ještě nemusí být manažer. Může to být člověk obchodně zdatný a na odborné práce mít manažery.

vlastnik ma posledne slovo

vlastnik ma vetsi motivaci pracovat, vetsi pracovitost, poctivost ale zase ma horsi komunikacni schopnosti

vlastník nemá nad sebou šéfa, který ho může odvolat, když se mu znelíbí

vlastník pouze vlastní, ale nemusí managerovat

Vlastník se lépe stará, když je to jeho.

Vlastník společnost vlastní a má rozhodovací práva. Manažer firmu řídí.

vlastník společnost vlastní a řídí a manažer je jen dosazený na svou pozici

Vlastník společnosti - vlastní společnost, ale může zastávat i funkci manažera. Manažer má pod sebou lidi, které řídí, ale nemusí být vlastníkem společnosti.

Vlastník společnosti = majitel, manažer = řídící pracovník zabezpečující funkční chod společnosti

vlastník společnosti ej prostě vlastník, může cokoliv, manažer je jakoby jeho zástupce

Vlastník společnosti je jejím majitelem, ale manažer ji vlastnit nemusí.

Vlastník společnosti je více pečlivý co se týče jeho společnosti. Manažer je nekdy ridi heslem: z ciziho krev neteče, bohužel.

vlastník společnosti má větší práva

Vlastník společnosti může buzerovat manažery.

vlastník společnosti vybudoval firmu většinou od píky. manažer nastoupil do jakési společnosti kterou se snaží vést podle jakýchsi moderních trendů které probírá se svými přáteli manažery na golfu

Vlastník společnosti zaměestnává manežery, sám být manažerem vůbec nemusí.

vlastník vnímá více aspektů - především celkové výsledky hospodaření firmy, což manažerovi zaměstnanci neleží vždy na srdci atd.

vo funkcii a v plate

Zajem manazera se muze rozchazet se zajmem vlatnika. Manazer muze videt vice svuj vlastni zajem.

záleží na velikosti podniku, pokud je to malý podnik majitel je zároveň manažer, ve velkém podniku bývá několik manažerů, kteří se starají o určitý úsek, vedou lidi v tomto úseku snaží se je motivovat k práci atd., majitel dohlíží na chodu dané organizece

zásadní :-)

Zjednodušeně řečeno, vlastník řídí a dohlíží, manažer koná a je pod větším stresem

6. Je podle Vás důležité, aby manažer disponoval odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi a sociální zralostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8998,89 %98,89 %  
ne11,11 %1,11 %  

Graf

7. Seřaďte dle Vašeho uvážení důležitost jednotlivých pojmů v souvislosti s manažerskou prací (1 je nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Vrozená autorita3.2675.862
Kreativita4.9115.081
Sebeřízení5.0333.632
Společenské chování4.5114.161
Komunikace2.9333.618
Vztah manažera k podřízeným3.9893.5
Time-management5.44.018
Delegování5.9564.509

Graf

8. Prosím seřaďte následující nedostatky od nejvýznamnějšího po méně významný (1 je nejvýznamnější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Špatné zadávání úkolů4.5228.116
Nesprávný výběr spolupracovníků a podřízených4.7116.894
Nevhodná či špatná kontrola5.2114.322
Obava delegovat5.8565.301
Nedostatečná přesvědčivost5.73.499
Špatná motivace4.4565.204
Neochota komunikovat3.4676.316
Selhání v roli vůdce5.1568.02
Podceňování týmové práce5.9227.227

Graf

9. Napadají Vás nějaké další nedostatky manažerské práce? Prosím vyjmenujte jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

...

Arogance

Arogance, neodbornost, nedůvěra

Arogance, neodbytnost, sebepodceňování

Arogantní a povýšené chování.

často chybí top managerům prosociálnost

direktivní přístup k zaměstnancům

dle mého názoru, všechny důležité byly jmenovány

hraní si na něco víc než jsou zaměstnanci, neocohota uznat svou chybu, snažení se podojení firmy pro svoje blaho ...

intimní kontakt s podřízeným,paranoia

Každý dobrý manažer se musí umět rozhodnout a správně řídit podřízené, aby společnost mohla růst

málo času na své podřízené, nedostatečná odbornost,

manažer by neměl být arogantní debil, ale možná takoví mají nakonec nejvíc úspěch

např. zpětná vazba

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE.

Nedostatečné odborné znalosti, nedůvěra k zaměstnancům (podřízeným)

nedostatek času, velký stres (liší se od druhu společnosti)

Nedostatek odbornych znalosti

nedostatek sebereflexe

Nekompetentnost

nekomunikacia s podriadenim

neloajálnost

nenapadají

nenapadají

nenapadají

Nenapadají mne další nedostatky.

Nenapadají myslím že autor to vystihl dokonale

Nenapadají.

neodbornost, nezkušenost

neschopnost uznat vlastní chybu, arogance, nedostatečné odborné znalosti, neschopnost se ovládat (např. při častém křiku na podřízené, zvýšení hlasu tedy ztrácí kýžený efekt), nespravedlivost, zaujatost...bylo by toho více.

Neschopnost vést dialóg v případě různých názorů manazera a podrizenych.

Nespolupráce v kolektivu, přehnaně autoritativní jednání, nadřazenost, ponižování ...

neváží si práce svých podřízených...většinou

nevhodna komunikace, neochota naslouchat

Nevidí to v praxi, je teoreticky.

nevím

nevím už

nezajem o postoje podrizenych

nie

odpovědnost za rozhodnování

podceńování nápadů řadových zaměstnanců

Podceňování sebe samého, někteří manažeři nejsou přesvědčeni sami o sobě a řídit ostatní je pro ně o to těžší.

podrazy vuci podrizenym

pochopení vlastní role ve společnosti - schopnost odhalit podstatu věci, nepoutat se na detail, vidět globální celek, přímočarost, orientace na cíl.

práce pod tlakem

Přeceňování vlastní pozice, důležitosti

Příliš delegování, špatná image, nespolehlivost, namyšlenost, neschopnost naslouchat..

sebereflexe

sebestřednost

sebestšednost těchto pracovníků

Srovnávání znalostí pracovníků se znalostmi vlastními -> stres, ponižování,...

Strašlivý záběř na psychiku jedince, dále ještě jednou time-managment a komunikace mezi lidmi.

špatná komunikace s podřízenými

špatná komunikace s podřízenými

špatné předávání informací

ulpívání na maličkostech na úkor důležitých věcí

zbytečně vysoké sebevědomí a arogantní vystupování

znalost psychologie

žádné sociální cítění, orientace pouze na byznys a ne na lidi

10. Myslíte si, že manažeři vždy upřednostňují zájmy společnosti, ve které pracují před svými vlastními zájmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7178,89 %78,89 %  
ano1921,11 %21,11 %  

Graf

11. Domníváte se, že jsou manažeři při kontaktu se svými spolupracovníky a podřízenými hodně ovlivňování svými emocemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5055,56 %55,56 %  
ne4044,44 %44,44 %  

Graf

12. Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste byli manažerem na vyšší pozici chybně obviněni, že jste něco neudělali správně nebo vůbec, i když to nebyla pravda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5156,67 %56,67 %  
ne3943,33 %43,33 %  

Graf

13. Jsou podle Vás manažeři objektivní a umí uznat svou chybu, pokud ji udělali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,78 %57,78 %  
ano3842,22 %42,22 %  

Graf

14. Dodržují podle Vás manažeři při své práci zásady společenské komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4752,22 %52,22 %  
ne4347,78 %47,78 %  

Graf

15. Co podle Vás manažerům při jejich práci chybí? Prosím vyjmenujte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Bič.

čas

čas

často špatně komunikují a to je ten nejzákladnější problém

Delegování, dobrá organizace, kvalitní komunikace, uznat svoje chyby

Dlouhodobá prognóza, dochvilnost, jazykové vybavení

dostatečná motivace

dostatek času se věnovat nějakému problému

Dostatek času.

empatie

empatie

empatie

empatie

Chování k podřízeným,nadhled,skromnost,upřednostnění zájmů společnosti nad svými.

inteligence

Jak kterym. Dokonaly manazer neexistuje, kazdy ma jine prednosti a jine negativa. Jeden umi to, jiny neumi neco uplne jineho.

jejich vlastni neschopnost byt manazerem nebo male pravomoce

komunikace

komunikace, odbornost, vrozená autorita

Komunikace, schopnost řídit podřízené a motivovat je

komunikacia,vztah k praci, zodpovednost

Lepší komunikace v rámci úseku firmy.

lidskost

Lidskost, empatie, vůdčí vlastnosti, přirozená autorita

Lidskost, jiná než finanční motivace, čas

lidský přístup

loajalnost

moralni hodnoty

Mozek a uši.

možná některým znalost výrobních postupů, že mají spíše teoretické znalosti...

Myslím, že je to velmi individuální a dotazník je dle mého názoru špatně koncipován - resp. formulace otázek je nevhodná a volba možných odpovědí je velmi omezená.

nadhled, odbornost

např. objektivní realita

ne

někdy vcítit se do svých zaměstnanců víc

Některým slušné vychování, jiným manažerské schopnosti ad.

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevim

nevim

nevim

Nevím.

Nic

nic

nvm

občas vřelé chování s podřízenýma

objektivita, schopnosť komunikovať s podriadenými na úrovni (bez nadávok a urážok)

obklopit se správnými lidmi

ohleduplnost, pochopení, odbornost

Ochota

otázky 13, 14 a 15 jsou nesmyslně generalizující, někteří manažeři jsou arogantní paka, některý normální lidé, a každému chybí něco jiného.

Otevrenost,popripade pratelske jednani,

Podmínky chování, etické kodexy

podpora vedení firmy, prostředky k ohodnocení

Pokud manažer není vlastníkem firmy, je nezbytné, aby manažer a vedení bylo v dokonalém souladu a požadavky obou stran byly jasně formulované a transparentní. Taktéž by pro obě strany měla být jasná filosofie práce v neposlední řadě celé organizace. Jasně vymezené hranice a kompetence jednotlivých pracovních rolí. Je nezbytné, aby manažer uměl komunikovat jak po horizontální úrovni (myšleno s vedením) tak vertikálně (to jest se svými spolupracovníky/podřízenými). Transparenstnost v dílčích krocích manažera pro všechnyzúčastněné je podstatou fungovnání komunikace následně efektivity práce jednotlivých pracovníků.

Povětšinou: - sebekritika - úcta k podřízeným pracovníkům

Prac.zkušenost z pozic podřízených,lépe by pak mohli znát možnosti všech úseků podniku a mohli by zajistit jejich lepší spolupráci a produktivitu.Lidskost(ikdyž je těžké pro ni najít místo mezi zájmy společnosti a manag. pozice)

především sebekázeň...nedokáží si odpustit dokazování si své moci na podřízených, většinou bývají pořádní egoisti

rozumět pracovníkům a tolerovat je, jednat s různými typy lidí..

řekl bych, že to je hrozně o tom jaký je daný manažer člověk...nejde to říct všeobecně, ale obecně jim většinou chybí úcta k práci svých podřízených...to je častý jev u manažerů

řízení lidi, dost často nejsou schopné řídit a kontrolovat lidi.

sebekritika, taktika, slušnost

sebereflexe

sebereflexe - reálná zpětná vazba

sex

schopnost efektivní komunikace s podřízenými

skromnost

slušné chování, komunikace, informovanost

Slušné chování, větší respekt k podřízeným a vděčnost.

slušnost, zdravý rozum, společenské cohvání, skromnost, ochota naslouchat

smysl pro priority, přiměřená demokratičnost, zdravá míra důvěry k podřízeným, schopnost konstruktivní kritiky, schopnost uznat svou vlastní chybu

takt, schopnost vcítit se do druhého, odolnost vůči stresu-často práci manažera vykonávají lidé, kteří na to psychicky nemají, ale nehodlají si to připustit.

Tato otázka je subjektivní.

tolerance

toto se pochopitelne ruzni, ve sve praxi jsem se setkala s nedostatkem odbornych znalosti a neschopnosti prijmout jiny nazor

Trpělivost a schopnost, uznat své vlastní nedostatky

Umění komunikovat se zaměstnanci, uznat chybu, nedokáží upřednostnit cíle firmy před svými vlastními cíli.

vcítění se do role druhých

vstřícnost a ochota

vstřícnost,ochota,porozumění

zábava

Záleží na člověku. Některému nechybí nic, některým toho naopak chybí spoustu. Přesněji nemohu definovat.

zdravý "selský" rozum

ze zkušenosti ze zaměstnání, kde máme dobré manažery, tak mě nic jiného nenapadá ... ale základní je správná komunikace, pokud ta není, nemůže firma postupovat

Zkušenosti řadového zaměstnance,aby pak měli přehled o tom jak náročnou práci musí dělat jejich podřízení.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18 - 30 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatné zadávání úkolů=2 na otázku 8. Prosím seřaďte následující nedostatky od nejvýznamnějšího po méně významný (1 je nejvýznamnější)

3. Na jaké pozici pracujete nebo jste pracovali?

  • odpověď Řadový zaměstnanec:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Selhání v roli vůdce=9 na otázku 8. Prosím seřaďte následující nedostatky od nejvýznamnějšího po méně významný (1 je nejvýznamnější)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Na jaké pozici pracujete nebo jste pracovali?

4. Myslíte si, že je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem společnosti?

6. Je podle Vás důležité, aby manažer disponoval odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi a sociální zralostí?

7. Seřaďte dle Vašeho uvážení důležitost jednotlivých pojmů v souvislosti s manažerskou prací (1 je nejdůležitější)

8. Prosím seřaďte následující nedostatky od nejvýznamnějšího po méně významný (1 je nejvýznamnější)

9. Napadají Vás nějaké další nedostatky manažerské práce? Prosím vyjmenujte jaké:

10. Myslíte si, že manažeři vždy upřednostňují zájmy společnosti, ve které pracují před svými vlastními zájmy?

11. Domníváte se, že jsou manažeři při kontaktu se svými spolupracovníky a podřízenými hodně ovlivňování svými emocemi?

12. Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste byli manažerem na vyšší pozici chybně obviněni, že jste něco neudělali správně nebo vůbec, i když to nebyla pravda?

13. Jsou podle Vás manažeři objektivní a umí uznat svou chybu, pokud ji udělali?

14. Dodržují podle Vás manažeři při své práci zásady společenské komunikace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Na jaké pozici pracujete nebo jste pracovali?

4. Myslíte si, že je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem společnosti?

6. Je podle Vás důležité, aby manažer disponoval odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi a sociální zralostí?

7. Seřaďte dle Vašeho uvážení důležitost jednotlivých pojmů v souvislosti s manažerskou prací (1 je nejdůležitější)

8. Prosím seřaďte následující nedostatky od nejvýznamnějšího po méně významný (1 je nejvýznamnější)

9. Napadají Vás nějaké další nedostatky manažerské práce? Prosím vyjmenujte jaké:

10. Myslíte si, že manažeři vždy upřednostňují zájmy společnosti, ve které pracují před svými vlastními zájmy?

11. Domníváte se, že jsou manažeři při kontaktu se svými spolupracovníky a podřízenými hodně ovlivňování svými emocemi?

12. Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste byli manažerem na vyšší pozici chybně obviněni, že jste něco neudělali správně nebo vůbec, i když to nebyla pravda?

13. Jsou podle Vás manažeři objektivní a umí uznat svou chybu, pokud ji udělali?

14. Dodržují podle Vás manažeři při své práci zásady společenské komunikace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krausová, M.Zásady chování top managementu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23704.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.