Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace

Komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Marková
Šetření:13. 05. 2012 - 30. 05. 2012
Počet respondentů:204
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, potřebuji vyplnit dotazník pro moji seminární práci z psychologie na téma Komunikace. Tento dotazník je určen pro věkovou skupinu 12 - 30 let, předem Děkuji za vyplnění:)

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14470,59 %70,59 %  
Muž6029,41 %29,41 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2510149,51 %49,51 %  
12-185225,49 %25,49 %  
26-305125 %25 %  

Graf

3. Které ze zásad správného rozhovoru jsou pro Vás bezpodmínečně nutné při rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozdrav16681,37 %81,37 %  
Zpětná vazba (tj. cítit zájem z druhé strany o komunikaci s Vámi)15174,02 %74,02 %  
Oční kontakt13264,71 %64,71 %  
Představení se při prvním setkání13164,22 %64,22 %  
Aktivní naslouchání11455,88 %55,88 %  
Vhodná vzdálenost 10149,51 %49,51 %  
Podání ruky při prvním setkání7838,24 %38,24 %  
Vhodně volené otázky6732,84 %32,84 %  
Používání výrazů známých i druhému6330,88 %30,88 %  
Dostatek času4120,1 %20,1 %  

Graf

4. Ovlivňuje Váš první dojem při 1. setkání s nějakým člověkem jeho používání gest (řeč rukou) a mimika (různé výrazy tváře)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ovlivňuje mě mimika i používání gest16681,37 %81,37 %  
Ne, neovlivňuje199,31 %9,31 %  
Pouze mimika115,39 %5,39 %  
Pouze jeho gesta83,92 %3,92 %  

Graf

5. Dokážete se vyjadřovat i bez pomocí gest (řeči rukou) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dle situace9948,53 %48,53 %  
Ano7034,31 %34,31 %  
Ne3517,16 %17,16 %  

Graf

6. Žije ve Vašem okolí neslyšící člověk? Pokud ano, máte problémy s ním komunikovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nežije17887,25 %87,25 %  
Ano, ale nemám problém s ním komunikovat209,8 %9,8 %  
Ano a komunikace s ním je velmi obtížná62,94 %2,94 %  

Graf

7. Ovládáte znakovou řeč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18791,67 %91,67 %  
Čstečně157,35 %7,35 %  
Ano20,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Které ze zásad správného rozhovoru jsou pro Vás bezpodmínečně nutné při rozhovoru?

4. Ovlivňuje Váš první dojem při 1. setkání s nějakým člověkem jeho používání gest (řeč rukou) a mimika (různé výrazy tváře)?

5. Dokážete se vyjadřovat i bez pomocí gest (řeči rukou) ?

6. Žije ve Vašem okolí neslyšící člověk? Pokud ano, máte problémy s ním komunikovat?

7. Ovládáte znakovou řeč?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Které ze zásad správného rozhovoru jsou pro Vás bezpodmínečně nutné při rozhovoru?

4. Ovlivňuje Váš první dojem při 1. setkání s nějakým člověkem jeho používání gest (řeč rukou) a mimika (různé výrazy tváře)?

5. Dokážete se vyjadřovat i bez pomocí gest (řeči rukou) ?

6. Žije ve Vašem okolí neslyšící člověk? Pokud ano, máte problémy s ním komunikovat?

7. Ovládáte znakovou řeč?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, L.Komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23718.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.