Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv globalizace na gastronomické služby v ČR

Vliv globalizace na gastronomické služby v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Jelínková
Šetření:11. 04. 2009 - 18. 04. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 2.ročníku magisterského studia VŠH a tento dotazník mi pomůže k vytvoření mé diplomové práce. Cílem je vyhodnotit pozitiva a negativa vlivu globalizace na gastronomické služby v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená globalizace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12100 %100 %  

Graf

2. Vysvětlete krátce pojem globalizace

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to celosvětový proces, při němž dochází k propojování trhů různých zemí za účelem obchodu se zbožím a službami

Mezinárodní sbližování

rozšíření určitých prcků a trendů z jedné oblasti do jiných oblastí kam původně nepatřili (sítě restaurací, stejná móda, styl hudby), týká se především životního stylu a poptávky

směšování kultur, trhu atd.

Standardizace určitých věcí podle světových norem

Vytváření propojení na světě - jednotlivé části světa se ovlivňují, komunikují spolu,...

vzájemné propojení kultur a zemí

změny společnosti, které vedly k propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na celosvětové úrovni

změny společnosti, které vedou k jejímu sbližování

zmezinárodňování

3. Vnímáte globalizaci jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní jev650 %50 %  
spíše negativní jev433,33 %33,33 %  
nevím216,67 %16,67 %  
pozitivní jev18,33 %8,33 %  

Graf

4. Krátce vysvětlete odpověď na předchozí otázku

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

díky globalizaci se rozšiřuje nabídka zboží a služeb na trhu

Dostupnost a pochopeni vice veci

Globalizace má mnoho negativních vlivů, na druhou stranu působí jako sjednocující prvek

globalizaci hodnotím jako jev pozitivní, neboť se domnívám, že sbližování a propojování kultur, ekonomiky, politiky vede k širším možnostem a řešení.

je možné třeba i v ČR zajít do pravé čísnké restaurace

Je to nevyhnutelné, přináší to positiva, ale i negativa. Nejsem si jistá co převažuje - pro některé země to může znamenat konec unikátního vývoje a kultury, pro jiné zase obohacení (nejen finanční), celková ekonomika je tak provázaná, že veškeré problémy se jednoduše přelívají do ostatních částí ve světě,... Takže možná celkově spíše negativní.

Odstraňuje národní rozdíly

Pohybuji se v cestovním ruchu. Podle mě je cestování o poznávání nových míst, kultur a k tomu patří k gastronomie. A když si díky globalizaci budu moct dát pouze ten samý hamburger, není to ono.

prostě má jak negativní, tak i pozitivní jev

Protože v menších podnicích se spíše dbá na kvalitu než ve velkých.

řešení problému oteplování

Tím, že bude vše stejné, není až tak pozitivní jev.Lidé se časem budou chtít odlišovat.

5. Uveďte tři příklady globální firmy podnikající v gastronomii

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

MacDonalds, KFC, Starbucks

Mc Donald KFC Burger King

Mc Donald KFC Starbugs

MC Donald, KFC (hm, to asi není zrovna gastronomie =)

mc donalds, kfc, starbucks

Mc Donalds, Vapiano, Star Bucks

mcdonald subway starbucks

McDonald´s, Burger King, Coffee Haven

McDonald's, KFC, Paneria

McDonalds, KFC, Pizza Hut

McDonalds, Kfc, Starbucks

neznám

6. Rozumíte slovu franchising

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

7. Krátce vysvětlete slovo franchising

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

forma podnikání

Franchiser poskytne licenci,práva (receptura, grafika loga, logo, know-how,...) dalším firmám,.. za úplatu. Ten ji provozuje sám. Musí ale dodržovat smluvně stanovené podmínky - aby nepoškodil jméno poskytovatele franchizy.

je to forma podnikání, při níž franchisor poskytne licenci novému podnikateli (franchisantovi) za účelem rozšíření podnikání a prodeje produktů. Podnikatel za poplatek obdrží pracovní postupy, know how, reklamu, značku atd.

jeden člověk vlastní koncept nápad, který lze snadno aplikovat ve světě (např. čerpací stanice) a za určitých podmínek ho poskytuje (licence)

například systém restaurací mcdonald- poobčka funguje samostatně, využívá logo a jméno firmy a odvádí část zisku do centrály

poskytnutí práva k používání obchodní značky, loga, kultury za účelem vlatsního podnikání, za určitý poplatek

poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání

poskytování licencí na prodej výrobků jiným podnikatelům. Napš. McDonalds poskytuje licence prodejcům v ČR, kteří vybudují a provozojí vlastní restauraci a mají v ní produkty mcDonalds

Sdílené nápady, know how, většinou za úplatu mezi lidmi, kteří o to mají zájem.

Zakoupení know how pro provoz podnikání.

8. Jaké restauraci dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezinárodní650 %50 %  
domácí541,67 %41,67 %  
podle chuti18,33 %8,33 %  

Graf

9. Nejčastěji se stravujete mimo domov v době

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběda866,67 %66,67 %  
večeře325 %25 %  
vůbec18,33 %8,33 %  

Graf

10. Jak často se stravujete v restauraci s českou gastronomií

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za měsíc758,33 %58,33 %  
více jak jednou týdně216,67 %16,67 %  
jednou za rok18,33 %8,33 %  
1x za 2 měsíce18,33 %8,33 %  
jenou týdně18,33 %8,33 %  

Graf

11. Jak často se stravujete v restauraci s mezinárodní gastronomií

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za měsíc541,67 %41,67 %  
jednou týdně325 %25 %  
jednou za rok216,67 %16,67 %  
více jak jednou týdně216,67 %16,67 %  

Graf

12. Jak často se stravujete v rychlém občerstvení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za měsíc650 %50 %  
jednou týdně216,67 %16,67 %  
jednou za rok18,33 %8,33 %  
6x za rok18,33 %8,33 %  
více jak jednou týdně18,33 %8,33 %  
nikdy18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jak často se stravujete u McDonald´s

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za rok433,33 %33,33 %  
jednou za měsíc325 %25 %  
nikdy216,67 %16,67 %  
zcela vyjímečně18,33 %8,33 %  
3x za rok18,33 %8,33 %  
pouze ve dvě v noci když jdu z hospody 18,33 %8,33 %  

Graf

14. Znáte nějakou restauraci skupiny Kolkovna group a.s.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám758,33 %58,33 %  
Music Club Celnice325 %25 %  
Glamour Café216,67 %16,67 %  
Kolkovna216,67 %16,67 %  
Kolkovna - Celnice216,67 %16,67 %  
Lary Fary18,33 %8,33 %  

Graf

15. Jak často se stravujete v restauracích skupiny Kolkovna group a.s.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1083,33 %83,33 %  
jednou za měsíc18,33 %8,33 %  
jednou za rok18,33 %8,33 %  

Graf

16. Znáte restauaci skupiny Hacienda Mexicana

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %75 %  
ano325 %25 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1191,67 %91,67 %  
muž18,33 %8,33 %  

Graf

18. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30975 %75 %  
15-20216,67 %16,67 %  
41-5018,33 %8,33 %  

Graf

19. Vaše bydliště je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo Prahu, ale v Praze studuji nebo pracuji541,67 %41,67 %  
Praha541,67 %41,67 %  
Okolí Prahy do 25 km18,33 %8,33 %  
mimo Prahu18,33 %8,33 %  

Graf

20. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 758,33 %58,33 %  
středoškolské433,33 %33,33 %  
základní18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jelínková, Z.Vliv globalizace na gastronomické služby v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2380.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.