Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravování v restauracích

Stravování v restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikita Sokolsky
Šetření:22. 05. 2012 - 26. 05. 2012
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Rády bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku. Vysledky budou použity pro náš studentsky projekt v online business-kurzu od Stanford University (venture-lab.org). Cílem dotazníku je zjištění preferenci návštevniku restaurace a taky vyhodnoceni potencíalu nášeho studentského business-projektu. Předem děkuji za vyplnění dotazníku a čas strávený u vyplňování :)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7152,59 %52,21 %  
Muž6447,41 %47,06 %  

Graf

2. V jak velkém městě bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 1 mil. obyvatel5339,55 %38,97 %  
Méně než 50 tis. obyvatel4835,82 %35,29 %  
250 tis. - 1 mil obyvatel2115,67 %15,44 %  
100 tis. - 50 tis. obyvatel128,96 %8,82 %  

Graf

3. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-309771,85 %71,32 %  
méně než 20 let1914,07 %13,97 %  
30-40139,63 %9,56 %  
40-5042,96 %2,94 %  
Nad 50 let21,48 %1,47 %  

Graf

4. Jak často jíte jídlo z restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý měsíc6447,06 %47,06 %  
Každý týden3122,79 %22,79 %  
Tak jedenkrát ročně1913,97 %13,97 %  
Vícekrát za týden1813,24 %13,24 %  
Denně32,21 %2,21 %  
Nikdy10,74 %0,74 %  

Graf

5. Jak často si objednáváte doručení jídla z restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 7, Tak jedenkrát ročněotázka č. 6, Téměř každý měsícotázka č. 6, Každý týdenotázka č. 6, Vícekrát za týdenotázka č. 6, Denněotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6447,06 %47,06 %  
Tak jedenkrát ročně4230,88 %30,88 %  
Téměř každý měsíc2316,91 %16,91 %  
Každý týden75,15 %5,15 %  

Graf

6. Jaký je hlavní důvod objednání jídla k doručení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám čas na přípravu jídla4872,73 %35,29 %  
Nemám doma vhodné suroviny k vaření1218,18 %8,82 %  
Neumím vařit69,09 %4,41 %  

Graf

7. Jak dlouho byste maximálně čekal na připravení jídla v restauraci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 minut8666,15 %63,24 %  
1 hodinu2519,23 %18,38 %  
15 minut1813,85 %13,24 %  
5 minut10,77 %0,74 %  

Graf

8. Kolik v průměru platíte za jídlo v restauraci (hlavní chod s přílohou)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-150 Kč7757,89 %56,62 %  
75-100 Kč3828,57 %27,94 %  
Nad 150 Kć1511,28 %11,03 %  
do 75 Kč32,26 %2,21 %  

Graf

9. Co by vás přimělo objednávat si jídlo k doručení častěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menší cena za doručení7375,26 %53,68 %  
Větší výběr3030,93 %22,06 %  
Jednodušší výběr1919,59 %13,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. V jak velkém městě bydlíte?

3. Kolik je vám let?

4. Jak často jíte jídlo z restaurace?

5. Jak často si objednáváte doručení jídla z restaurace?

6. Jaký je hlavní důvod objednání jídla k doručení?

7. Jak dlouho byste maximálně čekal na připravení jídla v restauraci?

8. Kolik v průměru platíte za jídlo v restauraci (hlavní chod s přílohou)?

9. Co by vás přimělo objednávat si jídlo k doručení častěji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. V jak velkém městě bydlíte?

3. Kolik je vám let?

4. Jak často jíte jídlo z restaurace?

5. Jak často si objednáváte doručení jídla z restaurace?

6. Jaký je hlavní důvod objednání jídla k doručení?

7. Jak dlouho byste maximálně čekal na připravení jídla v restauraci?

8. Kolik v průměru platíte za jídlo v restauraci (hlavní chod s přílohou)?

9. Co by vás přimělo objednávat si jídlo k doručení častěji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sokolsky, N.Stravování v restauracích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23865.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.