Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace pracovního jednání

Motivace pracovního jednání

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Ondračka
Šetření:21. 05. 2012 - 28. 05. 2012
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


chtěl bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Informace z něj budou použity pro mou diplomovou práci, jejímž cílem je zjištění rozdílnosti v motivaci lidí pracujících v soukromém nebo veřejném sektoru a významnosti jednotlivých motivačních faktorů. Podotýkám, že odpovědi jsou 100% anonymní.

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a čas strávený u vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromém sektoru13666,34 %66,34 %  
Ve veřejném sektoru (státní úředníci ale i zaměstnanci zdravotnictví, školství, atd...)6933,66 %33,66 %  

Graf

2. V daném sektoru jste začal pracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhodně, neřešil jsem to10250,25 %49,76 %  
záměrně, cíleně10149,75 %49,27 %  

Graf

3. Je pro Vaši spokojenost důležité uznání za dobře odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12761,95 %61,95 %  
spíše souhlasím7134,63 %34,63 %  
nevím52,44 %2,44 %  
nesouhlasím20,98 %0,98 %  

Graf

4. Je pro Vás motivující úspěšné dokončení úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13967,8 %67,8 %  
spíše souhlasím5627,32 %27,32 %  
nevím41,95 %1,95 %  
spíše nesouhlasím41,95 %1,95 %  
nesouhlasím20,98 %0,98 %  

Graf

5. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jestli jste spokojeni v osobním životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9345,37 %45,37 %  
souhlasím6431,22 %31,22 %  
spíše nesouhlasím2512,2 %12,2 %  
nevím2110,24 %10,24 %  
nesouhlasím20,98 %0,98 %  

Graf

6. Motivují Vás při práci příjemné pracovní podmínky (například dostatek prostoru, moderní vybavení pracoviště, klimatizované pracoviště atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10249,76 %49,76 %  
spíše souhlasím8139,51 %39,51 %  
spíše nesouhlasím136,34 %6,34 %  
nevím83,9 %3,9 %  
nesouhlasím10,49 %0,49 %  

Graf

7. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jaký styl řízení praktikuje Váš přímý nadřízený (př. autoritativní styl řízení, kdy podřízení nemají žádné rozhodovací pravomoci, demokratický styl řízení – podřízení mají určité rozhodovací pravomoci atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12560,98 %60,98 %  
spíše souhlasím6029,27 %29,27 %  
spíše nesouhlasím115,37 %5,37 %  
nevím94,39 %4,39 %  

Graf

8. Odvíjí se Vaše motivovanost v zaměstnání od výše Vašeho příjmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8340,49 %40,49 %  
spíše souhlasím7134,63 %34,63 %  
spíše nesouhlasím2813,66 %13,66 %  
nevím146,83 %6,83 %  
nesouhlasím94,39 %4,39 %  

Graf

9. Je pro Vás důležitý společenský status, který jste získal/a díky svému zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7737,56 %37,56 %  
souhlasím4019,51 %19,51 %  
spíše nesouhlasím3316,1 %16,1 %  
nevím3316,1 %16,1 %  
nesouhlasím2210,73 %10,73 %  

Graf

10. Je pro Vás motivující náplň práce, kterou vykonáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9144,39 %44,39 %  
spíše souhlasím7838,05 %38,05 %  
nevím157,32 %7,32 %  
spíše nesouhlasím157,32 %7,32 %  
nesouhlasím62,93 %2,93 %  

Graf

11. Je pro Vaši motivaci důležitá možnost kariérního růstu (postupu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8039,02 %39,02 %  
souhlasím6330,73 %30,73 %  
spíše nesouhlasím2813,66 %13,66 %  
nevím2311,22 %11,22 %  
nesouhlasím115,37 %5,37 %  

Graf

12. Je pro Vaši motivaci důležitá jistota pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8742,44 %42,44 %  
spíše souhlasím7536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím209,76 %9,76 %  
nevím157,32 %7,32 %  
nesouhlasím83,9 %3,9 %  

Graf

13. Jsou pro Vaši spokojenost v zaměstnání důležité dobré mezilidské vztahy na pracovišti (s nadřízenými, kolegy, podřízenými)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14570,73 %70,73 %  
spíše souhlasím4421,46 %21,46 %  
spíše nesouhlasím83,9 %3,9 %  
nevím52,44 %2,44 %  
nesouhlasím31,46 %1,46 %  

Graf

14. Zvyšuje se s Vaší pracovní odpovědností i motivace k pracovnímu výkonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8139,51 %39,51 %  
souhlasím6933,66 %33,66 %  
nevím3416,59 %16,59 %  
spíše nesouhlasím199,27 %9,27 %  
nesouhlasím20,98 %0,98 %  

Graf

15. Motivuje Vás představa, že se podílíte na tvorbě veřejné politiky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5428,13 %26,34 %  
nevím5126,56 %24,88 %  
spíše nesouhlasím4623,96 %22,44 %  
spíše souhlasím2513,02 %12,2 %  
souhlasím168,33 %7,8 %  

Graf

16. Motivuje Vás představa, že se podílíte na prosazování sociální spravedlnosti ve společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5526,83 %26,83 %  
spíše souhlasím5426,34 %26,34 %  
spíše nesouhlasím4019,51 %19,51 %  
nesouhlasím3014,63 %14,63 %  
souhlasím2612,68 %12,68 %  

Graf

17. Motivuje Vás to, když se dokážete identifikovat s náplní Vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9847,8 %47,8 %  
spíše souhlasím7034,15 %34,15 %  
nevím2512,2 %12,2 %  
spíše nesouhlasím83,9 %3,9 %  
nesouhlasím41,95 %1,95 %  

Graf

18. Motivuje Vás představa, že to, co děláte je opravdu důležité a prospěšné (sociálně, společensky, atd..)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8742,44 %42,44 %  
spíše souhlasím6531,71 %31,71 %  
nevím2411,71 %11,71 %  
spíše nesouhlasím2210,73 %10,73 %  
nesouhlasím73,41 %3,41 %  

Graf

19. Domníváte se, že Vás ve Vašem zaměstnání motivuje pocit loajality k úřadu/ k podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5928,78 %28,78 %  
spíše souhlasím5325,85 %25,85 %  
spíše nesouhlasím4622,44 %22,44 %  
souhlasím2612,68 %12,68 %  
nesouhlasím2110,24 %10,24 %  

Graf

20. Je pro Vás motivující pocit, že sloužíte veřejnému zájmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5225,37 %25,37 %  
spíše nesouhlasím5124,88 %24,88 %  
nevím4823,41 %23,41 %  
nesouhlasím2713,17 %13,17 %  
souhlasím2713,17 %13,17 %  

Graf

21. Motivuje Vás k práci, když máte možnost pomáhat chránit práva jiných lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6330,73 %30,73 %  
nevím5426,34 %26,34 %  
souhlasím4220,49 %20,49 %  
spíše nesouhlasím3115,12 %15,12 %  
nesouhlasím157,32 %7,32 %  

Graf

22. Motivuje Vás k vyšším výkonům, když Vám zaměstnavatel poskytuje možnost vzdělávání (různé školící kurzy, výuka jazyků, apod.) při práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7737,56 %37,56 %  
souhlasím7536,59 %36,59 %  
nevím199,27 %9,27 %  
spíše nesouhlasím199,27 %9,27 %  
nesouhlasím157,32 %7,32 %  

Graf

23. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity (př. penzijní připojištění, stravenky, týden dovolené navíc atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8039,02 %39,02 %  
spíše souhlasím7536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím199,27 %9,27 %  
nevím167,8 %7,8 %  
nesouhlasím157,32 %7,32 %  

Graf

24. Je pro Vás motivujícím faktorem pružná pracovní doba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11154,15 %54,15 %  
spíše souhlasím5727,8 %27,8 %  
nevím199,27 %9,27 %  
spíše nesouhlasím146,83 %6,83 %  
nesouhlasím41,95 %1,95 %  

Graf

25. Snižuje Vaši motivaci pocit nespravedlnosti, křivdy od nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13364,88 %64,88 %  
spíše souhlasím4923,9 %23,9 %  
nevím167,8 %7,8 %  
spíše nesouhlasím52,44 %2,44 %  
nesouhlasím20,98 %0,98 %  

Graf

26. Existuje-li jiný motivační faktor, který by Vás motivoval k vyšším výkonům v práci a nebyl zmíněn dosavadními otázkami tak jej prosím jmenujte a připište k němu číslo od 1 do 5, podle toho, jak moc Vás motivuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dfsdv 5

Dostatek práce-1.

Hlavní motivací jsou pro mě možnost svobodného rozhodování o náplni práce a časovém rozvrhu. Dále pak jednoznačná závislost výše výdělku na množství a intenzitě odvedené práce. Tyto podmínky nelze zajistit v zaměstnaneckém poměru ani jako podnikatel, pouze pokud jste "na volné noze" - plyne to z jejich podstaty

Jakékoli slušné ocenění nadřízeného a zaměstnavatele (nejen finanční)

Jediná skutečná motivace je výše mzdy. 5

jiný asi není

Komunikace mezi zamestnanci - kolegy, nadrizenymi, klienty atd.

motivuje mě možnost ovlivnit směr a aktivity a cíle v práci, kterou dělám (což do velké míry propojuje faktory přístupu nadřízeného a vlastní odpovědnost) - 4 (pokud pět je nejvíc) a mimochodem, rozlišovala bych v ramci soukrome sfery neziskovy a ziskovy sektor - i kdyz zalezi samozrejme na tematu diplomky- hodne uspechu

motivuje mě spokojenost zákazníka - číslo 1 (souhlasím - nejvíce ano)

moznost ovplyvnovat pracovnu napln, ulohu, ciel.. tvorit, prinasat vlastny pohlad a nove napady a na nich pracovat -5 (velmi)

Možnost odmítnout nesmyslné žádosti, nepříjemné klienty

možnost podílení se na edukaci budoucích odborníků (předání vědomostí, zkušeností), možnost rozhodování a tím vysoká míra odpovědnosti, seberealizace

můj jediný motivační faktor je finnční odměna, vše ostatní považují za více či méně nedůležité

ne

Některé z výše uvedených dotazů jsou pouze akademické, ve skutečnosti to tak nefunguje. Člověk svým sebelepším pracovním výkonem nemůže ovlivnit např. prosazovaní socialní spravedlnosti, netvoří veřejnou politiku atd. Z jiného soudku, např. klimatizace na pracovišti je již dnes považována za syndrom tzv. nemocné budovy

pocit spravedlnosti v odměňování,

podniková školka a práce na částečný úvazek

Pro mne je důležitým motivačním faktorem pocit znalosti nějakého problému, že vím, že něco umím, i když není evidentní, zda je to společensky potřebné či nepotřebné.

Radost z tvůrčí práce jako takové. - 1

rozhodovací pravomoce 5 (tedy nejvíce)

sgdsg

spokojenost klienta 1

stotisicova premie za vykon vzdycky motivuje

Zpětná vazba od spokojených klientů 1 ( pokud je 1, ze me motivuju nejvic)

27. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10651,71 %51,71 %  
Muž9948,29 %48,29 %  

Graf

28. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 3510651,71 %51,71 %  
18 – 255325,85 %25,85 %  
36 – 452914,15 %14,15 %  
56 a více115,37 %5,37 %  
46 – 5562,93 %2,93 %  

Graf

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské13565,85 %65,85 %  
střední s maturitou6129,76 %29,76 %  
základní/vyučen94,39 %4,39 %  

Graf

30. Na jaké pozici pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec13467,68 %65,37 %  
nižší management (0 až 6 podřízených)4623,23 %22,44 %  
vyšší management (7 a více podřízených)157,58 %7,32 %  
nejvyšší vedení31,52 %1,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Je pro Vás motivující náplň práce, kterou vykonáváte?

 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56 a více na otázku 28. Věk?

18. Motivuje Vás představa, že to, co děláte je opravdu důležité a prospěšné (sociálně, společensky, atd..)?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Je pro Vás motivující pocit, že sloužíte veřejnému zájmu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Motivuje Vás představa, že se podílíte na prosazování sociální spravedlnosti ve společnosti?

20. Je pro Vás motivující pocit, že sloužíte veřejnému zájmu?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 21. Motivuje Vás k práci, když máte možnost pomáhat chránit práva jiných lidí?

30. Na jaké pozici pracujete?

 • odpověď řadový zaměstnanec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Je pro Vaši motivaci důležitá možnost kariérního růstu (postupu)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete?

2. V daném sektoru jste začal pracovat?

3. Je pro Vaši spokojenost důležité uznání za dobře odvedenou práci?

4. Je pro Vás motivující úspěšné dokončení úkolu?

5. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jestli jste spokojeni v osobním životě?

6. Motivují Vás při práci příjemné pracovní podmínky (například dostatek prostoru, moderní vybavení pracoviště, klimatizované pracoviště atd.)?

7. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jaký styl řízení praktikuje Váš přímý nadřízený (př. autoritativní styl řízení, kdy podřízení nemají žádné rozhodovací pravomoci, demokratický styl řízení – podřízení mají určité rozhodovací pravomoci atd.)?

8. Odvíjí se Vaše motivovanost v zaměstnání od výše Vašeho příjmu?

9. Je pro Vás důležitý společenský status, který jste získal/a díky svému zaměstnání?

10. Je pro Vás motivující náplň práce, kterou vykonáváte?

11. Je pro Vaši motivaci důležitá možnost kariérního růstu (postupu)?

12. Je pro Vaši motivaci důležitá jistota pracovního místa?

13. Jsou pro Vaši spokojenost v zaměstnání důležité dobré mezilidské vztahy na pracovišti (s nadřízenými, kolegy, podřízenými)?

14. Zvyšuje se s Vaší pracovní odpovědností i motivace k pracovnímu výkonu?

15. Motivuje Vás představa, že se podílíte na tvorbě veřejné politiky?

16. Motivuje Vás představa, že se podílíte na prosazování sociální spravedlnosti ve společnosti?

17. Motivuje Vás to, když se dokážete identifikovat s náplní Vaší práce?

18. Motivuje Vás představa, že to, co děláte je opravdu důležité a prospěšné (sociálně, společensky, atd..)?

19. Domníváte se, že Vás ve Vašem zaměstnání motivuje pocit loajality k úřadu/ k podniku?

20. Je pro Vás motivující pocit, že sloužíte veřejnému zájmu?

21. Motivuje Vás k práci, když máte možnost pomáhat chránit práva jiných lidí?

22. Motivuje Vás k vyšším výkonům, když Vám zaměstnavatel poskytuje možnost vzdělávání (různé školící kurzy, výuka jazyků, apod.) při práci?

23. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity (př. penzijní připojištění, stravenky, týden dovolené navíc atd.)?

24. Je pro Vás motivujícím faktorem pružná pracovní doba?

25. Snižuje Vaši motivaci pocit nespravedlnosti, křivdy od nadřízeného?

27. Pohlaví?

28. Věk?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

30. Na jaké pozici pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete?

2. V daném sektoru jste začal pracovat?

3. Je pro Vaši spokojenost důležité uznání za dobře odvedenou práci?

4. Je pro Vás motivující úspěšné dokončení úkolu?

5. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jestli jste spokojeni v osobním životě?

6. Motivují Vás při práci příjemné pracovní podmínky (například dostatek prostoru, moderní vybavení pracoviště, klimatizované pracoviště atd.)?

7. Ovlivňuje Váš výkon v práci to, jaký styl řízení praktikuje Váš přímý nadřízený (př. autoritativní styl řízení, kdy podřízení nemají žádné rozhodovací pravomoci, demokratický styl řízení – podřízení mají určité rozhodovací pravomoci atd.)?

8. Odvíjí se Vaše motivovanost v zaměstnání od výše Vašeho příjmu?

9. Je pro Vás důležitý společenský status, který jste získal/a díky svému zaměstnání?

10. Je pro Vás motivující náplň práce, kterou vykonáváte?

11. Je pro Vaši motivaci důležitá možnost kariérního růstu (postupu)?

12. Je pro Vaši motivaci důležitá jistota pracovního místa?

13. Jsou pro Vaši spokojenost v zaměstnání důležité dobré mezilidské vztahy na pracovišti (s nadřízenými, kolegy, podřízenými)?

14. Zvyšuje se s Vaší pracovní odpovědností i motivace k pracovnímu výkonu?

15. Motivuje Vás představa, že se podílíte na tvorbě veřejné politiky?

16. Motivuje Vás představa, že se podílíte na prosazování sociální spravedlnosti ve společnosti?

17. Motivuje Vás to, když se dokážete identifikovat s náplní Vaší práce?

18. Motivuje Vás představa, že to, co děláte je opravdu důležité a prospěšné (sociálně, společensky, atd..)?

19. Domníváte se, že Vás ve Vašem zaměstnání motivuje pocit loajality k úřadu/ k podniku?

20. Je pro Vás motivující pocit, že sloužíte veřejnému zájmu?

21. Motivuje Vás k práci, když máte možnost pomáhat chránit práva jiných lidí?

22. Motivuje Vás k vyšším výkonům, když Vám zaměstnavatel poskytuje možnost vzdělávání (různé školící kurzy, výuka jazyků, apod.) při práci?

23. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity (př. penzijní připojištění, stravenky, týden dovolené navíc atd.)?

24. Je pro Vás motivujícím faktorem pružná pracovní doba?

25. Snižuje Vaši motivaci pocit nespravedlnosti, křivdy od nadřízeného?

27. Pohlaví?

28. Věk?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

30. Na jaké pozici pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ondračka, M.Motivace pracovního jednání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23887.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.