Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň

Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vebrová
Šetření:28. 05. 2012 - 29. 05. 2012
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):26 / 14.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,
ve své bakalářské práci se zabývám Výzkumem vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné a přispějete jimi k úspěšnému dokončení mé bakalářské práce. Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány anonymně a poslouží pouze pro školní účely. Odpověď prosím zaškrtněte, popřípadě doplňte.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Výzkum provádí: Markéta Vebrová, DiS.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2273,33 %73,33 %  
Muž826,67 %26,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 301136,67 %36,67 %  
21 - 24723,33 %23,33 %  
17 - 20620 %20 %  
31 a více516,67 %16,67 %  
16 a méně13,33 %3,33 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou930 %30 %  
VOŠ826,67 %26,67 %  
826,67 %26,67 %  
Základní26,67 %6,67 %  
Středoškolské bez maturity26,67 %6,67 %  
Výuční list13,33 %3,33 %  

Graf

4. Současné zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1446,67 %46,67 %  
Zaměstnanec930 %30 %  
Podnikatel310 %10 %  
Nezaměstnaný310 %10 %  
Rodičovská dovolená13,33 %3,33 %  

Graf

5. Zajímáte se či zajímal/a jste se o pomaturitní studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2583,33 %83,33 %  
Ne516,67 %16,67 %  

Graf

6. Jaký druh pomaturitního studia Vás nejvíce zajímá/zajímal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
832 %26,67 %  
Všechny druhy pomaturitního studia či jejich kombinace728 %23,33 %  
VOŠ624 %20 %  
Roční pomaturitní kurzy (jazykové, ekonomické, humanitní atd.)312 %10 %  
Jiné pomaturitní studium14 %3,33 %  

Graf

7. Proč zrovna tento druh?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

hledala jsem studium pro syna

chtěla jsem si vylepšit jazyk

Chtěla jsem titul a myslím, že titul z VŠ je kvalitnější než z VOŠ.

Praxe

Protože VŠ studium je nejlépe hodnoceno případnými zaměstnavateli.

8. Je podle Vás pomaturitní studium dobře propagováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2288 %73,33 %  
ne312 %10 %  

Graf

9. Jakou formu propagace u škol vnímáte jako nejúčinnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1144 %36,67 %  
Známí, rodina728 %23,33 %  
Návštěva jiných škol, přednášky, poradenství od současných učitelů312 %10 %  
Tisk28 %6,67 %  
Veletrhy14 %3,33 %  
Billboardy a propagační předměty14 %3,33 %  

Graf

10. Proč uvažujete (jste uvažoval/a) o dalším studiu po dokončení střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Z důvody touhy po vědění, osobního rozvojeotázka č. 12, Zvýšení kvalifikace v oboruotázka č. 12, Stále nevím kterou práci chci vykonávat, dalším studiem získám čas na rozmyšlenouotázka č. 12, Nechci pracovatotázka č. 12, Ke studiu mě nutí rodičeotázka č. 12, Jiný důvodotázka č. 11, Neuvažoval/aotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvody touhy po vědění, osobního rozvoje936 %30 %  
Zvýšení kvalifikace v oboru624 %20 %  
Nechci pracovat416 %13,33 %  
Stále nevím kterou práci chci vykonávat, dalším studiem získám čas na rozmyšlenou416 %13,33 %  
Neuvažoval/a14 %3,33 %  
Ke studiu mě nutí rodiče14 %3,33 %  

Graf

11. Jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Znáte či navštěvujete (navštěvoval/a) jste VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Znám, jsem současný student/kaotázka č. 13, Znám, jsem bývalý student/kaotázka č. 13, Znám, byl či jsem uchazeč/kaotázka č. 13, Znám, ale nikdy jsem školu nenavštěvoval/a ani nebyl/a uchazečem o studiumotázka č. 17, Neznám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám, jsem bývalý student/ka1033,33 %33,33 %  
Neznám1033,33 %33,33 %  
Znám, ale nikdy jsem školu nenavštěvoval/a ani nebyl/a uchazečem o studium620 %20 %  
Znám, byl či jsem uchazeč/ka310 %10 %  
Znám, jsem současný student/ka13,33 %3,33 %  

Graf

13. Co Vás nejvíce ovlivnilo při výběru školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dobrá doporučení přátel, rodiny, známýchotázka č. 15, Místo školy (dostupnost, lokalita)otázka č. 15, Obor studiaotázka č. 15, Pověst školyotázka č. 15, Něco jinéhootázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obor studia642,86 %20 %  
Místo školy (dostupnost, lokalita)428,57 %13,33 %  
Dobrá doporučení přátel, rodiny, známých321,43 %10 %  
Pověst školy17,14 %3,33 %  

Graf

14. Co to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Zúčastnil/a jste se dnů otevřených dveří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1178,57 %36,67 %  
Ano321,43 %10 %  

Graf

16. Na jaké (jakých) škole (školách)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

VOŠ A SPŠE PLZEŇ

17. Jak vnímáte pověst VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kladněotázka č. 18, Neutrálněotázka č. 19, Záporněotázka č. 18, Nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně1155 %36,67 %  
Neutrálně945 %30 %  

Graf

18. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

JSEM BÝVALÝ STUDENT

přátelé ji doporučují

19. Jak hodnotíte propagaci VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně1155 %36,67 %  
Kladně735 %23,33 %  
Nevím210 %6,67 %  

Graf

20. Doporučujete VOŠ a SPŠE Plzeň sám/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %36,67 %  
ano945 %30 %  

Graf

21. Napadá Vás nějaký návrh na zlepšení propagace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20100 %66,67 %  

Graf

22. Jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

23. Co myslíte, že je silnou stránkou VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zajímavé předmětyotázka č. 25, Dostupné MHDotázka č. 25, Vybavenost učebenotázka č. 25, Přístup ke studentoviotázka č. 25, Možnost blízkého ubytováníotázka č. 25, Něco jinéhootázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímavé předměty1365 %43,33 %  
Přístup ke studentovi210 %6,67 %  
Něco jiného210 %6,67 %  
Možnost blízkého ubytování210 %6,67 %  
Dostupné MHD15 %3,33 %  

Graf

24. Co?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Nevím, nezajímám se o tuto školu.

25. Co myslíte, že je slabou stránkou VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výuka (předměty a jejich náplň) → konec dotazníku, Nekvalitní vyučující → konec dotazníku, Vybavenost učeben → konec dotazníku, Přístup ke studentovi → konec dotazníku, Nic → konec dotazníku, Něco jinéhootázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic1365 %43,33 %  
Něco jiného420 %13,33 %  
Vybavenost učeben210 %6,67 %  
Přístup ke studentovi15 %3,33 %  

Graf

26. Co?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Nevím, nezajímám se o tuto školu.

Nižší úroveň vzdělávání.

ŘEDITEL VOŠ A SPŠE PLZEŇ

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vebrová, M.Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23888.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.