Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Corporate Social Responsibility/ubytovací zařízení

Corporate Social Responsibility/ubytovací zařízení

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hamarneh
Šetření:25. 05. 2012 - 13. 06. 2012
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás požádala o spolupráci. Cílem uvedeného průzkumu je zjistit zda ubytovací zařízení v České republice znají koncept "Corporate Social Responsibility" a zda ho mají zařazen do své firemní strategie.

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se s konceptem "Corporate Social Responsibility" překládaný jako "Společenská odpovědnost firem"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6387,5 %87,5 %  
ano912,5 %12,5 %  

Graf

2. Jaký zaujímáte postoj k tvrzení: "Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4968,06 %68,06 %  
spíše souhlasím1926,39 %26,39 %  
nevím45,56 %5,56 %  

Graf

3. Nakolik je, dle vašeho názoru, pro firmy důležité, aby se chovaly odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité3650 %50 %  
důležité2534,72 %34,72 %  
málo důležité912,5 %12,5 %  
nedůležité22,78 %2,78 %  

Graf

4. Ve vazbě na strategii firmy realizujete nějaké konkrétní CSR aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 7, NEVÍMotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM3143,06 %43,06 %  
ANO2129,17 %29,17 %  
NE2027,78 %27,78 %  

Graf

5. Jaké konkrétní CSR aktivity vaše firma nejčastěji realizuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekologická politika podniku1161,11 %15,28 %  
sponzoring950 %12,5 %  
spolupráce s neziskovými organizacemi, nadačními fondy738,89 %9,72 %  
vzdělávání zaměstnanců633,33 %8,33 %  

Graf

6. Co vaší firmu nejvíce motivuje k realizaci CSR aktivit v českém podnikatelském prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaha o zvýšení loajality zákazníků842,11 %11,11 %  
eticko-morální důvody842,11 %11,11 %  
snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců736,84 %9,72 %  
snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance736,84 %9,72 %  
udržení kroku s konkurenty a požadavky trhu421,05 %5,56 %  
snaha o získání konkurenční výhody315,79 %4,17 %  
součást firemního PR/marketingu315,79 %4,17 %  
snaha o zlepšení vztahů s veřejnou správou15,26 %1,39 %  

Graf

7. Vaše ubytovací zařízení se dle kategorizace řadí mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní ubytovací zařízení (kemp, chatová osada, turistická ubytovna)3650 %50 %  
penzion2331,94 %31,94 %  
hotel1115,28 %15,28 %  
motel11,39 %1,39 %  
depandance11,39 %1,39 %  

Graf

8. Vaše ubytovací zařízení se dle klasifikace řadí do třídy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tourist (*)3041,67 %41,67 %  
Standard (***)2027,78 %27,78 %  
Economy (**)1622,22 %22,22 %  
First Class (****56,94 %6,94 %  
Luxury (*****)11,39 %1,39 %  

Graf

9. V jakém kraji se vaše ubytovací zařízení nalézá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj912,5 %12,5 %  
Pardubický kraj811,11 %11,11 %  
Jihomoravský kraj811,11 %11,11 %  
Zlínský kraj79,72 %9,72 %  
Středočeský kraj68,33 %8,33 %  
Hlavní město Praha68,33 %8,33 %  
Královehradecký kraj68,33 %8,33 %  
Plzeňský kraj68,33 %8,33 %  
Olomoucký kraj45,56 %5,56 %  
Karlovarský kraj45,56 %5,56 %  
Liberecký kraj34,17 %4,17 %  
Moravskoslezský kraj34,17 %4,17 %  
Ústecký kraj22,78 %2,78 %  
Kraj Vysočina11,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ve vazbě na strategii firmy realizujete nějaké konkrétní CSR aktivity?

  • odpověď ANO:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekologická politika podniku na otázku 5. Jaké konkrétní CSR aktivity vaše firma nejčastěji realizuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se s konceptem "Corporate Social Responsibility" překládaný jako "Společenská odpovědnost firem"?

2. Jaký zaujímáte postoj k tvrzení: "Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí."

3. Nakolik je, dle vašeho názoru, pro firmy důležité, aby se chovaly odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí?

4. Ve vazbě na strategii firmy realizujete nějaké konkrétní CSR aktivity?

5. Jaké konkrétní CSR aktivity vaše firma nejčastěji realizuje?

7. Vaše ubytovací zařízení se dle kategorizace řadí mezi:

8. Vaše ubytovací zařízení se dle klasifikace řadí do třídy:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se s konceptem "Corporate Social Responsibility" překládaný jako "Společenská odpovědnost firem"?

2. Jaký zaujímáte postoj k tvrzení: "Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí."

3. Nakolik je, dle vašeho názoru, pro firmy důležité, aby se chovaly odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí?

4. Ve vazbě na strategii firmy realizujete nějaké konkrétní CSR aktivity?

5. Jaké konkrétní CSR aktivity vaše firma nejčastěji realizuje?

7. Vaše ubytovací zařízení se dle kategorizace řadí mezi:

8. Vaše ubytovací zařízení se dle klasifikace řadí do třídy:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (92 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamarneh, I.Corporate Social Responsibility/ubytovací zařízení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23932.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.