Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální síť Facebook

Sociální síť Facebook

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kozlová
Šetření:28. 05. 2012 - 02. 06. 2012
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o krátký dotazník k sociální práci hodnotící pouze povědomí široké veřejnosti o sociální síti facebook.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256561,32 %61,32 %  
26 a více2624,53 %24,53 %  
15-171211,32 %11,32 %  
méně než 1532,83 %2,83 %  

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8176,42 %76,42 %  
muž2523,58 %23,58 %  

Graf

3. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské-s maturitou5148,11 %48,11 %  
vysokoškolské3028,3 %28,3 %  
základní1917,92 %17,92 %  
vyšší odborné32,83 %2,83 %  
středoškolské-výuční list32,83 %2,83 %  

Graf

4. Máte uživatelský účet na síti facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10094,34 %94,34 %  
ne65,66 %5,66 %  

Graf

5. Jak dlouho již máte uživatelský účet na síti Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 rok9185,85 %85,85 %  
více než 5 let87,55 %7,55 %  
méně než rok76,6 %6,6 %  

Graf

6. Jak jste se o sociální síti Facebook dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kamarádů7873,58 %73,58 %  
přes jiný komunikační či sociální prostředek1211,32 %11,32 %  
ze školy či zaměstnání98,49 %8,49 %  
jiným způsobem76,6 %6,6 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste se rozhodli uživatelský účet na Facebooku založit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli kontaktu s přáteli8378,3 %78,3 %  
za jiným účelem2220,75 %20,75 %  
za účelem poznat nové lidi10,94 %0,94 %  

Graf

8. Jak často trávíte u Facebooku svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně7368,87 %68,87 %  
párkrát do týdne2119,81 %19,81 %  
déle jak jednou za měsíc65,66 %5,66 %  
měsíčně43,77 %3,77 %  
týdně21,89 %1,89 %  

Graf

9. Ovlivnil Vás nějakým způsobem Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná trochu ano4138,68 %38,68 %  
ne neovlivnil3835,85 %35,85 %  
ano,spíše v negativním slova smyslu2018,87 %18,87 %  
ano,spíše v pozitivním slova smyslu76,6 %6,6 %  

Graf

10. Zajišťuje sociální síť Facebook dostatečné bezpečí pro své uživatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,ale ne zdaleka tolik,jak by měl 3734,91 %34,91 %  
ne,údaje jsou snadno zneužitelné3633,96 %33,96 %  
v malé míře ano1816,98 %16,98 %  
ano,moje osobní údaje jsou zde chráněné1514,15 %14,15 %  

Graf

11. Připojujete se na Facebook i mimo svůj domov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano-v práci,ve škole,jinde5047,17 %47,17 %  
málokdy,jen vyjímečně3734,91 %34,91 %  
ne1917,92 %17,92 %  

Graf

12. Znáte i jiné sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Twitter5350 %50 %  
ne1514,15 %14,15 %  
Myspace1312,26 %12,26 %  
jiné1312,26 %12,26 %  
Badoo1211,32 %11,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Pohlaví?

3. Vzdělání?

4. Máte uživatelský účet na síti facebook?

5. Jak dlouho již máte uživatelský účet na síti Facebook?

6. Jak jste se o sociální síti Facebook dozvěděli?

7. Z jakého důvodu jste se rozhodli uživatelský účet na Facebooku založit?

8. Jak často trávíte u Facebooku svůj volný čas?

9. Ovlivnil Vás nějakým způsobem Facebook?

10. Zajišťuje sociální síť Facebook dostatečné bezpečí pro své uživatele?

11. Připojujete se na Facebook i mimo svůj domov?

12. Znáte i jiné sociální sítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Pohlaví?

3. Vzdělání?

4. Máte uživatelský účet na síti facebook?

5. Jak dlouho již máte uživatelský účet na síti Facebook?

6. Jak jste se o sociální síti Facebook dozvěděli?

7. Z jakého důvodu jste se rozhodli uživatelský účet na Facebooku založit?

8. Jak často trávíte u Facebooku svůj volný čas?

9. Ovlivnil Vás nějakým způsobem Facebook?

10. Zajišťuje sociální síť Facebook dostatečné bezpečí pro své uživatele?

11. Připojujete se na Facebook i mimo svůj domov?

12. Znáte i jiné sociální sítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kozlová, P.Sociální síť Facebook (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23959.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.