Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Chlubná
Šetření:01. 06. 2012 - 07. 06. 2012
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém nás zajímá, zda lidé pečují o své zdraví.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13074,71 %74,71 %  
muž4425,29 %25,29 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 a více5833,33 %33,33 %  
20-255833,33 %33,33 %  
15-195531,61 %31,61 %  
10-1531,72 %1,72 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola8448,28 %48,28 %  
Vysoká škola5431,03 %31,03 %  
Základní škola3620,69 %20,69 %  

Graf

4. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13074,71 %74,71 %  
Ano2313,22 %13,22 %  
Příležitostně2112,07 %12,07 %  

Graf

5. Kolik hodin denně spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-8 h12471,26 %71,26 %  
8 h a více4224,14 %24,14 %  
3-5 h84,6 %4,6 %  

Graf

6. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mám čas5531,61 %31,61 %  
3x týdně4928,16 %28,16 %  
Necvičím2816,09 %16,09 %  
1x týdně2514,37 %14,37 %  
denně179,77 %9,77 %  

Graf

7. Snídáte ve všední den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11364,94 %64,94 %  
Občas, když mám čas3520,11 %20,11 %  
Ne2614,94 %14,94 %  

Graf

8. Kolik litrů tekutin denně vypijete? (ne káva, černý čaj, alkohol)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 litry9152,3 %52,3 %  
2 a více5229,89 %29,89 %  
0-1 litrů3017,24 %17,24 %  
Nemám přehled10,57 %0,57 %  

Graf

9. Jaký druh masa převažuje ve Vašem jídelníčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kuřecí13074,71 %74,71 %  
Vepřové2212,64 %12,64 %  
Nejím maso84,6 %4,6 %  
Rybí63,45 %3,45 %  
Jiné52,87 %2,87 %  
Hovězí31,72 %1,72 %  

Graf

10. Kolik hodin denně relaxujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mám čas, tak odpočívám11566,09 %66,09 %  
1 h maximálně2715,52 %15,52 %  
Polovinu dne se válím1810,34 %10,34 %  
Nemám čas148,05 %8,05 %  

Graf

11. Kolik hodin strávíte denně u počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 a více7945,4 %45,4 %  
Polovinu dne5732,76 %32,76 %  
1-2 h maximálně2413,79 %13,79 %  
Celý den148,05 %8,05 %  

Graf

12. Myslíte si, že žijete zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se9755,75 %55,75 %  
Ne4224,14 %24,14 %  
Ano2514,37 %14,37 %  
Nevím105,75 %5,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk?

  • odpověď 15-19:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Kouříte?

5. Kolik hodin denně spíte?

6. Jak často sportujete?

7. Snídáte ve všední den?

8. Kolik litrů tekutin denně vypijete? (ne káva, černý čaj, alkohol)

9. Jaký druh masa převažuje ve Vašem jídelníčku?

10. Kolik hodin denně relaxujete?

11. Kolik hodin strávíte denně u počítače?

12. Myslíte si, že žijete zdravě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Kouříte?

5. Kolik hodin denně spíte?

6. Jak často sportujete?

7. Snídáte ve všední den?

8. Kolik litrů tekutin denně vypijete? (ne káva, černý čaj, alkohol)

9. Jaký druh masa převažuje ve Vašem jídelníčku?

10. Kolik hodin denně relaxujete?

11. Kolik hodin strávíte denně u počítače?

12. Myslíte si, že žijete zdravě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chlubná, V.Zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24010.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.