Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní pojištění

Životní pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Průchová
Šetření:10. 06. 2012 - 15. 06. 2012
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k vypracování praktické části absolventské práce na téma Životní pojištění. Dotazník je anonymní, zjišťuji jen základní statistické údaje o respondentech. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2472,73 %72,73 %  
muž927,27 %27,27 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let1339,39 %39,39 %  
26-35 let1133,33 %33,33 %  
36-45 let618,18 %18,18 %  
46-55 let26,06 %6,06 %  
56 let a více13,03 %3,03 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1751,52 %51,52 %  
vysokoškolské1236,36 %36,36 %  
vyšší odborné39,09 %9,09 %  
základní13,03 %3,03 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1442,42 %42,42 %  
student1339,39 %39,39 %  
na rodičovské dovolené39,09 %9,09 %  
nezaměstnaný13,03 %3,03 %  
důchodce13,03 %3,03 %  
OSVČ/podnikatel13,03 %3,03 %  

Graf

5. Myslíte si, že je životní pojištění výhodným spořením, které vás zabezpečí na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1236,36 %36,36 %  
spíše ano1133,33 %33,33 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom412,12 %12,12 %  
určitě ne412,12 %12,12 %  
určitě ano26,06 %6,06 %  

Graf

6. Máte uzavřeno životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1545,45 %45,45 %  
ne, neuvažuji o jeho uzavření1030,3 %30,3 %  
ne, ale uvažuji o jeho uzavření824,24 %24,24 %  

Graf

7. Jestliže máte uzavřeno životní pojištění, z jakého důvodu jste jej uzavíral/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

abych byla v budoucnu zajištěná v případě úraz a stáří

Abych zabezpečil děti v případě mého předčasného úmrtí.

dělám rizikový sport

kvůli zajištění rodiny v případě úmrtí

rodiče ho uzavřeli za mě

sleva na dani

spoření

uzavreli mi jej jeste rodice, kdyz jsem studovala

v případě nehody by po mně nezůstaly dluhy

zajištění, spoření

8. V případě, že máte uzavřeno životní pojištění, jakou částku měsíčně platíte na toto pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám životní pojištění1854,55 %54,55 %  
300-500 Kč721,21 %21,21 %  
501-1000 Kč412,12 %12,12 %  
více než 1000 Kč26,06 %6,06 %  
méně než 300 Kč26,06 %6,06 %  

Graf

9. Poskytuje vám váš zaměstnavatel příspěvek na životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám životní pojištění1442,42 %42,42 %  
ne, neposkytuje824,24 %24,24 %  
nemám zaměstnavatele721,21 %21,21 %  
ano, ve výši více než 300 Kč měsíčně26,06 %6,06 %  
ano, ve výši 100-300 Kč měsíčně26,06 %6,06 %  

Graf

10. Využíváte možnosti daňového odpočtu za zaplacené životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám životní pojištění1854,55 %54,55 %  
ano, a to v maximální možné výši721,21 %21,21 %  
vím o této možnosti, zatím jsem nevyužil/a412,12 %12,12 %  
nevyužívám, ani nehodlám využít39,09 %9,09 %  
ano, ale ne v maximální možné výši13,03 %3,03 %  

Graf

11. Víte o možnosti ručit životním pojištěním např. při žádosti o hypotéku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o této možnosti nevím2369,7 %69,7 %  
ano vím, ale nehodlám využít927,27 %27,27 %  
ano, využil/a jsem13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, T.Životní pojištění (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24111.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.