Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > prokrastinace

prokrastinace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hrstka
Šetření:14. 04. 2009 - 15. 04. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je čistě anonymní a byl vypracován studenty VŠE pro předmět Psychologie a sociologie řízení.

Vyplňte prosím osobní údaje a poté si přečtěte následující výroky a rozhodněte do jaké míry se s nimi ztotožňujete (stupnice obsahuje 5 bodů.Vhodnou odpověď na stupnici zaškrtněte. Předem děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2455,81 %57,14 %  
muž1944,19 %45,24 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-233274,42 %76,19 %  
15-19511,63 %11,9 %  
24-2636,98 %7,14 %  
27 a více36,98 %7,14 %  

Graf

3. Národnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká2046,51 %47,62 %  
Slovenská1637,21 %38,1 %  
ČR49,3 %9,52 %  
CZ12,33 %2,38 %  
Česká republika12,33 %2,38 %  
ĆR12,33 %2,38 %  

Graf

4. Škola, kterou studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE49,3 %9,52 %  
Technická univerzita v Liberci36,98 %7,14 %  
TUL36,98 %7,14 %  
žádná36,98 %7,14 %  
VSE24,65 %4,76 %  
VSE Praha24,65 %4,76 %  
MU, PřF12,33 %2,38 %  
Právnická fakulta MU v Brně12,33 %2,38 %  
Univerzita Karlova, FF12,33 %2,38 %  
žádnou12,33 %2,38 %  
ostatní odpovědi UJEP
VŠE Ústí nad Labem
MU
VŠFS
vysoka skola ekonomicka
EKONOM
EKONOM, o. p. s. odloučení pracoviště Roudnice n/L
SOŠ obalové techniky
ekonomická univerzita bratislava
právnická fakulta Trnavskej univerzity
SEVS
Vysoká škola finanční a správní
FF UK
STU v BA
Technická univeryita LIberec
BIVŠ
SPU
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BA
Ziliinska univerzita
Univerzita Palackého v Olomouci
VŠE v Praze
MUNI
2251,16 %52,38 % 

Graf

5. Pokud VŠE, která fakulta

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikohospodarska214,29 %4,76 %  
Podnikohospodářská214,29 %4,76 %  
ne17,14 %2,38 %  
417,14 %2,38 %  
fakulta financii a ucetnictvi17,14 %2,38 %  
-17,14 %2,38 %  
Informatika a statistika f417,14 %2,38 %  
NF17,14 %2,38 %  
Bezpečnost a kontrola potravin17,14 %2,38 %  
Strojnicka17,14 %2,38 %  
ostatní odpovědi Informatika
Podnikohospodářská fakulta
214,29 %4,76 % 

Graf

6. Ročník

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21133,33 %26,19 %  
3515,15 %11,9 %  
4412,12 %9,52 %  
539,09 %7,14 %  
druhy26,06 %4,76 %  
126,06 %4,76 %  
pátý13,03 %2,38 %  
prvý13,03 %2,38 %  
první13,03 %2,38 %  
-13,03 %2,38 %  
ostatní odpovědi 4. ročník
třetí
26,06 %4,76 % 

Graf

7. Slyšeli jste někdy slovo "prokrastince,"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %61,9 %  
ano1739,53 %40,48 %  

Graf

8. Často se přistihnu při tom, že dělám úkoly, které jsem zamýšlel/a dělat před několika dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1944,19 %45,24 %  
absolutně se ztotožňuji1534,88 %35,71 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
spíše se neztotožňuji36,98 %7,14 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

9. Často propásnu koncerty, sportovní klání a podobné akce, protože se nedostanu k tomu, abych koupil/a lístky včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
neutrální1227,91 %28,57 %  
vůbec se neztotožňuji920,93 %21,43 %  
spíše se ztotožňuji613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji24,65 %4,76 %  

Graf

10. Na zkoušku se připravuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální49,3 %9,52 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

11. Když je ráno čas vstávat, nemohu se „vykopat“ z postele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1944,19 %45,24 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
spíše se ztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji613,95 %14,29 %  
neutrální24,65 %4,76 %  

Graf

12. Povinnosti související s univerzitní administrativou (např. Vyplňování přihlášek,registrace předmetů,...) odkládám na poslední chvíl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
absolutně se ztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální818,6 %19,05 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji613,95 %14,29 %  

Graf

13. Obecně odkládam odpověď na zmeškané telefonáty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1125,58 %26,19 %  
absolutně se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
spíše se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji920,93 %21,43 %  
neutrální511,63 %11,9 %  

Graf

14. I úkoly, které vyžadují krátké sezení u stolu a práci na nich, dělám dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

15. Často se mi stáva, že neodevzdám úkol, protože jsem ho v dusledku špatného rozvržení času (odkládání) nestihl/a vypracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1739,53 %40,48 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
spíše se ztotožňuji613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

16. Obecně naberu zpoždění předtím, než začnu dělat práci, kterou dělat musím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
neutrální1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
absolutně se ztotožňuji716,28 %16,67 %  
vůbec se neztotožňuji24,65 %4,76 %  

Graf

17. Když cestuji, obvykle musím s chystáním pospíchat, abych přijel/a na letiště nebo nádraží v příhodný čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

18. Když se chystám ven, často zjistím, že musím něco na poslední chvíli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1534,88 %35,71 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
neutrální920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
absolutně se ztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

19. Při práci na úkolu, který je před odevzdáním, často ztrácím čas děláním jiných věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1637,21 %38,1 %  
absolutně se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji613,95 %14,29 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

20. Pokud obdržím účet na malý obnos, odložím jeho placení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1330,23 %30,95 %  
vůbec se neztotožňuji1330,23 %30,95 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

21. Často začínám na úkolu pracovat „ za 5 minut dvanáct.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2148,84 %50 %  
absolutně se ztotožňuji1023,26 %23,81 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
neutrální49,3 %9,52 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

22. Zřídka mám úkol splněn dříve, než je potřeba.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1432,56 %33,33 %  
absolutně se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

23. Vždy mi to vychází tak, že dárky na Vánoce nakupuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

24. Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální818,6 %19,05 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

25. Obvykle nedokončím všechny úkoly, které jsem si na ten den naplánoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
absolutně se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální920,93 %21,43 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

26. Opakovaně říkám „udělám to zítra“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
absolutně se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

27. Večer relaxuji při televizi, aniž bych měl/a splněny všechny naplánované úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální1023,26 %23,81 %  
absolutně se ztotožňuji1023,26 %23,81 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hrstka, J.prokrastinace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2414.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.