Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > prokrastinace

prokrastinace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hrstka
Šetření:14. 04. 2009 - 15. 04. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je čistě anonymní a byl vypracován studenty VŠE pro předmět Psychologie a sociologie řízení.

Vyplňte prosím osobní údaje a poté si přečtěte následující výroky a rozhodněte do jaké míry se s nimi ztotožňujete (stupnice obsahuje 5 bodů.Vhodnou odpověď na stupnici zaškrtněte. Předem děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2455,81 %57,14 %  
muž1944,19 %45,24 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-233274,42 %76,19 %  
15-19511,63 %11,9 %  
24-2636,98 %7,14 %  
27 a více36,98 %7,14 %  

Graf

3. Národnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká2046,51 %47,62 %  
Slovenská1637,21 %38,1 %  
ČR49,3 %9,52 %  
CZ12,33 %2,38 %  
Česká republika12,33 %2,38 %  
ĆR12,33 %2,38 %  

Graf

4. Škola, kterou studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE49,3 %9,52 %  
Technická univerzita v Liberci36,98 %7,14 %  
TUL36,98 %7,14 %  
žádná36,98 %7,14 %  
VSE24,65 %4,76 %  
VSE Praha24,65 %4,76 %  
MU, PřF12,33 %2,38 %  
Právnická fakulta MU v Brně12,33 %2,38 %  
Univerzita Karlova, FF12,33 %2,38 %  
žádnou12,33 %2,38 %  
ostatní odpovědi UJEP
VŠE Ústí nad Labem
MU
VŠFS
vysoka skola ekonomicka
EKONOM
EKONOM, o. p. s. odloučení pracoviště Roudnice n/L
SOŠ obalové techniky
ekonomická univerzita bratislava
právnická fakulta Trnavskej univerzity
SEVS
Vysoká škola finanční a správní
FF UK
STU v BA
Technická univeryita LIberec
BIVŠ
SPU
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BA
Ziliinska univerzita
Univerzita Palackého v Olomouci
VŠE v Praze
MUNI
2251,16 %52,38 % 

Graf

5. Pokud VŠE, která fakulta

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikohospodarska214,29 %4,76 %  
Podnikohospodářská214,29 %4,76 %  
ne17,14 %2,38 %  
417,14 %2,38 %  
fakulta financii a ucetnictvi17,14 %2,38 %  
-17,14 %2,38 %  
Informatika a statistika f417,14 %2,38 %  
NF17,14 %2,38 %  
Bezpečnost a kontrola potravin17,14 %2,38 %  
Strojnicka17,14 %2,38 %  
ostatní odpovědi Informatika
Podnikohospodářská fakulta
214,29 %4,76 % 

Graf

6. Ročník

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21133,33 %26,19 %  
3515,15 %11,9 %  
4412,12 %9,52 %  
539,09 %7,14 %  
druhy26,06 %4,76 %  
126,06 %4,76 %  
pátý13,03 %2,38 %  
prvý13,03 %2,38 %  
první13,03 %2,38 %  
-13,03 %2,38 %  
ostatní odpovědi 4. ročník
třetí
26,06 %4,76 % 

Graf

7. Slyšeli jste někdy slovo "prokrastince,"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %61,9 %  
ano1739,53 %40,48 %  

Graf

8. Často se přistihnu při tom, že dělám úkoly, které jsem zamýšlel/a dělat před několika dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1944,19 %45,24 %  
absolutně se ztotožňuji1534,88 %35,71 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
spíše se neztotožňuji36,98 %7,14 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

9. Často propásnu koncerty, sportovní klání a podobné akce, protože se nedostanu k tomu, abych koupil/a lístky včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
neutrální1227,91 %28,57 %  
vůbec se neztotožňuji920,93 %21,43 %  
spíše se ztotožňuji613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji24,65 %4,76 %  

Graf

10. Na zkoušku se připravuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální49,3 %9,52 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

11. Když je ráno čas vstávat, nemohu se „vykopat“ z postele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1944,19 %45,24 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
spíše se ztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji613,95 %14,29 %  
neutrální24,65 %4,76 %  

Graf

12. Povinnosti související s univerzitní administrativou (např. Vyplňování přihlášek,registrace předmetů,...) odkládám na poslední chvíl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
absolutně se ztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální818,6 %19,05 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji613,95 %14,29 %  

Graf

13. Obecně odkládam odpověď na zmeškané telefonáty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1125,58 %26,19 %  
absolutně se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
spíše se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji920,93 %21,43 %  
neutrální511,63 %11,9 %  

Graf

14. I úkoly, které vyžadují krátké sezení u stolu a práci na nich, dělám dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se ztotožňuji920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

15. Často se mi stáva, že neodevzdám úkol, protože jsem ho v dusledku špatného rozvržení času (odkládání) nestihl/a vypracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1739,53 %40,48 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
spíše se ztotožňuji613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

16. Obecně naberu zpoždění předtím, než začnu dělat práci, kterou dělat musím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
neutrální1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
absolutně se ztotožňuji716,28 %16,67 %  
vůbec se neztotožňuji24,65 %4,76 %  

Graf

17. Když cestuji, obvykle musím s chystáním pospíchat, abych přijel/a na letiště nebo nádraží v příhodný čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
vůbec se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
neutrální613,95 %14,29 %  
absolutně se ztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

18. Když se chystám ven, často zjistím, že musím něco na poslední chvíli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1534,88 %35,71 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
neutrální920,93 %21,43 %  
vůbec se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
absolutně se ztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

19. Při práci na úkolu, který je před odevzdáním, často ztrácím čas děláním jiných věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1637,21 %38,1 %  
absolutně se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji613,95 %14,29 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

20. Pokud obdržím účet na malý obnos, odložím jeho placení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1330,23 %30,95 %  
vůbec se neztotožňuji1330,23 %30,95 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se ztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

21. Často začínám na úkolu pracovat „ za 5 minut dvanáct.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2148,84 %50 %  
absolutně se ztotožňuji1023,26 %23,81 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
neutrální49,3 %9,52 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

22. Zřídka mám úkol splněn dříve, než je potřeba.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1432,56 %33,33 %  
absolutně se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
spíše se neztotožňuji1023,26 %23,81 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

23. Vždy mi to vychází tak, že dárky na Vánoce nakupuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
spíše se ztotožňuji1125,58 %26,19 %  
neutrální511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

24. Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1432,56 %33,33 %  
spíše se neztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální818,6 %19,05 %  
absolutně se ztotožňuji511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji49,3 %9,52 %  

Graf

25. Obvykle nedokončím všechny úkoly, které jsem si na ten den naplánoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
absolutně se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální920,93 %21,43 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  

Graf

26. Opakovaně říkám „udělám to zítra“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1739,53 %40,48 %  
absolutně se ztotožňuji1330,23 %30,95 %  
neutrální716,28 %16,67 %  
spíše se neztotožňuji511,63 %11,9 %  
vůbec se neztotožňuji12,33 %2,38 %  

Graf

27. Večer relaxuji při televizi, aniž bych měl/a splněny všechny naplánované úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1227,91 %28,57 %  
neutrální1023,26 %23,81 %  
absolutně se ztotožňuji1023,26 %23,81 %  
spíše se neztotožňuji818,6 %19,05 %  
vůbec se neztotožňuji36,98 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrstka, J.prokrastinace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2414.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.