Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákaz kouření v restauracích

Zákaz kouření v restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Záhorková
Šetření:14. 06. 2012 - 18. 06. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):8 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum bude mým podkladem pro školní účely. Zajímá mě hlavně reakce kuřáků také z podnikatelských důvodů.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8778,38 %78,38 %  
muž2421,62 %21,62 %  

Graf

2. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7668,47 %68,47 %  
ano3531,53 %31,53 %  

Graf

3. Souhlasíte s úplným zákazem kouření v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - bez výhrad6356,76 %56,76 %  
ne - měl by být vyhrazený prostor pro nekuřáky4136,94 %36,94 %  
naprosto nesouhlasím76,31 %6,31 %  

Graf

4. Myslíte si, že návštěvnost restaurací a podobných zařízení díky zákazu kouření klesne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5145,95 %45,95 %  
ano3935,14 %35,14 %  
nevím2118,92 %18,92 %  

Graf

5. Věříte tomu, že tento zákaz bude mít dobré preventivní účinky u mladistvých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5549,55 %49,55 %  
ano4237,84 %37,84 %  
nevím1412,61 %12,61 %  

Graf

6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela jistě - nemám s tím problém3054,55 %27,03 %  
chci přestat kouřit ale asi to nezvládnu1425,45 %12,61 %  
nechci přestat1120 %9,91 %  

Graf

7. Věříte tomu, že u nás stejně jak je tomu v ostatních zemích se zákaz kouření projeví i na snížení případů infarktů a jiných onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě4944,14 %44,14 %  
myslím, že ne4944,14 %44,14 %  
nevím1311,71 %11,71 %  

Graf

8. Přemýšlíte více o tom, jak zákaz obejít nebo se spíše začnete zabývat více svým zdravím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl-la bych žít bez cigaret, mám strach z nemocí díky kouření3155,36 %27,93 %  
kouření se nevzdám2035,71 %18,02 %  
nad svým zdravím nepřemýšlím58,93 %4,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste kuřák?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci přestat kouřit ale asi to nezvládnu na otázku 6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kouření se nevzdám na otázku 8. Přemýšlíte více o tom, jak zákaz obejít nebo se spíše začnete zabývat více svým zdravím?
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechci přestat na otázku 6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?

8. Přemýšlíte více o tom, jak zákaz obejít nebo se spíše začnete zabývat více svým zdravím?

  • odpověď kouření se nevzdám:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechci přestat na otázku 6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena :

2. Jste kuřák?

3. Souhlasíte s úplným zákazem kouření v restauracích?

4. Myslíte si, že návštěvnost restaurací a podobných zařízení díky zákazu kouření klesne?

5. Věříte tomu, že tento zákaz bude mít dobré preventivní účinky u mladistvých?

6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?

7. Věříte tomu, že u nás stejně jak je tomu v ostatních zemích se zákaz kouření projeví i na snížení případů infarktů a jiných onemocnění?

8. Přemýšlíte více o tom, jak zákaz obejít nebo se spíše začnete zabývat více svým zdravím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena :

2. Jste kuřák?

3. Souhlasíte s úplným zákazem kouření v restauracích?

4. Myslíte si, že návštěvnost restaurací a podobných zařízení díky zákazu kouření klesne?

5. Věříte tomu, že tento zákaz bude mít dobré preventivní účinky u mladistvých?

6. Jste ochotni přestat kouřit nebo kouření vážně omezit na minimum?

7. Věříte tomu, že u nás stejně jak je tomu v ostatních zemích se zákaz kouření projeví i na snížení případů infarktů a jiných onemocnění?

8. Přemýšlíte více o tom, jak zákaz obejít nebo se spíše začnete zabývat více svým zdravím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Záhorková, R.Zákaz kouření v restauracích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24157.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.