Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů ekonomických oborů.

Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů ekonomických oborů.

Stereotypy o odsouzených mužích v ČR
Jak si představujete typické muže odsouzené za krádež, kuplířství nebo vaření drog?

(veřejné výsledky 20. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Podešvová
Šetření:16. 06. 2012 - 23. 06. 2012
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):23 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazík poslouží mojí seminární práci.

Předem děkuji za vyplnění.

Za případné chyby se omlouvám.

Odpovědi respondentů

1. Vystudoval/a jste VŠ s ekonomickým zaměřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.654,55 %54,55 %  
Ne.545,45 %45,45 %  

Graf

2. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %27,27 %  
ano350 %27,27 %  

Graf

3. Jste v zaměstnaneckém poměru nebo podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnán/a.6100 %54,55 %  

Graf

4. Jaká je vaše stávající pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
financni kontroler116,67 %9,09 %  
administrativní pracovník116,67 %9,09 %  
asistentka116,67 %9,09 %  
specialista116,67 %9,09 %  
správce sítě116,67 %9,09 %  
mrkt ředitel116,67 %9,09 %  

Graf

5. Změnil/a jste od absolvování VŠ již zaměstnání, případně jaká byla Vaše první pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %27,27 %  
zaměstaní jsem měnila jednou, pozice byla téměř stejná116,67 %9,09 %  
asistentka116,67 %9,09 %  
personální specialista116,67 %9,09 %  

Graf

6. Označte, jak bylo obtížné získat první zaměstnání po absolvování VŠ studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela snadné, práci jsem nalezl/a během 1/4 roku po absolvování.583,33 %45,45 %  
Nelehké, práci jsem jsem hledal/a 1 rok.116,67 %9,09 %  

Graf

7. Jaká byla Vaše měsíční hrubá mzda v prvním zaměstnání po absolvování VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15000233,33 %18,18 %  
25 tis116,67 %9,09 %  
18 000116,67 %9,09 %  
průměrná116,67 %9,09 %  
28000116,67 %9,09 %  

Graf

8. Do jaké míry Vás vaše VŠ studium připravilo na výkon Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř úplně, stačí mi aktualizace znalostí dle změn legislativ apod.350 %27,27 %  
Málo, musel/a jsem dostudovat mnohé.350 %27,27 %  

Graf

9. Absolvoval/a jste po ukončení VŠ studia nějaké další vzdělání nebo kurz? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, kurz o DPH, jazykové kurzy

jazykové a manažerské kurzy

ne

ne

ne

ne

10. Komunikujete po absolvování VŠ studia se svou alma mater? Pokud ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, zkušenosti profesorů jsou mi inspirací pro složitější problémy

ne

ne

ne

ne

sporadicky

11. Pracujete v regionu, kde jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.466,67 %36,36 %  
Ano, ve stejném měste.116,67 %9,09 %  
Ano, ve stejném kraji ale jiné obci.116,67 %9,09 %  

Graf

12. Naplňuje Vás vaše stávající práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %27,27 %  
ne350 %27,27 %  

Graf

13. V jaké oblasti Vás VŠ nejhůře připravila na výkon praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

aplikace teorie v praxi

Připravila mě teoreticky, v praxi teorie vždy nestačí

stálá pracovní doba

téměř ve všem, z VŠ se mi hodí akorát znalost cizích jazyků

v oblasti aktuální legislativy

14. V případě, že byste předem znali průběh celého svého VŠ studia a jeho výstupy, rozhodli byste se studovat Vámi zvolenou školu znovu? Zvolenou odpověd odůvodněte prosím.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano, po roce od absolutoria mne práce naplňuje a platové ohodnocení je na republikové poměry vysoce nadstandartní

ano, stejně žádná škola v ČR studenty na praxi nedovede připravit

ne

Ne. Vybral bych si fakultu s užším zaměřením. Vystudoval jsem EKF VŠB-TUO obor Veřejná ekonomika a správa a záběr byl nadočekávání široký.

s výhradami ano

15. Získali jste VŠ studiem Vámi vybrané školy nějakou výhodu ve srovnání s Vašimi stávajícími spolupracovníky? Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, teoretické znalosti

lepší všeobecný přehled, lepší jazykové znalosti, schopnost rychle se učit

ne

ne

ne

vysoká úroveň jazyků

16. Získali jste VŠ studiem Vámi vybrané školy nějaký handicap ve srovnání s Vašimi stávajícími spolupracovníky? Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

méně praxene

ne

ne

ne

ne

nedostatek praxe

17. Pracoval/a jste někdy v zahraničí? Pokud ano, uveďte prosím zemi výkonu práce a zda jste byl/a dle vašeho úsudku konkurence schopná ostatním pracovníkům na dané pozici.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, uk, office assistant

Malta, Řecko, práce nebyla náročná, většina lidí ji vykonávala stejně

ne

ne

ne

ne

18. Myslíte si, že je kvalita tuzemských absolventů ekonomických oborů na evropsky konkurenceschopné úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím350 %27,27 %  
ano233,33 %18,18 %  
ne116,67 %9,09 %  

Graf

19. Máte v budoucnu zájem pracovat v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chci pracovat v EU.350 %27,27 %  
Ne.350 %27,27 %  

Graf

20. Jmenujte nyní s odstupem času po absolvování VŠ hlavní nedostatek studia na VŠ, na které jste studoval/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Málo přednášek, omezená možnost konzultací s lektorem

nedostatečné seznámení studentů s praxí

nedostatek informačních materialu, špatný přístup ke studentům

nedostatek odborníků, odtržení od praxe

nedostatek praxe

předměty vedlejší studijní specializace nešly dostatečně do hloubky pro plné pochopení problematiky

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.466,67 %36,36 %  
Muž.233,33 %18,18 %  

Graf

22. Napište prosím název Vaší vystudované VŠ a obor studia.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Andragogika

EKF VŠB-TUO obor Veřejná ekonomika a správa

Fakulta Managementu VŠE, management, podniková specializace

VŠE - zahraniční obchod

Vysoká škola ekonomická, mezinárodní ekonomické vztahy

Vysoká škola polytechnická

23. Napište prosím rok ukončení studia.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2011350 %27,27 %  
2012233,33 %18,18 %  
1982116,67 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (73,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podešvová, M.Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů ekonomických oborů. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24178.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.