Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv dálnice D5 na Tachovsku

Vliv dálnice D5 na Tachovsku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hosnedlová
Šetření:14. 04. 2009 - 21. 04. 2009
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):25 / 14.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou třetího ročníku Univerzity Karlovy v Praze
a v současné době pracuji na bakalářské práci, ve které by

mělo být cílem zjistit vliv dálnice D5 na Tachovsku.
Součástí práce je vyhodnocení dotazníkového šetření.

Prosím Vás tedy, jestli byste si nenašli pár minut na vyplnění
přiloženého dotazníku.

Předem velmi děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte polohu Vaší obce v blízkosti dálnice D5?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně375 %75 %  
spíše pozitivně125 %25 %  

Graf

2. Jak byste své tvrzení odůvodnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dostanu se rychleji kam potrebuji a to pohodlneji a s mensi spotrebou paliva, take me nebude obtezovat transitni doprava obci

Obec nemá přímou vazbu na dálnici, přesto se zprovozněním dálnice souvisí vznik minimálně 2 firem, které využívají tuto dopravní cestu.

Svedení dopravy z malých obcí, což je pozitivní přínos.

3. Jaké největší výhody přinesla dálnice Vaší obci? (např: lepší dopravní dostupnost, větší zaměstnanost, lepší image obce, menší intenzita dopravy..)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mensi intenzita dopravy

Menší intenzita dopravy!

Obec nemá přímou vazbu na dálnici, přesto se zprovozněním dálnice souvisí vznik minimálně 2 firem, které využívají tuto dopravní cestu.

4. Jaké největší nevýhody přinesla dálnice Vaší obce? (např: horší životní prostředí, horší dopravní obslužnost hromadnou dopravou, pokles turistů...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nejsem si žádných vědoma....

nezaznamenány

5. Jak si myslíte, že se změnily následující charakteristiky v obci od té doby, co je zde dálnice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Životní prostředí0.750.688
Dopravní dostupnost1.250.188
Dopravní obslužnost0.50.25
Intenzita dopravy0.51.25
Nezaměstnanost0.250.188
Cestovní ruch0.250.188
Služby0.250.188
Podnikání1.250.188
Ceny pozemků a nemovitostí0.750.688

Graf

6. Snažila se Vaše obec na výhodnou polohu blízko dálnice přilákat nové investory, podnikatele nebo postavit průmyslovou zónu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

7. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nabídka pozemků a nevyužívaných objektů

8. Byly Vaše snahy úspěšné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %25 %  
nevím150 %25 %  

Graf

9. Které konkrétní firmy se Vám podařilo přilákat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

DIRNBERGER, s.r.o. Strojní zařízení, s.r.o.

10. Jak probíhá spolupráce s podnikateli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pravidelný kontakt výměna informací

11. V jakých oblastech spolupracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zaměstnanost územní plánování podpora kulturního a společenského života v obci

12. Kde naopak spolupráce chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

13. Udržujete partnerství se zahraničními obcemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

14. Pokud ano, s jakými a jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město Bärnau, SRN, od r.19901100 %25 %  

Graf

15. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezprostřední soused1100 %25 %  

Graf

16. Změnila se tato spolupráce po výstavbě dálnice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %25 %  

Graf

17. Jak významná je poloha Vaší obce vzhledem k ...(1-velmi důležitá, 5 - není důležitá

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dálnici2.3330.889
Německu1.6670.889
Plzni20.667

Graf

18. Domníváte se, že dálnice pomohla rozvoji Vaší obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, spíše anootázka č. 19, spíše neotázka č. 20, neotázka č. 20, nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
spíše ne125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

19. Pokud ano, jak? V jakých oblastech se rozvoj kokrétně projevuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nové pracovní příležitosti

20. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž266,67 %50 %  
žena133,33 %25 %  

Graf

21. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56133,33 %25 %  
32133,33 %25 %  
23133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:37
Minimum:23
Maximum:56
Variační rozpětí:33
Rozptyl:291
Směrodatná odchylka:17.06
Medián:32
Modus:56

Graf

22. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4100 %100 %  

Graf

23. Politická příslušnost

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávislý1100 %25 %  

Graf

24. Délka vykonávání funkce

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151100 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:15
Minimum:15
Maximum:15
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:15
Modus:15

Graf

25. Uvolněn/a ze zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %50 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hosnedlová, E.Vliv dálnice D5 na Tachovsku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2422.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.