Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chotěbořsko (ORP Chotěboř) pro ZŠ Buttulova Chotěboř

Chotěbořsko (ORP Chotěboř) pro ZŠ Buttulova Chotěboř

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Janovský
Šetření:06. 09. 2012 - 06. 10. 2012
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milí žáci a milé žákyně, 

 chtěl bych vás poprosit o vyplnění dotazníku potřebného na výzkum pro moji diplomovou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jak se nazývá kraj ve kterém leží Chotěbořsko a jeho krajské město?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Vyjmenuj kraje, se kterými sousedí kraj, ve kterém leží Chotěbořsko.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Ke které geomorfologické oblasti patří ORP Chotěboř?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Jaká hlavní řeka protéká ORP Chotěboř, kde pramení a do které řeky ústí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Jak se nazývá známá přírodní rezervace na této řece?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Jaké CHKO se nachází na území ORP Chotěboř?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Téměř polovina obcí Chotěbořska má nadmořskou výšku větší než ……………m n. m.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. V daném regionu nalezneme také několik památných a významných stromů. Znáš nějaké nich?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. 60 % území Chotěbořska tvoří ………………………………………………..(doplňte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Vyberte plodiny, které nejsou typické pro pěstování v daném regionu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Do ORP Chotěboř patří kromě Chotěboře mimo jiné i Vilémov, Maleč, Ždírec nad Doubravou a Krucemburk. To jsou obce, ve kterých nalezneme ZŠ. Které dvě z těchto obcí mají nejvíce obyvatel a napište zhruba jejich počet.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Pokuste se vyjmenovat alespoň dvě známé osobnosti spojené s tímto regionem a napište, v čem se proslavili.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Znáte nějaké významné průmyslové podniky v daném regionu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jaké kulturní památky bychom nalezli v daném regionu (alespoň dvě)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Pokuste se vyjmenovat nejaktuálnější problémy života lidí ve vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (94 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janovský, A.Chotěbořsko (ORP Chotěboř) pro ZŠ Buttulova Chotěboř (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24752.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.