Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika týrání dětí

Problematika týrání dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Chytil
Šetření:06. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Aleš Chytil, jsem studentem čtvrtého ročníku studijního oboru Veřejná správa Veřejně správní akademie – VOŠ Brno. Ukončení studia je podmíněno vypracováním Absolventské práce, jejíž součástí je průzkum formou dotazníkové metody. Tento dotazník slouží k objektivnímu zjištění jak je v povědomí lidí známa problematika týrání dětí. Dotazník je anonymní. Data získaná průzkumem budou použita pouze ke zpracování Absolventské práce. 
Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let5248,15 %48,15 %  
30-40 let2321,3 %21,3 %  
méně než 20 let1715,74 %15,74 %  
40 a více let1614,81 %14,81 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6862,96 %62,96 %  
muž4037,04 %37,04 %  

Graf

3. Znáte pojem „týrání dětí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10799,07 %99,07 %  
ne10,93 %0,93 %  

Graf

4. Kterou z následujících možností dle Vašeho názoru lze vyjádřit týrání dítěte (můžete zatrhnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické týrání10395,37 %95,37 %  
Psychické týrání10395,37 %95,37 %  
Sexuální zneužívání9688,89 %88,89 %  
Zanedbávání (nedostatečná péče způsobující vážnou újmu dítěte)9487,04 %87,04 %  
nevím10,93 %0,93 %  

Graf

5. Poznal(a) byste týrané dítě ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5651,85 %51,85 %  
ano4541,67 %41,67 %  
ne76,48 %6,48 %  

Graf

6. Pokud byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte oznámil(a) byste to na policii ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8780,56 %80,56 %  
nevím1211,11 %11,11 %  
ne54,63 %4,63 %  
sociálce10,93 %0,93 %  
OSPOD10,93 %0,93 %  
já nevím10,93 %0,93 %  
Ano, ale po rozhovoru s opatrovníky.10,93 %0,93 %  

Graf

7. Myslíte si, že můžete být trestně stíhán(a) v případě, že byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte a neoznámil(a) byste to na policii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8477,78 %77,78 %  
nevím1816,67 %16,67 %  
ne65,56 %5,56 %  

Graf

8. Myslíte si, že o problematice týraní dětí by měla být veřejnost více informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9083,33 %83,33 %  
nevím1110,19 %10,19 %  
ne76,48 %6,48 %  

Graf

9. Znáte organizaci která pomáhá ohroženým dětem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6862,96 %62,96 %  
ano4037,04 %37,04 %  

Graf

10. V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl(a) ano, uveďte název alespoň jedné organizace kterou znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klokánek 617,14 %5,56 %  
Bílý kruh bezpečí38,57 %2,78 %  
Linka bezpečí25,71 %1,85 %  
Fond ohrožených dětí12,86 %0,93 %  
OSPOD12,86 %0,93 %  
Naše dítě12,86 %0,93 %  
Rosa, bílý kruh bezpečí 12,86 %0,93 %  
Klokánek, Fond ohrožených dětí12,86 %0,93 %  
Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí, Nadace naše dítě, Klokánek12,86 %0,93 %  
FOD12,86 %0,93 %  
ostatní odpovědi Fond ohrožených dětí Klokánek
OSPOD, dětská krizová centra, FOD
Dítě v nouzi
Avalone, občanské sdružení
linka důvěry
nevím
Bílí kruh bezpečí
linka bezpečí,bílí kruh
Náruč
Nadace Terezy Maxové, organizace, kterou vede JUDr.Vodičková-nevím název
Fond orožených dětí
Klokánek, Linka důvěry, Bíly kruh bezpečí...
dětské krizové centrum, Linka bezpečí (dětí a mládeže)
FOD, Linka bezpečí
Člověk v tísni
neviem si spomenúť
ROSA
1748,57 %15,74 % 

Graf

11. Myslíte si, že v ČR je věnována dostatečná pomoc týraným dětem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5046,3 %46,3 %  
ne4037,04 %37,04 %  
ano, je na úrovni ostatních států EU1816,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše pohlaví:

3. Znáte pojem „týrání dětí“?

4. Kterou z následujících možností dle Vašeho názoru lze vyjádřit týrání dítěte (můžete zatrhnout více možností)

5. Poznal(a) byste týrané dítě ?

6. Pokud byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte oznámil(a) byste to na policii ?

7. Myslíte si, že můžete být trestně stíhán(a) v případě, že byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte a neoznámil(a) byste to na policii.

8. Myslíte si, že o problematice týraní dětí by měla být veřejnost více informována?

9. Znáte organizaci která pomáhá ohroženým dětem ?

11. Myslíte si, že v ČR je věnována dostatečná pomoc týraným dětem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše pohlaví:

3. Znáte pojem „týrání dětí“?

4. Kterou z následujících možností dle Vašeho názoru lze vyjádřit týrání dítěte (můžete zatrhnout více možností)

5. Poznal(a) byste týrané dítě ?

6. Pokud byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte oznámil(a) byste to na policii ?

7. Myslíte si, že můžete být trestně stíhán(a) v případě, že byste se dozvěděl(a) o týrání dítěte a neoznámil(a) byste to na policii.

8. Myslíte si, že o problematice týraní dětí by měla být veřejnost více informována?

9. Znáte organizaci která pomáhá ohroženým dětem ?

11. Myslíte si, že v ČR je věnována dostatečná pomoc týraným dětem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chytil, A.Problematika týrání dětí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24855.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.