Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > 25 let od pádu komunismu

25 let od pádu komunismu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Kaloč
Šetření:06. 11. 2014 - 15. 11. 2014
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lukáš Kaloč a jsem studentem maturitního ročníku gymnázia v Ostravě. Tento dotazník bude sloužit jako jedna ze součástí praktické části mé seminární práce do společenskovědního semináře. Celé téma seminární práce zní takto:

25 let od pádu komunismu - klady a zápory dnešní doby, co se změnilo?

 

Dotazník je určen všem, kteří o tomto tématu něco ví. Ať už jste si dobu prožili nebo jste o ni informovaní z masmédií, od rodičů, prarodičů nebo máte informace z internetu. Věkové omezení není žádné. Výsledky dotazníku budou po jeho ukončení veřejně dostupné. 

Byl bych rád, kdybyste mi těchto pár otázek zodpověděli a tímto způsobem mi pomohli. Vyplňování dotazníku Vám zabere zhruba 3 minuty. Dotazník je 1x větvený, neobsahuje otevřené otázky a skládá se z celkem 14, popřípadě 15 otázek.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13360,73 %60,73 %  
Muž8639,27 %39,27 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-259844,75 %44,75 %  
26-507333,33 %33,33 %  
18 a méně3817,35 %17,35 %  
50 a více104,57 %4,57 %  

Graf

3. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace o době z let 1948-1989? (hlavní zdroj)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina6730,59 %30,59 %  
Škola5625,57 %25,57 %  
Internet3616,44 %16,44 %  
Vlastní zkušenost3214,61 %14,61 %  
Televize/noviny104,57 %4,57 %  
Literatura, archiválie10,46 %0,46 %  
vše výše uvedené10,46 %0,46 %  
kombinace všeho10,46 %0,46 %  
literatura + rodina10,46 %0,46 %  
Kamarádi, rodina, známí10,46 %0,46 %  
všechny uvedené10,46 %0,46 %  
rodina + škola10,46 %0,46 %  
Internet, rodina, literatura 10,46 %0,46 %  
vše dohromady10,46 %0,46 %  
Literatura; Rodina; Autentické dokumenty/zpravodajství,...10,46 %0,46 %  
rodina, literatura, internet10,46 %0,46 %  
rodiče, známí, internet, tv, noviny, škola - nedá se říct, že by byl jeden zdroj hlavní10,46 %0,46 %  
knihy, rodina, internet, fotografie, televize, noviny, časopisy, ...10,46 %0,46 %  
studium historie na vs a oral history10,46 %0,46 %  
Badatelská činnost10,46 %0,46 %  
dokumenty, dějepis10,46 %0,46 %  
rodina, škola, vlastní úsudek10,46 %0,46 %  
Rodina, a také i zkušenost i když jsem ročník 199010,46 %0,46 %  

Graf

4. Jaká je podle Vás aktuální ekonomická situace ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší než za komunismu14767,12 %67,12 %  
Horší než za komunismu6228,31 %28,31 %  
Stejná jako za komunismu104,57 %4,57 %  

Graf

5. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jak na Vás působí v současné době. (jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zdravotnictví2.3740.901
Školství2.8310.926
Ekonomická situace státu3.2741.112
Cestování1.4660.769
Nakupování1.7120.945
Politická situace3.5341.208
Nezaměstnanost3.4431.206

Graf

6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zdravotnictví2.9450.974
Školství3.0091.434
Ekonomická situace státu3.3421.266
Cestování4.4430.84
Nakupování4.0730.981
Politická situace4.1421.354
Nezaměstnanost1.7631.103

Graf

7. Existuje podle Vás v dnešní demokratické době cenzura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18484,02 %84,02 %  
Ne3515,98 %15,98 %  

Graf

8. Kde se projevuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize10456,52 %47,49 %  
Noviny2915,76 %13,24 %  
Nevím168,7 %7,31 %  
Internet126,52 %5,48 %  
Všude21,09 %0,91 %  
Ve všech médiích21,09 %0,91 %  
Rádio10,54 %0,46 %  
tak nastejno10,54 %0,46 %  
Všude. Televize, noviny, internet, škola... Nikde se nesmí nic říct, a když projevíme vlastní názor, skončíme u soudu.10,54 %0,46 %  
obecně ve všech médiích10,54 %0,46 %  
Ve vyjadřování vlastních názorů10,54 %0,46 %  
ve všem uvedeném10,54 %0,46 %  
vsude napr. proti nactiutrhani apod.10,54 %0,46 %  
všechna média10,54 %0,46 %  
stejnoměrně ve všech zdrojích10,54 %0,46 %  
ve všech médiích je více či méně závislá na majiteli a vedení10,54 %0,46 %  
Jde především o to, že prakticky žádné médium není politicky nestranné. 10,54 %0,46 %  
media celkem10,54 %0,46 %  
asi na politické scéně, nikde se nedzvíme jak to bylo s revolucí na Islandu, nebo že dneska protestuje 140 tisíc lidí proti politice EU 10,54 %0,46 %  
v jakémkoliv veřejném projevu10,54 %0,46 %  
castecne vsude10,54 %0,46 %  
všude!10,54 %0,46 %  
Babisovy noviny10,54 %0,46 %  
všechna masmédia10,54 %0,46 %  
občas všemu nevěřím 10,54 %0,46 %  

Graf

9. Mají podle Vás získané vysokoškolské tituly z dob komunismu nižší váhu a prestiž než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16776,26 %76,26 %  
Ano5223,74 %23,74 %  

Graf

10. Která varianta stranického systému Vám vyhovuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřeberné množstí stran (současná situace v ČR)10547,95 %47,95 %  
Dvě hlavní strany (USA)10045,66 %45,66 %  
Jedna strana (komunismus)146,39 %6,39 %  

Graf

11. Myslíte si, že STB (Státní bezpečnost) byla opravdu tak hrozná a horší, než dnešní tajné služby, FBI (Federální úřad pro vyšetřování), NSA (Národní bezpečnostní agentura) nebo URNA (Útvar rychlého nasazení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10347,03 %47,03 %  
Horší než některé, lepší než jiné5022,83 %22,83 %  
Nevím3515,98 %15,98 %  
Ne3114,16 %14,16 %  

Graf

12. Byla podle Vašeho názoru chyba, že bylo Československo rozděleno na ČR a SR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13762,56 %62,56 %  
Ano8237,44 %37,44 %  

Graf

13. Jste spokojení s faktem, že jsme součástí Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem spokojen12858,45 %58,45 %  
Ne, jsem nespokojen9141,55 %41,55 %  

Graf

14. Jsme součástí Schengenského prostoru, což obecně znamená volný pohyb osob skrze hranice smluvních státu, bez nutnosti projít hraniční kontrolou. Myslíte si, že je to dobře? Zvažte klady i zápory.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to dobře15269,41 %69,41 %  
Ne, není to dobře6730,59 %30,59 %  

Graf

15. Jaký je Váš finální názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od pádu komunismu se žije lépe17579,91 %79,91 %  
Za komunismu se žilo lépe4420,09 %20,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaká je podle Vás aktuální ekonomická situace ČR?

 • odpověď Horší než za komunismu:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedna strana (komunismus) na otázku 10. Která varianta stranického systému Vám vyhovuje nejvíce?

6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)

 • odpověď Cestování=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická situace státu=5 na otázku 6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)
 • odpověď Nezaměstnanost=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školství=1 na otázku 6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnictví=1 na otázku 6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cestování=3 na otázku 6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)
 • odpověď Politická situace=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická situace státu=5 na otázku 6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace o době z let 1948-1989? (hlavní zdroj)

4. Jaká je podle Vás aktuální ekonomická situace ČR?

5. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jak na Vás působí v současné době. (jako ve škole)

6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)

7. Existuje podle Vás v dnešní demokratické době cenzura?

8. Kde se projevuje nejvíce?

9. Mají podle Vás získané vysokoškolské tituly z dob komunismu nižší váhu a prestiž než dnes?

10. Která varianta stranického systému Vám vyhovuje nejvíce?

11. Myslíte si, že STB (Státní bezpečnost) byla opravdu tak hrozná a horší, než dnešní tajné služby, FBI (Federální úřad pro vyšetřování), NSA (Národní bezpečnostní agentura) nebo URNA (Útvar rychlého nasazení)?

12. Byla podle Vašeho názoru chyba, že bylo Československo rozděleno na ČR a SR?

13. Jste spokojení s faktem, že jsme součástí Evropské unie?

14. Jsme součástí Schengenského prostoru, což obecně znamená volný pohyb osob skrze hranice smluvních státu, bez nutnosti projít hraniční kontrolou. Myslíte si, že je to dobře? Zvažte klady i zápory.

15. Jaký je Váš finální názor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace o době z let 1948-1989? (hlavní zdroj)

4. Jaká je podle Vás aktuální ekonomická situace ČR?

5. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jak na Vás působí v současné době. (jako ve škole)

6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)

7. Existuje podle Vás v dnešní demokratické době cenzura?

8. Kde se projevuje nejvíce?

9. Mají podle Vás získané vysokoškolské tituly z dob komunismu nižší váhu a prestiž než dnes?

10. Která varianta stranického systému Vám vyhovuje nejvíce?

11. Myslíte si, že STB (Státní bezpečnost) byla opravdu tak hrozná a horší, než dnešní tajné služby, FBI (Federální úřad pro vyšetřování), NSA (Národní bezpečnostní agentura) nebo URNA (Útvar rychlého nasazení)?

12. Byla podle Vašeho názoru chyba, že bylo Československo rozděleno na ČR a SR?

13. Jste spokojení s faktem, že jsme součástí Evropské unie?

14. Jsme součástí Schengenského prostoru, což obecně znamená volný pohyb osob skrze hranice smluvních státu, bez nutnosti projít hraniční kontrolou. Myslíte si, že je to dobře? Zvažte klady i zápory.

15. Jaký je Váš finální názor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaloč, L.25 let od pádu komunismu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://25-let-od-padu-komunismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.