Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza motivace zaměstnanců

Analýza motivace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Němcová
Šetření:10. 10. 2012 - 17. 10. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vítám Vás u vypňování našeho dotazníku!

Dotazník slouží ke zpracování seminární práce na vysoké škole. Týká se předmětu psychologie a konkrétně otázky motivace na pracovišti.

Dotazník je anonymní!

Cílová skupina respondentů jsou pouze zaměstnanci, pro nezaměstnané je dotazník bezpředmětný.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) muž3950,65 %50,65 %  
a) žena3849,35 %49,35 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) do 30 let4254,55 %54,55 %  
b) 30 – 50 let3342,86 %42,86 %  
c) 51 a více let22,6 %2,6 %  

Graf

3. Jste spokojen/a se svou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spíše ano, ale mám určité výhrady3950,65 %50,65 %  
a) ano2431,17 %31,17 %  
c) spíše ne, kdybych získal/a lepší práci, byl/a bych spokojenější1114,29 %14,29 %  
d) ne33,9 %3,9 %  

Graf

4. Jste hrdí na to, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spíše ano, ale mohlo by to být lepší3545,45 %45,45 %  
a) ano2836,36 %36,36 %  
c) spíše ne, když nemusím, o své práci se nezmiňuji911,69 %11,69 %  
d) ne56,49 %6,49 %  

Graf

5. Máte nějaké výhrady ke způsobu, jakým Vám nadřízený ukládá a přiděluje úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ne, nemám žádné (jsem spokojen/a)4659,74 %59,74 %  
a) ano ( nejsem spokojen/a)2532,47 %32,47 %  
c) nevím, nemohu se vyjádřit67,79 %7,79 %  

Graf

6. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano (je to pro mě důležité)2937,66 %37,66 %  
b) spíše ano (nepřikládám tomu velkou váhu)2329,87 %29,87 %  
c) ne (není to pro mě podstatné)1316,88 %16,88 %  
d) nevím, nemohu se vyjádřit79,09 %9,09 %  
a) ano ( je to pro mě důležité)45,19 %5,19 %  
c) ne ( není to pro mě podstatné )11,3 %1,3 %  

Graf

7. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spokojen/a ( udělal/a bych pouze drobné úpravy)5166,23 %66,23 %  
a) velmi spokojen/a1418,18 %18,18 %  
c) nespokojen/a ( změnil/a bych téměř vše)1215,58 %15,58 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spíše ano, ale mám určité výhrady3140,26 %40,26 %  
c) spíše ne, kdybych získal/a práci s lepším ohodnocením, odešel/a bych2127,27 %27,27 %  
a) ano1722,08 %22,08 %  
d) ne810,39 %10,39 %  

Graf

9. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji (bylo by to pro Vás motivující)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano3241,56 %41,56 %  
b) možná (záleží na výši zvýšení finančního ohodnocení)2937,66 %37,66 %  
c) ne911,69 %11,69 %  
d) nevím, nemohu se vyjádřit45,19 %5,19 %  
b) možná ( záleží na výši zvýšení finančního ohodnocení )33,9 %3,9 %  

Graf

10. Jak jste spokojen/a s možností vzdělávat se v rámci své odbornosti do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spíše ano (některé možnosti mi chybí)2836,36 %36,36 %  
a) ano2329,87 %29,87 %  
c) spíše ne (jen malý výběr možností)1620,78 %20,78 %  
d) ne79,09 %9,09 %  
c) spíše ne ( jen malý výběr možností )22,6 %2,6 %  
b) spíše ano ( některé možnosti mi chybí )11,3 %1,3 %  

Graf

11. Jak hodnotíte vzájemnou pracovní spolupráci na svém pracovišti (vztahy se spolupracovníky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) pozitivní hodnocení (mám přátele, rád/a se vracím do práce)4254,55 %54,55 %  
b) neutrální hodnocení (moc se nezapojuji, je mi to jedno)1924,68 %24,68 %  
c) záporné hodnocení (žádní přátelé, nepříjemné podmínky, nerad/a se vracím do práce)911,69 %11,69 %  
a) pozitivní hodnocení ( mám přátele, rád/a se vracím do práce)45,19 %5,19 %  
b) neutrální hodnocení ( moc se nezapojuji, je mi to jedno)33,9 %3,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jste spokojen/a se svou prací?

4. Jste hrdí na to, kde pracujete?

5. Máte nějaké výhrady ke způsobu, jakým Vám nadřízený ukládá a přiděluje úkoly?

6. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce nadřízeným?

7. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím?

8. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením své práce?

9. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji (bylo by to pro Vás motivující)?

10. Jak jste spokojen/a s možností vzdělávat se v rámci své odbornosti do budoucna?

11. Jak hodnotíte vzájemnou pracovní spolupráci na svém pracovišti (vztahy se spolupracovníky)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jste spokojen/a se svou prací?

4. Jste hrdí na to, kde pracujete?

5. Máte nějaké výhrady ke způsobu, jakým Vám nadřízený ukládá a přiděluje úkoly?

6. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce nadřízeným?

7. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím?

8. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením své práce?

9. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji (bylo by to pro Vás motivující)?

10. Jak jste spokojen/a s možností vzdělávat se v rámci své odbornosti do budoucna?

11. Jak hodnotíte vzájemnou pracovní spolupráci na svém pracovišti (vztahy se spolupracovníky)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, R.Analýza motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25091.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.