Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele při využívání služeb cestovní kanceláře

Ochrana spotřebitele při využívání služeb cestovní kanceláře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kmoníčková
Šetření:14. 10. 2012 - 09. 11. 2012
Počet respondentů:472
Počet otázek (max/průměr):25 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma Právo a ochrana spotřebitele při využívání služeb cestovní kanceláře. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, do jaké míry jsou čeští spotřebitelé informováni o svých právech při využívání služeb cestovní kanceláře.

Dotazník obsahuje celkem 25 otázek a jeho vyplnění trvá maximálně 10 minut. Dotazník je zcela anonymní a je určen osobám starším 18 let. 

Předem Vám moc děkuji za Vaši ochotu a čas.

Martina Kmoníčková, studentka Mendelovy univerzity v Brně
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte služeb cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dvakrát ročně a víceotázka č. 2, jednou ročněotázka č. 2, méně než jednou ročněotázka č. 2, služeb cestovní kanceláře nevyužívám (pokud jste zvolili tuto variantu, dotazník již dále nevyplňujte a odešlete) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než jednou ročně18940,04 %40,04 %  
jednou ročně14029,66 %29,66 %  
služeb cestovní kanceláře nevyužívám (pokud jste zvolili tuto variantu, dotazník již dále nevyplňujte a odešlete)11825 %25 %  
dvakrát ročně a více255,3 %5,3 %  

Graf

2. Sestavovat a organizovat zájezd smí pouze:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestovní kancelář16245,76 %34,32 %  
cestovní kancelář i cestovní agentura11632,77 %24,58 %  
nevím6117,23 %12,92 %  
cestovní agentura154,24 %3,18 %  

Graf

3. Které ministerstvo České republiky poskytuje aktuální informace a rady pro klienty, kteří se rozhodnou cestovat s cestovní kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo zahraničních věcí20156,78 %42,58 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj7621,47 %16,1 %  
nevím5014,12 %10,59 %  
Ministerstvo kultury277,63 %5,72 %  

Graf

4. Zjišťujete si vždy, zda je cestovní kancelář, s níž uzavíráte smlouvu, pojištěna proti úpadku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17348,87 %36,65 %  
většinou ano7521,19 %15,89 %  
většinou ne6117,23 %12,92 %  
ne4011,3 %8,47 %  
nevím51,41 %1,06 %  

Graf

5. Víte, jaké nároky pro Vás plynou z pojištění proti úpadku v případě, že cestovní kancelář zkrachuje během Vaší dovolené v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajištění dopravy zpět do České republiky, finanční náhrada a případné nezbytné ubytování a stravování v zahraničí23566,38 %49,79 %  
pouze zajištění dopravy zpět do České republiky6718,93 %14,19 %  
nevím5214,69 %11,02 %  

Graf

6. Když uzavíráte smlouvu s cestovní kanceláří, přečtete si vždy její všeobecné smluvní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano12234,46 %25,85 %  
většinou ne9927,97 %20,97 %  
ano9326,27 %19,7 %  
ne3810,73 %8,05 %  
nevím20,56 %0,42 %  

Graf

7. Mezi podstatné náležitosti cestovní smlouvy patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
označení smluvních stran, cena zájezdu a vymezení zájezdu (tj. termín zahájení a ukončení, poskytované služby a místo)30887,01 %65,25 %  
nevím257,06 %5,3 %  
označení smluvních stran a cena zájezdu143,95 %2,97 %  
ani jedno z výše uvedených71,98 %1,48 %  

Graf

8. Pokud cestovní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti (viz předchozí otázka), znamená to, že je smlouva neplatná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20357,34 %43,01 %  
nevím8925,14 %18,86 %  
ne6217,51 %13,14 %  

Graf

9. Kdy nejpozději před zahájením zájezdu musí cestovní kancelář poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace týkající se organizace zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 7 dnů19254,24 %40,68 %  
nevím7220,34 %15,25 %  
do 14 dnů5214,69 %11,02 %  
tuto povinnost cestovní kancelář nemá3810,73 %8,05 %  

Graf

10. V případě, že se nemůžete či nechcete zúčastnit zájezdu, je možné, aby se místo Vás zúčastnila jiná osoba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22563,56 %47,67 %  
nevím8524,01 %18,01 %  
ne4412,43 %9,32 %  

Graf

11. Může cestovní kancelář před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu, sjednanou ve smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud je tak uvedeno a přesně stanoveno ve smlouvě, a to například z důvodu zdražení pohonných hmot21661,02 %45,76 %  
ne10329,1 %21,82 %  
nevím287,91 %5,93 %  
ano, a to i bez udání důvodu klientovi71,98 %1,48 %  

Graf

12. Zájezd cestovní kanceláře je realizován pouze za podmínky dosažení minimálního počtu zákazníků. Je cestovní kancelář povinna tuto skutečnost uvést v cestovní smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26775,42 %56,57 %  
nevím5816,38 %12,29 %  
ne298,19 %6,14 %  

Graf

13. Cestovní kancelář může od cestovní smlouvy odstoupit pouze v případě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem19454,8 %41,1 %  
porušení povinností zákazníkem8423,73 %17,8 %  
nevím4312,15 %9,11 %  
zrušení zájezdu339,32 %6,99 %  

Graf

14. Může klient cestovní kanceláře kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20858,76 %44,07 %  
ne10629,94 %22,46 %  
nevím4011,3 %8,47 %  

Graf

15. Odpovídá cestovní kancelář za nesplněné závazky dodavatelů služeb cestovního ruchu (např. dopravců a hotelů), které měly být poskytnuty v rámci zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28379,94 %59,96 %  
nevím3810,73 %8,05 %  
ne339,32 %6,99 %  

Graf

16. V katalogu cestovní kanceláře je uvedena fotografie hotelu s venkovním dětským hřištěm (není označena jako ilustrační). Po příjezdu však zjistíte, že se u hotelu hřiště nenachází. Máte právo podat reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28480,23 %60,17 %  
nevím4412,43 %9,32 %  
ne267,34 %5,51 %  

Graf

17. Víte, k čemu slouží ITQ kodex (International Travel Quality Kodex)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/á16947,74 %35,81 %  
ne13638,42 %28,81 %  
ano, znám jeho význam4913,84 %10,38 %  

Graf

18. Na podání reklamace má zákazník po skončení zájezdu lhůtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní13738,7 %29,03 %  
reklamace musí být podána ihned po skončení zájezdu9326,27 %19,7 %  
nevím8724,58 %18,43 %  
90 dní3710,45 %7,84 %  

Graf

19. Na vyřízení reklamace má cestovní kancelář lhůtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní21661,02 %45,76 %  
nevím9125,71 %19,28 %  
2 měsíce349,6 %7,2 %  
14 dní133,67 %2,75 %  

Graf

20. Podali jste reklamaci, která však nebyla vyřízena v zákonem stanové lhůtě. Na jakou instituci se můžete v tomto případě obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asociace cestovních kanceláří ČR19755,65 %41,74 %  
Česká obchodní inspekce12635,59 %26,69 %  
Ministerstvo zahraničních věcí318,76 %6,57 %  

Graf

21. V případě, že jste někdy hledali informace o ochraně spotřebitele v rámci využívání služeb cestovní kanceláře, byly pro Vás tyto informace snadno k nalezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tyto informace jsem nikdy nehledal/a25371,47 %53,6 %  
ano4713,28 %9,96 %  
ne308,47 %6,36 %  
nevím246,78 %5,08 %  

Graf

22. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25371,47 %53,6 %  
muž10128,53 %21,4 %  

Graf

23. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2923566,38 %49,79 %  
30-457420,9 %15,68 %  
46-55267,34 %5,51 %  
56 a více let195,37 %4,03 %  

Graf

24. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující17348,87 %36,65 %  
student14139,83 %29,87 %  
nezaměstnaný/na mateřské/v domácnosti349,6 %7,2 %  
důchodce61,69 %1,27 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou15844,63 %33,47 %  
vysokoškolské14540,96 %30,72 %  
střední bez maturity / vyučen236,5 %4,87 %  
vyšší odborné205,65 %4,24 %  
základní82,26 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Odpovídá cestovní kancelář za nesplněné závazky dodavatelů služeb cestovního ruchu (např. dopravců a hotelů), které měly být poskytnuty v rámci zájezdu?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, znám jeho význam na otázku 17. Víte, k čemu slouží ITQ kodex (International Travel Quality Kodex)?

16. V katalogu cestovní kanceláře je uvedena fotografie hotelu s venkovním dětským hřištěm (není označena jako ilustrační). Po příjezdu však zjistíte, že se u hotelu hřiště nenachází. Máte právo podat reklamaci?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 90 dní na otázku 18. Na podání reklamace má zákazník po skončení zájezdu lhůtu:

23. Kolik je Vám let?

 • odpověď 18-29:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 24. Jste?

24. Jste?

 • odpověď pracující:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 23. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte služeb cestovní kanceláře?

2. Sestavovat a organizovat zájezd smí pouze:

3. Které ministerstvo České republiky poskytuje aktuální informace a rady pro klienty, kteří se rozhodnou cestovat s cestovní kanceláří?

4. Zjišťujete si vždy, zda je cestovní kancelář, s níž uzavíráte smlouvu, pojištěna proti úpadku?

5. Víte, jaké nároky pro Vás plynou z pojištění proti úpadku v případě, že cestovní kancelář zkrachuje během Vaší dovolené v zahraničí?

6. Když uzavíráte smlouvu s cestovní kanceláří, přečtete si vždy její všeobecné smluvní podmínky?

7. Mezi podstatné náležitosti cestovní smlouvy patří?

8. Pokud cestovní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti (viz předchozí otázka), znamená to, že je smlouva neplatná?

9. Kdy nejpozději před zahájením zájezdu musí cestovní kancelář poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace týkající se organizace zájezdu?

10. V případě, že se nemůžete či nechcete zúčastnit zájezdu, je možné, aby se místo Vás zúčastnila jiná osoba?

11. Může cestovní kancelář před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu, sjednanou ve smlouvě?

12. Zájezd cestovní kanceláře je realizován pouze za podmínky dosažení minimálního počtu zákazníků. Je cestovní kancelář povinna tuto skutečnost uvést v cestovní smlouvě?

13. Cestovní kancelář může od cestovní smlouvy odstoupit pouze v případě:

14. Může klient cestovní kanceláře kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy?

15. Odpovídá cestovní kancelář za nesplněné závazky dodavatelů služeb cestovního ruchu (např. dopravců a hotelů), které měly být poskytnuty v rámci zájezdu?

16. V katalogu cestovní kanceláře je uvedena fotografie hotelu s venkovním dětským hřištěm (není označena jako ilustrační). Po příjezdu však zjistíte, že se u hotelu hřiště nenachází. Máte právo podat reklamaci?

17. Víte, k čemu slouží ITQ kodex (International Travel Quality Kodex)?

18. Na podání reklamace má zákazník po skončení zájezdu lhůtu:

19. Na vyřízení reklamace má cestovní kancelář lhůtu:

20. Podali jste reklamaci, která však nebyla vyřízena v zákonem stanové lhůtě. Na jakou instituci se můžete v tomto případě obrátit?

21. V případě, že jste někdy hledali informace o ochraně spotřebitele v rámci využívání služeb cestovní kanceláře, byly pro Vás tyto informace snadno k nalezení?

22. Jakého jste pohlaví?

23. Kolik je Vám let?

24. Jste?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte služeb cestovní kanceláře?

2. Sestavovat a organizovat zájezd smí pouze:

3. Které ministerstvo České republiky poskytuje aktuální informace a rady pro klienty, kteří se rozhodnou cestovat s cestovní kanceláří?

4. Zjišťujete si vždy, zda je cestovní kancelář, s níž uzavíráte smlouvu, pojištěna proti úpadku?

5. Víte, jaké nároky pro Vás plynou z pojištění proti úpadku v případě, že cestovní kancelář zkrachuje během Vaší dovolené v zahraničí?

6. Když uzavíráte smlouvu s cestovní kanceláří, přečtete si vždy její všeobecné smluvní podmínky?

7. Mezi podstatné náležitosti cestovní smlouvy patří?

8. Pokud cestovní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti (viz předchozí otázka), znamená to, že je smlouva neplatná?

9. Kdy nejpozději před zahájením zájezdu musí cestovní kancelář poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace týkající se organizace zájezdu?

10. V případě, že se nemůžete či nechcete zúčastnit zájezdu, je možné, aby se místo Vás zúčastnila jiná osoba?

11. Může cestovní kancelář před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu, sjednanou ve smlouvě?

12. Zájezd cestovní kanceláře je realizován pouze za podmínky dosažení minimálního počtu zákazníků. Je cestovní kancelář povinna tuto skutečnost uvést v cestovní smlouvě?

13. Cestovní kancelář může od cestovní smlouvy odstoupit pouze v případě:

14. Může klient cestovní kanceláře kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy?

15. Odpovídá cestovní kancelář za nesplněné závazky dodavatelů služeb cestovního ruchu (např. dopravců a hotelů), které měly být poskytnuty v rámci zájezdu?

16. V katalogu cestovní kanceláře je uvedena fotografie hotelu s venkovním dětským hřištěm (není označena jako ilustrační). Po příjezdu však zjistíte, že se u hotelu hřiště nenachází. Máte právo podat reklamaci?

17. Víte, k čemu slouží ITQ kodex (International Travel Quality Kodex)?

18. Na podání reklamace má zákazník po skončení zájezdu lhůtu:

19. Na vyřízení reklamace má cestovní kancelář lhůtu:

20. Podali jste reklamaci, která však nebyla vyřízena v zákonem stanové lhůtě. Na jakou instituci se můžete v tomto případě obrátit?

21. V případě, že jste někdy hledali informace o ochraně spotřebitele v rámci využívání služeb cestovní kanceláře, byly pro Vás tyto informace snadno k nalezení?

22. Jakého jste pohlaví?

23. Kolik je Vám let?

24. Jste?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kmoníčková, M.Ochrana spotřebitele při využívání služeb cestovní kanceláře (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25158.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.