Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Brchelová
Šetření:15. 10. 2012 - 18. 10. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na Vyšší odborné škole v Mostě, obor sociálně právní a v rámci své seminární práce provádím výzkum na téma Kriminalita mládeže. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku.

 

Předem děkuji za Váš čas

Kateřina Hromková

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7674,51 %74,51 %  
Muž2625,49 %25,49 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202928,43 %28,43 %  
1987,84 %7,84 %  
2487,84 %7,84 %  
2187,84 %7,84 %  
1876,86 %6,86 %  
2365,88 %5,88 %  
2643,92 %3,92 %  
2543,92 %3,92 %  
2232,94 %2,94 %  
2721,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 32
17
33
16
40
15
46
61
42
50
35
29
48
55
30
38
28
2322,55 %22,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.92
Minimum:17
Maximum:42
Variační rozpětí:25
Rozptyl:27.54
Směrodatná odchylka:5.25
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8381,37 %81,37 %  
Ne1918,63 %18,63 %  

Graf

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuálním problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9088,24 %88,24 %  
Ne1211,76 %11,76 %  

Graf

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Narůstá8684,31 %84,31 %  
Neklesá ani nenarůstá1413,73 %13,73 %  
Klesá21,96 %1,96 %  

Graf

6. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogové trestné činnosti4544,12 %44,12 %  
Majetkové trestné činnosti3534,31 %34,31 %  
Násilné trestné činnosti2221,57 %21,57 %  

Graf

7. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Začlenění dítěte ve špatné partě4948,04 %48,04 %  
Lokalita, ve které dítě vyrůstá a žije2726,47 %26,47 %  
Špatná výchova v rodině2625,49 %25,49 %  

Graf

8. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá trestní činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-18 let8381,37 %81,37 %  
Do věku 15 let1918,63 %18,63 %  

Graf

9. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, měli by být přísnější8482,35 %82,35 %  
Ano, jsou dostatečné1615,69 %15,69 %  
Ne, jsou příliš přísné21,96 %1,96 %  

Graf

10. Myslíte si, že kriminalita mládeže před 20 lety byla nižší než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9088,24 %88,24 %  
Ne1211,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuálním problém?

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

6. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

7. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

8. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá trestní činnost?

9. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

10. Myslíte si, že kriminalita mládeže před 20 lety byla nižší než dnes?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuálním problém?

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

6. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

7. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

8. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá trestní činnost?

9. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

10. Myslíte si, že kriminalita mládeže před 20 lety byla nižší než dnes?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brchelová, K.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25189.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.