Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy

Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Marková
Šetření:17. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den,

jmenuji se Tereza Marková a jsem studentka Vyšší odborné školy v Litomyšli. Ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník se zabývá začleněním minoritních skupin do Mateřské školy. Průzkum je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity jako zdroj dat pro moji absolventskou práci.

Předem děkuji za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17773,44 %73,44 %  
Muž6426,56 %26,56 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-22otázka č. 3, 23-33otázka č. 3, 34-43otázka č. 3, 44-55otázka č. 3, 55 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-3310844,81 %44,81 %  
15-228635,68 %35,68 %  
34-433514,52 %14,52 %  
44-5593,73 %3,73 %  
55 a více31,24 %1,24 %  

Graf

3. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Odborné s maturitouotázka č. 4, Střední bez maturityotázka č. 4, Střední s maturitouotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou11949,38 %49,38 %  
Vysokoškolské8334,44 %34,44 %  
Střední bez maturity187,47 %7,47 %  
Základní135,39 %5,39 %  
Odborné s maturitou83,32 %3,32 %  

Graf

4. Bydlí ve vaší blízkosti rodina romské, vietnamské, či jiné národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15564,32 %64,32 %  
ne6526,97 %26,97 %  
nevím218,71 %8,71 %  

Graf

5. Myslíte si, že integrace dětí jiné národnosti do Mateřské školy, může předejít vzniku šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10844,81 %44,81 %  
ne8635,68 %35,68 %  
nevím4719,5 %19,5 %  

Graf

6. Dal/a byste své dítě do Mateřské školy, kterou by navštěvovaly minoritní skupiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17170,95 %70,95 %  
ne7029,05 %29,05 %  

Graf

7. Navštěvujete besedy, či jiné kulturní akce zaměřené na soužití menšin v Čr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21990,87 %90,87 %  
ano229,13 %9,13 %  

Graf

8. Myslíte si, že děti v Mateřské škole si rozdílů ve vzhledu všímají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16769,29 %69,29 %  
ne4920,33 %20,33 %  
nevím2510,37 %10,37 %  

Graf

9. Myslíte si, že se dívky z minoritních skupin do prostředí Mateřské školy hůře začleňují, než chlapci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11346,89 %46,89 %  
nevím10945,23 %45,23 %  
ano197,88 %7,88 %  

Graf

10. Domníváte se, že děti jiné národnosti mají horší adaptaci na Mateřskou školu pokud vyrůstají v neúplné rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9037,34 %37,34 %  
nevím7731,95 %31,95 %  
ne7430,71 %30,71 %  

Graf

11. Myslíte si, že začlenění dětí jiné národnosti do Mateřské školy je celosvětový problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9137,76 %37,76 %  
ano8535,27 %35,27 %  
nevím6526,97 %26,97 %  

Graf

12. V jakém státě vnímáte problém se začleněním dětí do Mateřské školy nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čr2021,98 %8,3 %  
Česká republika99,89 %3,73 %  
nevim88,79 %3,32 %  
USA44,4 %1,66 %  
Francie33,3 %1,24 %  
cr33,3 %1,24 %  
Německo33,3 %1,24 %  
Slovensko22,2 %0,83 %  
neviem22,2 %0,83 %  
Tak s touhle problematikou nemám bohužel žádné zkušenosti.11,1 %0,41 %  
ostatní odpovědi v žádném konkrétním
NĚMECKO, ČESKÁ REPUBLIKA
nemam tuseni...
Kanada
Českém
V ČR
toz to nevim,romove se zaclenovat neumi
Všude
Velká Británie, Austrálie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Francie
V rozvojových zemích kde i malé děti musejí pracovat, aby se rodina nějak uživila.
Česku
To nevím. U nás je školka povinná pro předškolní děti, tak problém není.
fhcg
Ve státě (ČR), kde žiji, problematiku jinde znám ještě řádově méně.
Evropské země, vyjímaje České Republiky, kde za začlenení by naši poslanci i platili romským spoluobčanů...soužití s vietnamskými spoluobčany je v této zemi bezproblémové
AŤ si vytvoří svůj stát cigáni
Na Slovensku
nejsem schopný posoudit
nevím. silně závisí i na konkrétní menšině a na počtu takových dětí ve skupině - s MŠ, kam chodí vietnamské děti bych neměla problém, o MŠ kam by chodilo více než 1 romské dítě do třídy už bych už neměla zájem
situaci u jiných států neznám
Slovenská republika
Slovensko, Česká republika
Francie, Nemecko, USA, VB, ČR
Česko
Českém - romové
V České republice.
u nás v ČR vinou rodičů těchto dětí, resp. jinde situaci moc nesleduji
Ve státě Nová Guinea .... co to je za otázku? - v JAKÉM státě?
cesko
Bohužel neznám problematiku jiných států, tudíž ČR.
ČR, některé státy EU
nejvíce je asi problém v USA
Určitě země s muslimským vyznáním.
************
Jak to myslíte? Kolik myslíte, že mám zkušeností? Znám jenom ČR, a to ještě MŠ v Hostivaři.
nedokážu posoudit
3639,56 %14,94 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

  • odpověď 15-22:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše vzdělání:

4. Bydlí ve vaší blízkosti rodina romské, vietnamské, či jiné národnosti?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čr na otázku 12. V jakém státě vnímáte problém se začleněním dětí do Mateřské školy nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Bydlí ve vaší blízkosti rodina romské, vietnamské, či jiné národnosti?

5. Myslíte si, že integrace dětí jiné národnosti do Mateřské školy, může předejít vzniku šikany?

6. Dal/a byste své dítě do Mateřské školy, kterou by navštěvovaly minoritní skupiny?

7. Navštěvujete besedy, či jiné kulturní akce zaměřené na soužití menšin v Čr?

8. Myslíte si, že děti v Mateřské škole si rozdílů ve vzhledu všímají?

9. Myslíte si, že se dívky z minoritních skupin do prostředí Mateřské školy hůře začleňují, než chlapci?

10. Domníváte se, že děti jiné národnosti mají horší adaptaci na Mateřskou školu pokud vyrůstají v neúplné rodině?

11. Myslíte si, že začlenění dětí jiné národnosti do Mateřské školy je celosvětový problém?

12. V jakém státě vnímáte problém se začleněním dětí do Mateřské školy nejvíce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Bydlí ve vaší blízkosti rodina romské, vietnamské, či jiné národnosti?

5. Myslíte si, že integrace dětí jiné národnosti do Mateřské školy, může předejít vzniku šikany?

6. Dal/a byste své dítě do Mateřské školy, kterou by navštěvovaly minoritní skupiny?

7. Navštěvujete besedy, či jiné kulturní akce zaměřené na soužití menšin v Čr?

8. Myslíte si, že děti v Mateřské škole si rozdílů ve vzhledu všímají?

9. Myslíte si, že se dívky z minoritních skupin do prostředí Mateřské školy hůře začleňují, než chlapci?

10. Domníváte se, že děti jiné národnosti mají horší adaptaci na Mateřskou školu pokud vyrůstají v neúplné rodině?

11. Myslíte si, že začlenění dětí jiné národnosti do Mateřské školy je celosvětový problém?

12. V jakém státě vnímáte problém se začleněním dětí do Mateřské školy nejvíce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, T.Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25222.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.