Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy (dotazník pro učitele)

Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy (dotazník pro učitele)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Marková
Šetření:17. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jmenuji se Tereza Marková jsem studentkou na Voš pedagogické v Litomyšli obor předškolní pedagogika. Mé téma absolventské práce se soustředí na začlenění minoritních skupin do běžné MŠ. Byla bych moc ráda pokud byste dotazník vyplnil/a a pomohl/a mi tak při mé závěrečné absolvenské práci. Děkuji

P.S. Pokud máte v adresáři nějaké učitelky v MŠ můžete dotazník přeposlat.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2596,15 %96,15 %  
Muž13,85 %3,85 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-301246,15 %46,15 %  
45- 55726,92 %26,92 %  
31-44519,23 %19,23 %  
55 a více27,69 %7,69 %  

Graf

3. Vaše národnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká1557,69 %57,69 %  
jiná1142,31 %42,31 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou1246,15 %46,15 %  
Vysokoškolské934,62 %34,62 %  
Vyšší odborné519,23 %19,23 %  

Graf

5. Setkal/a jste se ve vaší třídě s náznaky rasismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1661,54 %61,54 %  
ano1038,46 %38,46 %  

Graf

6. Organizujete ve vaší MŠ činnosti zaměřené na poznání jiných kultur?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2076,92 %76,92 %  
ne623,08 %23,08 %  

Graf

7. Pokud jste dal/a u předchozí otázky odpověď ano, jak často tyto činnosti organizujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x ročne211,76 %7,69 %  
jedenkrát za rok15,88 %3,85 %  
spíše dle potřeby /párkrát do roka/15,88 %3,85 %  
vždy v měsíčním plánu15,88 %3,85 %  
viackrat rocne a podla potreby15,88 %3,85 %  
snažím sa čo najčastejšie, aspoň raz do týždňa15,88 %3,85 %  
mesačne jedenkrát15,88 %3,85 %  
převážně pouze na začátku a konci školního roku15,88 %3,85 %  
podľa tématických plánov, máme tému napr.:Ľudia rôznej rasy a pod...15,88 %3,85 %  
1x měsíčně15,88 %3,85 %  
ostatní odpovědi máme spracované edukačné aktivity z UNICEF-u, ďalej máme malovánky DETI SVETA a prezentácie v POWER POINT-e
2 krát do roka
většinou 1x během školního roku (1-2 týdny)
pokud se hodí k tématu nebo vycházíme ze zájmu dětí, 4-5 krát do roka
Cíleně,pokud máme ve třídě dítě jiné národnosti,ne romské,tam si to rodiče nepřejí.(vietnam..
průběžně dle potřeby
635,29 %23,08 % 

Graf

8. Věnujete více času dětem z minoritních skupin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1869,23 %69,23 %  
ano830,77 %30,77 %  

Graf

9. Otázku zodpovězte pokud jste dal/a u otázky č. 8 ano. Jak často se dětem věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně333,33 %11,54 %  
ako ostatným111,11 %3,85 %  
denne - plnenie uloh vyzaduje individualny pristup, viacnasobne vysvetlenie a instruktaz111,11 %3,85 %  
denne v hrových činnostiach, individuálnym prístupom 111,11 %3,85 %  
každý deň111,11 %3,85 %  
většina těchto dětí pochází ze sociálně slabšího prostředí, proto je třeba se jim více věnovat111,11 %3,85 %  
dle potřeby, individuálně111,11 %3,85 %  

Graf

10. Je adaptace dětí z minoritních skupin těžší, ve srovnání s dětmi české národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1142,31 %42,31 %  
nevím830,77 %30,77 %  
ne726,92 %26,92 %  

Graf

11. Čtete dětem pohádky jiných kultur?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %53,85 %  
ne1246,15 %46,15 %  

Graf

12. Pokud jste u předchozí otázky dal/a odpověď ano, uveďte prosím název knihy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

napríklad: E.Lacková Rómske rozprávky

indianske rozpravky

Jsou to pohádky ve více knížkách,vybíráme náhodně,názvy si nepamatuju

máme viac kníh a názvy si nepamätám

O mamě Romě a romském pámbíčkovi Vánoce- tradiční zvyky a koledy Má nejkrásnější vánoční kniha ap.

Oceán v kapce rosy. Zenové příběhy

pohádky 1000 a jedna noc

většinou jsou to pohádky ze zemí bývalého sovětského svazu (běloruské, ruské, ukrajinské), ale i slovenské nebo rómské pohádky

Z rozprávky do rozprávky

13. Myslíte si, že děti v MŠ rozlišují rasové odlišnosti více, než děti na ZŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2180,77 %80,77 %  
ano311,54 %11,54 %  
nevím27,69 %7,69 %  

Graf

14. Vnímají starší děti rasové rozdíly více, než mladší děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2284,62 %84,62 %  
nevím27,69 %7,69 %  
ne27,69 %7,69 %  

Graf

15. Myslíte si, že se dívky jiné národnosti hůře adaptují do prostředí MŠ, než chlapci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1350 %50 %  
nevím1246,15 %46,15 %  
ano13,85 %3,85 %  

Graf

16. Spolupráce s rodiči dětí jiné národnosti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neproblémová1453,85 %53,85 %  
Problémová830,77 %30,77 %  
Rodiče nespolupracují415,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, T.Začlenění minoritních skupin do Mateřské školy (dotazník pro učitele) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25225.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.