Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PPP projekty

PPP projekty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Darina Jakubovie
Šetření:20. 04. 2009 - 27. 04. 2009
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondent / milá respondentka,

som študentkou 3. ročníka Bankovního institutu Vysokej školy Praha.

Dovoľujem si Vás osloviť so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať Vaše názory, skúsenosti a postoje k problematike PPP projektov . Dotazník je anonymný a bude použitý výhradne pre riešenie mojej bakalárskej práce.

Hoci dotazník nezaberie veľa času, prosím vás o pozorné vyplňovanie, aby výsledky prieskumu boli čo najdôveryhodnejšie.

Počet otázok: 26

Za pravdivo vyplnený dotazník vám vopred ďakujem.

Darina  

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8459,15 %59,15 %  
Žena5840,85 %40,85 %  

Graf

2. Veková kategória:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veková kategória 15-24 rokov5337,32 %37,32 %  
Veková kategória 25-39 rokov4833,8 %33,8 %  
Veková kategória 40-54 rokov3222,54 %22,54 %  
Veková kategória 55 rokov a viac96,34 %6,34 %  

Graf

3. Dosiahnuté vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou7955,63 %55,63 %  
Vysokoškolské4229,58 %29,58 %  
Vyučený/SŠ bez maturity117,75 %7,75 %  
Základné107,04 %7,04 %  

Graf

4. Zamestnanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zamestnanec/zamestnankyňa6445,07 %45,07 %  
študent/študentka4934,51 %34,51 %  
podnikateľ/podnikateľka1611,27 %11,27 %  
nezamestnaný/ nezamestnaná139,15 %9,15 %  

Graf

5. Kraj kde bývate:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Banskobystrický4229,58 %29,58 %  
Bratislavský2416,9 %16,9 %  
Prešovský1510,56 %10,56 %  
Žilinský1510,56 %10,56 %  
Trenčiansky149,86 %9,86 %  
Nitriansky128,45 %8,45 %  
Košický117,75 %7,75 %  
Trnavský96,34 %6,34 %  

Graf

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 – 99 9995438,03 %38,03 %  
2000 – 49992719,01 %19,01 %  
do 19992416,9 %16,9 %  
5000 – 19 0002416,9 %16,9 %  
Viac ako 100 000139,15 %9,15 %  

Graf

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno7955,63 %55,63 %  
nie4028,17 %28,17 %  
neviem2316,2 %16,2 %  

Graf

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televízii6948,59 %48,59 %  
nikde5840,85 %40,85 %  
čítal som v tlači4330,28 %30,28 %  
v rádiu3323,24 %23,24 %  
na internete3121,83 %21,83 %  
tretol som sa s tým v práci149,86 %9,86 %  

Graf

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie8056,34 %56,34 %  
neviem5135,92 %35,92 %  
áno117,75 %7,75 %  

Graf

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno7250,7 %50,7 %  
neviem4632,39 %32,39 %  
nie2416,9 %16,9 %  

Graf

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie neviem7955,63 %55,63 %  
áno viem6344,37 %44,37 %  

Graf

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem6344,37 %44,37 %  
áno4934,51 %34,51 %  
nie3021,13 %21,13 %  

Graf

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem8861,97 %61,97 %  
nie4229,58 %29,58 %  
áno128,45 %8,45 %  

Graf

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iné 7452,11 %52,11 %  
jednou z lepších možností financovania4833,8 %33,8 %  
mali by sa využiť iné možnosti financovania139,15 %9,15 %  
tou najlepšou možnosťou financovania53,52 %3,52 %  
úplné nevhodná možnosť financovania21,41 %1,41 %  

Graf

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem9264,79 %64,79 %  
áno3826,76 %26,76 %  
nie128,45 %8,45 %  

Graf

16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem5135,92 %35,92 %  
skôr áno3121,83 %21,83 %  
nie2719,01 %19,01 %  
áno1812,68 %12,68 %  
skôr nie139,15 %9,15 %  
nie21,41 %1,41 %  

Graf

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem8861,97 %61,97 %  
nie3625,35 %25,35 %  
áno1812,68 %12,68 %  

Graf

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem8761,27 %61,27 %  
nie4128,87 %28,87 %  
áno149,86 %9,86 %  

Graf

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem9365,49 %65,49 %  
nie4028,17 %28,17 %  
áno96,34 %6,34 %  

Graf

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem7754,23 %54,23 %  
nie6243,66 %43,66 %  
áno32,11 %2,11 %  

Graf

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem9164,08 %64,08 %  
nie2920,42 %20,42 %  
áno2215,49 %15,49 %  

Graf

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem10070,42 %70,42 %  
áno2215,49 %15,49 %  
nie2014,08 %14,08 %  

Graf

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem10372,54 %72,54 %  
nie2316,2 %16,2 %  
áno1611,27 %11,27 %  

Graf

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem10674,65 %74,65 %  
nie2215,49 %15,49 %  
áno149,86 %9,86 %  

Graf

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem8559,86 %59,86 %  
áno4934,51 %34,51 %  
nie85,63 %5,63 %  

Graf

26. Myslíte si že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem8257,75 %57,75 %  
áno5740,14 %40,14 %  
nie32,11 %2,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 15 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

 • odpověď áno:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čítal som v tlači na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tretol som sa s tým v práci na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno viem na otázku 11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rádiu na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internete na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televízii na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou z lepších možností financovania na otázku 14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skôr áno na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

 • odpověď nikde:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
 • odpověď v televízii:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rádiu na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

 • odpověď áno:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

 • odpověď áno viem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tretol som sa s tým v práci na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čítal som v tlači na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
 • odpověď nie neviem:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?

 • odpověď áno:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi tretol som sa s tým v práci na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
 • odpověď neviem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

 • odpověď neviem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

 • odpověď iné :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

 • odpověď neviem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

 • odpověď neviem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi iné na otázku 14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie neviem na otázku 11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

 • odpověď neviem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezamestnaný/ nezamestnaná na otázku 4. Zamestnanie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie neviem na otázku 11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi iné na otázku 14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?
 • odpověď nie:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

 • odpověď neviem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
 • odpověď nie:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

 • odpověď neviem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezamestnaný/ nezamestnaná na otázku 4. Zamestnanie:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:
 • odpověď nie:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi tretol som sa s tým v práci na otázku 8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou z lepších možností financovania na otázku 14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi skôr áno na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

 • odpověď neviem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

 • odpověď áno:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?
 • odpověď neviem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 26. Myslíte si že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezamestnaný/ nezamestnaná na otázku 4. Zamestnanie:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:

26. Myslíte si že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

 • odpověď áno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?
 • odpověď neviem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezamestnaný/ nezamestnaná na otázku 4. Zamestnanie:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučený/SŠ bez maturity na otázku 3. Dosiahnuté vzdelanie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Veková kategória:

3. Dosiahnuté vzdelanie:

4. Zamestnanie:

5. Kraj kde bývate:

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska:

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

26. Myslíte si že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Veková kategória:

3. Dosiahnuté vzdelanie:

4. Zamestnanie:

5. Kraj kde bývate:

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska:

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využiť PPP projekty?

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

16. V prípade že by ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by ste túto možnosť?

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

26. Myslíte si že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jakubovie, D.PPP projekty (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2526.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.