Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Kuchařová
Šetření:22. 10. 2012 - 30. 10. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
žádám Vás tímto o vyplnění krátkého dotazníku na téma ,,Společenská odpovědnost firem“, který použiji ve své absolventské práci. Vyplnění odpovědí by Vám nemělo zabrat více než 5 minut. Cílem dotazníku je zjistit, jak lidé vnímají oblast společenské odpovědnosti.


Děkuji za Váš čas
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5857,43 %57,43 %  
student2221,78 %21,78 %  
OSVČ1110,89 %10,89 %  
na mateřské dovolené65,94 %5,94 %  
nezaměstnaný43,96 %3,96 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6968,32 %68,32 %  
muž3231,68 %31,68 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let6059,41 %59,41 %  
31 - 40 let2625,74 %25,74 %  
41 - 50 let98,91 %8,91 %  
50 let a více65,94 %5,94 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7776,24 %76,24 %  
ne2423,76 %23,76 %  

Graf

5. Pokud jste na otázku č.4 odpověděli ne, vysvětlení viz. níže

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenskou odpovědnost firem lze definovat jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Patří sem aktivity z oblasti ochrany životního prostředí a udržitelných zdrojů, různé dru24100 %23,76 %  

Graf

6. Je pro vás důležité, že společnost, v níž pracujete (příp. se ucházíte o místo) je společensky odpovědná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to zásadní kritérium5150,5 %50,5 %  
ano4241,58 %41,58 %  
ne87,92 %7,92 %  

Graf

7. Proč se podle Vás věnují firmy společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posilují image firmy a zlepšují pozici na trhu6463,37 %63,37 %  
motivují zaměstnance, identifikace s firmou1312,87 %12,87 %  
společenská odpovědnost přináší dlouhodobě vyšší zisky1110,89 %10,89 %  
zvyšují efektivitu provozu a tím snižují provozní náklady65,94 %5,94 %  
zlepšují vztahy se stakelholdery, např. růstem loajality21,98 %1,98 %  
dotace10,99 %0,99 %  
odepíši si to z daní10,99 %0,99 %  
uleva na danich10,99 %0,99 %  
je to moderní a módní10,99 %0,99 %  
vše výše10,99 %0,99 %  

Graf

8. Které aktivity společenské odpovědnosti považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etické chování firmy5756,44 %56,44 %  
péče o zaměstnance5251,49 %51,49 %  
ochrana životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů4544,55 %44,55 %  
podpora rozvoje regionu, charitativních projektů2120,79 %20,79 %  
poskytované dary související s předmětem činnosti firmy21,98 %1,98 %  

Graf

9. Které z uvedených aktivit byste dále zařadili do oblasti společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora sportu a kultury4140,59 %40,59 %  
aktivní účast (lidská nejen peněžní) na veřejně prospěšných pracech2524,75 %24,75 %  
poskytnutí finančních prostředků v rámci veřejné sbírky1918,81 %18,81 %  
nic dalšího není třeba, oblast je vyčerpávající1211,88 %11,88 %  
bezpečnost práce - výzkum10,99 %0,99 %  
všechny uvedené10,99 %0,99 %  
vše, co zde zmíněno lze do CSR zařadit10,99 %0,99 %  
nerozumím 4. možnosti, jinak vše10,99 %0,99 %  

Graf

10. Zapojujete se do společensky odpovědných aktivit? (Př. akce typu koruna z každého zakoupeného výrobku přispívá na... )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6362,38 %62,38 %  
ne3837,62 %37,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk

  • odpověď do 30 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem?

5. Pokud jste na otázku č.4 odpověděli ne, vysvětlení viz. níže

6. Je pro vás důležité, že společnost, v níž pracujete (příp. se ucházíte o místo) je společensky odpovědná?

7. Proč se podle Vás věnují firmy společenské odpovědnosti?

8. Které aktivity společenské odpovědnosti považujete za nejdůležitější?

9. Které z uvedených aktivit byste dále zařadili do oblasti společenské odpovědnosti?

10. Zapojujete se do společensky odpovědných aktivit? (Př. akce typu koruna z každého zakoupeného výrobku přispívá na... )

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem?

5. Pokud jste na otázku č.4 odpověděli ne, vysvětlení viz. níže

6. Je pro vás důležité, že společnost, v níž pracujete (příp. se ucházíte o místo) je společensky odpovědná?

7. Proč se podle Vás věnují firmy společenské odpovědnosti?

8. Které aktivity společenské odpovědnosti považujete za nejdůležitější?

9. Které z uvedených aktivit byste dále zařadili do oblasti společenské odpovědnosti?

10. Zapojujete se do společensky odpovědných aktivit? (Př. akce typu koruna z každého zakoupeného výrobku přispívá na... )

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuchařová, S.Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25331.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.