Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Brchelová
Šetření:24. 10. 2012 - 28. 10. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na Vyšší odborné škole v Mostě, obor sociálně právní a v rámci své seminární práce provádím výzkum na téma Kriminalita mládeže. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku.

 

 

Předem děkuji za Váš čas

Kateřina Hromková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7773,33 %73,33 %  
muž2826,67 %26,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305249,52 %49,52 %  
15-204139,05 %39,05 %  
51-6054,76 %4,76 %  
41-5032,86 %2,86 %  
31-4032,86 %2,86 %  
méně než 15 let10,95 %0,95 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4946,67 %46,67 %  
vysokoškolské1918,1 %18,1 %  
vyučen s maturitou1514,29 %14,29 %  
základní1312,38 %12,38 %  
vyučen98,57 %8,57 %  

Graf

4. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8480 %80 %  
Ne2120 %20 %  

Graf

5. Je podle Vás kriminalita mládeže aktuální problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9287,62 %87,62 %  
Nevím76,67 %6,67 %  
Ne65,71 %5,71 %  

Graf

6. Jaký je podle Vás v posledních deseti letech (2002-2012) vývoj počtu trestných činů mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rostoucí8379,05 %79,05 %  
Neměnný1514,29 %14,29 %  
Nevím54,76 %4,76 %  
Klesající21,9 %1,9 %  

Graf

7. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogové kriminality (užívání drog)4946,67 %46,67 %  
Majetkové trestné činnosti3129,52 %29,52 %  
Násilné trestné činnosti1716,19 %16,19 %  
všechny tři21,9 %1,9 %  
všech třech možností10,95 %0,95 %  
vše uvedené výše10,95 %0,95 %  
První dvě odpovědi.10,95 %0,95 %  
kombinace všech tří10,95 %0,95 %  
drogová i majetková10,95 %0,95 %  
vandalismus10,95 %0,95 %  

Graf

8. Co má podle Vašeho názoru největší vliv na páchání trestné činnosti mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Začlenění mladistvého do špatné party4946,67 %46,67 %  
Špatná výchova v rodině2624,76 %24,76 %  
Lokalita, ve které mladiství vyrůstá a žije2321,9 %21,9 %  
všechny tři možnosti10,95 %0,95 %  
všechny tři10,95 %0,95 %  
tato pseudoemokracie10,95 %0,95 %  
Vrozená dispozice10,95 %0,95 %  
výchova,lokalita,dědičnost10,95 %0,95 %  
vše stejnou mírou10,95 %0,95 %  
nuda,hledají si zábavu10,95 %0,95 %  

Graf

9. V jakém věku mladistvých je podle Vašeho názoru pácháno největší množství trestných činů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 16-18 roky věku mladistvého7167,62 %67,62 %  
Mezi 13-15 roky věku mladistvého3129,52 %29,52 %  
15-1810,95 %0,95 %  
12 - 1810,95 %0,95 %  
14-1810,95 %0,95 %  

Graf

10. Ve srovnání s dnešní kriminalitou byla podle Vašeho názoru kriminalita před 20 lety:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší7369,52 %69,52 %  
stejná1413,33 %13,33 %  
nevím109,52 %9,52 %  
vyšší87,62 %7,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeže?

5. Je podle Vás kriminalita mládeže aktuální problém?

6. Jaký je podle Vás v posledních deseti letech (2002-2012) vývoj počtu trestných činů mládeže?

7. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

8. Co má podle Vašeho názoru největší vliv na páchání trestné činnosti mládeže?

9. V jakém věku mladistvých je podle Vašeho názoru pácháno největší množství trestných činů?

10. Ve srovnání s dnešní kriminalitou byla podle Vašeho názoru kriminalita před 20 lety:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeže?

5. Je podle Vás kriminalita mládeže aktuální problém?

6. Jaký je podle Vás v posledních deseti letech (2002-2012) vývoj počtu trestných činů mládeže?

7. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

8. Co má podle Vašeho názoru největší vliv na páchání trestné činnosti mládeže?

9. V jakém věku mladistvých je podle Vašeho názoru pácháno největší množství trestných činů?

10. Ve srovnání s dnešní kriminalitou byla podle Vašeho názoru kriminalita před 20 lety:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brchelová, K.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25391.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.