Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Škardová
Šetření:29. 10. 2012 - 06. 11. 2012
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsme studenti 5. ročníku Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a toto dotazníkové šetření provádíme v rámci předmětu Sociologie v ekonomické praxi. Cílem šetření je zjištění názorů na téma zaměstnávání cizinců v ČR. Vyplnění tohoto dotazníku Vám nezabere více než 5 minut.


Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9172,22 %72,22 %  
Muž3527,78 %27,78 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let7660,32 %60,32 %  
do 20 let2015,87 %15,87 %  
31 - 40 let1612,7 %12,7 %  
41 - 50 let129,52 %9,52 %  
51 - 60 let21,59 %1,59 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6551,59 %51,59 %  
Střední odborné s maturitou4132,54 %32,54 %  
Základní107,94 %7,94 %  
Střední odborné bez maturity75,56 %5,56 %  
Vyšší odborné32,38 %2,38 %  

Graf

4. Spolupracovali jste někdy v zaměstnání/na brigádě s cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6652,38 %52,38 %  
Ano6047,62 %47,62 %  

Graf

5. Jaká je Vaše zkušenost s cizincem jako spolupracovníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá3456,67 %26,98 %  
Velmi dobrá1728,33 %13,49 %  
Spíše špatná813,33 %6,35 %  
Špatná11,67 %0,79 %  

Graf

6. Jaká je Vaše konkrétní pozitivní nebo negativní zkušenost při spolupráci s cizincem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je to o cloveku, nerozlišuju to. Někdy je horší spoluprace s natvrdlym Čechem...

jsou líní pracovat

jsou pracoviti

kolega-cizinec se začlenil do kolektivu naprosto přirozeně a jelikož nemluvil česky, využila jsem v komunikaci s ním mou znalost angličtiny

Kolegyně na brigádě i spolužáci ve škole byli v ČR již několik let, neviděla jsem rozdíl v přístupu mezi nimi a Čechy.

Komunikativní, příjemní

Kromě občasné jazykové bariéry nevidím žádný rozdíl.

mají výhodu v dorozumění se se stejně hovořícím

Nadřízenému pracovníkovi - cizinci nebylo dobře rozumět ohledně zadaného úkolu.

nezná řeč, lenost, tendence ke krádežím

pozitivní - pracovitost, spolehlivost, flexibilní pracovní doba negativní - umí všechno a nic, alkohol

Poznání nové kultury, nových pracovních návyků

pracovala jsem v mezinárodních firmách s množstvím cizinců - s některými zkušenost pozitivní, s některými negativní, ale převážně spíš pozitivní, tak jako s Čechy

Přátelská atmosféra x Překážky v komunikaci

přátelský, celkem ochotný

spolehlivost

stejná jako s občanem ČR

Špatná komunikace, slabá aktivita

Těch lidí bylo víc a u každého něco jiného.

7. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3553,03 %27,78 %  
Ne2943,94 %23,02 %  
Spíše ano23,03 %1,59 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v ČR potřeba zaměstnávat cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5442,86 %42,86 %  
Spíše ano3326,19 %26,19 %  
Ne2015,87 %15,87 %  
Ano1915,08 %15,08 %  

Graf

9. Jaká státní příslušnost je podle Vás v ČR zaměstnávána nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko5543,65 %43,65 %  
Ukrajina4838,1 %38,1 %  
Vietnam1511,9 %11,9 %  
Polsko53,97 %3,97 %  
Maďarsko10,79 %0,79 %  
Rumunsko10,79 %0,79 %  
nevim10,79 %0,79 %  

Graf

10. Jaký je podle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnávání cizinců v tuzemských společnostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizinci jsou ochotni pracovat za nižší mzdu8164,29 %64,29 %  
Cizinci jsou ochotni pracovat za horších podmínek (přesčasy atd.)2519,84 %19,84 %  
Nemohou najít zaměstnance mezi českým obyvatelstvem118,73 %8,73 %  
Cizinci jsou výkonnější32,38 %2,38 %  
cizinec spíše pracuje bez smluvního vztahu10,79 %0,79 %  
důvody jsou nejrůznější podle zaměření firmy10,79 %0,79 %  
Cizinci mají lepší kvalifikaci10,79 %0,79 %  
jak u koho10,79 %0,79 %  
ochota pracovat za nizsi mzdu + lepsi kvalifikace10,79 %0,79 %  
obecně záleží na oboru, nedá se zobecnit a vybrat jednu možnost10,79 %0,79 %  

Graf

11. Který problém je podle Vás nejvýznamnější při zaměstnávání cizinců tuzemskými společnostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazyková bariéra2721,43 %21,43 %  
Administrativní náročnost2519,84 %19,84 %  
Obtíže při komunikaci s úřady práce1411,11 %11,11 %  
Nutnost zajištění dodatečných služeb (bydlení, poradenství, pracovní výcvik atd.)1411,11 %11,11 %  
Kulturní bariéra1310,32 %10,32 %  
Legislativní omezení129,52 %9,52 %  
Špatná pracovní morálka118,73 %8,73 %  
Problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky64,76 %4,76 %  
větší fluktuace10,79 %0,79 %  
nevim10,79 %0,79 %  
Více uvedeného, neumím vybrat jednu odp.10,79 %0,79 %  
berou práci českým lidem10,79 %0,79 %  

Graf

12. Souhlasíte s upřednostňováním zaměstnávání cizinců z EU před ostatními cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4535,71 %35,71 %  
Ano3023,81 %23,81 %  
Spíše ne2822,22 %22,22 %  
Ne2318,25 %18,25 %  

Graf

13. Byli byste ochotni navštěvovat ordinaci praktického lékaře MUDr. Mohameda Hassana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9575,4 %75,4 %  
Ne3124,6 %24,6 %  

Graf

14. Pokud ne, uveďte důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bála bych se upřednostňuji spíše české nebo slovenské lékaře

Budí ve mě nedůvěru.

bylo by příjemnější navštěvovat lékařku

Čistě můj osobní pocit. Nejsem zvyklý setkávat se s cizinci ve zdravotnictví.

důvěra

jazyková bariera a zkušenosti v praxi

je to cizinec

jsem čech a budu podporovat pouze čechy, většina cizinců je zde kvůli výdělku, který následně odvádí mimo ČR a tím výrazně ponižují ekonomiku ČR. Když dám vydělat čechovi, je více než pravděpodobné, že on utratí tyto peníze opět v ČR a nevyveze je mimo hranice

Jsem Češka, chci podporovat české obyvatelstvo v práci. V už tak vysoké nezaměstnanosti nevím, proč bych měla upřednosťnovat ještě "nečeské" pracovníky před těmi českými.

jsem xenofobní vůči lidem z blízkého východu

mám svého osvědčeného lékaře

Mám vlastníh opraktického lékaře.

Naprosto odlišná kultura, jazyková odlišnost a tak i omezená možnost dorozumění a hodně by záleželo na tom kde vystudoval

Nedůvěra

Nedůvěra v muslimskou komunitu.

nedůvěra vůči lidem z muslimských zemí

Nedůvěryhodnost, předsudek - nedůvěra k cizím lidem

nevím kdo to je

obava z výše vzdělání, jeho náboženské vyznání

předsudky

radši upřednostním české lékaře

Těžko říci proč, prostě by mi to nebylo příjemné.

Už lékaře mám.

Znám pár studentů medicíny z arabských zemí a ani jeden z nich není řádným studentem s dobrými výsledky, zejména i kvůli jazykové bariéře, ani jeden z nich neumí řádně česky, nechápu, jak si myslí, že zde mohou studovat, když neumí jazyk, ve kterém výuka probíhá, na škole zůstávají převážně z ekonomických důvodů (platí vysoké školné za to,že zde mohou studovat, proto si je škola ráda ponechává, i když jejich výsledky při studiu jsou chabé).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemohou najít zaměstnance mezi českým obyvatelstvem na otázku 10. Jaký je podle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnávání cizinců v tuzemských společnostech?

4. Spolupracovali jste někdy v zaměstnání/na brigádě s cizincem?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 5. Jaká je Vaše zkušenost s cizincem jako spolupracovníkem?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrá na otázku 5. Jaká je Vaše zkušenost s cizincem jako spolupracovníkem?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 7. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Spolupracovali jste někdy v zaměstnání/na brigádě s cizincem?

5. Jaká je Vaše zkušenost s cizincem jako spolupracovníkem?

7. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

8. Myslíte si, že je v ČR potřeba zaměstnávat cizince?

9. Jaká státní příslušnost je podle Vás v ČR zaměstnávána nejvíce?

10. Jaký je podle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnávání cizinců v tuzemských společnostech?

11. Který problém je podle Vás nejvýznamnější při zaměstnávání cizinců tuzemskými společnostmi?

12. Souhlasíte s upřednostňováním zaměstnávání cizinců z EU před ostatními cizinci?

13. Byli byste ochotni navštěvovat ordinaci praktického lékaře MUDr. Mohameda Hassana?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Spolupracovali jste někdy v zaměstnání/na brigádě s cizincem?

5. Jaká je Vaše zkušenost s cizincem jako spolupracovníkem?

7. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

8. Myslíte si, že je v ČR potřeba zaměstnávat cizince?

9. Jaká státní příslušnost je podle Vás v ČR zaměstnávána nejvíce?

10. Jaký je podle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnávání cizinců v tuzemských společnostech?

11. Který problém je podle Vás nejvýznamnější při zaměstnávání cizinců tuzemskými společnostmi?

12. Souhlasíte s upřednostňováním zaměstnávání cizinců z EU před ostatními cizinci?

13. Byli byste ochotni navštěvovat ordinaci praktického lékaře MUDr. Mohameda Hassana?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škardová, L.Zaměstnávání cizinců v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25520.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.