Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika gramatických časů v AJ

Problematika gramatických časů v AJ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Piačková
Šetření:04. 11. 2012 - 13. 11. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí žáci a žákyně,

 

vyplňte prosím následující dotazník, který je součásti mého výzkumu, který se zabývá problematikou gramatických časů ve výuce jazyka anglického z vašeho pohledu studentů. Výzkum je součásti mé bakalářské práce.

 

Věřím, že získané výsledky zefektivní výuku gramatiky a její snadnější pochopení z řad vás žáků.

 

 

Dotazník je anonymní.
 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se při výuce ve škole s nesnadným pochopením gramatických časů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7872,22 %72,22 %  
ne3027,78 %27,78 %  

Graf

2. Myslíte, že příčinou bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznalost užití jednotlivých časů5147,22 %47,22 %  
Nedostatečné vysvětlení gramatických časů3532,41 %32,41 %  
Nevím3330,56 %30,56 %  
o Nevědomost jazykové funkčnosti1614,81 %14,81 %  

Graf

3. Jak často používáme gramatické časy při denní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5248,15 %48,15 %  
Pravidelně4844,44 %44,44 %  
Málokdy1816,67 %16,67 %  
Nikdy32,78 %2,78 %  

Graf

4. Je používání gramatických časů důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10395,37 %95,37 %  
ne54,63 %4,63 %  

Graf

5. Gramatické časy je dobré znát, protože slouží ke:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Správnému vyjádření v každodenní komunikaci6560,19 %60,19 %  
o Snadnějšímu pochopení konkrétního sdělení5853,7 %53,7 %  
o Rozšíření jazykových schopností3835,19 %35,19 %  
Řešení jednotlivých problémů76,48 %6,48 %  

Graf

6. Největší problémy mi dělá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace různých gramatických časů7468,52 %68,52 %  
Přítomné a předpřítomné časy2220,37 %20,37 %  
Minulé časy1715,74 %15,74 %  
Modální slovesa1312,04 %12,04 %  
Budoucí časy109,26 %9,26 %  

Graf

7. Co by mi pomohlo pochopit konkrétní gramatické časy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důkladné vysvětlení časů5651,85 %51,85 %  
Procvičování v mluvené formě4844,44 %44,44 %  
Znalost užití jednotlivých časů při každodenní komunikaci4642,59 %42,59 %  
Frekventovanější procvičování ve psané formě2018,52 %18,52 %  
Poslechová cvičení1715,74 %15,74 %  
Vědomost účelu1412,96 %12,96 %  

Graf

8. Procvičování gramatických časů v mluvené formě by mělo obsahovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešení problémů v reálných situacích6560,19 %60,19 %  
Prezentace, popisy3936,11 %36,11 %  
Paměťové cvičení3734,26 %34,26 %  
Dril, náslechy1513,89 %13,89 %  

Graf

9. Procvičování gramatických časů v psané formě by mělo obsahovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Popisy, prezentace6459,26 %59,26 %  
Slohové útvary4137,96 %37,96 %  
Literární tvorbu3027,78 %27,78 %  
Větší frekvenci testů2825,93 %25,93 %  

Graf

10. Jaká je Tvá úroveň jazyka anglického?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně pokročilý/á4137,96 %37,96 %  
Pokročilý/á2725 %25 %  
Mírně pokročilý/á2725 %25 %  
Velmi pokročilý/á98,33 %8,33 %  
Začátečník43,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Procvičování gramatických časů v psané formě by mělo obsahovat:

  • odpověď Popisy, prezentace:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslechová cvičení na otázku 7. Co by mi pomohlo pochopit konkrétní gramatické časy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se při výuce ve škole s nesnadným pochopením gramatických časů?

2. Myslíte, že příčinou bylo:

3. Jak často používáme gramatické časy při denní komunikaci?

4. Je používání gramatických časů důležité?

5. Gramatické časy je dobré znát, protože slouží ke:

6. Největší problémy mi dělá:

7. Co by mi pomohlo pochopit konkrétní gramatické časy?

8. Procvičování gramatických časů v mluvené formě by mělo obsahovat:

9. Procvičování gramatických časů v psané formě by mělo obsahovat:

10. Jaká je Tvá úroveň jazyka anglického?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se při výuce ve škole s nesnadným pochopením gramatických časů?

2. Myslíte, že příčinou bylo:

3. Jak často používáme gramatické časy při denní komunikaci?

4. Je používání gramatických časů důležité?

5. Gramatické časy je dobré znát, protože slouží ke:

6. Největší problémy mi dělá:

7. Co by mi pomohlo pochopit konkrétní gramatické časy?

8. Procvičování gramatických časů v mluvené formě by mělo obsahovat:

9. Procvičování gramatických časů v psané formě by mělo obsahovat:

10. Jaká je Tvá úroveň jazyka anglického?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Piačková, M.Problematika gramatických časů v AJ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25691.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.