Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupování biopotravin

Nakupování biopotravin

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Gřešková
Šetření:07. 11. 2012 - 07. 12. 2012
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím o vyplnění jednoduchého dotazníku na téma nákup biopotravin, který poslouží k výzkumu, který je součástí mé bakalářské práce.
Vaše účast je 100% anonymní, vaše osobní data nebudou poskytnuta žádné třetí osobě.
Vybírejte prosím odpovědi, které jsou nejblíže realitě a vašim nákupním zvykům.

Děkuji za Váš čas a ochotu.


Nikol Gřešková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Specializovanou prodejnou se rozumí prodejna zaměřená na jednotlivé druhy zboží (např. ovoce a zelenina, pekárna, masna, rybárna, a pod.) Malou samoobsluhou se rozumí malá jednota (typu Hruška, Coop) nebo večerka.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete potraviny v biokvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 2, ano, občasotázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas3152,54 %52,54 %  
ne2237,29 %37,29 %  
ano, pravidelně610,17 %10,17 %  

Graf

2. Jaké druhy potravin nakupujete v biokvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovoce a zeleninu2464,86 %40,68 %  
jogurty1848,65 %30,51 %  
džusy a šťávy1745,95 %28,81 %  
pochutiny (sladkosti, slané krekry, a pod.)1335,14 %22,03 %  
jiné1129,73 %18,64 %  
vejce1129,73 %18,64 %  
mléko a sýry1129,73 %18,64 %  
těstoviny, luštěniny924,32 %15,25 %  
maso, ryby718,92 %11,86 %  
pečivo410,81 %6,78 %  

Graf

3. Proč nenakupujete potraviny v biokvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřím, že jsou kvalitnější1881,82 %30,51 %  
jsou drahé1463,64 %23,73 %  
nevěřím, že nejsou požity chemické látky a pesticidy940,91 %15,25 %  
nevěřím, že jsou čerstvé313,64 %5,08 %  
jiné29,09 %3,39 %  
jejich horší dostupnost14,55 %1,69 %  

Graf

4. Kde nejčastěji nakupujete biopotraviny? Vyberte maximálně 2 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v supermarketu2362,16 %38,98 %  
v bio potravinách / zdravé výživě2054,05 %33,9 %  
ve specializované prodejně924,32 %15,25 %  
sám si pěstuji616,22 %10,17 %  
na trhu616,22 %10,17 %  
jiné25,41 %3,39 %  
v samoobsluze25,41 %3,39 %  

Graf

5. Proč nakupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou zdravější1848,65 %30,51 %  
jsou kvalitnější1745,95 %28,81 %  
jsou chutnější1540,54 %25,42 %  
podporují ekologické zemědělství1437,84 %23,73 %  
je to můj životní styl718,92 %11,86 %  
jiné513,51 %8,47 %  
držím dietu38,11 %5,08 %  
je to moderní25,41 %3,39 %  
pro děti12,7 %1,69 %  

Graf

6. Biopotraviny nakupujete pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celou rodinu2259,46 %37,29 %  
sebe1848,65 %30,51 %  
jiné12,7 %1,69 %  

Graf

7. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4983,05 %83,05 %  
muž1016,95 %16,95 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let4067,8 %67,8 %  
27 - 35 let813,56 %13,56 %  
36 - 49 let58,47 %8,47 %  
do 18 let46,78 %6,78 %  
50 - 65 let23,39 %3,39 %  

Graf

9. Velikost Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.001 - 50.000 obyvatel1932,2 %32,2 %  
nad 150.000 obyvatel1728,81 %28,81 %  
do 5.000 obyvatel1118,64 %18,64 %  
50.001 - 150.000 obyvatel1016,95 %16,95 %  
5.001 - 10.000 obyvatel23,39 %3,39 %  

Graf

10. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1728,81 %28,81 %  
Olomoucký kraj915,25 %15,25 %  
Ústecký kraj58,47 %8,47 %  
Jihomoravský kraj58,47 %8,47 %  
Středočeský kraj46,78 %6,78 %  
Moravskoslezský kraj46,78 %6,78 %  
Královéhradecký kraj35,08 %5,08 %  
Jihočeský kraj35,08 %5,08 %  
Ostravský kraj23,39 %3,39 %  
Pardubický kraj23,39 %3,39 %  
Plzeňský kraj23,39 %3,39 %  
Brněnský kraj11,69 %1,69 %  
Zlínský kraj11,69 %1,69 %  
Vysočina11,69 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Nakupujete potraviny v biokvalitě?

 • odpověď ano, občas:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v supermarketu na otázku 4. Kde nejčastěji nakupujete biopotraviny? Vyberte maximálně 2 možnosti.
 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsou drahé na otázku 3. Proč nenakupujete potraviny v biokvalitě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevěřím, že jsou kvalitnější na otázku 3. Proč nenakupujete potraviny v biokvalitě?

9. Velikost Vašeho bydliště:

 • odpověď nad 150.000 obyvatel:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 10. Místo bydliště:

10. Místo bydliště:

 • odpověď Praha:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 150.000 obyvatel na otázku 9. Velikost Vašeho bydliště:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete potraviny v biokvalitě?

2. Jaké druhy potravin nakupujete v biokvalitě?

3. Proč nenakupujete potraviny v biokvalitě?

4. Kde nejčastěji nakupujete biopotraviny? Vyberte maximálně 2 možnosti.

5. Proč nakupujete biopotraviny?

6. Biopotraviny nakupujete pro:

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Velikost Vašeho bydliště:

10. Místo bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete potraviny v biokvalitě?

2. Jaké druhy potravin nakupujete v biokvalitě?

3. Proč nenakupujete potraviny v biokvalitě?

4. Kde nejčastěji nakupujete biopotraviny? Vyberte maximálně 2 možnosti.

5. Proč nakupujete biopotraviny?

6. Biopotraviny nakupujete pro:

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Velikost Vašeho bydliště:

10. Místo bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gřešková, N.Nakupování biopotravin (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25768.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.