Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Suzan Rustamová
Šetření:11. 11. 2012 - 23. 11. 2012
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):29 / 25.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění anonymního dotazníku pro svou seminární práci na téma "Motivace zaměstnanců".

Moc děkuji za Váš čas a ochotu

Odpovědi respondentů

1. Podnik, ve kterém pracujete je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký (nad 501 zaměstanců)1647,06 %47,06 %  
malý (do 100 zaměstnanců)1132,35 %32,35 %  
střední (101 - 500 zaměstnanců)720,59 %20,59 %  

Graf

2. Podnik, ve kterém pracujete je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní společnost1852,94 %52,94 %  
státní podnik823,53 %23,53 %  
živnostník514,71 %14,71 %  
nezisková organizace12,94 %2,94 %  
a.s.12,94 %2,94 %  
akciová společnost12,94 %2,94 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete u nynějšího zaměstnavatele (v letech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2617,65 %17,65 %  
1514,71 %14,71 %  
438,82 %8,82 %  
725,88 %5,88 %  
1025,88 %5,88 %  
525,88 %5,88 %  
325,88 %5,88 %  
5.512,94 %2,94 %  
612,94 %2,94 %  
2012,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 11
9
2.5
38
8
13
1.5
0.5
19
926,47 %26,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.45
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:24.59
Směrodatná odchylka:4.96
Medián:4
Modus:2

Graf

4. Plánujete setrvat v současném zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %79,41 %  
ne720,59 %20,59 %  

Graf

5. Pokud ne, uveďte důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- necítím se zde dobře - už se nerozvíjím - málo peněž - hlavně kvůli vedení

nepružná pracovní doba, dlouhá dojezdová vzdálenost, takže pro matku se dvěmi dětmi naprosto nevyhovující.

stěhování

velmi nepříjemné a nepřátelské prostředí, absolutně žádná úcta k zaměstnanci

6. Jste spokojen se se svou pracovní pozicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a1750 %50 %  
Ano velmi720,59 %20,59 %  
Spíše nespokojen/a617,65 %17,65 %  
Ne411,76 %11,76 %  

Graf

7. Má Váš zaměstnavatel propracovaný motivační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2058,82 %58,82 %  
ano823,53 %23,53 %  
nevím617,65 %17,65 %  

Graf

8. Jste s tímto motivačním systémem spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nespokojen/a1338,24 %38,24 %  
spíše nespokojen/a1132,35 %32,35 %  
spíše spokojen/a823,53 %23,53 %  
ano velmi25,88 %5,88 %  

Graf

9. Funguje ve Vaší společnosti spravedlivý systém odměňování tzv. rovné příležitosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2264,71 %64,71 %  
nevím617,65 %17,65 %  
ano617,65 %17,65 %  

Graf

10. Jaký druh motivace je pro Vás důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hmotná (plat, benefity)3294,12 %94,12 %  
nehmotná (pochvala, uznání)25,88 %5,88 %  

Graf

11. Zaškrtněte jaké benefity Vám zaměstnavatel poskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na stravování/ stravenky2161,76 %61,76 %  
dodatkovou dovolenou (dovolená delší než 4 týdny/ rok)1955,88 %55,88 %  
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění1338,24 %38,24 %  
možnost vzdělávání se1132,35 %32,35 %  
pružná pracovní doba926,47 %26,47 %  
dárkové poukazy (flexi, relax passy)411,76 %11,76 %  
žádné38,82 %8,82 %  
slevy na produkty firmy38,82 %8,82 %  
příspěvek na dovolenou25,88 %5,88 %  
- příspěvek na PF jen 450,-12,94 %2,94 %  

Graf

12. Jaké benefity jsou pro Vás důležité a uvítal/ a byste je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dodatkovou dovolenou (dovolená delší než 4 týdny/ rok)1750 %50 %  
příspěvek na dovolenou1647,06 %47,06 %  
příspěvek na stravování/ stravenky1647,06 %47,06 %  
pružná pracovní doba1544,12 %44,12 %  
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění1544,12 %44,12 %  
možnost vzdělávání se1441,18 %41,18 %  
dárkové poukazy (flexi, relax passy)1235,29 %35,29 %  
slevy na produkty firmy617,65 %17,65 %  
peníze25,88 %5,88 %  
odměny12,94 %2,94 %  
příspěvek na tábor nebo ŠvP12,94 %2,94 %  

Graf

13. Jaký druh vzdělávání Vám zaměstnavatel poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné kurzy a školení1338,24 %38,24 %  
výuka jazyků1338,24 %38,24 %  
žádné1235,29 %35,29 %  
certifikace v oboru411,76 %11,76 %  
přesně nevím12,94 %2,94 %  
vzdělávám se sama12,94 %2,94 %  

Graf

14. Jaký druh vzdělávání byste uvítal/ a ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné kurzy a školení2161,76 %61,76 %  
jazykové vzdělávání2161,76 %61,76 %  
certifikaci v oboru1647,06 %47,06 %  

Graf

15. Poskytuje Vám zaměstnavatel další výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2676,47 %76,47 %  
Ano823,53 %23,53 %  

Graf

16. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mobilní telefon1058,82 %29,41 %  
nápoje na pracovišti1058,82 %29,41 %  
notebook529,41 %14,71 %  
automobil i k os.účelům211,76 %5,88 %  
nic15,88 %2,94 %  
vůbec nic15,88 %2,94 %  

Graf

17. Je u Vás ve firmě prováděno hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2161,76 %61,76 %  
ne1338,24 %38,24 %  

Graf

18. Pokud ano, podílíte se na něm i Vy osobně tzv. sebehodnocením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %32,35 %  
ano1047,62 %29,41 %  

Graf

19. Teď se, prosím, zamyslete a ohodnoťte jak jste spokojen s následujícím (hodnoceno jako ve škole 1- velmi spokojen, 3- nevím, 5- nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přístup Vašeho nadřízeného k Vám2.8242.145
hodnocení nadřízeným3.0291.558
předávání informací od nadřízených k Vám3.2061.575
komunikace uvnitř společnosti3.2351.415
pracovní koletiv2.3241.219
platové ohodnocení3.2941.325
benefity3.1181.339
možnost sebevzdělávání3.4121.713
uznání a pochvala od nadřízených3.4711.426
možnost osobního a profesního rozvoje3.6471.64
atmosféra na pracovišti2.7351.312
pracovní doba2.7061.502
vybavení pracovními pomůckami2.51.485
náplň práce2.51.132
množství pracovních úkolů2.7351.018
organizace práce ve společnosti2.9711.44

Graf

20. Zajímá se vedení společnosti o spokojenost zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 22, nevímotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1441,18 %41,18 %  
nevím1132,35 %32,35 %  
ano926,47 %26,47 %  

Graf

21. Pokud ano, jakým způsobem (krátce napište zda dotazník či jiným způsobem)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dotázání se

dotazník,pohovor

Dotazníkem

lll

pravidelné čtvrtletní pohovory s nadřízeným

pravidelné meetingy

22. Jsou ve Vaší firmě obvyklé mimopracovní aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1955,88 %55,88 %  
ano1544,12 %44,12 %  

Graf

23. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vánoční, narozeninové akce1178,57 %32,35 %  
teambuilding964,29 %26,47 %  
hory17,14 %2,94 %  

Graf

24. Dochází u Vás ve firmě k pravidelnému navyšování mzdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2369,7 %67,65 %  
ano515,15 %14,71 %  
nevím515,15 %14,71 %  

Graf

25. Myslíte si, že dostatečná motivace zvyšuje výkon?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2985,29 %85,29 %  
nevím38,82 %8,82 %  
ne25,88 %5,88 %  

Graf

26. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2882,35 %82,35 %  
muž617,65 %17,65 %  

Graf

27. Vaše vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou2264,71 %64,71 %  
vysokoškolské720,59 %20,59 %  
vyšší odborné411,76 %11,76 %  
střední odborné bez maturity12,94 %2,94 %  

Graf

28. Pracujete na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [HPPotázka č. 29, Zkrácený úvazekotázka č. 29, Brigádaotázka č. 29, ŽL (s výhodami zamstnance)otázka č. 29, jiné, uveďteotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HPP2882,35 %82,35 %  
Brigáda38,82 %8,82 %  
ŽL (s výhodami zamstnance)25,88 %5,88 %  
jiné, uveďte12,94 %2,94 %  

Graf

29. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 301338,24 %38,24 %  
31 - 401132,35 %32,35 %  
41 - 50823,53 %23,53 %  
51 a více25,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rustamová, S.Motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25856.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.