Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života

Kvalita života

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mario Lezovic
Šetření:23. 04. 2009 - 18. 06. 2009
Počet respondentů:224
Počet otázek (max/průměr):32 / 32.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pán, vážená pani,
rád by som Vás požiadal o spoluprácu na príprave špecializačnej záverečnej práce na tému „Kvalita života“ vyplnením priloženého dotazníka.
Kvalita života, znamená životnú pohodu, je to situácia, keď človeku nič nechýba v žiadnom smere, alebo svoju situáciu sám vníma pozitívne ako životnú pohodu, napríklad v závislosti na kultúre. Kvalita života sa stala kľúčovou oblasťou pre výskumy, zameriavajúce sa na behaviorálnu a sociálnu oblasť života seniorov.
Cieľom mojej práce je posúdenie kvality života, kde chcem zistiť, ako ľudia hodnotia kľúčové oblasti svojho života, tzn. ako sú pre nich tieto oblasti dôležité a ako sú s nimi spokojní.

 

Odpovědi respondentů

1. Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá12153,78 %54,02 %  
ani zle ani dobre5524,44 %24,55 %  
veľmi dobrá3013,33 %13,39 %  
zlá156,67 %6,7 %  
veľmi zlá41,78 %1,79 %  

Graf

2. Ako ste spokojný so svojím zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný11249,78 %50 %  
ani spokojný ani nespokojný4017,78 %17,86 %  
nespokojný3314,67 %14,73 %  
veľmi spokojný3113,78 %13,84 %  
veľmi nespokojný94 %4,02 %  

Graf

3. V akom rozsahu cítite, že fyzická bolesť znemožňuje robiť to, čo potrebujete robiť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec nie8336,89 %37,05 %  
trochu6428,44 %28,57 %  
mierne5524,44 %24,55 %  
áno, veľmi219,33 %9,38 %  
maximálne20,89 %0,89 %  

Graf

4. Nakoľko potrebujete nejakú lekársku starostlivosť, aby ste mohli fungovať vo svojom každodennom živote?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec nie12053,33 %53,57 %  
trochu6227,56 %27,68 %  
mierne3415,11 %15,18 %  
áno, veľmi94 %4,02 %  

Graf

5. Nakoľko sa Vám páči život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, veľmi10948,44 %48,66 %  
maximálne5022,22 %22,32 %  
mierne4118,22 %18,3 %  
trochu177,56 %7,59 %  
vôbec nie83,56 %3,57 %  

Graf

6. Nakoľko považujete svoj život za zmysluplný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, veľmi8537,78 %37,95 %  
mierne5725,33 %25,45 %  
maximálne3917,33 %17,41 %  
vôbec nie2310,22 %10,27 %  
trochu219,33 %9,38 %  

Graf

7. Ako dobre sa dokážete sústrediť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, veľmi9642,67 %42,86 %  
mierne7432,89 %33,04 %  
maximálne2812,44 %12,5 %  
trochu2511,11 %11,16 %  
vôbec nie20,89 %0,89 %  

Graf

8. Ako bezpečne sa cítite vo svojom každodennom živote?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, veľmi10144,89 %45,09 %  
mierne6729,78 %29,91 %  
maximálne3113,78 %13,84 %  
trochu177,56 %7,59 %  
vôbec nie94 %4,02 %  

Graf

9. Aké zdravé je Vaše životné prostredie (fyzické)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mierne9341,33 %41,52 %  
áno, veľmi7633,78 %33,93 %  
trochu2712 %12,05 %  
maximálne177,56 %7,59 %  
vôbec nie125,33 %5,36 %  

Graf

10. Máte dostatok energie na každodenný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou áno11450,67 %50,89 %  
stredne5022,22 %22,32 %  
skôr nie2511,11 %11,16 %  
úplne2511,11 %11,16 %  
vôbec nie114,89 %4,91 %  

Graf

11. Ste schopný prijať svoj fyzický výzor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou áno10446,22 %46,43 %  
stredne6830,22 %30,36 %  
úplne3214,22 %14,29 %  
skôr nie177,56 %7,59 %  
vôbec nie41,78 %1,79 %  

Graf

12. Máte dostatok peňazí na uspokojovanie svojich potrieb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredne7633,78 %33,93 %  
väčšinou áno7432,89 %33,04 %  
skôr nie4419,56 %19,64 %  
vôbec nie177,56 %7,59 %  
úplne146,22 %6,25 %  

Graf

13. Nakoľko dostupné sú pre Vás informácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou áno12053,33 %53,57 %  
úplne7533,33 %33,48 %  
stredne2410,67 %10,71 %  
skôr nie62,67 %2,68 %  

Graf

14. V akom rozsahu máte príležitosti na voľno časové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou áno8839,11 %39,29 %  
stredne7633,78 %33,93 %  
úplne2912,89 %12,95 %  
skôr nie2712 %12,05 %  
vôbec nie52,22 %2,23 %  

Graf

15. Nakoľko sa viete dostať v priestore k tomu, čo potrebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobre12254,22 %54,46 %  
ani dobre ani zle5323,56 %23,66 %  
veľmi dobre4017,78 %17,86 %  
zle94 %4,02 %  
veľmi zle10,44 %0,45 %  

Graf

16. Nakoľko ste spokojný so svojím spánkom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný9843,56 %43,75 %  
veľmi spokojný4319,11 %19,2 %  
ani nespokojný ani spokojný4218,67 %18,75 %  
nespokojný3113,78 %13,84 %  
veľmi nespokojný114,89 %4,91 %  

Graf

17. Nakoľko spokojný ste s tým, ako môžete vykonávať svoje každodenné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný12656 %56,25 %  
ani nespokojný ani spokojný4720,89 %20,98 %  
veľmi spokojný2611,56 %11,61 %  
nespokojný229,78 %9,82 %  
veľmi nespokojný41,78 %1,79 %  

Graf

18. Nakoľko ste spokojný s Vašou pracovnou kapacitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný8236,44 %36,61 %  
ani nespokojný ani spokojný7432,89 %33,04 %  
nespokojný3616 %16,07 %  
veľmi spokojný219,33 %9,38 %  
veľmi nespokojný125,33 %5,36 %  

Graf

19. Nakoľko ste spokojný so sebou samým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani nespokojný ani spokojný8537,78 %37,95 %  
spokojný7332,44 %32,59 %  
nespokojný3113,78 %13,84 %  
veľmi spokojný229,78 %9,82 %  
veľmi nespokojný146,22 %6,25 %  

Graf

20. Nakoľko ste spokojný s Vašimi osobnými vzťahmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný8336,89 %37,05 %  
ani nespokojný ani spokojný5223,11 %23,21 %  
nespokojný4017,78 %17,86 %  
veľmi spokojný3113,78 %13,84 %  
veľmi nespokojný198,44 %8,48 %  

Graf

21. Nakoľko ste spokojný so svojím sexuálnym životom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný6227,56 %27,68 %  
ani nespokojný ani spokojný5424 %24,11 %  
nespokojný4620,44 %20,54 %  
veľmi spokojný3415,11 %15,18 %  
veľmi nespokojný2912,89 %12,95 %  

Graf

22. Nakoľko ste spokojný s podporou, ktorú dostávate od svojich priateľov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný9140,44 %40,63 %  
veľmi spokojný5323,56 %23,66 %  
ani nespokojný ani spokojný5122,67 %22,77 %  
nespokojný208,89 %8,93 %  
veľmi nespokojný104,44 %4,46 %  

Graf

23. Nakoľko ste spokojný s podmienkami miesta, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný8839,11 %39,29 %  
veľmi spokojný4821,33 %21,43 %  
nespokojný3917,33 %17,41 %  
ani nespokojný ani spokojný3917,33 %17,41 %  
veľmi nespokojný114,89 %4,91 %  

Graf

24. Nakoľko ste pokojný s tým, aký máte prístup k zdravotníckym službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný11249,78 %50 %  
ani nespokojný ani spokojný5424 %24,11 %  
veľmi spokojný4319,11 %19,2 %  
nespokojný94 %4,02 %  
veľmi nespokojný73,11 %3,13 %  

Graf

25. Nakoľko ste spokojný so svojou dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný8839,11 %39,29 %  
ani nespokojný ani spokojný4821,33 %21,43 %  
veľmi spokojný4319,11 %19,2 %  
nespokojný4017,78 %17,86 %  
veľmi nespokojný62,67 %2,68 %  

Graf

26. Ako často máte negatívne pocity ako je smutná nálada, zúfalstvo, úzkosť, depresia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy8839,11 %39,29 %  
stredne5926,22 %26,34 %  
celkom často5022,22 %22,32 %  
stále208,89 %8,93 %  
nikdy83,56 %3,57 %  

Graf

27. Pohlavie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16774,55 %74,55 %  
muž5725,45 %25,45 %  

Graf

28. Vek?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212410,67 %10,71 %  
172310,22 %10,27 %  
22177,56 %7,59 %  
16177,56 %7,59 %  
23167,11 %7,14 %  
15125,33 %5,36 %  
20125,33 %5,36 %  
24114,89 %4,91 %  
19104,44 %4,46 %  
2694 %4,02 %  
ostatní odpovědi 25
27
30
18
28
32
37
31
29
14
33
12
34
54
47
40
13
35
1977
36
39
61
41
43
46
45
57
42
67
58
48
7432,89 %33,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.82
Minimum:15
Maximum:45
Variační rozpětí:30
Rozptyl:38.24
Směrodatná odchylka:6.18
Medián:22
Modus:21

Graf

29. Aké najvyššie vzdelanie máte ukončené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredné s maturitou8939,56 %39,73 %  
základné6629,33 %29,46 %  
vysokoškolské6127,11 %27,23 %  
stredné bez maturity94 %4,02 %  

Graf

30. Aký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slobodný19385,78 %86,16 %  
ženatý/vydatá2611,56 %11,61 %  
rozvedený/á62,67 %2,68 %  

Graf

31. Aký je Váš zdravotný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý10647,11 %47,32 %  
veľmi dobrý7432,89 %33,04 %  
ani zlý ani dobrý3013,33 %13,39 %  
zlý156,67 %6,7 %  

Graf

32. Ste v súčasnosti chorý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18280,89 %81,25 %  
ano4319,11 %19,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

29. Aké najvyššie vzdelanie máte ukončené?

  • odpověď základné:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 12 - 17 > na otázku 28. Vek?

31. Aký je Váš zdravotný stav

  • odpověď veľmi dobrý:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi veľmi spokojný na otázku 2. Ako ste spokojný so svojím zdravím?

32. Ste v súčasnosti chorý?

  • odpověď ano:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlý na otázku 31. Aký je Váš zdravotný stav

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?

2. Ako ste spokojný so svojím zdravím?

3. V akom rozsahu cítite, že fyzická bolesť znemožňuje robiť to, čo potrebujete robiť?

4. Nakoľko potrebujete nejakú lekársku starostlivosť, aby ste mohli fungovať vo svojom každodennom živote?

5. Nakoľko sa Vám páči život?

6. Nakoľko považujete svoj život za zmysluplný?

7. Ako dobre sa dokážete sústrediť?

8. Ako bezpečne sa cítite vo svojom každodennom živote?

9. Aké zdravé je Vaše životné prostredie (fyzické)?

10. Máte dostatok energie na každodenný život?

11. Ste schopný prijať svoj fyzický výzor?

12. Máte dostatok peňazí na uspokojovanie svojich potrieb?

13. Nakoľko dostupné sú pre Vás informácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život?

14. V akom rozsahu máte príležitosti na voľno časové aktivity?

15. Nakoľko sa viete dostať v priestore k tomu, čo potrebujete?

16. Nakoľko ste spokojný so svojím spánkom?

17. Nakoľko spokojný ste s tým, ako môžete vykonávať svoje každodenné činnosti?

18. Nakoľko ste spokojný s Vašou pracovnou kapacitou?

19. Nakoľko ste spokojný so sebou samým?

20. Nakoľko ste spokojný s Vašimi osobnými vzťahmi?

21. Nakoľko ste spokojný so svojím sexuálnym životom?

22. Nakoľko ste spokojný s podporou, ktorú dostávate od svojich priateľov?

23. Nakoľko ste spokojný s podmienkami miesta, kde žijete?

24. Nakoľko ste pokojný s tým, aký máte prístup k zdravotníckym službám?

25. Nakoľko ste spokojný so svojou dopravou?

26. Ako často máte negatívne pocity ako je smutná nálada, zúfalstvo, úzkosť, depresia?

27. Pohlavie?

28. Vek?

29. Aké najvyššie vzdelanie máte ukončené?

30. Aký je Váš rodinný stav?

31. Aký je Váš zdravotný stav

32. Ste v súčasnosti chorý?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?

2. Ako ste spokojný so svojím zdravím?

3. V akom rozsahu cítite, že fyzická bolesť znemožňuje robiť to, čo potrebujete robiť?

4. Nakoľko potrebujete nejakú lekársku starostlivosť, aby ste mohli fungovať vo svojom každodennom živote?

5. Nakoľko sa Vám páči život?

6. Nakoľko považujete svoj život za zmysluplný?

7. Ako dobre sa dokážete sústrediť?

8. Ako bezpečne sa cítite vo svojom každodennom živote?

9. Aké zdravé je Vaše životné prostredie (fyzické)?

10. Máte dostatok energie na každodenný život?

11. Ste schopný prijať svoj fyzický výzor?

12. Máte dostatok peňazí na uspokojovanie svojich potrieb?

13. Nakoľko dostupné sú pre Vás informácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život?

14. V akom rozsahu máte príležitosti na voľno časové aktivity?

15. Nakoľko sa viete dostať v priestore k tomu, čo potrebujete?

16. Nakoľko ste spokojný so svojím spánkom?

17. Nakoľko spokojný ste s tým, ako môžete vykonávať svoje každodenné činnosti?

18. Nakoľko ste spokojný s Vašou pracovnou kapacitou?

19. Nakoľko ste spokojný so sebou samým?

20. Nakoľko ste spokojný s Vašimi osobnými vzťahmi?

21. Nakoľko ste spokojný so svojím sexuálnym životom?

22. Nakoľko ste spokojný s podporou, ktorú dostávate od svojich priateľov?

23. Nakoľko ste spokojný s podmienkami miesta, kde žijete?

24. Nakoľko ste pokojný s tým, aký máte prístup k zdravotníckym službám?

25. Nakoľko ste spokojný so svojou dopravou?

26. Ako často máte negatívne pocity ako je smutná nálada, zúfalstvo, úzkosť, depresia?

27. Pohlavie?

28. Vek?

29. Aké najvyššie vzdelanie máte ukončené?

30. Aký je Váš rodinný stav?

31. Aký je Váš zdravotný stav

32. Ste v súčasnosti chorý?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lezovic, M.Kvalita života (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2596.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.