Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šťastná
Šetření:18. 11. 2012 - 14. 12. 2012
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):20 / 20.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,
dovoluji si Vás oslovit se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, jenž je součástí diplomové práce. Cílem práce je: zjistit významnost jednotlivých psychologických, ekonomických a sociologických činitelů nezaměstnanosti a dále zjistit jaké jsou zkušenosti s Úřadem práce.

V případě Vaší potřeby mne můžete kontaktovat, ráda Vaše dotazy zodpovím.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10566,04 %66,46 %  
muž5433,96 %34,18 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let5635,22 %35,44 %  
30 - 40 let4930,82 %31,01 %  
40 – 50 let3119,5 %19,62 %  
50 a více let2113,21 %13,29 %  
do 20 let21,26 %1,27 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8251,57 %51,9 %  
střední odborné (SOŠ, SOU)4528,3 %28,48 %  
střední všeobecné (gymnázium)1911,95 %12,03 %  
vyšší odborné (VOŠ)85,03 %5,06 %  
základní53,14 %3,16 %  

Graf

4. Máte zkušenost s nezaměstnaností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9358,49 %58,86 %  
ne6641,51 %41,77 %  

Graf

5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu se vyjadřit5937,11 %37,34 %  
měl (a) jsem strach o svou budoucnost5735,85 %36,08 %  
stres4628,93 %29,11 %  
nepřekvapilo mě to3622,64 %22,78 %  
šok1710,69 %10,76 %  
rezignace74,4 %4,43 %  

Graf

6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlišná životní úroveň9962,26 %62,66 %  
seberealizace člověka9056,6 %56,96 %  
vyšší kvalita života5735,85 %36,08 %  
využití času4729,56 %29,75 %  
nemohu se vyjádřit138,18 %8,23 %  

Graf

7. Co je podle Vás na nezaměstnanosti nejhorší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální, psychologické a zdravotní důsledky11069,18 %69,62 %  
snížení životní úrovně9660,38 %60,76 %  
statut nezaměstnaného6440,25 %40,51 %  
mnoho volného času138,18 %8,23 %  
nemohu se vyjádřit74,4 %4,43 %  

Graf

8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovlivnila ji k horšímu6037,74 %37,97 %  
nemohu se vyjádřit5836,48 %36,71 %  
situaci jsem řešil (a) příležitostnou brigádou2012,58 %12,66 %  
neovlivnila ji1811,32 %11,39 %  
musel (a) jsem situaci řešit půjčkou od rodiny31,89 %1,9 %  

Graf

9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu se vyjádřit5433,96 %34,18 %  
určitě ano4628,93 %29,11 %  
spíše ano3018,87 %18,99 %  
spíše ne1911,95 %12,03 %  
určitě ne63,77 %3,8 %  
nevím42,52 %2,53 %  

Graf

10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7345,91 %46,2 %  
nemohu se vyjádřit5232,7 %32,91 %  
spíše ano2515,72 %15,82 %  
nevím95,66 %5,7 %  

Graf

11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8855,35 %55,7 %  
nemohu se vyjádřit5534,59 %34,81 %  
spíše ne74,4 %4,43 %  
tajil (a) jsem svůj stav, styděl (a) jsem se74,4 %4,43 %  
nevím21,26 %1,27 %  

Graf

12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu se vyjádřit6440,25 %40,51 %  
do 1- 3 měsíců4628,93 %29,11 %  
do 3- 6 měsíců2918,24 %18,35 %  
déle116,92 %6,96 %  
do 6 – 12 měsíců95,66 %5,7 %  

Graf

13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám (a)7144,65 %44,94 %  
nemohu se vyjádřit5031,45 %31,65 %  
pomohlo mi doporučení mých přátel2616,35 %16,46 %  
pomohl mi Úřad práce63,77 %3,8 %  
pomohla mi personální agentura63,77 %3,8 %  

Graf

14. V případě ztráty zaměstnání jste ochoten (a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnit profesi11169,81 %70,25 %  
dojíždět za prací9358,49 %58,86 %  
pracovat za nižší mzdu6238,99 %39,24 %  
přijmout méně kvalifikovanou práci5937,11 %37,34 %  
přestěhovat se2314,47 %14,56 %  

Graf

15. Jak jste bojoval (a) proti nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu se vyjádřit7044,03 %44,3 %  
začal (a) jsem studovat3622,64 %22,78 %  
nedělal (a) jsem nic3119,5 %19,62 %  
absolvoval (a) jsem odborný kurz2213,84 %13,92 %  
rekvalifikací2012,58 %12,66 %  

Graf

16. Máte zkušenost s Úřadem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7748,43 %48,73 %  
nikdy jsem tuto instituci nenavštívil (a)5534,59 %34,81 %  
spíše ne2716,98 %17,09 %  

Graf

17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost6037,74 %37,97 %  
spíše negativně5031,45 %31,65 %  
spíše pozitivně3119,5 %19,62 %  
nevím1811,32 %11,39 %  

Graf

18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu se vyjádřit6641,51 %41,77 %  
určitě ne5333,33 %33,54 %  
spíše ne2314,47 %14,56 %  
spíše ano127,55 %7,59 %  
určitě ano53,14 %3,16 %  

Graf

19. Jaký je podle Vás postoj lidí k Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatný8654,09 %54,43 %  
spíše dobrý4528,3 %28,48 %  
určitě špatný2314,47 %14,56 %  
určitě dobrý53,14 %3,16 %  

Graf

20. Co by mohl Úřad práce směrem k nezaměstnaným zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšit možnost individuálního poradenství11572,33 %72,78 %  
nabízet odbornou psychologickou pomoc6037,74 %37,97 %  
kvalifikovat své zaměstnance5937,11 %37,34 %  
nevím2213,84 %13,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte zkušenost s nezaměstnaností?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedělal (a) jsem nic na otázku 15. Jak jste bojoval (a) proti nezaměstnanosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše pozitivně na otázku 17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 16. Máte zkušenost s Úřadem práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřekvapilo mě to na otázku 5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ovlivnila ji k horšímu na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše negativně na otázku 17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjadřit na otázku 5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?

5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

 • odpověď nemohu se vyjadřit:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?

8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjadřit na otázku 5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?

10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
 • odpověď spíše ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjadřit na otázku 5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?
 • odpověď spíše ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše pozitivně na otázku 17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjadřit na otázku 5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

16. Máte zkušenost s Úřadem práce?

 • odpověď spíše ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše pozitivně na otázku 17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?

18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?

 • odpověď nemohu se vyjádřit:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu se vyjádřit na otázku 8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví :

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Máte zkušenost s nezaměstnaností?

5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?

7. Co je podle Vás na nezaměstnanosti nejhorší?

8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?

9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?

11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?

12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?

13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?

14. V případě ztráty zaměstnání jste ochoten (a):

15. Jak jste bojoval (a) proti nezaměstnanosti?

16. Máte zkušenost s Úřadem práce?

17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?

18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?

19. Jaký je podle Vás postoj lidí k Úřadu práce?

20. Co by mohl Úřad práce směrem k nezaměstnaným zlepšit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví :

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Máte zkušenost s nezaměstnaností?

5. Jaká byla Vaše reakce na skutečnost, že jste nezaměstnaný (á)?

6. V čem vnímáte hlavní rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými?

7. Co je podle Vás na nezaměstnanosti nejhorší?

8. Jak ovlivnila nezaměstnanost Vaši finanční situaci?

9. Ovlivnila ztráta práce Váš psychický stav?

10. Ovlivnila nezaměstnanost Váš zdravotní stav?

11. Věděli o Vašem stavu nezaměstnaného člověka Vaši přátelé?

12. Jak dlouho Vám trvalo najít nové zaměstnání?

13. Jakým způsobem jste práci našel (a)?

14. V případě ztráty zaměstnání jste ochoten (a):

15. Jak jste bojoval (a) proti nezaměstnanosti?

16. Máte zkušenost s Úřadem práce?

17. Jak hodnotíte přístup Úřadu práce?

18. Pomohl Vám Úřad práce při ztrátě zaměstnání?

19. Jaký je podle Vás postoj lidí k Úřadu práce?

20. Co by mohl Úřad práce směrem k nezaměstnaným zlepšit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastná, L.Nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26062.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.