Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců Městského úřadu

Spokojenost zaměstnanců Městského úřadu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hejdánková
Šetření:28. 04. 2009 - 05. 05. 2009
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):71 / 59.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení zaměstnanci Městského úřadu,

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování projektu, který si klade za cíl analyzovat spokojenost zaměstnanců státní správy. Na základě výsledků se pokusím navrhnout opatření, která by přispěla ke zvýšení Vaší pracovní spokojenosti.

Dotazník je zcela anonymní.

Vaše vedení se dozví pouze souhrnné výsledky průzkumu. V případě jakýchkoli otázek týkajících se obsahu nebo účelu dotazníku se na mne bez váhání obraťte.

 

V dotazníku se objevují 2 typy otázek. Na první typ odpovězte mírou souhlasu s daným výrokem pomocí stupnice: Souhlasím, Spíše souhlasím, Nevím, Spíše nesouhlasím, Nesouhlasím. Druhým typem otázek jsou tzv. otevřené otázky, ve kterých můžete sami vyjádřit své názory, pocity a postřehy. Neobávejte se být otevření (dotazník je zcela anonymní) přispějete tak ke zkvalitnění průzkumu a Vaše připomínky mohou přispět ke zlepšení pracovních podmínek.

Vyplnění dotazníku bude trvat maximálně 10 min.


Předem Vám děkuji za spolupráci!

Hana Hejdánková, studentka VŠE
hana.hejdankova@seznam.cz

 

Odpovědi respondentů

1. Jsem spokojen/a s obsahem mé práce

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %60 %  
spíše souhlasím125 %20 %  

Graf

2. Moje práce je zajímavá, pestrá a baví mě

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím480 %80 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

3. Jsem spokojen/a s mírou odpovědnosti, která odpovídá mé práci

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím480 %80 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

4. Požadavky na práci jsou mi jasné

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím240 %40 %  

Graf

5. Při práci mohu využít vlastní návrhy a myšlenky

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

6. Má práce je smysluplná a užitečná

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

7. Má práce klade vysoké nároky na odborné znalosti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

8. Má práce je psychicky náročná

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %60 %  
souhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

9. Co Vám nejvíce vadí na obsahu nebo charakteru Vaší práce (i více odpovědí) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

málo přehledu vedoucích pracovníků o práci podřízených

monotónost

10. Jsem spokojen/a s délkou pracovní doby

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

11. Jsem spokojen/a s rozvržením pracovní doby během týdne

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím240 %40 %  

Graf

12. Množství práce je nadměrné

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím250 %40 %  
spíše nesouhlasím125 %20 %  
nevím125 %20 %  

Graf

13. Mám dostatek času vykonávat práci pečlivě

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

14. Dobře rozumím zadání svých úkolů

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím240 %40 %  

Graf

15. Odbory mezi sebou dobře komunikují a spolupracují

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

16. Co byste změnil/a v organizaci práce na pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

pracovní dobu

17. Co Vám znesnadňuje a naopak ulehčuje Vaši práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Moji práci mi ulehčuje výborný kolektiv a sqělá domluva :-)

18. S pracovním prostředím jsem spokojen/a

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

19. Mám dostatek místa pro výkon své práce

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

20. Mám klid pro výkon své práce

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

21. Technické vybavení pracoviště je dobré

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

22. Osvětlení, vzduch, hluk a teplota na pracovišti jsou dobré

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

23. Práce mi způsobuje zdravotní problémy (bolesti zad, očí, hlavy)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

24. Místo výkonu práce je dobře dopravně dostupné

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

25. Co by přispělo k tomu, abyste se cítil/a na pracovišti lépe?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdybych byla za svou práci placena :-)

klimatizace, žaluzie

26. Jsem spokojen/a se vztahy na pracovišti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím480 %80 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

27. Kolegové jsou zároveň mými přáteli

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

28. Mezi kolegy panuje důvěra

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

29. Moji kolegové mi vždy rádi poradí, pomohou

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

30. Mezi kolegy dochází často ke konfliktům

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

31. Mezi kolegy máme problém s komunikací

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

32. Co je největším problémem ve vztahu s Vašimi spolupracovníky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

33. Se svým přímým nadřízeným jsem spokojen/a

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

34. Přímý nadřízený dokáže ocenit mou práci

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

35. Přímý nadřízený je vždy ochotný poradit

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

36. Komunikace s přímým nadřízeným je dobrá

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

37. Přímý nadřízený je spravedlivý

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %60 %  
nevím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

38. Přímý nadřízený má schopnosti k vedení podřízených

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

39. Přímý nadřízený má na mne příliš vysoké nároky

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

40. Přímý nadřízený bere v úvahu podněty podřízených

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

41. Vadí mi dvojí podřízenost (tajemník x starostka)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

42. Spolupráce se zastupiteli (členy výborů, komisí) je dobrá

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

43. V čem by se mohl zlepšit Váš přímý nadřízený?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

V komunikaci.

víc času na vysvětlení mých podnětů

44. Jaké jsou problémy ve spolupráci se zastupiteli(členy výborů, komisí)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

45. Jsem spokojen/a se systémem odměňování (tarif)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím240 %40 %  

Graf

46. Jsem spokojen/a s nárokovou výší platu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím240 %40 %  

Graf

47. Jsem spokojen/a s nenárokovou výší platu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

48. Systém odměňování je spravedlivý

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %60 %  
nesouhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

49. Můj plat odpovídá mým schopnostem

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %60 %  
spíše souhlasím125 %20 %  

Graf

50. Jsem spokojen/a se systémem zaměstnaneckých výhod

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

51. Můj plat je srovnatelný se mzdami v soukromé sféře

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4100 %80 %  

Graf

52. Odměnou za mou práci je i uznání od nadřízeného

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

53. Systém odměňování mě motivuje k vyššímu pracovnímu výkonu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %40 %  
spíše souhlasím250 %40 %  

Graf

54. Jaké zaměstnanecké výhody byste přivítal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

více volna

55. Co Vás motivuje k vyššímu pracovnímu výkonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

plat, bohužel mě tedy nemotivuje

Výborný kolektiv, výborné prostředí, zajímavá práce a prostě tak :-)

56. V organizaci mám možnost pracovního růstu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím480 %80 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

57. Organizace mi umožňuje dále se vzdělávat

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

58. Organizace mi umožňuje zapojit své myšlenky a přispět tak ke zlepšení práce úřadu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím240 %40 %  

Graf

59. Myslím, že v této organizaci budu pracovat i za 3 roky

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  
nevím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

60. Zvažuji změnu pracovního místa

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

61. Jsem hrdá/ý na to že pracuji v této organizaci

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

62. Svou práci bych doporučila svým známým

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %40 %  
spíše nesouhlasím125 %20 %  
souhlasím125 %20 %  

Graf

63. V jaké oblasti byste se chtěl/a dále vzdělávat, rozvíjet?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

64. Co je hlavním důvodem, proč pracujete právě na Městském úřadě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jelikož moje zaměstnání pod Městský úřad spadá

musím

65. Co by Vás přimělo k odchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

kolize času se školou

Nic - museli by mě vyhodit či být se mnou nespokojení :-)

66. Co je nejčastější důvod odchodu zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Netuším, pravděpodobně neznalost oboru?

plat

67. Co by mohlo nejvíce přispět ke zvýšení Vaší pracovní spokojenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nic, jsem se svojí prací maximálně spokojená

zvýšení platu

68. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena360 %60 %  
Muž240 %40 %  

Graf

69. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30375 %60 %  
41 - 50125 %20 %  

Graf

70. Dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské240 %40 %  
Střední s maturitou240 %40 %  
Základní120 %20 %  

Graf

71. Délka zaměstnání ve státní správě

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let250 %40 %  
nad 10 let125 %20 %  
0125 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hejdánková, H.Spokojenost zaměstnanců Městského úřadu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2611.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.