Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie

Eutanázie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Čehovská
Šetření:20. 11. 2012 - 23. 11. 2012
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3391,67 %91,67 %  
muž38,33 %8,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let2466,67 %66,67 %  
36-45 let513,89 %13,89 %  
26-35 let513,89 %13,89 %  
do 18 let12,78 %2,78 %  
46-55 let12,78 %2,78 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvýšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2569,44 %69,44 %  
vysokoškolské822,22 %22,22 %  
vyšší odborné25,56 %5,56 %  
základní12,78 %2,78 %  

Graf

4. Souhlasíte s legalizací eutanázie(tedy tzv.aktivní eutanázií) v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2569,44 %69,44 %  
ne616,67 %16,67 %  
nevím513,89 %13,89 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmem eutanázie (tedy tzv.aktivní eutanázie)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asistovaná sebevražda411,11 %11,11 %  
usmrcení trpícího člověka nevyléčitelnou nemocí za pomoci lékaře 12,78 %2,78 %  
odchod ze života za pomoci lékařů12,78 %2,78 %  
asistovaná sebevražda, podání "léku" nemocnému, který se již nechce nadále trápit12,78 %2,78 %  
těžce nemocný člověk je odpojen od nemocničního zařízení, tedy usmrcen, aby se už nemusel se svou bolestí déle trápit12,78 %2,78 %  
Vysvobození umírajícího člověka z bolesti, bezmocnosti, trápení.12,78 %2,78 %  
usmrcení na požádání12,78 %2,78 %  
rozhodnutí o odpojení přístrojů od pacienta12,78 %2,78 %  
nevím12,78 %2,78 %  
asistované ukončení života12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi smrt vyzadana pacientem dobrovolne
ukončení života lékařem po předchozím souhlasu pacienta/zákonného zástupce
Asistovaná sebevražda v případech, že zdravotní stav pacienta je natolik bezvýchodný a nepříjemný/bolestivý, že je pro něj lepší volbou nepokračovat v žití
dobrovolné ukončení života lékařským zákrokem za jasně daných pravidel
cílené usmrcení pomocí např. injekce, tedy ne pouhé vysazení léčby
Dobrovolné ukončení života pacienta za asistence lékaře.
ukončení života člověka na základě jeho přání prostřednictvím odborníka, zařízení k tomu určenému
ukončení života člověka, který evidentně nemá šanci na uzdravení a zbytečně se na světě trápí
ukončení života těžce nemocného pacienta na základě jeho rozhodnutí
ukončení života jedince (nevyléčitelně nemocného, přežívajícího jen díky lékům...) na jeho žádost za lékařského dohledu
Lékař, na žádost pacienta, aplikuje tomuto léčivo v takovém množství, že dojde k zástavě dechu a srdeční činnosti - ke stavu klinické smrti.
smrtící injekce
podání látky způsobující smrt podanou na přání umírajícího
Důstojná smrt
Podání látky těžce nemocnému pacientovi, po které zemře
usmrcení za daných podmínek
papírové povolení zemřít pro někoho kdo trpí a přeje si to
pomoc nevyléčitelně nemocných
-
vpravení smrtící látky pomocí injekce na žádost pacienta
usmrcení někoho, kdo není schopen normálně žít, na jeho žádost
možnost ukončení života pomocí asistence (léky,lékař...)
přirovnala bych to k utrácení zvířat když se trápí
2363,89 %63,89 % 

Graf

6. Napiště dva státy, ve kterých je eutanázie (tady tzv.aktivní eutanázie) povolena.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím822,22 %22,22 %  
Belgie, Nizozemsko25,56 %5,56 %  
Švýcarsko, Belgie25,56 %5,56 %  
Nizozemí, Belgie12,78 %2,78 %  
Belgie, Lucembursko12,78 %2,78 %  
Nizozemsko, Belgie12,78 %2,78 %  
Švýcarsko, některé členské USA12,78 %2,78 %  
Nizozemí, Austrálie12,78 %2,78 %  
Švédsko? nevím12,78 %2,78 %  
Belgie,Nizozemsko12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi Švýcarsko, druhý nevím. Holandsko?
USA, Śvýcarsko
USA, Norsko
Španělsko, USA
belgie, švýcarsko
Švýcarsko, Nizozemsko
Koninkrijk der Nederlanden, Koninkrijk België
USA
DÁNSKO
Norsko, Švédsko
Švýcarsko, ?
muslimské země
myslím,že v některých státech v usa,nevím kde přesně
Čína,Japonsko
-
Nizozemsko, Švýcarsko
Holandsko, Švýcarsko
1747,22 %47,22 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čehovská, K.Eutanázie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26131.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.