Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života

Kvalita života

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcel Doležal
Šetření:26. 11. 2012 - 03. 12. 2012
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě,

dotazník slouží k praktické části mé bakalářské práce. Jedná se o průzkum Kvality života v Kraji Vysočina, je proto určen jen pro její obyvatele.

 

Děkuji všem za jeho vyplňění

Odpovědi respondentů

1. Jsem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13374,3 %74,3 %  
muž4625,7 %25,7 %  

Graf

2. Můj věk je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 3514078,21 %78,21 %  
36 - 502212,29 %12,29 %  
do 20 let147,82 %7,82 %  
51 +31,68 %1,68 %  

Graf

3. Bydlím v okrese :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihlava8648,04 %48,04 %  
Třebíč3117,32 %17,32 %  
Havlíčkův Brod2111,73 %11,73 %  
Žďár nad Sázavou2111,73 %11,73 %  
Pelhřimov2011,17 %11,17 %  

Graf

4. Pracuji :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve svém okreseotázka č. 5, v jiném okreseotázka č. 5, mimo území ČRotázka č. 5, jsem nezaměstnaný nebo studentotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nezaměstnaný nebo student9553,07 %53,07 %  
ve svém okrese5932,96 %32,96 %  
v jiném okrese2212,29 %12,29 %  
mimo území ČR31,68 %1,68 %  

Graf

5. Jsem spokojený se svou prací a výdělkem :

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3440,48 %18,99 %  
spíše nesouhlasím2630,95 %14,53 %  
souhlasím1113,1 %6,15 %  
nesouhlasím910,71 %5,03 %  
nevím44,76 %2,23 %  

Graf

6. Pracovní příležitosti ve svém okrese považuji za :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musím vzít práci, která neodpovídá mé kvalifikaci, tedy i z jiného oboru4755,95 %26,26 %  
dostatečné, nemám problém najít práci2125 %11,73 %  
v okolí neseženu práci, dojíždím do jiného okresu1619,05 %8,94 %  

Graf

7. Jaká je ekonomická situace Vaší rodiny ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjmy mé rodiny jsou vyšší než výdaje9150,84 %50,84 %  
příjmy se rovnají výdajům, nic nenaspoříme8245,81 %45,81 %  
na živobytí si musíme půjčit63,35 %3,35 %  

Graf

8. Obáváte se v budoucnosti o svou rodinu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obávám se o svou práci, nebo se bojím další finanční krize9854,75 %54,75 %  
nepřemýšlím o těchto věcech4525,14 %25,14 %  
ne, má rodina je dostatečně zajištěna3620,11 %20,11 %  

Graf

9. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita11363,13 %63,13 %  
vysokoškolský diplom5631,28 %31,28 %  
výuční list95,03 %5,03 %  
základní10,56 %0,56 %  

Graf

10. Volby :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [účastním seotázka č. 12, neúčastním seotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastním se13273,74 %73,74 %  
neúčastním se4726,26 %26,26 %  

Graf

11. Voleb se neúčastním, protože :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím rozdíl při změně vedení3777,08 %20,67 %  
volby mě nezajímají1122,92 %6,15 %  

Graf

12. Obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zdravotnické služby2.430.524
školství2.4860.507
sociální zabezpečení (podpora při nezaměstnanosti, podpora při nemoci, mateřská podpora)2.9610.641
politická situace3.5030.473

Graf

13. Máte v okolí dostatek možností volnočasových aktivit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, chodím na veřejně zřizovaná sportoviště, kulturní akce pořádáné městem apod.11061,45 %61,45 %  
ve svém okolí nemám možnost, ale rád bych se zúčastnil4122,91 %22,91 %  
ne, nemám o to zájem2815,64 %15,64 %  

Graf

14. Jak hodnotíte péči o životní prostředí na Vysočině ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajina kolem mě je udržovaná9854,75 %54,75 %  
nepovažuji péči o přírodu za dostatečnou7441,34 %41,34 %  
životní prostředí mě nezajímá73,91 %3,91 %  

Graf

15. Co si myslíte o silničních komunikacích na Vysočině, obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
stav dálnic a silnic I. třídy2.7990.596
stav silnic II. a III. třídy3.1560.456

Graf

16. Do práce nebo do školy jezdím

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobusem10558,66 %58,66 %  
autem8648,04 %48,04 %  
jdu pěšky3720,67 %20,67 %  
MHD2614,53 %14,53 %  
vlakem2413,41 %13,41 %  

Graf

17. Policie by měla dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8145,25 %45,25 %  
souhlasím6134,08 %34,08 %  
nevím2011,17 %11,17 %  
spíše nesouhlasím147,82 %7,82 %  
nesouhlasím31,68 %1,68 %  

Graf

18. Jsem pro, aby se jako tresty za přestupky více udílely veřejně prospěšné práce ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7039,11 %39,11 %  
souhlasím6536,31 %36,31 %  
nevím2413,41 %13,41 %  
spíše nesouhlasím158,38 %8,38 %  
nesouhlasím52,79 %2,79 %  

Graf

19. Každý nový řidič, by měl být po dvou letech přezkoušen v autoškole (podobně jako v Rakousku) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4625,7 %25,7 %  
spíše nesouhlasím4223,46 %23,46 %  
souhlasím3720,67 %20,67 %  
nevím3418,99 %18,99 %  
nesouhlasím2011,17 %11,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pracuji :

 • odpověď jsem nezaměstnaný nebo student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 2. Můj věk je :
 • odpověď ve svém okrese:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi musím vzít práci, která neodpovídá mé kvalifikaci, tedy i z jiného oboru na otázku 6. Pracovní příležitosti ve svém okrese považuji za :

10. Volby :

 • odpověď neúčastním se:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím rozdíl při změně vedení na otázku 11. Voleb se neúčastním, protože :
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi volby mě nezajímají na otázku 11. Voleb se neúčastním, protože :

14. Jak hodnotíte péči o životní prostředí na Vysočině ?

 • odpověď krajina kolem mě je udržovaná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi školství=1 na otázku 12. Obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

16. Do práce nebo do školy jezdím

 • odpověď autobusem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 2. Můj věk je :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem :

2. Můj věk je :

3. Bydlím v okrese :

4. Pracuji :

5. Jsem spokojený se svou prací a výdělkem :

6. Pracovní příležitosti ve svém okrese považuji za :

7. Jaká je ekonomická situace Vaší rodiny ?

8. Obáváte se v budoucnosti o svou rodinu ?

9. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je :

10. Volby :

11. Voleb se neúčastním, protože :

12. Obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

13. Máte v okolí dostatek možností volnočasových aktivit ?

14. Jak hodnotíte péči o životní prostředí na Vysočině ?

15. Co si myslíte o silničních komunikacích na Vysočině, obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

16. Do práce nebo do školy jezdím

17. Policie by měla dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol ?

18. Jsem pro, aby se jako tresty za přestupky více udílely veřejně prospěšné práce ?

19. Každý nový řidič, by měl být po dvou letech přezkoušen v autoškole (podobně jako v Rakousku) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem :

2. Můj věk je :

3. Bydlím v okrese :

4. Pracuji :

5. Jsem spokojený se svou prací a výdělkem :

6. Pracovní příležitosti ve svém okrese považuji za :

7. Jaká je ekonomická situace Vaší rodiny ?

8. Obáváte se v budoucnosti o svou rodinu ?

9. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je :

10. Volby :

11. Voleb se neúčastním, protože :

12. Obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

13. Máte v okolí dostatek možností volnočasových aktivit ?

14. Jak hodnotíte péči o životní prostředí na Vysočině ?

15. Co si myslíte o silničních komunikacích na Vysočině, obodujte : (1 = nejlepší, 4 = nejhorší známka)

16. Do práce nebo do školy jezdím

17. Policie by měla dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol ?

18. Jsem pro, aby se jako tresty za přestupky více udílely veřejně prospěšné práce ?

19. Každý nový řidič, by měl být po dvou letech přezkoušen v autoškole (podobně jako v Rakousku) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doležal, M.Kvalita života (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26353.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.