Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > životní prostředí

životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Svatková
Šetření:08. 12. 2012 - 25. 12. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotázníku k diplomové práci - uplatnění environmentálních přístupu v obchodních podnicích.

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9686,49 %86,49 %  
ne1513,51 %13,51 %  

Graf

2. Dáváte přednost při koupi výrobkům šetrným k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7264,86 %64,86 %  
ne3935,14 %35,14 %  

Graf

3. Setkali jste se v obchodě, ve kterém nakupujete, že by zboží bylo označeno značkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7971,17 %71,17 %  
nevím2522,52 %22,52 %  
ne76,31 %6,31 %  

Graf

4. Sledujete informace o environmentálních aktivitách obchodu, ve kterém nakupujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9383,78 %83,78 %  
ano1210,81 %10,81 %  
nevím65,41 %5,41 %  

Graf

5. Pokud ano, tak kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1257,14 %10,81 %  
jiný628,57 %5,41 %  
tisk29,52 %1,8 %  
TV14,76 %0,9 %  

Graf

6. Chcete, aby se obchod, ve kterém nejčastěji nakupujete, zapojil aktivně do ochrany žitovního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale musí ponechat stávající ceny5852,25 %52,25 %  
je mi to jedno3632,43 %32,43 %  
ano, zvýšení cen nevadí1210,81 %10,81 %  
ano, je již zapojen43,6 %3,6 %  
ne10,9 %0,9 %  

Graf

7. Co podle Vás dělá obchod, který používá environmentální politiku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

???

a nešlo by to česky?

balí zboží tak, aby je mohlo převážet na co nejmenším prostoru

bez zbytečných velkocedulí a velkohubých a drahých reklam, nepřetápěné prostředí, bez hýření světly. Separuje odpady a vrací k recyklaci, odebírá zboží od dodavatelů, kteří šetří životní prostředí (české brambory dovážené zblízka místo z daleké ciziny), česká drůbež, maso, mléčné potraviny, zelenina. Používá optimální tepelné hospdářství s rekuperátory tepla, zavíráním dveří (dvojité dveře), atd. Nabízí tolik zboží s krátkodobou trvanlivostí, aby se prodalo a nemuselo se vyhazovat (pečivo, zelenina, mléčné výrobky) nebo předatumovávat (maso, uzeniny, atd.)

ekologická likvidace odpadu a veškeré aktivitiy provozuje tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí

ekologické obaly, bio výrobky

ekologicky šetrné výrobky, výrobky z regionu od ověřených dodavatelů ( zemědělci atd.)

environmentální politikou se může zabívat každý obchod nezáleží na sortimentu.

finanční podpory, ekologické tašky, bio výrobky

chová se s ohledem na životní prostředí, neplýtvá, třídí odpad, chová se ekologicky

chrání životní prostředí

chrání životní prostředí

Chrání životní prostředí.

je ekoefektivní

je šetrný k živ. prostředí v nakládání s odpadem a nákupem od osvěč.dodavatelů

klade důraz na neznečištvání

Kvalitními výrobky přispívá k rozvinu ekologie a péči o životní prostředí.

lže

ma zejmena vyrobky ekologicky setrne, odbouravatelne bez zivocisnych prisad

nabízí ekologicky šetrné výrobky k životnímu prostředí (zboží, nákupní tašky),

nakupuje ekologicky šetrné výrobky, realizuje zpětný odběr (recyklace), v obchodě jsou energeticky málo náročné spotřebiče

nakupuje ekologicky šetrné výrobky, snaží se o úsporu energie, nabízí ekologické tašky apod.

nakupuje u fair dodavatelů, třídí odpad

např. ekologické balení potravin, fair trade výrobky,....

např. nahrazuje igelitové nákupní tašky ekologickým materiálem (papírové tašky, tzv. eko tašky atd.), třídí odpad..

nastoluje rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou

Nemam poneti. :-)

neplýtvá, neobchoduje s toxickými látkami

netuším

netuším

netuším

netuším

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím ..

Nevím.

Podílí se např. na recyklaci. Nabízí a propaguje produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Snaží se o snížení spotřeb energie.

podporuje firmy, které vyrábí nebo pěstují s ohledem na životní prostředí

Pomáhá tím sobě i jeho okolí.

Popis firmy Vodafone: Naše síť je opravdu zelená. Při výrobě její energie totiž nevznikají skoro žádné emise – ať už oxidu uhličitého, oxidů síry, dusíku nebo polétavého prachu. Díky dodavateli E.ON je celých 70% energie sítě Vodafone napájeno z obnovitelných zdrojů. Za emise ze zbytku sítě sázíme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR stromy. Ročně nějakých 20 000 kousků. Prostě a jednoduše máme První zelenou síť.

Pordává výrobky šetrné k životnému prostředí

používá papírové tašky

používa recyklovateľný obal, malé množstvo obalu, zo zisku podporuje envíromentálne projekty

PR

prevence i léčba již poškozeného prostředí

prodává ekologické potraviny?

prodává ekologické výrobky

prodává výrobky šetrné k životnímu prostředí

prodává výrobky šetrné k životnímu prostředí

přemýšlí

recyklace, podpora ekologických projektů, kontrola vlastního podílu na znečišťování a snaha o jeho omezení

Recyklovatelne obaly

recykluje

recykluje

recykluje

rwrwerdrtd

Snaží se aby jeho produkce co nejméně zatěžovala životní prostředí.

Snaží se ekologicky likvidovat odpady, snaží se šetrně zacházet s dostupnými zdroji, prodává výrobky pocházející z ekologických chovů apod., nenabízí igelitky zdarma a možná by mohl využívat ekologicky šetrné technologie (chlazení, mražení, úsporné zacházení s vodou, apod.)

snaží se mít vztah k životnímu prostředí a aktivně se zapojuje

snaží se nezatěžovat životní prostředí jak je to jde...

Snaží se o zachování či zlepšení životního prstředí, nezatěžovat planetu...

snaží se prodávat výrobky od místních výrobců, zemědělců

snaží se volit šetrné výrobky

Snaží se využívat místní dodavatele, podíli se na likvidaci odpadu ( třídění)

Snaží se využívat přírodní zdroje tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování životního prostředí.

snaží se, aby výrobky neohrožovaly ŽP

správně nakládá s odpady, používá energeticky nenáročné zdroje (vytápění, chlazení), upřednostňuje místní dodavatele

Svojí činností se snaží co nejméně poškozovat životní prostředí. (Třídí odpad, co nejmenší spotřeba energií …)

šetří vodu, energii, nepoužívá igelitové tašky

šetří životní prostředí

třídění odpadu, lokální dodavatelé, úsporné zářivky, zeleň v okolí

třídí odpad

třídí odpad

Třídí odpad

třídí odpad, používá recyklovatelné obaly, volí vhodnou logistiku výrobků. Záleží na typu obchodu

třídí odpad, používá suroviny i přípravu jídel, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

třídí odpad, používá úsporné spotřebiče, omezuje plýtvání energií, podporuje místní dodavatele, používá ekologické obalové materiály

třídí odpad, šetří energií

Třídí odpad, zbytečně nevyhazuje potraviny, tiskne na recyklovaný papír

třídí odpad?

vrací peníze do přírodní výroby produktů

vybírá lokální dodavatele

Vyrábí a distribuuje produkty s ohledem na životní prostředí.

Vytváří si lepší image u zákazníků... V souvislosti s tím se snaží dbát na šetrnější provoz, úsporu energií a dalších vstupů.

využívá ji jako reklamní trik

zabývá se o problematiku životního prostředí související s výrobky, které nabízí

zabývá se zbytečným neznečištováním životního prostředí

zajímá se o životní prostředí a tomu přizpůsobuje své aktivity

zapojuje do sve cinnosti a rozhodovani otazky ochrany zivotniho prostredi

zlepšení kvality životního prostředí

Zpracovává a vyváží obalové materiály na určená místa k dalšímu zpracování a ekologickému využití.

8. Ve kterém obchodě nejradši nakupujete? Vyberte jen jednu z možných odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Globus2623,42 %23,42 %  
Tesco1816,22 %16,22 %  
Albert1513,51 %13,51 %  
jiný1412,61 %12,61 %  
Kaufland1311,71 %11,71 %  
Billa109,01 %9,01 %  
Terno76,31 %6,31 %  
Peny market43,6 %3,6 %  
Interspar43,6 %3,6 %  

Graf

9. Do jaké míry, pro výše zvolený obchod, platí podle Vás, následující tvrzení? 1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vždy zde koupím, co potřebuji1.8020.772
Otevírací doba je vyhovující1.360.465
Blízká docházková vzdálenost2.2971.524
Nízké ceny2.6670.961
Příjemný personál2.5950.565
Chová se šetrně k životnímu prostředí2.8020.645
Struktura obchodu mi vyhovuje1.910.641

Graf

10. Napadne Vás aktivita, v obcodě ve kterém nejradějí nakupujete, která je spjata s ochranou životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevím

-

??

???

asi ne

Bohůžel mně nic nenapada

Bohužel.

Eko tašky šetrné k životnímu prostředí - xxx využití.

eko trvanlive tasky...

Ekologicke igelitove tasky. :-)

ekologické nákupní tašky, sběr tužkových baterií

ekologicke tasky

ekologické tašky

finanční podpora

krom třídění ani snad ne

kromě mírné nabídky bioproduktů vůbec nic.

místo igelitek používání papírových tašek, sáčků či zbylých krabic, nabídka českých výrobků (ovoce, zelenina, sýry)

momentálně ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Nedává igelitky zdarma...

Nejspíše recycklace obalů - ať už vratných (zálohové obaly) či nevratných (kartonové a plastové obaly).

nenapadá

nenapadne

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím o tom.

nevím vůbec

Nic mě nenapadá

o žádné nevím

odběr baterií

oddělení bio produktů

odpadové hospodářství

papírové krabice místo igelitových tašek

papírové tašky

papírové tašky

papírové tašky

papírové tašky namísto igelitových

podporuje značku Klasa a mistní dodavatele.

pochybuju, že něco takovýho dělaj

používání recyklovatelných materiálů

prodává lokální produkty

prodej pečiva ve večerních hodinách za poloviční cenu (co zbyde se jinak všude vyhazuje)

Propagace bio potravin.

přírodou rozložitelné tašky, sběr vybitých baterií, výkup lahví,...

recyklace

recyklace přepravních obalů, energeticky nenáročné vybavení obchodu, zpětný odběr (např. použitých baterií)

RECYKLACE, REDUKCE OSVĚTLENÍ

recyklované tašky

recyklovatelné tašky

recyklovatelné tašky

recyklovatelné tašky, kontejnery na tříděný odpad v okolí obchodu

řešení odpadů

samozřejmě, ale nemohu jim radit.

třídění odpadu,

Třídění odpadu.

vubec

vytápění, logistika

11. Preferujete recyklovatelné obaly, popř. tašky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9383,78 %83,78 %  
ne1816,22 %16,22 %  

Graf

12. Poskytuje obchod, ve kterém nejraději nakupujete, recyklovatelné tašky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8072,07 %72,07 %  
ne3127,93 %27,93 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8576,58 %76,58 %  
muž2623,42 %23,42 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6861,26 %61,26 %  
26-35 let2724,32 %24,32 %  
36-45 let109,01 %9,01 %  
46-55 let43,6 %3,6 %  
56-65 let21,8 %1,8 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5448,65 %48,65 %  
střední s maturitou4338,74 %38,74 %  
základní98,11 %8,11 %  
vyšší odborné32,7 %2,7 %  
střední bez maturity21,8 %1,8 %  

Graf

16. Hrubý příjem Vaší domácnosti se pohybuje v intervalu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000- 20 000 Kč2421,62 %21,62 %  
40 000 Kč a více2320,72 %20,72 %  
30 000- 40 000 Kč2018,02 %18,02 %  
25 000- 30 000 Kč1311,71 %11,71 %  
do 10 000 Kč1210,81 %10,81 %  
20 000- 25 000 Kč119,91 %9,91 %  
10 000-15 000 Kč87,21 %7,21 %  

Graf

17. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec od 100 001- 900 000 obyvatel4036,04 %36,04 %  
obec do 1 000 obyvatel2320,72 %20,72 %  
obec od 50 001- 100 000 obyvatel1412,61 %12,61 %  
obec od 10 001- 50 000 obyvatel1210,81 %10,81 %  
obec od 3 001- 10 000 obyvatel1210,81 %10,81 %  
obec od 1 001-3 000 obyvatel109,01 %9,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Věk

  • odpověď 18-25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 Kč na otázku 16. Hrubý příjem Vaší domácnosti se pohybuje v intervalu

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

2. Dáváte přednost při koupi výrobkům šetrným k životnímu prostředí?

3. Setkali jste se v obchodě, ve kterém nakupujete, že by zboží bylo označeno značkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK?

4. Sledujete informace o environmentálních aktivitách obchodu, ve kterém nakupujete?

5. Pokud ano, tak kde?

6. Chcete, aby se obchod, ve kterém nejčastěji nakupujete, zapojil aktivně do ochrany žitovního prostředí?

7. Co podle Vás dělá obchod, který používá environmentální politiku?

8. Ve kterém obchodě nejradši nakupujete? Vyberte jen jednu z možných odpovědí.

9. Do jaké míry, pro výše zvolený obchod, platí podle Vás, následující tvrzení? 1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne

10. Napadne Vás aktivita, v obcodě ve kterém nejradějí nakupujete, která je spjata s ochranou životního prostředí?

11. Preferujete recyklovatelné obaly, popř. tašky?

12. Poskytuje obchod, ve kterém nejraději nakupujete, recyklovatelné tašky?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Hrubý příjem Vaší domácnosti se pohybuje v intervalu

17. Bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

2. Dáváte přednost při koupi výrobkům šetrným k životnímu prostředí?

3. Setkali jste se v obchodě, ve kterém nakupujete, že by zboží bylo označeno značkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK?

4. Sledujete informace o environmentálních aktivitách obchodu, ve kterém nakupujete?

5. Pokud ano, tak kde?

6. Chcete, aby se obchod, ve kterém nejčastěji nakupujete, zapojil aktivně do ochrany žitovního prostředí?

7. Co podle Vás dělá obchod, který používá environmentální politiku?

8. Ve kterém obchodě nejradši nakupujete? Vyberte jen jednu z možných odpovědí.

9. Do jaké míry, pro výše zvolený obchod, platí podle Vás, následující tvrzení? 1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne

10. Napadne Vás aktivita, v obcodě ve kterém nejradějí nakupujete, která je spjata s ochranou životního prostředí?

11. Preferujete recyklovatelné obaly, popř. tašky?

12. Poskytuje obchod, ve kterém nejraději nakupujete, recyklovatelné tašky?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Hrubý příjem Vaší domácnosti se pohybuje v intervalu

17. Bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svatková, I.životní prostředí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26634.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.